Decision № 101401091, 18.11.2021, Commercial Court of Lviv Oblast

Approval Date
18.11.2021
Case No.
914/2217/21
Document №
101401091
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2021 справа № 914/2217/21

за позовом: Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, м. Львів

до відповідача: Громадської організації “Добродійне мистецько-музичне товариство “Львівська арт-агенція “Ватра”, м. Львів

про розірвання договору оренди, зобов”язання повернути об”єкт оренди шляхом виселення та стягнення заборгованості

Суддя Коссак С.М.

за участі секретаря Побігайленко Ю.Б.-В.

Представники:

Від позивача: Тістик Марта – представник;

Від відповідача: не з`явився

На розгляд господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, м. Львів до відповідача Громадської організації “Добродійне мистецько-музичне товариство “Львівська арт-агенція “Ватра”, м. Львів про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованість з орендної плати у сумі 2 880,02грн., розірвання договору оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) від 16.04.2019 №Г-11748-19, укладений між позивачем та відповідачем та зобов”язання відповідача повернути об”єкт оренди шляхом виселення з приміщень загальною площею 17,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, 6.

Ухвалою суду від 26.07.2021 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 02.09.2021 о 10:40 год. Рух справи відображено в ухвалах суду.

01.09.2021 року на адресу суду ввід відповідача повернувся конверт із зазначенням причини повернення на довідці: “за закінченням терміну зберігання”.

23.09.2021 року представником позивача подано через канцелярію суду клопотання за вх.33828/21 про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою суду від 23.09.2021 року продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 21 жовтня 2021 року на 10:30 год.

Враховуючи вчинення усіх необхідних процесуальних дій у даній справі для виконання завдань підготовчого провадження, визначених ст.177 ГПК України та вирішення питань які підлягають з`ясуванню у порядку ст.182 ГПК України, розумність строків, ухвалою суду від 21.10.2021 року закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті в судовому засіданні на 18.11.2021 р. о 10:00 год.

В судове засідання 18.11.2021 року позивач явку представника забезпечив, та підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 18.11.2021 року відповідач явку уповноваженого представника не забезпечив, про причини неявки суд не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про місце, дату та час судового засідання, що підтверджується списком розсилки поштової кореспонденції за 27.10.2021 року, 01.09.2021 року та 20.10.2021 року від відповідача повернулися конверти із зазначенням причини повернення на довідці: «за закінченням терміну зберігання».

Ухвали суду надіслані відповідачу за адресою, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та адресою, яка вказана позивачем у позовній заяві, відтак відповідача було належним чином повідомлено про місце, дату та час судового засідання.

Крім того, процесуальні документи щодо розгляду спору у даній справі офіційно оприлюднені у Єдиному державному реєстрі судових рішень - www.reyestr.court.gov.ua, та знаходяться у вільному доступі.

З урахуванням того, що розгляд справи відбувається за правилами загального позовного провадження, позовні матеріали надіслано відповідачу, відповідач не повідомив суд про причини неявки в судове засідання, в суду відсутні підстави для відкладення розгляду справи, які передбачені статтями 202, 216 ГПК України.

Суд констатує, що ним створено усі можливості учасникам процесу для реалізації ними своїх прав.

Отже, неявка відповідача (його представника) в судове засідання 18.11.2021 року не перешкоджає розгляду справи по суті, в матеріалах справи достатньо доказів для з`ясування обставин справи і прийняття судового рішення.

В судовому засідання проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Аргументи позивача.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 16.04.2019р. між Управлінням комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (орендодавець) та Громадською організацією “Добродійне мистецько-музичне товариство “Львівська арт-агенція “Ватра” (орендар) укладено договір № Г-11748-19 нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень).

Відповідно до розділу 1 договору предметом цього договору є надання Орендодавцем Орендареві в строкове платне користування нерухоме майно (об`єкт оренди), що знаходиться на балансі ЛКП «Цитадель-Центр» (балансоутримувач). Об`єктом оренди є приміщення, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, 6 загальною площею 17,3 м2, у тому числі напівпідвал площею 17,3 м2 з індексом приміщення V, відповідно до даних технічного паспорта ОПК ЛОР «БТІ та ЕО» від 12.11.2003 року, інвентаризаційна справа №919.

Згідно п.п. 5.1, 5.2, 5.3 договору, розмір орендної плати за об`єкт оренди визначається відповідно до чинної на час укладення цього договору Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 07.06.25007 року №897 (із змінами та доповненнями), і складає (98260,00*0,02)/1,009=165,24грн. (сто шістдесять п`ять гривень 24 копійки) без ПДВ за перший місяць оренди. Розмір орендної плати підлягає індексації за відповідний період (місяць, квартал, рік). Орендна плата за кожний наступний місяць визначається коригуванням орендної плати за попередній місяць щодо індексу інфляції за попередній місяць. Відповідач взяті на себе зобов`язання в повному обсязі не виконав.

Відтак, позивач просить стягнути з відповідача заборгованість з орендної плати у сумі 2 880,02грн., розірвати договір оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) від 16.04.2019 №Г-11748-19, укладений між позивачем та відповідачем, у зв`язку з несплатою орендної плати у повному обсязі відповідачем протягом понад 15 місяців підряд та зобов”язати відповідача повернути об”єкт оренди шляхом виселення з приміщень загальною площею 17,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, 6.

Аргументи відповідача.

Вимог ухвали суду не виконав, проти позову в установленому порядку не заперечив. Тому суд розглянув справу без участі представника відповідача та його відзиву на позов, за наявними у ній матеріалами.

Фактичні обставини справи.

Предметом доказування є обставини з яким пов`язується факт укладення договору оренди, його неналежне виконання в частині сплати орендної плати, розірвання та зобов`язання повернути об`єкт оренди шляхом виселення.

16.04.2019р. між Управлінням комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (орендодавець) та Громадською організацією “Добродійне мистецько-музичне товариство “Львівська арт-агенція “Ватра” (орендар) укладено договір № Г-11748-19 нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень).

Відповідно до розділу 4 Договору, термін договору оренди визначений на 2 роки 364 дні з 16 квітня 2019 року до 156 квітня 2022 року включно. Згідно п.4.3. договору, термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін або за рішенням суду.

Відповідно до розділу 1 договору предметом цього договору є надання Орендодавцем Орендареві в строкове платне користування нерухоме майно (об`єкт оренди), що знаходиться на балансі ЛКП «Цитадель-Центр» (балансоутримувач). Об`єктом оренди є приміщення, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, 6 загальною площею 17,3 м2, у тому числі напівпідвал площею 17,3 м2 з індексом приміщення V, відповідно до даних технічного паспорта ОПК ЛОР «БТІ та ЕО» від 12.11.2003 року, інвентаризаційна справа №919. Вартість об`єкта оренди, відповідно звіту про експертну оцінку, затвердженого наказом управління комунальної власності від 15.04.2019 року №2954/е, станом на 28 лютого 2019 року становить 98 260,00грн. без ПДВ.

Згідно п.2.1. договору, об`єкт оренди орендар буде використовувати для творчої майстерні.

За умовами Договору (п.5.6.) передбачено, що орендну плату орендар сплачує не пізніше 20 числа місяця за попередній місяць через перерахування коштів на рахунок орендодавця.

Згідно п.п. 5.1, 5.2, 5.3 договору, розмір орендної плати за об`єкт оренди визначається відповідно до чинної на час укладення цього договору Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 07.06.25007 року №897 (із змінами та доповненнями), і складає (98260,00*0,02)/1,009=165,24грн. (сто шістдесять п`ять гривень 24 копійки) без ПДВ за перший місяць оренди. Розмір орендної плати підлягає індексації за відповідний період (місяць, квартал, рік). Орендна плата за кожний наступний місяць визначається коригуванням орендної плати за попередній місяць щодо індексу інфляції за попередній місяць.

Відповідач взяті на себе зобов`язання в повному обсязі не виконав.

Позивачем до матеріалів позову додано довідку про заборгованість з орендної плати №4-2302-19740 від 23.06.2021р., відповідно до якої заборгованість відповідача перед позивачем станом на 17.06.2021 року становить 2880,02грн., яка виникла за період користування приміщенням до 31.05.2021 року і є предметом стягнення за даним позовом.

Відповідно до п. 5.8 договору, несплата орендної плати протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору.

Згідно поданої довідки до матеріалів справи, відповідачем допущено несплату орендної плати у повному обсязі протягом понад 15 місяців підряд, фактично за час дії договору відповідачем не здійснено жодного платежу за оренду приміщення, доказів таких можливих сплат матеріали справи не містять, відтак позивач звернувся до суду з вимогою про дострокове розірвання договору оренди. Одночасно розділом 9 Договору оренди визначено порядок поверення орендодавцю об`єкта оренди, так у разі припинення або розірвіання договору, орендар повинен повернути орендодавцю об`єкт оренди протягом 15 днів за актом приймання-передачі у належному стані (п.п. 9.3, 9.6.).

Відтак, позивач просить стягнути з відповідача заборгованість з орендної плати у сумі 2 880,02грн., розірвати договір оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) від 16.04.2019 №Г-11748-19, укладений між позивачем та відповідачем та зобов”язати відповідача повернути об”єкт оренди шляхом виселення з приміщень загальною площею 17,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, 6.

Норми права та мотиви суду.

Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (ч.1 ст.11 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Згідно ч.1 ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Відповідно до ст. 11 ЦК України, однією з підстав виникнення зобов`язань, є зокрема, договори та інші правочини.

Як передбачено ст.174 Господарського кодексу України однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але які йому не суперечать.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 627 ЦК України встановлено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору, з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Статтею 629 ЦК України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Як встановлено судом, підставою виникнення правовідносин між сторонами є договору оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) від 16.04.2019 року №Г-11748-19.

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк (ч. 1 ст. 759 ЦК України). Аналогічні положення закріплені у ч. 1 ст. 283 ГК України, ч. 1 ст. 2 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Згідно ч. 1 ст. 762 ЦК України, за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Частиною 5 цієї статті встановлено, що плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

У відповідності до ч. 1 ст. 286 ГК України, орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

Положеннями ч. 3 ст. 18 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та п.7.1.2. договору передбачено, що орендар зобов`язаний своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату, в силу ч. 1 ст. 19 цього ж закону, орендар за користування об`єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі (ч. 3 ст. 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”).

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Стаття 599 ЦК України вказує на те, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічні вимоги встановлені ст. 193 ГК України.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Частиною 1 ст. 612 ЦК України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до положень договору, відповідач як орендар зобов`язався перераховувати орендну плату не пізніше 20 числа місяця за попередній місяць (п.5.6. договору).

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до довідку про заборгованість з орендної плати №4-2302-19740 від 23.06.2021р., відповідно до якої заборгованість відповідача перед позивачем станом на 17.06.2021 року становить 2880,02грн. Дана заборгованість виникла за період користування приміщенням до 31.05.2021 року Тобто відповідачем допущено несплату орендної плати у повному обсязі протягом 15 місяців підряд.

Матеріалами справи підтверджується та не спростовано відповідачем, факт несплати орендної плати протягом тривалого часу. Дана обставина свідчить про порушення умов договору оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) від 16.04.2019 року №Г-11748-19р. З огляду на викладене, враховуючи встановлені обставини, наведені положення законодавства, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині стягнення заборгованості з орендної плати в розмірі 2880,02 грн. підлягають до задоволення.

Щодо розірвання договору оренди та зобов`язання повернути об`єкт оренди, суд зазначає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 27 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов`язаний повернути орендодавцеві об`єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Пунктом 3.3. договору встановлено, що у зв`язку з фактичним використанням орендарем об`єкта оренди за попереднім договором, об`єкт оренди вважається переданим в оренду з моменту підписання даного договору.

Даний факт матеріалами справи підтверджуються, документально не спростований, відтак об`єкт оренди переданий орендарю з моменту підписання уповноваженими сторонами позивача та відповідача договору оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) від 16.04.2019 року №Г-11748-19р. та скріплений печатками обох сторін.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 783 Цивільного кодексу України наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі.

Згідно із положеннями ст.19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, орендар за користування об`єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

Відповідно до п.1 ст.762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Позивачем долучено до матеріалів справи довідку про заборгованість з орендної плати №4-2302-19740 від 23.06.2021р., відповідно до якої заборгованість відповідача перед позивачем станом на 17.06.2021 року становить 2880,02грн., яка виникла за період користування приміщенням до 31.05.2021 року. Крім того, як вбачається із вказаної довідки, відповідачем допущено несплату орендної плати у повному обсязі протягом 15 місяців підряд, тобто на протязі всього періоду існування договору.

Відповідно до ст.651 Цивільного кодексу України, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Згідно зі ст.782 Цивільного кодексу України, наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд.

Відповідно до п.11.2 договору оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) від 16.04.2019 року №Г-11748-19р., цей договір може бути припинений за згодою сторін, рішенням суду, або з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

Як зазначає пленум Вищого господарського суду України у своїй постанові від 29.05.2013р. №12 “Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна”, відмова наймодавця від договору найму, можливість якої передбачена частиною першою статті 782 ЦК України, є правом, а не обов`язком наймодавця, яке може бути реалізоване в позасудовому порядку. Наявність зазначеного права не є перешкодою для звернення наймодавця (орендодавця) до суду з вимогою про розірвання договору в разі несплати наймачем (орендарем) належних платежів.

У вирішенні відповідних спорів господарським судам слід встановлювати, протягом яких конкретно місяців і якого року орендар не вносив орендну плату, в якому розмірі, в тому числі протягом яких місяців орендар взагалі не вносив орендну плату або вносив частково. При цьому погашення орендарем заборгованості до або після подання позову орендодавцем не має правового значення для вирішення такого спору, оскільки законодавець пов`язує виникнення права орендодавця відмовитися від договору оренди саме з фактом не внесення орендної плати протягом трьох місяців підряд.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов`язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

Як встановлено судом та не спростовано відповідачем, останній не сплачував орендної плати з квітня 2019 року. В цьому контексті суд звертає увагу на положення частини 3 статті 18 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, відповідно до якої орендар зобов`язаний вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі.

Що стосується істотності порушення умов договору, то в цій частині суд нагадує мету укладення договору найму нерухомого майна. Наймодавець, вступаючи в договірні відносини, розраховує, зокрема, на належне і своєчасне виконання умов договору оренди, в тому числі в частині внесення орендної плати. Суттєве порушення фінансової дисципліни наймачем очевидно є істотним порушенням та підставою для розірвання такого договору в судовому порядку.

Згідно з частиною 1 статті 27 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов`язаний повернути орендодавцеві об`єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

Відповідно до ст. 785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов`язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу або у стані який було обумовлено договором.

Згідно п.11.2 договору оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) від 16.04.2019 року №Г-11748-19р., цей договір може бути припинений за згодою сторін, рішенням суду, або з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

Пунктом 9.1. договору встановлено, що повернення орендодавцю об`єкта оренди здійснюється після закінчення терміну дії цього договору або дострокового його припинення чи розірвання.

Згідно із положеннями п. 9.3 договору, об`єкт оренди повинен бути переданий орендарем та прийнятий орендодавцем (чи за його дорученням – балансоутримувачем) протягом 15 днів з часу настання однієї із подій, вказаних в п. 9.1. цього договору.

При передачі об`єкта оренди складається акт здачі-приймання, який підписують орендар та балансоутримувач та у п`ятиденний термін надсилається балансоутримувачем орендодавцю (п. 9.4. договору).

Об`єкт оренди вважається переданим орендодавцю з часу підписання акту здачі-приймання (п. 9.5. договору).

З огляду на викладене, вимога позивача про розірвання договору оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) від 16.04.2019 року №Г-11748-19р., загальною площею 17,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, 6, укладеного із Громадською організацією “Добродійне мистецько-музичне товариство “Львівська арт-агенція “Ватра” та вимога про зобов`язання Громадську організацію “Добродійне мистецько-музичне товариство “Львівська арт-агенція “Ватра” повернути об`єкт оренди шляхом виселення з нежитлового приміщення загальною площею 17,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, 6, є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Частиною 1 статті 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Зазначені вище норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 ГПК України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За таких обставин суд дійшов висновку про те, що відповідач не спростував доводів позовної заяви, а суд не виявив на підставі наявних документів у справі інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, відтак вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, а саме стягненню підлягає заборгованість з орендної плати в розмірі 2880,02 грн., підлягає розірванню договір оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) від 16.04.2019 №Г-11748-19, укладений між позивачем та відповідачем та зобов”язання відповідача повернути об”єкт оренди шляхом виселення з приміщень загальною площею 17,3 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, 6.

Судові витрати.

Відповідно до ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Позивачем при поданні позову до суду сплачено судовий збір в сумі 6810,00 грн. за три позовні вимоги.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи наведене, у зв`язку із задоволенням позовних вимог, до стягнення з відповідача на користь позивача підлягає судовий збір в сумі 6810,00 грн.

Керуючись ст. ст. 74, 76-80, 126, 129, 237, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовні вимоги задоволити повністю.

2. Стягнути з Громадської організації “Добродійне мистецько-музичне товариство “Львівська арт-агенція “Ватра” (79013, місто Львів, вул. С. Бандери, 6; код ЄДРПОУ 35186214) на користь Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (79008, м. Львів, пл. Галицька, 15, код ЄДРПОУ 25558625) заборгованість з орендної плати в сумі 2 880,02грн. та 6810,00 грн. судового збору.

3. Розірвати Договір оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) № Г-11748-19 від 16.04.2019 року, укладений між Управлінням комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та Громадською організацією “Добродійне мистецько-музичне товариство “Львівська арт-агенція “Ватра”.

4. Зобов`язати Громадську організацію “Добродійне мистецько-музичне товариство “Львівська арт-агенція “Ватра” (79013, місто Львів, вул. С. Бандери, 6; код ЄДРПОУ 35186214) повернути об`єкт оренди шляхом виселення з приміщень загальною площею 17,3 кв. м, що знаходяться за адресою; м. Львів, вул. С. Бандери, 6.

5. Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.

6. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду в порядку, встановленому розділом IV ГПК України.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://court.gov.ua/fair/sud5015, а також у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою - http://reyestr.court.gov.ua.

Повний текст рішення складено та підписано 26.11.2021 року.

Суддя Коссак С.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 101401091 ?

Документ № 101401091 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 101401091 ?

Дата ухвалення - 18.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101401091 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 101401091 ?

В Commercial Court of Lviv Oblast
Previous document : 101401090
Next document : 101401092