Court decree № 101360425, 23.11.2021, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
23.11.2021
Case No.
922/3529/21
Document №
101360425
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

"23" листопада 2021 р. м. ХарківСправа № 922/3529/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Лавровой Л.С.

при секретарі судового засідання Пунтус Д.А.

розглянувши матеріали справи

за позовом Фізичної особи ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства "Харківський завод "Оргтехніка" про визнання недійсним рішення за участю представників :

позивача - не з*явився

відповідача - Халабурдін С.В.

ВСТАНОВИВ:

В вересні 2021 до Господарського суду Харківської області звернувся ОСОБА_1 з позовом до Приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ОРГТЕХНІКА" та просить суд:

1) Позовну заяву ОСОБА_1 до приватного акціонерного товариства «Харківський завод «Оргтехніка» про визнання загальних зборів, призначених на 28.05.2021, такими, що не відбулись, а рішення загальних зборів, оформленого протоколом б/н від 28.05.2021 - недійсним, прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі.

2) Визнати поважними причини неподання ОСОБА_1 разом із позовною заявою рішення загальних зборів ПрАТ «Харківський завод «Оргтехніка» (код ЄДРПОУ 00225911), оформлене протоколом б/н від 28.05.2021, заяви свідка ОСОБА_3 , заяви свідка ОСОБА_4 , та встановити додатковий строк для подання таких доказів.

3) Визнати загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Харківський завод «Оргтехніка» (код ЄДРПОУ 00225911), призначені на 28.05.2021, такими, що не відбулись.

4) Визнати недійсними рішення загальних зборів приватного акціонерного товариства «Харківський завод «Оргтехніка» (код ЄДРПОУ 00225911), оформлені протоколом б/н від 28.05.2021.

5) Стягнути з приватного акціонерного товариства «Харківський завод «Оргтехніка» (код ЄДРПОУ 00225911) на користь ОСОБА_1 судові витрати.

В обґрунтування заявлених вимог позивач вказує, що оспорюване рішення призводить до розмиття частки акціонера ОСОБА_1 та зменшує відсоток акцій, якими він володіє, як акціонер, відносно загального числа цінних паперів з урахуванням емісії.

Господарський суд ухвалою від 02.09.21 відкрив провадження у справі призначивши розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначивши підготовче засідання на 04.10.21 на 10:30 год.

20.09.21 позивачем подане клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме :

заяву свідка ОСОБА_3 , справжність підпису якого на заяві посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Лантьєвою В.В, та зареєстровано в реєстрі за № 2061;

заяву свідка ОСОБА_4 , справжність підпису якого на заяві посвідченого приватним нотаріусом Чугуївського районного нотаріального округу Харківської області Слюніним О.М., та зареєстровано в реєстрі за № 869. ( вх. № 21968/21)

21.09.21 позивачем подане клопотання про витребування доказів судом у ПрАТ" Харківський завод" Оргтехніка" ( код за ЄДРПОУ 00225911, 61001,Харківська обл., місто Харків, пр. Гагаріна, будинок 20) наступні докази: належним чином посвідчену копію рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ" Харківський завод "Оргтехніка" ( код за ЄДРПОУ 00225911), оформлене протоколом б/н від 28.05.2021. ( вх. № 22179).

21.09.21 позивачем подане клопотання про долучення до матеріалів справи № 922/3529/21 доказів направлення клопотання про долучення доказів з додатками відповідачеві у справі ( вх. № 22180).

23.09.21 до канцелярії суду надійшов відзив на позов від Приватного акціонерного товариства "Харківський завод "ОРГТЕХНІКА" , в якому відповідач просить суд відмовити у задоволені позовних вимог у повному розмірі. До відзиву додається перелік акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПрАТ "Харківський завод "ОРГТЕХНІКА" , протокол б/н позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ" Харківський завод "Оргтехніка" від 28.05.2021 року, статут (нова редакція) відповідача.

29.09.21 представником позивача через канцелярію суду подане клопотання про відкладення розгляду справи ( вх. № 6249).

13.10.21 представником позивача через канцелярію суду подане клопотання про відкладення розгляду справи ( вх.№ 6532).

26.10.21 представником позивача через канцелярію суду подане клопотання про відкладення розгляду справи ( вх.№ 6733).

01.11.21 представником позивача через канцелярію суду подане клопотання про відкладення розгляду справи ( вх.№ 6810).

01.11.21 продовжено строк розгляду справи на 30 днів ( вх. № 25525).

16.11.21 представником позивача через канцелярію суду подане клопотання про відкладення розгляду справи ( вх. 7085).

23.11.21 представником позивача через канцелярію суду подане клопотання про відкладення розгляду справи ( вх. 7215).

Тобто, судове засідання за позовом ОСОБА_1 відкладалося шість разів з 04.10.21 до 18.10.21, з 18.10.21 до 26.10.21, з 26.10.21 до 01.11.21, з 01.11.21 до 16.11.21, з 16.11.21 до 23.11.21, в жодне судове засідання представник позивача не з*явився.

Щодо заявленого клопотання позивачем про витребування доказів, так 21.09.21 позивач звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів, а саме належним чином посвідчену копію рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ" Харківський завод "Оргтехніка" ( код за ЄДРПОУ 00225911) оформлене протоколом б/н від 28.05.2021 .

23.09.21 відповідач по справі через канцелярію суду надає відзив на позовну заяву з додатками, а саме :

1) копія переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних збораз Товариства

2) копія протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ" Харківський завод "Оргтехніка" ( код за ЄДРПОУ 00225911) б/н від 28.05.2021 .

3) копія статуту Товариства затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.20

За приписами ч. ч. 1, 2, 3 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків (ст. 73 ГПК України).

Розглянувши дане клопотання суд, залишив дане клопотання без розгляду, оскільки Приватне акціонерне товариство "Харківський завод "Оргтехніки" надало всі витребувані докази надав до матеріалів справи.

Відповідно до ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно ч.2 ст. 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: залишення позовної заяви без розгляду; закриття провадження у справі; закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Отже, враховуючи те, що судом остаточно з`ясований предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги та склад учасників судового процесу; визначені обставини справи, які підлягають встановленню, та зібрані відповідні докази; вчинені усі дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, суд дійшов прийшов до висновку про закриття підготовчого провадження у справі №922/3529/21 та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 177-, 185, 232 - 235, 242 Господарського процесуального кодексу України, суд -,

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 14 грудня 2021 року о 10:00

Засідання відбудеться у в приміщенні господарського суду за адресою: 61022, містом. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й під`їзд, 2-й поверх, зал № 211

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Л.С. Лаврова

Часті запитання

Який тип судового документу № 101360425 ?

Документ № 101360425 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101360425 ?

Дата ухвалення - 23.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101360425 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 101360425 ?

В Commercial Court of Kharkiv Oblast
Previous document : 101360424
Next document : 101360426