Decision № 102114112, 21.12.2021, Kyiv Circuit Administrative Court

Approval Date
21.12.2021
Case No.
320/5157/19
Document №
102114112
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2021 року м. Київ № 320/5157/19

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Панової Г.В., розглянувши у порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу:

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ромікс»

до Головного управління Державної податкової служби у Київській області

Державної податкової служби України

про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И В:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Ромікс» (далі також – позивач, Товариство, ТОВ «Компанія «Ромікс») з позовом до Головного управління ДФС у Київській області (далі також – відповідач 1, ГУ ДФС у Київській області), Державної податкової служби України (далі також – відповідач 2, ДПС України), в якому позивач просив суд:

1) визнати протиправними та скасувати рішення комісії Головного управління ДФС у Київській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, а саме про відмову у реєстрації до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Компанія «Ромікс»:

- № 1010656/33987053 від 03.12.2018;

- № 1221837/33987053 від 12.07.2019;

- № 1221836/33987053 від 12.07.2019;

- № 1221834/33987053 від 12.07.2019;

- № 1221835/33987053 від 12.07.2019;

- № 1221833/33987053 від 12.07.2019;

- № 1109183/33987053 від 18.03.2019;

- № 1194024/33987053 від 13.06.2019;

- № 1194027/33987053 від 13.06.2019;

- № 1194026/33987053 від 13.06.2019;

- № 1194025/33987053 від 13.06.2019;

- № 1222454/33987053 від 15.07.2019;

- № 1222455/33987053 від 15.07.2019;

2) зобов`язати Державну податкову службу України (код ЄДРПОУ 43005393, м. Київ, пл. Львівська,8) зареєструвати у Єдиному реєстрі податкових накладних датою їх фактично отримання податкові накладні ТОВ «Компанія «Ромікс» (код ЄДРПОУ 33987053), а саме:

- податкову накладну № 1 від 09.11.2018;

- податкову накладну № 2 від 16.11.2018;

- податкову накладну № 4 від 22.11.2018;

- податкову накладну № 5 від 26.11.2018;

- податкову накладну № 6 від 28.11.2018;

- податкову накладну № 7 від 30.11.2018;

- податкову накладну № 2 від 15.02.2019;

- податкову накладну № 3 від 19.04.2019;

- податкову накладну № 4 від 26.04.2019;

- податкову накладну № 5 від 30.04.2019;

- податкову накладну № 1 від 10.05.2019;

- податкову накладну № 2 від 20.05.2019;

- податкову накладну № 3 від 31.05.2019.

В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначено, що ТОВ «Компанія «Ромікс» за наслідками господарських операцій з контрагентом ТОВ «Метафора ТРАНС» склало ряд податкових накладних, які надіслало на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних. У відповідь Товариство отримало квитанції про зупинення реєстрації таких податкових накладних з підстави «обсяг постачання товару/послуги 49.41 перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає вимогам пп. 2.1 п. 2 Критеріїв ризиковості платника податку». З метою спростування сумніву органу ДФС щодо наявності підстав для реєстрації податкових накладних Товариство надіслало на адресу ДФС повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних, реєстрацію яких було зупинено, разом з відповідними поясненнями по суті вчиненої господарської операції та копіями первинних документів. Позивач вважає, що ним у даному випадку були подані все необхідні документи, що підтверджують реальність здійснених операцій та розкривають їх сутність. Проте Комісія ГУ ДФС у Київській області безпідставно не враховувала та не проаналізувала зміст поданих позивачем документів і пояснень, прийнявши необґрунтовані та незаконні рішення про відмову в реєстрації податкових накладних ТОВ «Компанія «Ромікс».

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 22.10.2019 відкрито провадження в адміністративній справі № 320/5157/19 за вказаним позовом та цю справу було призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження, з проведенням судогово засідання.

Від представника відповідачів через канцелярію суду надійшов відзив на позовну заяву, разом із копіями оскаржуваних рішень Комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації. Представник відповідачів просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог повністю з мотивів не подання платником (позивачем) органу ДФС всіх необхідних документів за вичерпним переліком, визначеним п. 14 Порядку зупинення реєстрації ПН/РК, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №117, та з урахванням специфіки господарських операцій платника. А саме, платником не були надані первинні докумети щодо здійснення оплати за оренду автомоболів та зберігання таких орендованих автомобілів.

У свою чергу представник позивача подав до канцелярії суду письмові пояснення по суті відзиву, де зазначив про подання Товариством органу ДФС разом із пакетом інших документів договорів оренди автомобілів для здійснення вантажних перевезень за періоди складання запинених податкових накладних. Також представник позивача з посиланням на додані до пояснень копії первинних та інших документів пояснив суду мету та про порядок укладення договорів оренди автомобілів з іншими суб`єками господарбвання, здійснення оплати за такими договорами та порядок зберігання орендованих автовомобілів.

У зв`язку з неявкою у призначене на 19.11.2019 судове засідання всіх сторін та з огляду обставини подання представником позивача через канцелярію суду заяви від 19.11.2019 про розгляд справи за його відсутності, та відсутності зі сторони представника відповідачів заперечень проти розгляду справи в порядку письмового провадження (що оформлені у вигляді відповідного за змістом напису на тексті заяви позивача від 19.11.2019) суд, керуючись нормами ч. 3 ст. 194, ч. 9 ст. 205 Кодексу адміністративного судочинства України, вирішив подальший розгляд справи здійснювати в порядку письмового провадження.

У подальшому ухвалою від 21.12.2021 суд здійснив заміну відповідача 1 в порядку ст. 52 Кодексу адміністративного судочинства України на процесуального правонаступника, а саме – на Головне управління ДПС у Київській області.

Розглянувши подані представниками сторін документи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Як вбачається зі змісту долучених позивачем до матеріалів позовної заяви витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (сформованого станом на 20.09.2019) одним із здійснюваних Товариством видом діяльності за КВЕД є « 49.41 Вантажний автомобільний транспорт» (що за даним КВЕД-2010 включає в себе надання послуг з усіх видів перевезень вантажним автомобільним транспортом, надання послуг з оренди вантажних автомобілів з водієм, надання послуг з вантажних перевезень транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили та надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу).

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Метафора Транс» (як замовником, експедитором) і ТОВ «Компанія Ромікс» (як виконавчем, перевізником) 03.12.2018 був укладений договір № 28/9/18-П про перевезення вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування. За умовами цього договору замовник за заявкою доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання по забезпеченню своєчасного перевезення вантажів замовника найнятим ним автомобільним транспортом до пункту призначення і передачі їх вантажоотримувачу, згідно заявки замовника. Крім того, виконавець виконує перевезення і транспортно-експедиційне обслуговування перевезень за заявкою замовника своїм транспортом.

При виконанні перевезень оформляється документація, установлена законами і підзаконними актами України і згідно з цим договором.

Перевізник пред`являє замовнику для оплати рахунок, акт виконаних робіт і оригінали товарно-транспортної накладної з відміткою одержувача про одержання вантажу. При цьому, при заповненні товарно-транспортної накладної у графі «Автопідприємство» виконавець (перевізник) вказує підприємство замовника.

Розмір вартості наданих послуг узгоджується сторонами додатково в актах наданих послуг.

Оплата проводиться щоразу за фактично виконані роботи на підставі виставлених перевізником рахунків протягом 7-ми днів від дати надання усіх звітних документів, рахунку і оригіналу ТТН.

В рамках цього договору ТОВ «Компанія Ромікс» за фактами надання послуг склало на адресу замовника (ТОВ «Метафора ТРАНС») наступі акти наданих послуг: акт №6 від 09.11.2018 на суму 127 940,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 21 323,33 грн.), акт №7 від 16.11.2018 на суму 95 430,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 15 905,00 грн.), акт №11 від 22.11.2018 на суму 45 180,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 7 530,00 грн.), акт №12 від 26.11.2018 на суму 39 680,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 6 613,33 грн.), акт №13 від 28.11.2018 на суму 44 940,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 7 490,00 грн.), акт №14 від 30.11.2018 на суму 29 480,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 4 913,33 грн.), акт №6 від 15.02.2019 на суму 122440,00 грн. (в т.ч. ПДВ - 20 406,67 грн.), акт №16 від 19.04.2019 на суму 127 100,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 21 183,33 грн.), акт №17 від 26.04.2019 на суму 134 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 22 366,67 грн.), акт №18 від 30.04.2019 на суму 71 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 11 866,67 грн.), акт №19 від 10.05.2019 на суму 170 500,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 28 358,33 грн.), акт №20 від 20.05.2019 на суму 158 400,00 грн. (в т.ч. ПДВ 26 400,00 грн.), акт №21 від 31.05.2019 на суму 171 650,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 28 608,33 грн.

За даними платіжних доручень ТОВ «Метафора ТРАНС» від 16.11.2018, від 23.11.2018, від 12.04.2019, 19.04.2019, 26.04.2019, 03.05.2019, 08.05.2019 та виписок з банківського рахунку позивача за періоди листопад 2018 року, лютий 2019 року, квітень і травень 2019 року останнє перерахувало на користь позивача безготівкові кошти в якості оплати за надані послуги по договору перевезення № 28/09-18-П від 28.09.2018.

Крім того, ТОВ «Компанія Ромікс» (як постачальник), керуючись приписами п. 187.1 ст. 187, п. 201.10. ст. 201 Податкового кодексу України (щодо правила «першої події»), виписало на адресу ТОВ «Метафора ТРАНС» (отримувача) наступні податкові накладні за №1 від 09.11.2018, №2 від 16.11.2018, №4 від 22.11.2018, №5 від 26.11.2018, №6 від 28.11.2018, №7 від 30.11.2018, №2 від 15.02.2019, №3 від 19.04.2019, №4 від 26.04.2019, №5 від 30.04.2019, №1 від 10.05.2019, №2 від 20.05.2019, №3 від 31.05.2019, з номенклатурою послуг «транспортно-експед. перевезення вантажів ГАЗ», «транспортно-експед. перевезення вантажів ГАЗЕЛЬ».

За наслідками надіслання перелічених електронних податкових накладних до ДФС України засобами електронного зв`язку з метою здійснення реєстрації такої в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі також – Реєстр), ТОВ «Компаіня Ромікс» 26.11.2018, 12.12.2018, 14.12.2018, 27.02.2019, 11.05.2019, 24.05.2019, 25.05.2019, 13.06.2019 і 14.06.2019 отримало електронні квитанції про те, що такі податкові накладні прийняті, проте їх реєстрація зупинена.

Зі змісту роздруківок електронних квитанцій вбачається, що підставами для зупинення реєстрації податкових накладних позивача стали наступні: «Обсяг постачання товару/послуги 49.41 перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає вимогам пп. 2.1 п. 2 «Критеріїв ризиковості здійснення операцій».» або «Обсяг постачання товару/послуги 49.41 перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає вимогам пп. 2.1 п. 2 «Критеріїв ризиковості здійснення операцій». ПН/РК відповідає вимогам пп. 1.6 п. 1 «Критеріїв ризиковості платника податку».» У зв?язку з чим платнику було запропоновано подати пояснення та/або копії документів (без наведення переліку таких документів), достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Як пояснив позивач в тексті свого позову, ним на спростування цих висновків контролюючого органу були надіслані на адресу ДФС детальні письмові пояснення по суті вчинених господарських операцій та порядку ведення ТОВ «Компанія Ромікс» господарської діяльності, разом із сканкопіями первинних та інших документів для підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненим податковим накладним (в т.ч. договору №28/9/18-П про перевезення вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування 03.12.2018, актів наданих послуг, платіжних доручень ТОВ «Метафора ТРАНС», талонів замовника до подорожніх листів, самих подорожніх листів, договорів та первинних розрахункових документів по взаємовідносинам ТОВ «Компанія Ромікс» із орендодавцями складського приміщення та транспортних засобів, постачальниками паливно-матеріалів і запчастин для автомобілів).

За результатами розгляду отриманих від платника (позивача) повідомлення і документів комісія ГУ ДФС у Київській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі – Комісія при ГУ ДФС у Київській області), прийняла наступні оспорювані у цій судовій справі рішення:

- рішення від 03.12.2018 № 1010656/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 09.11.2018 №1 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити) Розрахункові документи банківські виписки з особових рахунків»;

- рішення від 18.03.2019 №1109183/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 15.02.2019 №2 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішення від 13.06.2019 №1194025/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 10.05.2019 № 1 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішення від 13.06.2019 № 1194026/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 30.04.2019 № 5 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішення від 13.06.2019 № 1194027/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 26.04.2019 № 4 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішення від 13.06.2019 № 1194024/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 19.04.2019 № 3 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішенням від 12.07.2019 № 1221837/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 16.11.2018 № 2 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішення від 12.07.2019 № 1221836/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 22.11.2018 № 4 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішення від 12.07.2019 № 1221834/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 26.11.2018 №5 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішення від 12.07.2019 №1221835/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 28.11.2018 №6 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішення від 12.07.2019 №1221833/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 30.11.2018 №7 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішення від 15.07.2019 №1222454/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 20.05.2019 №2 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)»;

- рішення від 15.07.2019 №1222455/33987053, яким відмовила ТОВ «Компанія Ромікс» у здійсненні реєстрації податкової накладної від 31.05.2019 №3 в Єдиному реєстрі податкових накладних. В тексті цього рішення в якості підстави для прийняття такого зазначено наступну: «ненадання платником податків копій документів – Первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні (документи, які не надано підкреслити)».

У контексті за наведеними у текстах квитанцій про зупинення реєстрації податкових накладних та в оскаржуваних рішеннях Комісії ГУ ДФС у Київській області підстав (причин) для зупинення реєстрації та відмову у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних виписаних ТОВ «Компанія Ромікс» податкових накладних позивач пояснив суду наступне.

З огляду на специфіку здійснюваного ТОВ «Компанія Ромікс» виду господарскої діяльності « 49.41 Вантажний автомобільний транспорт» відсутня ідентичність кодів товарів (робіт, послуг) на «вході» та відповідно коду послуги на «виході». Так, в отриманих Товариством від своїх контргаентів-постачальників податкових накладних відображені різні коди товару згідно з УКТ ЗЕД та послуги згідно з ДКПП. Зокрема, основними кодами є 2711139700, 2711 - отримання паливно-мастильних матеріалів; 7326, 4009, 6116, 8708, 4010, 2710, 3820 та інші - запасні частини до автомобілів; 68.20 - оренда приміщення, автомобілів.

Також позивач пояснив, що перевезення вантажів здійснювалося на орендованому автомобільному транспорті з використанням власних людських ресурсів (зокрема, згідно затвердженого штатного розпису на дату здійснення господарських операцій, по яких були виписані податкові накладні, ТОВ «Компанія Ромікс» мало у штаті 13 чоловік, з них 10 як водії). При цьому, оскільки Товариство не мало власного автомобільного транспорту, то для здійснення господарської діяльності позивач орендував на договірних засадах автомобільний транспорт інших суб`єктів підприємницьвої діяльності, а саме: у орендодавця - ТОВ «ВП Інтранс» (код ЄДРПОУ 40402215) на підставі договору оренди вантажного автомобіля № 3 від 28.09.2018; у орендодавця - ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі договору оренди вантажного автомобіля №17 від 29.09.2018.

Також для забезпечення господарської діяльності з перевезення вантажів ТОВ «Компанія Ромікс» у періоди 2018 року уклало: договір оренди складського приміщення №154 від 01.10.2018 з орендодавцем - ПАТ «Облагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 00913545), за умовами якого прийняв у тимчасове користування приміщення за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8; договір на постачання паливно-мастильних матеріалів за пластиковими картками №755 від 28.09.2018 із постачальником ТОВ «Енерджі ГАЗ» (код ЄДРПОУ 40883679), а також договір №К12069к від 01.10.2018 на поставку із ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», відповідно до яких ТОВ «Компанія Ромікс» отримувало від постачальників скраплений газ, стиснений газ; уклало договір купівлі-продажу №01/10/10-354 від 01.10.2018 із постачальником ПП «Лан» щодо поставки запчастин, усної угоди із ПП «Норіт» щодо постачання запчастин.

Не погоджуючись із правомірністю вказаних рішень Комісії ГУ ДФС у Київській області Товариство оскаржило окремі із перелічених рішень до ДПС України, шляхом подання відповідних скарг. Проте, за результатами розгляду своїх скарг отримало рішення Комісії з питань розгляду скарг при ДФС України від 21.12.2018 №53118/33987053/2, від 05.04.2019 №19713/33987053/2, від 11.07.2019 №33102/33987053/2, від 11.07.2019 №33032/33987053/2, від 08.08.2019 №35075/33987053/2, від 08.08.2019 №35074/33987053/2 про залишення відповідних скарг без задоволення, а рішень комісії ДФС регіонального рівня - без змін. Вказані рішення Комісії з питань розгляду скарг були мотивовані ненаданням перевізником (продавцем) первинних документів про здійснення господарської операції (а саме: «відсутні копії документів, що підтверджують факт придбання, виготовлення, вирощування або переробки ТМЦ/ чи можливість надання послуг, виконання робіт…відсутні копії документів, що підтверджують факт реалізації товарів (робіт, послуг) та/або документи надано не в повному обсязі»)

Розглядаючи справу по суті, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Пунктом 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України (далі - ПК України) передбачено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України (п. 201.16 ст. 201 ПК України).

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 21.02.2018 №117 (що набула чинності з 22.03.2018 та діяла до 01.02.2020) було затверджено Порядок зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Порядок №117); Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації; Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Згідно з п. 5, 6 Порядку №117 податкова накладна / розрахунок коригування, які підлягають моніторингу, перевіряються на відповідність критеріям ризиковості платника податку, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної податкової історії платника податку.

У разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну / розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється.

За змістом п. 2 Порядку №117 критерій оцінки ризиків, достатній для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, - визначений показник моніторингу, що характеризує ризик; ризик порушення норм податкового законодавства - ймовірність складання та надання податкової накладної / розрахунку коригування для реєстрації в Реєстрі з порушенням норм підпункту «а»/«б» пункту 185.1 статті 185, підпункту «а»/«б» пункту 187.1 статті 187, абзацу першого пунктів 201.1, 201.7, 201.10 статті 201 ПК України за наявності об`єктивних ознак неможливості здійснення операції з постачання товарів/послуг, дані про яку зазначено у такій податковій накладній / розрахунку коригування та/або ймовірності уникнення платником податку на додану вартість виконання свого податкового обов`язку.

Відповідно до п. 13 Порядку № 117 у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються: 1) номер та дата складання податкової накладної / розрахунку коригування; 2) порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТЗЕД / послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, зазначені у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена; 3) критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку; 4) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

З наявних у справі матеріалів суд встановив, що реєстрація податкової накладної позивача була зупинена з наступної підстави: «ПН/РК відповідає вимогам пп. 1.6 п. 1 «Критеріїв ризиковості платника податку».

У взаємозв`язку з цим суд зважає на те, що за змістом п. 10 Порядку № 117 критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, визначає ДФС та надсилає на погодження Мінфіну в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади. Мінфін у дводенний строк погоджує або надсилає ДФС на доопрацювання визначені у цьому пункті критерії та перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку. Про визначені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, ДФС інформує Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. ДФС оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті погоджені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

Отже, з аналізу наведених норм слідує, що критерії ризиковості мали визначатися ДФС України та обов`язково погоджуватися Міністерством фінансів України.

Державна фіскальна служба України листом № 959/99-99-07-18 від 21.03.2018 визначила Критерії ризиковості платника податку та Критерії ризиковості здійснення операцій, а листом №960/99-99-07-18 від 21.03.2018 - Перелік показників, що визначають позитивну податкову історію платника податку.

Зокрема, пп. 1.6 п. 1 цього листа № 959/99-99-07-18 від 21.03.2018 визначено, що платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо, зокрема: комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості платника податків, а саме:

платник податку зареєстрований (перереєстрований) за адресою, що знаходиться на непідконтрольній території України (зона АТО, АР Крим);

дата реєстрації платником податку на додану вартість не перевищує трьох місяців з дати такої реєстрації;

платник податку - юридична особа, який не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах державної казначейської служби України (крім бюджетних установ);

платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб`єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років;

платником податку не подано контролюючому органу податкову звітність з податку на додану вартість за два останні звітні періоди всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та абзацу першого пункту 49.2 і пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України;

платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс);

наявна податкова інформація, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником.

Якщо виявлено, що платник податків має ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 цих Критеріїв, то такий платник податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься до переліку ризикових платників у день проведення засідання Комісії, на якому прийнято відповідне рішення.

У разі якщо платник податків, внесений до переліку ризикових суб`єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пункті 1.6 цих Критеріїв, платника виключають з переліку ризикових суб`єктів господарювання за рішенням комісій головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.

Проаналізувавши наведені положення Критеріїв ризиковості платника податку, суд дійшов висновку, що пп. 1.6 п. 1 цих Критеріїв не визначає самостійні критерії ризиковості платника податків, а лише дає підстави комісіям головних управлінь ДФС обласного рівня винести відповідного платника податків на розгляд комісії, і лише за результатами проведення засідання Комісії - прийняти рішення про його віднесення до переліку ризикових суб`єктів господарювання.

В ході судового розгляду цієї справи відповідачі не надали суду жодних належних і допустимих доказів того, що Комісією ГУ ДФС у Київській області взагалі приймалось рішення про віднесення ТОВ «Компанія Ромікс» до переліку ризикових суб`єктів господарювання.

Поряз з цим, за змістом пп. 2.1 п. 2 Критеріїв ризиковості здійснення операцій податкові накладні / розрахунки коригування, складені платниками податку, перевіряються на відповідність ознакам ризиковості здійснення операцій у випадку, якщо обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яку(ий) подано на реєстрацію в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 відсотків загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД та послуг з кодами згідно з ДКПП, перелік яких визначено ДФС відповідно до додатка, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).

Проаналізувавши наведені положення Критеріїв ризиковості здійснення операцій, суд дійшов висновку, що такі у випадку позивача мали застосовуватися у відповідності до специфіки здійснованих господарської діяльності у сфері перевезень вантажів автомобільним транспортом. Разом з тим, зі змісту роздруківок квитанцій щодо зупинення реєстрації податкових накладних позивача не вбачається за можливе встановити порядок та методологію застосування пп. 2.1 п. 2 Критеріїв ризиковості здійснення операцій до описаних вище господарських операцій за участю ТОВ «Компанія Ромікс».

Окрім цього, судом встановлено, що Критерії ризиковості платника податку та Критерії ризиковості здійснення операцій, визначені у листі ДФС України №959/99-99-07-18 від 21.03.2018, взагалі не були погоджені та затверджені Міністерством фінансів України.

У контексті з наведеним суд бере до уваги зміст постанов Верховного Суду від 21.05.2020 у справі № 560/391/19, від 20.11.2019 № 560/279/19, від 02.04.2019 у справі № 822/1878/18, від 21.05.2019 у справі № 815/2791/18, від 09.07.2019 у справі № 140/2093/18 та 30.07.2019 у справі № 320/6312/18, у текстах яких Касаційний суд під час перегляду в порядку касаційного провадження аналогічних спорів за участю платників податків та органів ДФС надав наступну правову оцінку законності підстав зупинення реєстрації податкової накладної у наведений вище спосіб. Так, Касаційний суд зазначив, що акти, які затверджують критерії ризиковості здійснення операцій мають на меті встановити норми права, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян, а відтак підлягають обов`язковій реєстрації у порядку, визначеному діючим законодавством. Листи міністерств, інших органів виконавчої влади у розумінні ст. 117 Конституції України не є нормативно-правовими актами, а відтак не є джерелом права відповідно до ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України. У зв`язку з цим Верховний Суд дійшов висновку, що зупинення реєстрації податкових накладних на підставі критеріїв ризиковості, встановлених листом ДФС, порушує принцип правової визначеності та передбачуваності, а відтак, є неправомірним.

В силу положень ч. 5 ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Відповідно до п. 12, 13 Порядку №117, у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються: 1) номер та дата складання податкової накладної / розрахунку коригування; 2) порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТЗЕД / послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, зазначені у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена; 3) критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку; 4) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

Письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролюючого органу відповідно до пункту 15 цього Порядку, розглядаються комісіями контролюючих органів (п. 18 Порядку №117).

Суд звертає увагу на те, що у всіх квитанціях щодо зупинення реєстрації податкових накладних позивача не зазначено орієнтовного переліку документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішень про реєстрацію податкових накладних.

Приписами п. 19, 20 Порядку №117 визначено, що Комісії контролюючих органів складаються з комісій регіонального рівня (комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників ДФС) та комісії центрального рівня (ДФС).

Зазначені комісії приймають рішення про: реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі; відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

Відповідно до п. 21 Порядку №117 підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є:

- ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено;

- ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту 4 пункту 13 цього Порядку;

- надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства.

Дослідивши та проаналізувавши зміст поданих позивачем контролюючому органу пакетів документів та пояснень по суті господарських операцій суд вважає, що у даному випадку позивачем були надані контролюючому органу всі необхідні копії підтверджуючих документів, яких було цілком достатньо для прийняття Комісією при ГУ ДФС у Київській області рішень про реєстрацію податкових накладних позивача. Протилежного суду відповідачами не було доведено.

Таким чином, враховуючи наведене вище та беручи до уваги висновок Верховного Суду про неправомірність дій органу ДФС щодо зупинення реєстрації податкових накладних платників податків на підставі Критеріїв ризиковості, суд дійшов висновку про відсутність у комісії ГУ ДФС у Київській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, правових підстав для прийняття у подальшому оспорюваних рішень стосовно ТОВ «Компанія Ромікс» про відмову у реєстрації податкових накладних № 1 від 09.11.2018, № 2 від 16.11.2018, № 4 від 22.11.2018, № 5 від 26.11.2018, № 6 від 28.11.2018, № 7 від 30.11.2018, № 2 від 15.02.2019, № 3 від 19.04.2019, № 4 від 26.04.2019, № 5 від 30.04.2019, № 1 від 10.05.2019, № 2 від 20.05.2019, № 3 від 31.05.2019.

Як наслідок суд погоджується із правомірністю заявлених позивачем вимог про визнання протиправними та скасування таких рішень суб`єкта владних повноважень (ГУ ДФС у Київській області).

Щодо правомірності заявлених позивачем вимог про зобов`язання ДФС України здійснити реєстрацію перелічених податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, то суд зазначає наступне.

За змістом ч. 3 ст. 245 Кодексу адміністративного судочинства України у разі скасування нормативно-правового або індивідуального акта суд може зобов`язати суб`єкта владних повноважень вчинити необхідні дії з метою відновлення прав, свобод чи інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Оскільки в ході розгляду даної справи суд дійшов висновку про необхідність скасування рішення Комісії при ГУ ДФС у Київській області про відмову у реєстрації вказаної податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, то останнє тягне за собою необхідність зобов`язання ДПС України вчинити дії з метою відновлення порушених прав позивача.

Відповідно до п.п. 19, 20 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних (в останній чинній редакції), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246, податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструються у день: прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування; набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі надходження до ДФС відповідного рішення); неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування.

У разі надходження до ДФС рішення суду про реєстрацію або скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, яке набрало законної сили, такі податкові накладні та/або розрахунки коригування реєструються після проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), або їх реєстрація скасовується. При цьому, датою реєстрації або скасування реєстрації вважається день, зазначений в такому рішенні, або день набрання законної сили рішенням суду (п. 20 Порядку №1246).

За таких обставин, суд вважає, що наявні обґрунтовані підстави для задоволення позовної вимоги позивача, шляхом зобов`язання ДПС України зареєструвати податкові накладні від 28.12.2018 №2 датами їх отримання ДПС (тобто, датами, які зафіксовані у квитанціях щодо зупинення реєстрації податкових накладних), що, водночас, з урахуванням наведеного, не є втручанням в дискреційні повноваження відповідача 2, а є належним та достатнім способом відновлення порушеного права позивача.

Згідно з ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача (ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України).

Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та наданих учасниками справи доказів, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову.

Щодо розподілу судових витрат, суд зазначає наступне. Відповідно до ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Як вбачається з наявного у матеріалах справи платіжного доручення № 274 від 17.09.2019, ТОВ «Компанія Ромікс» під час звернення до суду з цим адміністративним позовом сплатило судовий збір у розмірі 24 973 грн.

Враховуючи обяг та зміст заявлених позивачем та фактично задоволених судом за наслідками розгляду цієї справи по суті позовних вимог, суд дійшов висновку про присудження на користь позивача відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства України за рахунок бюджетних асигнувань відповідачів судових витрат по сплаті судового збору у розмірі 24 973 грн. (в т.ч. по 12 486,50 грн. з кожного суб`єкта владних повноважень).

Керуючись статтями 9, 14, 73 – 78, 90, 132, 139, 242 – 246, 250, 255, 257 - 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними та скасувати рішення комісії Головного управління ДФС у Київській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, № 1010656/33987053 від 03.12.2018, № 1221837/33987053 від 12.07.2019, № 1221836/33987053 від 12.07.2019, № 1221834/33987053 від 12.07.2019, № 1221835/33987053 від 12.07.2019, № 1221833/33987053 від 12.07.2019, № 1109183/33987053 від 18.03.2019, № 1194024/33987053 від 13.06.2019, № 1194027/33987053 від 13.06.2019, № 1194026/33987053 від 13.06.2019, № 1194025/33987053 від 13.06.2019, № 1222454/33987053 від 15.07.2019, № 1222455/33987053 від 15.07.2019.

3. Зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати податкові накладні № 1 від 09.11.2018, № 2 від 16.11.2018, № 4 від 22.11.2018, № 5 від 26.11.2018, № 6 від 28.11.2018, № 7 від 30.11.2018, № 2 від 15.02.2019, № 3 від 19.04.2019, № 4 від 26.04.2019, № 5 від 30.04.2019, № 1 від 10.05.2019, № 2 від 20.05.2019, № 3 від 31.05.2019, виписані Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія Ромікс» (код ЄДРПОУ 33987053), в Єдиному реєстрі податкових накладних датою її отримання, а саме: податкову накладну № 1 від 09.11.2018 – 26.11.2018, податкову накладну № 2 від 16.11.2018 – 12.12.2018, податкову накладну № 4 від 22.11.2018 – 14.12.2018, податкову накладну № 5 від 26.11.2018 – 14.12.2018, податкову накладну № 6 від 28.11.2018 – 14.12.2018, податкову накладну № 7 від 30.11.2018 – 14.12.2018, податкову накладну № 2 від 15.02.2019 – 27.02.2019, податкову накладну № 3 від 19.04.2019 – 11.05.2019, податкову накладну № 4 від 26.04.2019 – 11.05.2019, податкову накладну № 5 від 30.04.2019 – 11.05.2019, податкову накладну № 1 від 10.05.2019 – 24.05.2019, податкову накладну № 2 від 20.05.2019 – 13.06.2019, податкову накладну № 3 від 31.05.2019 – 13.06.2019.

4. Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Ромікс» (код ЄДРПОУ 33987053, адреса місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8) понесені ним судові витрати по оплаті судового збору у розмірі 12 486,50 грн. (дванадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень 50 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Київській області (код ЄДРПОУ 43141377, адреса місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5-А)

5. Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Ромікс» (код ЄДРПОУ 33987053, адреса місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8) понесені ним судові витрати по оплаті судового збору у розмірі 12 486,50 грн. (дванадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень 50 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393, адреса місцезнаходження: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя Панова Г. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 102114112 ?

Документ № 102114112 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 102114112 ?

Дата ухвалення - 21.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 102114112 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 102114112 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 102114112, Kyiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 102114112, Kyiv Circuit Administrative Court was adopted on 21.12.2021. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful information conveniently.

The court decision No. 102114112 refers to case No. 320/5157/19

This decision relates to case No. 320/5157/19. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 102114111
Next document : 102114113