Court decree № 101360534, 25.11.2021, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
25.11.2021
Case No.
923/631/19
Document №
101360534
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

У Х В А Л А

25 листопада 2021 року Справа № 923/631/19

Господарський суд Херсонської області у складі судді Нікітенка С.В., розглянувши заяву Комунального підприємства "Парковка та реклама" про видачу дубліката судового наказу, у справі

за заявою: Комунального підприємства "Парковка та реклама", м. Кривий Ріг, код ЄДРПОУ 34811376,

про видачу судового наказу за вимогою про стягнення з фізичної особи-підприємця Кошарського Олександра Сергійовича заборгованості у розмірі 15906,18 грн. за договором № 156 ПР про відшкодування земельного податку від 18 грудня 2017 року та 192,10 грн. судового збору

Без участі представників сторін.

Суд,

в с т а н о в и в:

26 липня 2019 року Комунальне підприємство "Парковка та реклама" звернулось до Господарського суду Херсонської області з заявою про видачу судового наказу на стягнення з фізичної особи-підприємця Кошарського Олександра Сергійовича 15906,18 грн. заборгованості з відшкодування земельного податку.

Господарський суд Херсонської області 31.07.2019 у справі № 923/631/19 наказав стягнути з фізичної особи-підприємця Кошарського Олександра Сергійовича ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Комунального підприємства "Парковка та реклама" (50057, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан Праці, 1, код ЄДРПОУ 34811376) суму заборгованості у розмірі 15906,18 грн., за договором оренди об`єктів нерухомості комунальної власності міста № 1-19 від 05 жовтня 2016 року та 192,10 грн. судового збору, судові витрати, що сплачені заявником і підлягають стягненню на його користь з боржника.

Ухвалою суду від 07 жовтня 2019 року задоволено заяву Комунального підприємства "Парковка та реклама" про внесення виправлення до судового наказу

Пунктом 2 зазначеної ухвали суду виправлено помилку, допущену у судовому наказі Господарського суду Херсонської області виданого 31 липня 2019 року у справі № 923/631/19, та викладено абзац перший розпорядчої частини судового наказу в наступній редакції:

"Стягнути з Фізичної особи-підприємця Кошарського Олександра Сергійовича ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Комунального підприємства "Парковка та реклама" (50057, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан Праці,1, код ЄДРПОУ 34811376) суму заборгованості у розмірі 15906,18 грн. за договором №156 ПР про відшкодування земельного податку від 18 грудня 2017 року та 192,10 грн. судового збору, судові витрати, що сплачені заявником і підлягають стягненню на його користь з боржника."

22 листопада 2021 року до Господарського суду Херсонської області надійшла заява Комунального підприємства "Парковка та реклама" про видачу дубліката судового наказу від 31 липня 2019 року у справі № 923/631/19.

Розглянувши заву КП "Парковка та реклама" про видачу дубліката виконавчого документа, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 338 Господарського процесуального кодексу України процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим розділом.

Відповідно до пункту 19.4. Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ухвала про видачу чи відмову у видачі дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку.

Таким чином, законом передбачено право стягувача, державного виконавця або приватного виконавця, у разі втрати наказу суду звернутися до суду із заявою про видачу дубліката наказу в межах строків, встановлених для пред`явлення виконавчого документа до виконання.

Подану заяву стягувач обґрунтовує тим, що оригінал судового наказу Господарського суду Херсонської області від 31 липня 2019 року у справі № 923/631/19 після його отримання стягувач втратив, у зв`язку з чим звернувся до суду з заявою про видачу дубліката виконавчого документа.

Суд зазначає, що за змістом частини 1 статті 12 Закону України "Про виконавче провадження" виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Зі змісту судового наказу Господарського суду Херсонської області від 31.07.2019 у справі № 923/631/19, який набрав законної сили та виданий 05.09.2019 слідує, що строк його пред`явлення до виконання - до 05.09.2022.

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є обов`язковість рішень суду.

Статтею 326 ГПК України встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Згідно з приписами ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Виконання рішення, ухваленого тим чи іншим судом, треба розглядати як невід`ємну складову судового розгляду, як цього вимагає положення статті 6 Конвенції, у якому йдеться про необхідність забезпечення справедливого судового процесу ("Бурдов проти Росії", комюніке Секретаря Суду 07.05.2002; рішення у справі "Горнсбі проти Греції" від 19.03.97).

У п. 43 рішення Європейського суду від 20.07.2004 у справі "Шмалько проти України" (заява №60750/00) суд наголошує, що пункт 1 статті 6 Конвенції гарантує кожному право на звернення до суду або арбітражу з позовом стосовно будь-яких його цивільних прав та обов`язків. Таким чином, ця стаття проголошує "право на суд", одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подати позов з приводу цивільно-правових питань до суду. Однак це право було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов`язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Було б незрозуміло, якби стаття 6 детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд, - і, водночас, не передбачала виконання судових рішень. Якщо тлумачити статтю 6 як таку, що стосується виключно доступу до судового органу та судового провадження, то це могло б призводити до ситуацій, що суперечать принципу верховенства права, який договірні держави зобов`язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, для цілей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина "судового розгляду".

Також у рішенні Європейського суду від 18.05.2004 у справі "Продан проти Молдови" суд наголосив, що право на справедливий судовий розгляд, гарантований Європейською конвенцією з прав/ людини, буде ілюзією, якщо правова система держав, які ратифікували Конвенцію, дозволятиме остаточному, обов`язковому судовому рішенню залишатися невиконаним, завдаючи шкоди одній зі сторін.

Враховуючи вищевикладене слідує, що судові рішення є обов`язковими до виконання на всій території України. Невиконання судового рішення не призводить до відновлення порушеного права. Відсутність у сторони можливості домогтися виконання судового рішення, винесеного на його користь, є втручанням у право сторони на мирне володіння майном, що є порушенням першого пункту статті 1 Першого протоколу Конвенції.

Виклик сторін для вирішення питання про видачу дубліката наказу чинним ГПК України не передбачено.

Вирішуючи питання щодо видачі дубліката судового наказу, судом встановлено, що стягувач звернувся до Господарського суду Херсонської області з заявою про видачу дубліката судового наказу в межах строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання.

До заяви про видачу дубліката наказу позивач долучив: довідку про втрату наказу про стягнення заборгованості, копію судового наказу від 31.07.2019 № 923/631/19, копію заяви про відкриття виконавчого провадження № 1809-3 від 18.09.2019, копію листа Нововоронцовського РВ ДВС ГУЮ у Херсонській області № 6769, від 17.10.2019, копію повідомлення Нововоронцовського РВ ДВС ГУЮ у Херсонській області про повернення виконавчого документа без виконання, платіжне доручення № 10642 від 04.11.2021 про сплату судового збору за видачу дубліката виконавчого документа.

У заяві про видачу дубліката наказу заявник стверджує, що наказ Господарського суду Херсонської області від 31.07.2019 № 923/631/19 ним втрачено та відповідно не може бути пред`явлено до примусового виконання.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що вимоги заявника про видачу дубліката судового наказу у справі № 923/631/19 від 31.07.2019 підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, пунктом 19.4 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, суд,

п о с т а н о в и в:

1. Заяву Комунального підприємства "Парковка та реклама" (Вх. № 3546/21 від 22.11.2021) про видачу дубліката судового наказу від 31.07.2019 у справі № 923/631/19 задовольнити.

2. Видати дублікат судового наказу про стягнення з ізичної особи-підприємця Кошарського Олександра Сергійовича ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Комунального підприємства "Парковка та реклама" (50057, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан Праці,1, код ЄДРПОУ 34811376) суму заборгованості у розмірі 15906,18 грн. за договором № 156 ПР про відшкодування земельного податку від 18 грудня 2017 року та 192,10 грн. судового збору, судові витрати, що сплачені заявником і підлягають стягненню на його користь з боржника."

3. Ухвалу направити сторонам у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в строк та в порядку, передбаченому ст. 255 ГПК України та п. 17.5) Перехідних положень ГПК України.

Ухвалу підписано 25.11.2021.

Суддя С.В. Нікітенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 101360534 ?

Документ № 101360534 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101360534 ?

Дата ухвалення - 25.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101360534 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 101360534 ?

В Commercial Court of Kherson Oblast
Previous document : 101360532
Next document : 101360535