Court decree № 101989812, 17.12.2021, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
17.12.2021
Case No.
"924/1277/20 (924/1226/21)"
Document №
101989812
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"17" грудня 2021 р. Справа № 924/1277/20 (924/1226/21)

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі: суддя Танасюк О.Є., розглянувши матеріали заяви ТОВ "Серединецьке" від 13.12.2021р. про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти у справі

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке", с.Мокіївці, Шепетівський район, Хмельницька область

до товариства з обмеженою відповідальністю „Лотівка Еліт”, с. Лотівка, Шепетівський район, Хмельницька область

про стягнення 23431297,15 грн. безпідставно набутих коштів

(в межах справи №924/1277/20 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке", с. Мокіївці, Шепетівський район, Хмельницька область)

встановив:

15.12.2021 року до господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке",с.Мокіївці, Шепетівський район, Хмельницька область до товариства з обмеженою відповідальністю „Лотівка Еліт”, с. Лотівка, Шепетівський район, Хмельницька область про стягнення 23431297,15 грн. безпідставно набутих коштів (в межах справи №924/1277/20 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке", с. Мокіївці, Шепетівський район, Хмельницька область).

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 15.12.2021р. на підставі п. 8.1. Засад використання автоматизованої системи документообігу суду даний позов передано на розгляд судді Танасюк О.Є.

Ухвалою суду від 17.12.2021р. відкрито провадження у справі №924/1277/20 (924/1226/21), постановлено розглядати дану справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Одночасно з позовною заявою ТОВ "Серединецьке" подало заяву (від 13.12.2021р.) про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти, належні ТОВ „Лотівка Еліт” на загальну суму 23431297,15 грн.

Заявник вважає, що не застосування заходів забезпечення позову істотно ускладнить або взагалі унеможливить виконання рішення суду у даній справі. Зазначає, що ТОВ „Лотівка Еліт” є боржником за Генеральним кредитним договором №13/2017 від 18.04.2017 року, укладеним з ПАТ АБ „Укргазбанк”, строк виконання основного зобов`язання – 15.04.2027р. Звертає увагу, що загальний розмір зобов`язань за даним договором, із урахуванням усіх змін та доповнень, складає 45000000,00 доларів США.

Також вказує, що відповідач є боржником за Кредитним договором серія та номер: АС2014-00022 від 10.02.2014, строк виконання основного зобов`язання: 08.02.2024, іпотекодержателем за яким нині є ТОВ «Епіцентр К».

Повідомляє, що згідно інформації з державного реєстру обтяжень рухомого майна (витяги №№ Р242341, Р242332, Р242330, Р242322, Р242347 від 29 листопада 2021 року), сума зобов`язання становить 13 500 000 доларів США, і ТОВ «Лотівка Еліт» вже допускало порушення виконання кредитного договору АС2014-00022 від 10.02.2014 року, оскільки на заставлене майно зверталося стягнення 23.08.2019 року.

Крім того, зазначає, що ТОВ „Лотівка Еліт” окрім власних зобов`язань, також виступає майновим поручителем за боргами ТОВ «Сварог-Буковина», що підвищує ризик утруднення виконання рішення, адже невідомий стан виконання договору ТОВ «Сварог-Буковина».

Звертає увагу, що відповідно до отриманих витягів із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Відповідач є боржником за низкою зобов`язань, а зокрема:

- за контрактом № Р180209-РС-7 від 09.02.2018, зі змінами та доповненнями, майнові правова вимоги сплати грошових коштів за яким, у розмірі 2 161 500,00 доларів США, знаходяться у заставі № 17018903, що чинна до 07.08.2023; при цьому розмір основного зобов`язання становить 5 500 000 доларів США зі строком виконання до 09.12.2023;

- за контрактом № 60239828 від 20.02.2018, зі змінами та доповненнями, майнові правова вимоги сплати грошових коштів за яким, у розмірі 129 744 000,00 грн, знаходяться у заставі №17005376, що чинна до 27.07.2023; при цьому розмір основного зобов`язання становить 5 500 000 доларів США зі строком виконання до 27.07.2023;

- за додатковою угодою від 24.12.2019 № б/н, укладеною до договору з ПАТ АБ «Південний» обладнання згідно з описом знаходяться у заставі №27353650, що чинна до 24.12.2024; при цьому розмір основного зобов`язання становить 12 000000 доларів США зі строком виконання до 30.12.2022.

Окрім того вказує, що за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, значна кількість рухомого майна знаходиться у чинних заставах рухомого майна.

ТОВ „Серединецьке” наголошує, що невиконання чи неналежне виконання зобов`язань відповідача, може слугувати підставою для дострокового виконання зобов`язань, відшкодування завданих збитків та нарахування штрафних санкцій.

Посилаючись на те, що обсяг зобов`язань тільки за Генеральним кредитним договором укладеним із ПАТ АБ „Укргазбанк” в гривневому еквіваленті складає 1232059500,00 грн., який у порівнянні із сумою про стягнення якої подано позов (23431297,15 грн.), є надмірно великим, ТОВ "Серединецьке" вважає, що рішення суду може бути не виконане відповідачем у зв`язку з недостатністю грошових коштів.

Крім того, позивач вказує, що ТОВ „Лотівка Еліт” займається сільськогосподарським виробництвом зернових культур високої якості, що потребує значного фінансування та має сезонний характер, який проявляється у нерівномірному надходженні продукції і доходів аграрних товаровиробників протягом року. В результаті господарської діяльності ТОВ „Лотівка Еліт” у галузі сільського виробництва, накопичення грошових коштів у відповідача відбувається саме після збору врожаю (в літньо-осінній період). При цьому в осінньо-зимовий період отриманий прибуток буде перерозподілений, значна його частина буде інвестована у посівну компанію наступного року.

Під час розгляду заяви ТОВ "Серединецьке" про забезпечення позову суд враховує таке.

Відповідно до статті 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, а також з інших підстав, визначених законом.

Під забезпеченням позову необхідно розуміти вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача, які гарантують реальне виконання судового рішення, прийнятого за його позовом. Інститут забезпечення позову спрямований проти несумлінних дій відповідача, який може приховати майно, розтратити його, продати, знецінити (аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.02.2020 у справі №381/4019/18).

Згідно з приписами частини 1 статті 137 ГПК України позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

В силу статей 136, 137 Господарського процесуального кодексу України право здійснення забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство та вибору тих чи інших заходів належить господарському суду, який виходить із конкретних обставин справи та пропозицій заявника.

Положення статей 136, 137 Господарського процесуального кодексу України пов`язують вжиття господарським судом заходів забезпечення позову з обґрунтуванням обставин необхідності такого забезпечення в контексті положень статті 73 Господарського процесуального кодексу України, як гарантії ефективності задоволення вимог позивача (заявника) за результатами розгляду спору по суті.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості й адекватності щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; з`ясувати чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; ймовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається.

Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу) з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії. Обранням належного, відповідно до предмета спору, заходу забезпечення дотримується принцип співвіднесення виду заходу забезпечення із заявленими позивачем (кредитором) вимогами, чим врешті досягаються: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору, фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову та як наслідок ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження при цьому прав та охоронюваних інтересів інших учасників провадження у справі або осіб, що не є учасниками цього судового процесу. При вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд зобов`язаний встановити наявність зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову та предметом позовних вимог, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову.

Отже, необхідною умовою вжиття заходів для забезпечення позову є наявність обставин, які свідчать про те, що в разі невжиття таких заходів можуть виникнути перешкоди щодо виконання рішення. Аналогічний правовий висновок міститься у постанові верховного Суду від 10.02.2021р. у справі №911/1159/14.

Верховний Суд у постанові від 16.09.2020р. у справі №910/13208/19 зазначає, що обрання належного, відповідно до предмета спору, заходу до забезпечення позову сприяє дотриманню принципу співвіднесення виду заходу до забезпечення позову із заявленими позивачем вимогами, що зрештою дає змогу досягти: збалансованості інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору, фактичного виконання судового рішення в разі задоволення позову та, як наслідок, ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження при цьому прав та охоронюваних інтересів інших учасників провадження у справі або осіб, які не є учасниками цього судового процесу.

Забезпечення позову є засобом, спрямованим на запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, що полягає у вжитті заходів, за допомогою яких у подальшому гарантується виконання судових актів.

Разом з тим особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення з останньою. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 74 ГПК України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Як вбачається з матеріалів справи, заява ТОВ "Серединецьке" про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ „Лотівка Еліт” на загальну суму 23431297,15 грн. подана разом із позовною заявою про стягнення з ТОВ „Лотівка Еліт 23431297,15 грн. безпідставно набутих коштів (у межах справи №924/1277/20 про банкрутство ТОВ "Серединецьке").

Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову, ТОВ "Серединецьке" посилається на наявність великої кількості зобов`язань у відповідача, а також сезонний характер та високу ризиковість його діяльності, які загалом можуть ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду у випадку задоволення позову.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційними №187220163101 (Інформаційна довідка №287383158 від 29.11.2021 р.) ТОВ „Лотівка Еліт” є боржником за Генеральним кредитним договором №13/2017 від 18.04.2017 року, укладеним з ПАТ АБ „Укргазбанк”. Загальний розмір зобов`язань за даним договором, із урахуванням усіх змін та доповнень, складає 45000000,00 доларів США.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Інформаційна довідка №288973609 від 08.12.2021р.) відповідач є боржником за Кредитним договором серія та номер: АС2014-00022 від 10.02.2014.

Згідно інформації з державного реєстру обтяжень рухомого майна (витяги №№ Р242341, Р242332, Р242330, Р242322, Р242347 від 29 листопада 2021 року), сума зобов`язання становить 13500000 доларів США.

Крім того, ТОВ „Лотівка Еліт” окрім власних зобов`язань, також виступає майновим поручителем за боргами ТОВ «Сварог-Буковина» (інформаційна довідка №289126711 від 08.12.2021р.)

Як слідує із наданих позивачем витягів із Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Відповідач є боржником за низкою зобов`язань, а зокрема:

- за контрактом № Р180209-РС-7 від 09.02.2018, зі змінами та доповненнями, майнові правова вимоги сплати грошових коштів за яким, у розмірі 2 161 500,00 доларів США, знаходяться у заставі № 17018903, що чинна до 07.08.2023; розмір основного зобов`язання становить 5500000 доларів США;

- за контрактом № 60239828 від 20.02.2018, зі змінами та доповненнями, майнові правова вимоги сплати грошових коштів за яким, у розмірі 129744000,00 грн, знаходяться у заставі №17005376, що чинна до 27.07.2023; розмір основного зобов`язання становить 5500000 доларів США;

- за додатковою угодою від 24.12.2019 № б/н, укладеною до договору з ПАТ АБ «Південний» обладнання згідно з описом знаходяться у заставі №27353650, що чинна до 24.12.2024; розмір основного зобов`язання становить 12 000000 доларів США.

Окрім того за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, значна кількість рухомого майна знаходиться у чинних заставах рухомого майна.

В матеріалах заяви про забезпечення відсутні договори, на підставі яких виникли зобов`язання ТОВ „Лотівка Еліт”, докази на підтвердження стану їх виконання. Однак судом враховується, що заявник (ТОВ „Серединецьке”) не є стороною таких договорів, тому у нього відсутня можливість їх подати. Разом з тим, із поданих Витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна вбачається, що ТОВ „Лотівка Еліт” допускало порушення виконання зобов`язань, оскільки на заставлене майно зверталося стягнення 23.08.2019 року, про що є відповідні записи у реєстрі.

Також судом приймається до уваги те, що порушення зобов`язання може слугувати додатковою підставою для вимоги про дострокове виконання грошових зобов`язань, відшкодування завданих збитків та нарахування штрафних санкцій. Крім того, ціна договорів, за якими у ТОВ „Лотівка Еліт” є грошові зобов`язання є значною. З огляду на зазначене, суд вважає обґрунтованими доводи позивача про наявність реальних підстав вважати, що рішення суду у справі №924/1277/20 (924/1226/21) у випадку задоволення позову про стягнення з відповідача 23431297,15 грн., може бути не виконане у зв`язку з недостатністю майна та грошових коштів.

Під час вирішення питання щодо вжиття заходів забезпечення позову, враховується також те, що ТОВ „Лотівка Еліт” займається сільськогосподарським виробництвом зернових культур високої якості, що потребує значного фінансування та має сезонний характер, який проявляється у нерівномірному надходженні продукції і доходів аграрних товаровиробників протягом року та являє собою високоризикову галузь.

Також суд зважає на те, що стосовно позивача – ТОВ „Серединецьке” відкрито провадження у справі про банкрутство (ухвала Господарського суду Хмельницької області від 29.12.2020р.). Відповідно сума коштів, яку ТОВ „Серединецьке” заявлено до стягнення з ТОВ „Лотівка Еліт” , у випадку задоволення позову, позитивно вплине як на платоспроможність боржника (позивача) та можливість погашення ним кредиторських вимог.

З огляду на вище зазначене, суд вбачає підстави для вжиття заходів забезпечення позову ТОВ „Серединецьке” до ТОВ „Лотівка Еліт” про стягнення безпідставно набутих коштів у розмірі 23431297,15 грн., шляхом накладання арешту на майно ТОВ „Лотівка Еліт”, а саме - грошові кошти, належні відповідачу.

За змістом ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен, чиї права та свободи, визначені в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі. Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі «Пантелеєнко проти України» зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом. У рішенні від 31 липня 2003 року у справі «Дорани проти Ірландії» Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття «ефективний засіб» передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При цьому, як наголошує Європейський суд з прав людини у рішенні «Салах Шейх проти Нідерландів», ефективний засіб - це запобігання тому, що відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії. (Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11.11.2021 у справі № 910/269/20).

З огляду на вище викладене, враховуючи наявність обтяжень рухомого майна відповідача, наявність великої кількості зобов`язань, а також сезонний характер та високу ризиковість його діяльності, які загалом можуть ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду у випадку задоволення позову ТОВ „Серединецьке” про стягнення з ТОВ „Лотівка Еліт” 23431297,15 грн., суд вбачає підстави для вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно ТОВ „Лотівка Еліт”, а саме - грошові кошти, належні відповідачу. При цьому, вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ „Лотівка Еліт” в межах суми позову (23431297,15 грн.) є ефективним, адекватним та співмірним заходом забезпечення позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 136, 137, 140, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Серединецьке" (від 13.12.2021р.) про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти задовольнити.

Вжити заходів забезпечення позову Товариства з обмеженою відповідальністю „Серединецьке” до Товариства з обмеженою відповідальністю „Лотівка Еліт” про стягнення безпідставно набутих коштів у розмірі 23431297,15 грн., шляхом накладання арешту на майно ТОВ „Лотівка Еліт” (30453, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Лотівка, вул. Центральна, буд. 1, корп. Б; код ЄДРПОУ 32678215), а саме - грошові кошти, належні боржнику, які зберігаються чи будуть зберігатися на рахунках ТОВ „Лотівка Еліт”, що відкриті чи будуть відкриті в усіх фінансових та банківських установах України на загальну суму 23431297,15 грн. (двадцять три мільйони чотириста тридцять одна тисяча двісті дев`яносто сім гривень 15 коп.)

Ухвала є виконавчим документом і підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом України „Про виконавче провадження”.

Стягувачем за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю „Серединецьке” (код ЄДРПОУ 32678262, вул. Дорожня, буд. 4, с. Мокіївці, Шепетівський район, Хмельницька область, 30440).

Боржником за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю „Лотівка Еліт” (код ЄДРПОУ 32678215, вул. Центральна, буд. 1, корп. Б; с. Лотівка, Шепетівський район, Хмельницька область, 30453).

Ухвала набрала законної сили: 17.12.2021 року.

Дата видачі ухвали: 17.12.2021 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання по 17.12.2024 року.

Ухвала суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду у строки та в порядку, встановлені ст.ст. 254-259 ГПК України.

Суддя Танасюк О.Є.

Примірник ухвали направити:

1 - до справи;

2 – ТОВ "Агротек" - agrotek@agrotek.org.ua

3 - ТОВ "Серединецьке" (30440, Хмельницька область, Шепетівський район, с.Мокіївці, вул. Дорожня, буд.4); т.в.о. керівника ТОВ "Серединецьке" арбітражний керуючий Бондарчук Олександр Петрович - bondarchuk@absolute.com.ua

4 - арбітражному керуючому, Бондарчук Олександру Петровичу - ІНФОРМАЦІЯ_1 (підписка)

5 - ТОВ "Компанія "Альбіон" - 3430101271@mail.gov.ua

6 - Хмельницькому обласному відділення Фонду соціального захисту інвалідів - kmfusdi@ic.km.ua

7 - ТОВ „ФА Інтертрейдінг Україна” (04053, м. Київ, абонентська скринька №27);

8 - ТОВ АТЗТ „Мирне” - sbi_advokat@ukr.net

9 - уповноваженій особі учасника ТОВ "Серединецьке", адвокату Савчуку Ю.М. - advokat.yuriy@gmail.com

10 - товариство з обмеженою відповідальністю „Лотівка Еліт” (вул. Центральна, буд. 1, корп. Б; с. Лотівка, Шепетівський район, Хмельницька область).

Часті запитання

Який тип судового документу № 101989812 ?

Документ № 101989812 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101989812 ?

Дата ухвалення - 17.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101989812 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 101989812 ?

В Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast
Previous document : 101989810
Next document : 102010008