Court decree № 101372093, 21.09.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
21.09.2021
Case No.
757/50437/21-ц
Document №
101372093
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50437/21-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О перевіривши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Генерального прокурора Венедіктової Ірини Валентинівни, Офісу Генерального прокурора, третя особа: Головне управління Державної казначейської служби у м. Києві, про стягнення моральної шкоди, -

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2021 року до суду надійшла вказана позовна заява, в якій позивач ставить питання про стягнення на його користь в солідарному та регресному порядку з відповідача-1 та відповідача-2 моральну шкоду у сумі 158 600 грн; призначення судової психолого-психіатричної експертизи для встановлення факту заподіяння йому моральної шкоди.

Вивчивши позовну заяву та додані до неї документи, суд вважає, що остання підлягає залишенню без руху з наступних підстав.

За правилами цивільного процесуального законодавства, позовна заява за формою та змістом повинна відповідати вимогам, викладеним у ст.175 ЦПК України, а також вимогам ст. 177 цього Кодексу.

Згідно зі ст.175 ЦПК України у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

Частиною 2 ст.175 ЦПК України встановлено, що позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Частиною 3 ст.175 ЦПК України встановлені вимоги, серед яких позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

При поданні позовної заяви до суду позивачем не обґрунтовано розрахунок суми моральної шкоди; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них (зі змісту позову вбачається, що позивач поніс моральні страждання в результаті дій/бездіяльності відповідача (Генерального прокурора), в той час, як вимоги висуваються й до ГУ Державної казначейської служби в Миколаївській області, яке у позові як відповідач взагалі не зазначено. Третьою особою зазначено Головне управління Державної казначейської служби в м. Києві, але, судячи з прохальної частини позову, не зрозуміло, яким чином рішення у справі може вплинути на його права або обов`язки ( ч.1ст.53 ЦПК).

Крім того, суд звертає увагу позивача на те, що за ч.ч. 1, 2, 4 ст.95 ЦПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема, згідно з ДСТУ 4163-2003 (п. 5.27).

Отже при усуненні недоліків позову, позивачу слід подавати докази з урахуванням вказаних норм законодавства (ст. 95 ЦПК України) та порядку засвідчення копій документів (ДСТУ 4163-2003).

Крім того, за подання позову належить сплатити судовий збір.

Згідно з ч.4 ст.177 ЦПК України до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно ч.1 ст.4 Закону України «Про судовий збір», судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову (майнові вимоги) та у фіксованому розмірі (немайнові вимоги).

Відповідно до пп. 2 п.1 ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір», за подання до суду позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою, судовий збір сплачується за ставкою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як визначено у ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», з 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2270 грн.

При подані позову позивачем не сплачено судовий збір. Таким чином, з урахуванням заявленої вимоги немайнового характеру, позивачу належить сплатити 908 грн, за реквізитами:

Отримувач коштів: УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22030101

Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783

Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.)

Код банку отримувача (МФО): 899998

Рахунок отримувача: UA228999980313181206000026007

Код класифікації доходів бюджету: 22030101

Призначення платежу *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ______ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Печерський районний суд міста Києва (назва суду, де розглядається справа).

Позивач просить звільнити його від сплати судового збору як безробітного, в той же час жодного підтверджуючого документу не надає.

Крім того, пільги щодо сплати судового збору, згідно із Законом України «Про судовий збір» мають особи, які перераховані у статті 5 цього Закону. Такої підстави для звільнення від сплати судового збору, як безробіття, не передбачено вказаною нормою.

Отже, відсутня й підстава для звільнення позивача від сплати судового збору.

Щодо призначення та проведення судової психолого-психіатричної експертизи для встановлення факту заподіяння позивачу моральної шкоди, суд зазначає, що доведення обставин, які послугували підставою для звернення до суду, лежить на позивачеві (ст. 81 ЦПК України).

Відповідно до ч.1 ст.185 ЦПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з ч.2 ст.185 ЦПК України, в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Недоліки позовної заяви підлягають усуненню шляхом подання до суду нової редакції позовної заяви, з урахуванням викладених в ній вимог та належним чином оформлених копій документів, на які посилається позивач.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України, копії вказаних документів слід надати у відповідній кількості для інших учасників справи (крім позивача).

Враховуючи викладене, позовну заяву слід залишити без руху та надати позивачу строк для усунення недоліків протягом десяти днів з дня вручення йому копії даної ухвали.

В разі невиконання вимог ухвали суду, позовна заява, відповідно до ч. 3 ст. 185 ЦПК України буде вважатися неподаною і повернута позивачу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 175, 177, 185 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Позовну заяву ОСОБА_1 до Генерального прокурора Венедіктової Ірини Валентинівни, Офісу Генерального прокурора, третя особа: Головне управління Державної казначейської служби у м. Києві, про стягнення моральної шкоди - залишити без руху.

Надати позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

У разі невиконання ухвали суду у зазначений строк, позовну заяву вважати неподаною та повернути позивачеві зі всіма доданими до неї документами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання її суддею.

Суддя Г.О.Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 101372093 ?

Документ № 101372093 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101372093 ?

Дата ухвалення - 21.09.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101372093 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 101372093 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 101372077
Next document : 101372094