Decision № 102121538, 21.12.2021, Illichivskyi Town Court of Odessa Oblast

Approval Date
21.12.2021
Case No.
501/3844/21
Document №
102121538
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Дата документу 21.12.2021

Справа № 501/3844/21

2-о/501/85/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року Іллічівський міський суд Одеської області в складі:

головуючого - судді Петрюченко М.І.

за участю секретаря судового засідання – Тейбаш Н.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області цивільну справу за

заявою ОСОБА_1 , місце проживання/реєстрації: АДРЕСА_1 ,

заінтересована особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС», місце знаходження: м.Чорноморськ Одеської області, вул.1 Травня, буд.5/178-Н

предмет та підстави заяви: про встановлення факту, що має юридичне значення,

ВСТАНОВИВ:

І. Виклад позиції позивача та відповідача.

ОСОБА_1 18.10.2021 звернувся до суду із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення (заінтересована особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС»), згідно якого просить суд встановити факт перебування ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 01.11.1991 по 03.10.1995 в трудових відносинах із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС".

Заява мотивована тим, що він (заявник) перебуває на обліку в органах Пенсійного фонду України та йому призначено пенсію за віком.

В трудовій книжці запис про трудовий стаж зазначено, що з 01.11.1991 року він (заявник) працював в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС" на посаді водія.

Наказом директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС" №4 від 03.10.1995 позивача звільнено за власним бажанням.

Для підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії потрібна наявність трудової книжки.

Разом з тим, трудова книжка позивача і всі відомості щодо трудового стажу знаходяться на тимчасово окупованій території за місцем роботи ПАТ «Луганськтепловоз».

На підставі викладеного, позивач змушений звертатись до всіх установ, в яких він працював протягом своєї трудової діяльності для отримання довідки наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки та з деяких з них отримав відповіді.

Однак, отримати від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС" інформацію щодо свого трудового стажу не представляється за можливе, оскільки новий власник повідомив йому, що відповідні дані на підприємстві відсутні через сплив часу.

На підставі викладеного, заявник звернувся до суду з відповідною заявою.

В судове засідання заявник не з`явився, на адресу суду надійшла його заява про розгляд справи у його відсутність та про підтримання заявлених вимог.

Представник заінтересованої особи в судове засідання не з`явився, був належним чином сповіщений про судовий розгляд справи.

При даних обставинах суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи за наявними документами.

ІІ. Інші процесуальні дії у справі.

Ухвалою судді Іллічівського міського суду Одеської області від 25.10.2021 відкрито провадження у справі (а.с.19).

Судом на підставі частини другої статті 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

ІІІ. Фактичні обставини, встановлені Судом та зміст спірних правовідносин.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 перебуває на обліку в органах Пенсійного фонду України та йому призначено пенсію за віком.

В трудовій книжці запис про трудовий стаж зазначено, що з 01.11.1991 року він (заявник) працював в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС" на посаді водія (а.с.4).

Наказом директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС" №4 від 03.10.1995 ОСОБА_1 звільнено за власним бажанням.

Всі відомості щодо трудового стажу ОСОБА_1 знаходяться на тимчасово окупованій території за його місцем роботи ПАТ «Луганськтепловоз», що підтверджується копією відповіді Головного пенсійного управління пенсійного фонду України в Луганській області №1200-0901-9/18136 від 18.06.2021 (а.с.7).

Обставини перебування ОСОБА_1 в трудових відносинах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС" на посаді водія з 01.11.1991 по 03.10.1995 підтверджено письмовими поясненнями свідка ОСОБА_2 , який на той час був учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС", що підтверджується копією протоколу загальних зборів учасників від 19.05.2005.

ІV. Оцінка Суду.

Згідно із ч.1 ст.293 ЦПК України, окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Статтею 315 ЦПК України визначено, які категорії про встановлення фактів, що мають юридичне значення, підлягають розгляду в порядку окремого провадження.

Відповідно до ст.293 ЦПК України, справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, належать до юрисдикції суду за умов: факти, що підлягають встановленню, повинні мати юридичне значення, тобто від них мають залежати виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; встановлення факту не пов`язується з подальшим вирішенням спору про право; заявник не має іншої можливості одержати чи відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення.

Так, виникнення особистих і майнових прав громадян, їх зміну і припинення закон завжди пов`язує з настанням чи зміною певних обставин, тобто з юридичними фактами. У більшості випадків вони підтверджуються різними свідоцтвами, довідками та іншими документами, що видаються громадянам в адміністративному порядку. Проте, не завжди заінтересована особа має можливість довести документально, що той чи інший факт мав місце (неможливість поновлення втраченого документа або виправлення наявних у ньому помилок тощо), а тому в певних випадках допускається судовий порядок встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Згідно з п.12 Постанови Пленуму Верховного суду України №5 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» при розгляді справи про встановлення відповідно до п.6 ст.273 ЦПК факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігаються з ім`ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, вказаними у свідоцтві про народження або в паспорті, у тому числі, факту належності правовстановлюючого документа, в якому допущені помилки у прізвищі, імені, по батькові або замість імені чи по батькові зазначені ініціали суд повинен запропонувати заявникові подати докази про те, що правовстановлюючий документ належить йому і що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення. Разом з тим, цей порядок не застосовується, якщо виправлення в таких документах належним чином не застережені або ж їх реквізити нечітко виражені внаслідок тривалого використання, неналежного зберігання, тощо. Це є підставою для вирішення питання про встановлення факту, про який йдеться в документі, відповідно до чинного законодавства.

Заяви про встановлення із зазначених підстав факту належності особі вироку або рішення суду, квитка про членство в об`єднанні громадян, військового квитка, посвідчення до ордена або медалі, паспорта, чи свідоцтв, що їх видають органи реєстрації актів громадянського стану, та інших документів, що посвідчують особу, не підлягають розгляду в порядку, передбаченому главою 37 ЦПК, оскільки ці питання вирішуються органом, який видав документ. Судами також не встановлюється тотожність особи. Разом з тим, на підставі п.6 ст.273 ЦПК суд може встановлювати факти належності особі документів, які не відносяться до таких, що посвідчують особу, наприклад, довідок про поранення чи перебування у госпіталі у зв`язку з пораненням, повідомлення військових частин, військкоматів і інших органів військового управління про загибель чи пропажу без вісті в зв`язку з обставинами військового часу, а також заповіту, страхового свідоцтва (полісу), ощадної книжки, трудової книжки, іншого документа про трудовий стаж.

Таким чином, у заявника відсутні інші можливості для підтвердження його роботи з 01.11.1991 по 03.10.1995 у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС", ніж у судовому порядку.

Спір про право у даному випадку відсутній.

Факт роботи заявника підтверджуються письмовими свідченнями ОСОБА_2 та іншими доказами, наявними в матеріалах даної цивільної справи.

Таким чином, оцінюючи зібрані по справі докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що заява обґрунтована і підлягає задоволенню.

Відповідно до роз`яснень п.18 Постанови Пленуму ВСУ №5 від 31.03.1995 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму ВСУ №15 від 25.05.1998) передбачено, що рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення, не замінює собою документів, що видають зазначені органи, а є лише підставою для їх одержання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 23, 258, 259, 263, 264, 265 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1 (заінтересована особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС») про встановлення факту, що має юридичне значення - задовольнити.

Встановити факт перебування ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 01.11.1991 по 03.10.1995 в трудових відносинах із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГРЕМСТРОЙСЕРВІС" (ЄДРПОУ 13890900).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Суддя Іллічівського міського суду

Одеської області М.І.Петрюченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 102121538 ?

Документ № 102121538 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 102121538 ?

Дата ухвалення - 21.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 102121538 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 102121538 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 102121538, Illichivskyi Town Court of Odessa Oblast

The court decision No. 102121538, Illichivskyi Town Court of Odessa Oblast was adopted on 21.12.2021. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information easily.

The court decision No. 102121538 refers to case No. 501/3844/21

This decision relates to case No. 501/3844/21. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 102121529
Next document : 102121539