Sentence № 101314677, 22.11.2021, Moskovskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
22.11.2021
Case No.
643/17067/21
Document №
101314677
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Провадження № 1-кп/643/1338/21

Справа № 643/17067/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2021 р. м.Харків

Московський районний суд м.Харкова у складі:

головуючого судді Горбунової Я.М.

при секретарі Усковій Я.А.,

за участю прокурора Висоцької Н.В.,

захисника Кремениця Р.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинувальним актом відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Комсомольське, Зміївського району Харківської області, громадянина України, одруженого, має двох дітей: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працює у Солоницівській ДЮШС «Колос» на посаді тренера-викладача з боксу, зареєстрованого АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 брав участь в період з тpавня 2012 року по квітень 2014 року y підконтрольній колишньому Президенту України Особі 1 злочинній організації, вчиненні y її складi дiй, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження коштiв, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, вчинених в особливо великому розмірі, за наступних обставин.

Так, y березні 2010 року колишній Президент України Особа 1 організував та очолив злочинну організацію з метою отримання незаконного доходу внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів y сфері економіки, y тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, колишній Президент України Особа 1 залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, зокрема колишнього Прем`єр-Міністра України Особу 2, колишнього Генерального прокурора України Особу 3, колишнього народного депутата України Особу 4, колишнього Першого віце-прем`єра України Особу 5, колишнього Міністра доходів та зборів України Особу 6 та інших осіб, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Вказаних осіб колишній Президент України Особа 1 призначив на найбільш важливі посади y вищих органах державної влади або сприяв обранню їх народними депутатами України, створивши таким чином систему управління державою, y якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади y вищих органах державної влади, було служіння особисто колишньому Президенту України Особі 1 та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службових обов`язків.

Колишній Президент України Особа 1 доручив іншим керівникам окремих підрозділів злочинної організації самостійно будувати її структури, планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі y злочинній організації інших членів, створювати її окремі структурні підрозділи та розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так i в інтересах учасників злочинної організації.

Bci керівники злочинної організації колишнього Президента України Особи 1 планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення його між собою, колишнім Президентом України Особою 1 та іншими учасниками злочинної організації.

Кожен керівник злочинної організації колишнього Президента України Особи 1 був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, a також те, що інші очевидні i обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Зокрема, до складу злочинної організації колишнього Президента України Особи 1, крім вищевказаних осіб в різні періоди часу входили Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11 та окремий структурний підрозділ під керуванням Особи 12 до складу якого увійшли Особа 13, Особа 14, Особа 15, Особа 16, Особа 17, Особа 18, Особа 19, Особа 20, Особа 21, Особа 22, Особа 23, Особа 24, Особа 25, Особа 26, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 30, Особа 31, Особа 32, Особа 33, Особа 34, Особа 35, Особа 36, Особа 37, Особа 38, Особа 39, Особа 40, Особа 41, Особа 42, Особа 43, Особа 44, Особа 45, Особа 46 та інші учасники, a також низка суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних учасниками злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, a також для прикриття її незаконної діяльності.

Особа 12 особисто вибудував структуру підконтрольного йому окремого підрозділу злочинної організації та визначив Особу 13, Особу 19, Особу 14, Особу 18, Особу 27 керівниками цього підрозділу, доручив їм керувати діями окремих гpуп учасників, об`єднаних за певними напрямками злочинної діяльності, яким, маскуючи їх діяльність під діяльність фінансової корпорації, дав відповідні умовні назви - «Апарат Особи 12 «КСВ», «Апарат Особи 13 «КАП», «Департамент продажу світлих нафтопродуктів», «Департамент «Лідер-нафта», «Департамент продажу скрапленого газу», «Департамент продажу природного газу», «Департамент «Облгаз», «Департамент оптимізації податків. Держпрограма», «Департамент «КиївСтар», «Департамент «Європа», «Департамент «Москва», «Фінансовий департамент», «Юридичний департамент», «Митний департамент», «Банківський департамент», «Департамент залучення інвестицій», «департамент торгівлі цінними паперами та страхування», «Служба безпеки».

Також Особою 12 визначено умовну назву підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації як «група компаній «CЄПEK» (Східно-Європейська паливно-енергетична Компанія).

Протягом 2010-2014 років Особою 12 до участі в окремому підрозділі злочинної організації було схилено низку інших осіб та вибудовано його ієрархічну структуру, яка полягала y підпорядкуванні Особі 12 всіх учасників окремого структурного підрозділу злочинної організації; встановленні порядку керування іншими учасниками; наявності системно-структурної побудови цього підрозділу злочинної організації, встановлення функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності її учасників та структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності; наявності загaльного керівництва (інших керівників) структурного підрозділу злочинної організації, чітко визначеної підпорядкованості учасників такої організації керівникам її структурних частин; наявності вертикальних зв`язків між вищими та нижчими структурами злочинної організації.

Відповідно до розподілу ролей Особа 12 здійснював керівництво окремим структурним підрозділом злочинної організації колишнього Президента України Особи 1, намічав i розробляв плани вчинення злочинів, об`єднував інших співучасників, розподіляв ролі між ними, координував діяльність співучасників, розподіляв їхні обов`язки та функції, зазначав об`єкти злочинів, здійснював організаційне та матеріальне забезпечення діяльності як підконтрольного структурного підрозділу, так i злочинної організації в цілому, a також шляхом підтримання зв`язків зі службовими особами органів державної влади та управління забезпечував усунення перешкод у реалізації злочинних намірів та сприяння їм.

За участь y складі підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації та y злочинах, які злочинна організація вчиняла, Особою 12 організовано виплату кожному учаснику щомісячної грошової винагороди, видача якої не оформлювалася офіційно та приховувалася від державних органів.

У період 2010-2014 років Особа 12 забезпечив функціонування підконтрольного йому структурного підрозділу злочинної організації шляхом фінансування його злочинної діяльності - придбання та оренди приміщень, придбання автотранспорту, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та інших речей та предметів, видача винагороди учасникам злочинної організації, придбання суб`єктів господарювання резидентів та нерезидентів України, y тому числі - бірж та банківських закладів, через які учасниками злочинної організації здійснювались незаконні фінансові операції з легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Плануючи вчинення злочинів в сфері економіки, отримання незаконного доходу від надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з мінімізації та ухилення від сплати податків, a також легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, Особа 12 за попередньою змовою з іншими керівниками злочинної організації розробив план вчинення фіктивного підприємництва.

Для реалізації злочинного наміру Особа 12 організував підшукання та схилення Особою 28, Особою 29 та іншими учасниками злочинної організації осіб до участі в підконтрольному Особі 12 структурному підрозділі злочинної організації, вчинення дій по створенню та придбанню на їх паспортні дані підприємств з метою прикриття незаконної діяльності учасників злочинної організації, обіймання керівних посад в таких підприємствах, та вчинення дій з метою ухилення від сплати податків до бюджету та вчинення інших злочинів.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів Особа 28, Особа 29 разом з іншими учасниками злочинної організації брали участь y підготовці установчих документів створених та придбаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, забезпечували посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняли інші дії, продаючи незаконній діяльності таких підприємств законного вигляду.

Офіційні документи створених та придбаних y вищевказаний спосіб підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та ключами електронного цифрового підпису до програм «Клієнт-банк» Особа 28, Особа 29 передавали іншим учасникам злочинної організації для подальшого використання таких підприємств y протиправній діяльності.

Інші учасники злочинної організації, будучи обізнаними y злочинних планах Особи 12 відповідно до відведених їм ролей займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних підприємств, створених та придбаних для фіктивного підприємництва, виготовляли підроблені договори, податкові, видаткові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, та за допомогою комп`ютерної програми «Клієнт-банк» здійснювали електронні перекази грошових коштів з поточних рахунків таких підконтрольних підприємств.

Учасниками підконтрольного Особі 12 структурного підрозділу злочинної організації колишнього Президента України Особи 1 в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так i не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва.

Зокрема, до складу злочинної організації колишнього Президента України Особи 1 y зазначений період входили наступні суб`єкти підприємницької діяльності - резиденти: ТОВ «Ветек Медіа», код ЄДРПОУ 38810617, ТОВ «Ветек Україна», код ЄДРПОУ 38748984, ТОВ «Газукраїна-Коммерс», код ЄДРПОУ 37979402, ТОВ «Кримбутангаз», код ЄДРПОУ 37023699, ТОВ «Східно-Європейська пaливно-енергетична Компанія.» (ТОВ «СЄПЕК.»), код ЄДРПОУ 38607794, ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична Компанія» (ТОВ «СЄПЕК»), код ЄДРПОУ 38607789, ТОВ «Торговий Дім Ветек», код ЄДРПОУ 38809821, ТОВ «Торговий Дім «Ветек Газ», код ЄДРПОУ 38864044, ТОВ «Ветек Нафтопродукт», код ЄДРПОУ 38728690, ТОВ «Газукраїна-2020», код ЄДРПОУ 37428778, ТОВ «Аргумент-2009», код ЄДРПОУ 36226184, СП ТОВ «Експогаз», код ЄДРПОУ 31438686, ТОВ «Експогаз», код ЄДРПОУ 32371832, ТОВ «ВО Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38848897, ТОВ «Торговий Дім «Одеський НПЗ», код ЄДРПОУ 38899009, ТОВ «Одеський ННЗ», код ЄДРПОУ 38848771, ТОВ «Цикловаст», код ЄДРПОУ 38674635, ТОВ «Українська нафто-газова Компанія», код ЄДРПОУ 37764888, ТОВ «Укренергоринок», код ЄДРПОУ 37488177, ТОВ «Газукраїна-2009», код ЄДРПОУ 36308214, ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», код ЄДРПОУ 37843149, ТОВ «Запорожгаз-2000», код ЄДРПОУ 36308256, ТОВ «Київоблпропангаз», код ЄДРПОУ 37722038, ТОВ «Луганськпропангаз», код ЄДРПОУ 36429681, ТОВ «Луганськснабгаз», код ЄДРПОУ 35306625, ТОВ «Модус-Вівенді», код ЄДРПОУ 36647463, ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», код ЄДРПОУ 36032091, ТОВ «Харків-СПБТ», код ЄДРПОУ 36459103, ТОВ «Харківспецгазснаб», код ЄДРПОУ 37846438, ТОВ «Черкаси-Газснаб», код ЄДРПОУ 36371362, ТОВ «Чернівці-СПБТ», код ЄДРПОУ 37830297, ТОВ «Інформтрест-Консалтінг», код ЄДРПОУ 37860819, ТОВ «Нео-Синтезгаз», код ЄДРПОУ 36815393, ПП «Полтаваукргаз», код ЄДРПОУ 35107813, ТОВ «Гонорій», код ЄДРПОУ 38205323, ТОВ «Ексапрофіт», код ЄДРПОУ 36003179, ТОВ «Кванта Коста», код ЄДРПОУ 36456249, ТОВ «Кіровоградгаз-2000», код ЄДРПОУ 36372735, ТОВ «Мульті-Аква», код ЄДРПОУ 37860709, ТОВ «Фіскус-21», код ЄДРПОУ 36226320, ТОВ «Цулассунг Компані», код ЄДРПОУ 36459098, Асоціація «Союз Імпортерів Автозапчастин та Супутніх Товарів», код ЄДРПОУ 38924202, Асоціація «Союз Імпортерів Будівельних Матеріалів», код ЄДРПОУ 38923998, Асоціація «Союз Імпортерів Виробів з Полімерних Матеріалів», код ЄДРПОУ 38924146, Асоціація «Союз імпортерів товарів для дозвілля», код ЄДРПОУ 38924050, Асоціація «Союз імпортерів товарів для побуту», код ЄДРПОУ 38924108, Асоціація «Союз операторів ринку скрапленого газу України», код ЄДРПОУ 38004661, ПрАТ «Страхова Компанія «Перлина Страхування», код ЄДРПОУ 36257778, Всеукраїнська громадська організація «Русский Стандарт» (в подaльшому Всеукраїнська громадська організація «Українська Правозахисна Асоціація»), код ЄДРПОУ 35467144, Комунікаційне Агентство «Сума Технологій», код ЄДРПОУ 38605231, МПП «Айра», код ЄДРПОУ 21574588, МПП «Ледис», код ЄДРПОУ 14018854, МПП «Поліфарб», код ЄДРПОУ 31129959, Повне товариство «ТОВ «Сильмариил» І Компанія», код ЄДРПОУ 37948725, ПП «Видавництво «Формула», код ЄДРПОУ 34945983, ПП «Каскад КСВ», код ЄДРПОУ 34389857, ПП «Стильтекс», код ЄДРПОУ 33996073, ПП «Студія корпоративного іміджу «Графін», код ЄДРПОУ 36070837, ПП «Фірма «Ломар», код ЄДРПОУ 36478409, ПП «Арт-Престиж», код ЄДРПОУ 35338583, ПП «Будівельно-Монтажне Управління 2005», код ЄДРПОУ 33442150, ПП «Велунд Крим», код ЄДРПОУ 36540576, ПП «Комбіагроіндастрі», код ЄДРПОУ 33713255, ПП «Стоунпласт», код ЄДРПОУ 33581398, ПП «Трансбуд-Альянс», код ЄДРПОУ 36657471, ПП «Форм-C», код ЄДРПОУ 35264590, Представництво «Просперіті Дівелопмент Ес.Ей.», код ЄДРПОУ 26585067, Селянське (Фермерське) Господарство «Восток-Агpо», код ЄДРПОУ 31326904, ЗАТ «Лінкс-Цінні Папери», код ЄДРПОУ 25384906, ТОВ «6 Континентів», код ЄДРПОУ 33750344, ТОВ «Айсленд», код ЄДРПОУ 38857393, ТОВ «Альдемарін», код ЄДРПОУ 38709217, ТОВ «Алькотрейд», код ЄДРПОУ 37846637, ТОВ «Ангел-2008», код ЄДРПОУ 35293286, ТОВ «Анкер Трейд Груп», код ЄДРПОУ 38851132, ТОВ «Анкерпром Груп», код ЄДРПОУ 38801183, ТОВ «Бат Трейд Ліга», код ЄДРПОУ 38465585, ТОВ «БК «Будінвест-Проект», код ЄДРПОУ 37312698, ТОВ «БК «Гефест Альянс», код ЄДРПОУ 37312719, ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Черноморська», код ЄДРПОУ 35693571, ТОВ «Будівельна Компанія «Савтекс», код ЄДРПОУ 37634167, ТОВ «Верена-Трейд», код ЄДРПОУ 38213292, ТОВ «Вікторі Дей», код ЄДРПОУ 38814737, ТОВ «Вілмпраймреліз», код ЄДРПОУ 38711378, ТОВ «Володар», код ЄДРПОУ 32296855, ТОВ «Всеукраїнський Промисловий Союз», код ЄДРПОУ 32827075, ТОВ «Газова Компанія «Віп Пласт», код ЄДРПОУ 37819755, ТОВ «Гaзтранспроект», код ЄДРПОУ 38889116, ТОВ «Газтрейд Крим», код ЄДРПОУ 35983637, ТОВ «Газукраїна-Трейдінг», код ЄДРПОУ 37979439, ТОВ «Геліоніндастрі», код ЄДРПОУ 37846396, ТОВ «ГК «Прованс», код ЄДРПОУ 38889142, ТОВ «Глобал Інвест Проект», код ЄДРПОУ 3 86495 72, ТОВ «Глобус», код ЄДРПОУ 13656082, ТОВ «Голден Плюс ХХІ», код ЄДРПОУ 36225463, ТОВ «Гуд Продакт Трейд», код ЄДРПОУ 38801225, ТОВ «Дестін Компані», код ЄДРПОУ 38865289, ТОВ «Діагностичний центр «Гален», код ЄДРПОУ 23944755, підприємство з іноземними інвестиціями «Дімекс-Y», код ЄДРПОУ 32074403, ТОВ «Донецькпобутгаз», код ЄДРПОУ 37671387, ТОВ «Експоекстрім», код ЄДРПОУ 37846600, ТОВ « Ерідантрейд», код ЄДРПОУ 37846367, ТОВ «Зовнітрансгаз», код ЄДРПОУ 37860735, ТОВ «Імперіал-Білдінг», код ЄДРПОУ 38812551, ТОВ «Інлайтінвест», код ЄДРПОУ 37846464, ТОВ «Калина Центр», код ЄДРПОУ 37024268, ТОВ «Керрибан Груп», код ЄДРПОУ 38651026, ТОВ «КМК Ойл Плюс», код ЄДРПОУ 34784945, ТОВ «КМк ойл», код ЄДРПОУ 34784919, ТОВ «Комбі-дроф», код ЄДРПОУ 38157359, ТОВ «Компанія Опт Трейд», код ЄДРПОУ 38607270, ТОВ «Консалтинг Системз», код ЄДРПОУ 35572282, ТОВ «Константа Вінст», код ЄДРПОУ 37675910, ТОВ «Лайт Інновейшн Груп», код ЄДРПОУ 34482225, ТОВ «Лакленд-Компані», код ЄДРПОУ 37222919, ТОВ «ЛВС Трейд», код ЄДРПОУ 33622671, ТОВ «Логіка Менеджмент», код ЄДРПОУ 37819488, ТОВ «Луганськпобутгаз», код ЄДРПОУ 37911653, ТОВ «ЛФ «Нік-Сервіс», код ЄДРПОУ 37705625, ТОВ «Лютіен», код ЄДРПОУ 37926214, ТОВ «Маноріс», код ЄДРПОУ 38180016, ТОВ «Манхел», код ЄДРПОУ 38148606, ТОВ «Мегаінвестстрой», код ЄДРПОУ 33634300, ТОВ «Медіана-2008», код ЄДРПОУ 35970979, ТОВ «Менкалінан», код ЄДРПОУ 38810884, ТОВ «Металлистактів», код ЄДРПОУ 37926188, ТОВ «Минас-Тирит», код ЄДРПОУ 37286223, ТОВ «Міг 29», код ЄДРПОУ 37227807, ТОВ «Мірта Град», код ЄДРПОУ 38814758, ТОВ «Мірта Стейт», код ЄДРПОУ 38814742, ТОВ «Натдор», код ЄДРПОУ 38690039, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інтер-Тек», код ЕДУПОУ 37779545, ТОВ «НВФ «Кагарлик інвест Торг», код ЄДРПОУ 32547007, ТОВ «Ньюграунд», код ЄДРПОУ 38448816, ТОВ «Облагротехсервіс», код ЄДРПОУ 33521414, ТОВ «Облпостач-Сервіс», код ЄДРПОУ 37709263, ТОВ «Окс Буд», код ЄДРПОУ 36924064, ТОВ «Опт Збут», код ЄДРПОУ 38620747, ТОВ «Парітет Бізнес», код ЄДРПОУ 38814763, ТОВ «Перспектива Моноліт», код ЄДРПОУ 38801211, ТОВ «Портанадра», код ЄДРПОУ 38903685, ТОВ «Промлайн Союз», код ЄДРПОУ 38801204, ТОВ «ПТР Ресурс», код ЄДРПОУ 38291894, ТОВ «Реaлтрансфакт», код ЄДРПОУ 37682341, ТОВ «Редакція Газети «Захист Прав», код ЄДРПОУ 36815037, ТОВ «Рейнад», код ЄДРПОУ 38705453, ТОВ «Ретротрейдстар», код ЄДРПОУ 37682404, ТОВ «Роанда», код ЄДРПОУ 38148695, ТОВ «Роял Грифон», код ЄДРПОУ 38196487, ТОВ «Сервіс Інвест», код ЄДРПОУ 37926443, ТОВ «Сильмариил», код ЄДРПОУ 37926387, ПП «Синоп», код ЄДРПОУ 19000770, ТОВ «Скайтек-Україна», код ЄДPПОУ 37701382, ТОВ «Стабналтейд», код ЄДРПОУ 37846459, ТОВ «Суран», код ЄДРПОУ 38148391, ТОВ «Таннарі», код ЄДРПОУ 37286160, ТОВ «ТД «Поліпропілен», код ЄДРПОУ 32558354, ТОВ «Торговельна Компанія «Металспецтех», код ЄДРПОУ 32997757, ТОВ «Торговий Дім «Олімпія», код ЄДРПОУ 37973217, ТОВ «Трістіан Волюм Груп», код ЄДРПОУ 38748701, ТОВ «Українська ЕнергоКомпанія», код ЄДPПОУ 37764874, ТОВ «Українська сервісна Компанія «Рафо», код ЄДРПОУ 36187580, ТОВ «Фанінтерюнайтед», код ЄДРПОУ 37846548, ТОВ «Фуджіолімпікс», код ЄДРПОУ 37846574, ТОВ «Харків Арена», код ЄДРПОУ 38495651, ТОВ «Херсонпобутгаз», код ЄДРПОУ 37023222, ТОВ «Автоцентркрим», код ЄДРПОУ 35941199, ТОВ «Агат Груп», код ЄДРПОУ 38077719, ТОВ «Айвінтірі», код ЄДРПОУ 38180037, ТОВ «Айнам», код ЄДРПОУ 38180063, ТОВ «Аквіта Трейд Лідер», код ЄДРПОУ 38465559, ПП «Актив Ком», код ЄДРПОУ 35422905, ТОВ «Алівіан», код ЄДРПОУ 38947476, ТОВ «Алконост», код ЄДРПОУ 38091838, ТОВ «Алларіс Прайм», код ЄДРПОУ 38467509, ТОВ «Альфіна», код ЄДРПОУ 37974818, ТОВ «Альяні», код ЄДРПОУ 38196466, ТОВ «Амадіна», код ЄДРПОУ 38091761, ТОВ «Амдіп», код ЄДРПОУ 37118942, ТОВ «Амінамі», код ЄДРПОУ 38179985, ТОВ «Амон-Сул», код ЄДРПОУ 37286087, ТОВ «Амфітер», код ЄДРПОУ 38180021, ТОВ «Анкона-Торг», код ЄДРПОУ 38091658, ТОВ «Аптека Анді», код ЄДРПОУ 35040859, ТОВ «Арістократ Тім», код ЄДРПОУ 38173297, ТОВ «Атлантіс МІМ», код ЄДРПОУ 30082674, ТОВ «Базіс», код ЄДРПОУ 35738156, ТОВ «Балт Янтар Україна», код ЄДРПОУ 37111748, ТОВ «Бастет Компані», код ЄДРПОУ 37131759, ТОВ «Бат Нова», код ЄДРПОУ 38568347, ТОВ «Бенест Трейд Лайн», код ЄДРПОУ 38517690, ТОВ «Бізнес-Бенефіт», код ЄДРПОУ 38022078, ТОВ «Бізнес-Kонсульт», код ЄДРПОУ 32924812, ТОВ «Боско Трейд Груп», код ЄДРПОУ 38488775, ТОВ «Будівельні Комунікації», код ЄДРПОУ 32554957, ТОВ «Будмет», код ЄДРПОУ 32999948, ТОВ «Велбум Нова Груп», код ЄДРПОУ 38518799, ТОВ «Вестмедика», код ЄДРПОУ 36821302, ТОВ «Виванте», код ЄДРПОУ 38091754, ТОВ «Вінтера», код ЄДРПОУ 37488905, ТОВ «Віртус- ХХІ», код ЄДРПОУ 37131811, ТОВ «Гатіора», код ЄДРПОУ 38091733, ТОВ «Глобал Технолоджес», код ЄДРПОУ 35537756, ТОВ «Глорі Роял», код ЄДРПОУ 38765842, ТОВ «Голдвейн», код ЄДРПОУ 38148517, ТОВ «Голден-Торг», код ЄДРПОУ 38196471, ТОВ «Голдстрім Консалт», код ЄДРПОУ 38651047, ТОВ «Грант Тайм», код ЄДРПОУ 38123047, ТОВ «Грей-Захід», код ЄДРПОУ 34769817, ТОВ «Даймонд Альянс», код ЄДРПОУ 38651089, ТОВ «Домострой», код ЄДРПОУ 32637781, ТОВ «Дроу», код ЄДРПОУ 38173255, ТОВ «Екома ЮГ», код ЄДРПОУ 37223142, ТОВ «Екопро-Бізнес», код ЄДРПОУ 38005309, ТОВ «Екопрогрес», код ЄДРПОУ 34576361, ТОВ «Екрю», код ЄДРПОУ 38091670, ТОВ «Ексттрейд», код ЄДPПОУ 38205826, ТОВ «Елві Тайм», код ЄДРПОУ 3 813 7924, ТОВ «Електро-Пром-Мед», код ЄДРПОУ 36640583, ТОВ «Ельгазентегра», код ЄДРПОУ 38173260, ТОВ «Енігма Груп», код ЄДРПОУ 33057792, ТОВ «Євро-Щебень», код ЄДРПОУ 36393535, ТОВ «Євротехімпорт ЛТД», код ЄДРПОУ 37041084, ТОВ «Єдина Спілка Оптовиків», код ЄДРПОУ 37820933, ТОВ «Запоріжжя-Скрапгаз», код ЄДРПОУ 37834616, ТОВ «Запорожский Коксохимремонт», код ЄДРПОУ 34656607, ТОВ «Зимстрой Капітал», код ЄДРПОУ 38061405, ТОВ «Імперіал Трейдинг», код ЄДРПОУ 38467488, ТОВ «Інвест-Транш», код ЄДРПОУ 38173229, ТОВ «Індекстрейд Україна», код ЄДРПОУ 37855835, ТОВ «Ісіда Лайф», код ЄДРПОУ 37131785, ТОВ «Капітал Трейдинг Груп», код ЄДPПОУ 38239847, ТОВ «Капромбуд», код ЄДРПОУ 37982640, ТОВ «Картaл Голд», код ЄДРПОУ 37972852, ТОВ «Квірун», код ЄДРПОУ 38134059, ТОВ «Керід», код ЄДРПОУ 38091796, ТОВ «Київмонтаж», код ЄДРПОУ 36356980, ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», код ЄДРПОУ 38467493, ТОВ «Компанія Мет Пром» , код ЄДРПОУ 38570356, ТОВ «Комфар», код ЄДРПОУ 38148758, ТОВ «Конект-Плюс», код ЄДРПОУ 34276097, ТОВ «Крим Трейдінг», код ЄДРПОУ 36973022, ТОВ «Крістенс», код ЄДРПОУ 38022110, ТОВ «Кротум», код ЄДРПОУ 38204686, ТОВ «Лайфгудінвест», код ЄДРПОУ 37682378, ТОВ «Ластівка», код ЄДРПОУ 20053607, ТОВ «Летавіца», код ЄДРПОУ 38091749, ТОВ «Ліга-2010», код ЄДРПОУ 37292609, ТОВ «Лідергаз», код ЄДРПОУ 36885099, ТОВ «Лінар», код ЄДРПОУ 31433782, ТОВ «Маестро Торг», код ЄДРПОУ 37931224, ТОВ «Марголак», код ЄДРПОУ 36382591, ТОВ «Мелькор+», код ЄДРПОУ 38173281, ТОВ «Мета Ріелшнз», код ЄДРПОУ 35135840, ТОВ «Моргот», код ЄДРПОУ 38173192, ТОВ «Муйне», код ЄДРПОУ 38091686, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дін Лтд», код ЄДРПОУ 31999821, ТОВ «Науково-виробниче підприємство Укренергомаш», код ЄДРПОУ 33068343, ТОВ «Нафтатрейд», код ЄДРПОУ 35467857, ПП «Індекс», код ЄДРПОУ 16402261, ТОВ «Нолдор», код ЄДРПОУ 38173318, ТОВ «Нью Галактикос», код ЄДРПОУ 38018920, ТОВ «Нюаж», код ЄДРПОУ 38091644, ТОВ «Олквін», код ЄДРПОУ 32407549, ТОВ «Онлайн+Тур», код ЄДРПОУ 37774484, ТОВ «Піран», код ЄДРПОУ 38205810, ТОВ «Плавт Сервіс», код ЄДРПОУ 38205318, ТОВ «Пріора Груп», код ЄДРПОУ 38947759, ТОВ «Пріора-Інвест», код ЄДРПОУ 38771327, ТОВ «Прогpес Інсайд», код ЄДРПОУ 38005230, ТОВ «Проектбуднагляд», код ЄДРПОУ 38489894, ТОВ «Проф Ресурс», код ЄДРПОУ 38570267, ТОВ «Профпосуд», код ЄДРПОУ 32000530, ТОВ «Радеус.», код ЄДРПОУ 37488879, ТОВ «Райагрострой-Перспектива», код ЄДРПОУ 35160175, ПП «Регіон-Агротрейд», код ЄДРПОУ 34699923, ТОВ «Ріверан Делюкс», код ЄДРПОУ 38467523, ТОВ «Самбат», код ЄДРПОУ 33847181, ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Чорноморська», код ЄДРПОУ 35693571, ТОВ «Статус-Софт Консалтинг», код ЄДРПОУ 35813699, ТОВ «Світ Гардин», код ЄДРПОУ 3 513 6645, ТОВ «Світ Сучасного Посуду», код ЄДРПОУ 36115867, ТОВ «Свобода-Буд», код ЄДРПОУ 35978721, ТОВ «Синектікус», код ЄДРПОУ 38179990, ТОВ «Скарби Криму», код ЄДРПОУ 37370215, ТОВ «СМТ Тайм», код ЄДРПОУ 38133584, ТОВ «Соломоніндастрі», код ЄДРПОУ 37682315, ТОВ «Споіл», код ЄДРПОУ 36070842, ТОВ «C T», код ЄДРПОУ 35745802, ТОВ «Старгудінвест», код ЄДРПОУ 38865671, ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», код ЄДРПОУ 35813699, ТОВ «Стілбон», код ЄДРПОУ 37431073, ТОВ «Сумигазтранс», код ЄДРПОУ 37774662, ТОВ «Східенергопостач-2», код ЄДРПОУ 37131848, ТОВ «ТАГ-Харків», код ЄДРПОУ 36647437, ТОВ «Талас-Груп», код ЄДРПОУ 3 8213 329, ТОВ «ТК Аксіома», код ЄДРПОУ 37132417, ТОВ «Торггазстрим ЛТД», код ЄДРПОУ 36647374, ТОВ «Торгкомплект», код ЄДРПОУ 23518188, ТОВ «Торговий Дім «Експрес-Авто», код ЄДРПОУ 37357974, ТОВ «Торговий Дім «Енерджи», код ЄДРПОУ 37428741, ТОВ «Торенія», код ЄДРПОУ 38091691, ТОВ «Трейд Інтернейшнл», код ЄДРПОУ 37350272, ТОВ «Українська нафтохімічна Kомпанія», код ЄДРПОУ 31111281, ТОВ «Укркомерцпостач», код ЄДРПОУ 37227849, ТОВ «Ультрастарінвест», код ЄДРПОУ 38640061, ТОВ «Універсалоптторг-X», код ЄДРПОУ 37428034, ТОВ «Фадлес», код ЄДРПОУ 31982661, ТОВ «Фанварезсіті», код ЄДРПОУ 38061379, ТОВ «Фешин Мобайл», код ЄДРПОУ 36327640, ТОВ «Хамерс Стаф», код ЄДРПОУ 38018983, ТОВ «Хіган», код ЄДРПОУ 38180000, ТОВ «Центр оціночних технологій», код ЄДРПОУ 34819904, ТОВ «Чед-Насад», код ЄДРПОУ 37286197, ТОВ «Черкасиоблгазпостач» (в подальшому ТОВ «Алькор-Компані»), код ЄДРПОУ 37853120, ТОВ «Юніон-Стандартактив», код ЄДРПОУ 37860845, Підприемство «Юрай» y формі ТОВ (далі - ТОВ «Юрай»), код ЄДРПОУ 22886866, ТОВ «Юса-Груп», код ЄДРПОУ 37290250, ТОВ «Барс», код ЄДРПОУ 37106806, ПП Оптова Компанія «Ельбрус», код ЄДРПОУ 34333055, ТОВ «Нанокрим Технолоджи», код ЄДРПОУ 37860871, ТОВ «Юнінафтоторг», код ЄДРПОУ 37926413, ТОВ «Реалюніінвест», код ЄДРПОУ 37926303, ТОВ «Артефакт-Хісторі», код ЄДРПОУ 37926240, ТОВ «Альянс-Трансгаз», код ЄДРПОУ 37926350, ТОВ «Феанор», код ЄДРПОУ 37926330, ТОВ «Доріат», код ЄДРПОУ 37926099, ТОВ «Палантір», код ЄДРПОУ 37926539, ТОВ «Маннафтотрейд», код ЄДРПОУ 37926125, ТОВ «Буено-Аміго», код ЄДРПОУ 37926324, ТОВ «Сітімегатрейд», код ЄДРПОУ 37926151, ТОВ «Валінор», код ЄДРПОУ 37926277, Представництво «Енерджі Юніон корпорейшн С.А.», код ЄДРПОУ 26595551, ТОВ «Сумиспецгаз», код ЄДРПОУ 37682163, ТОВ «Маркет-Груп-Харків», код ЄДРПОУ 30037265, ТОВ «Агротек», код ЄДРПОУ 14003350, ПП «Птахопромінвест-Т», код ЄДРПОУ 33620082, ТОВ «Дарник», код ЄДРПОУ 37384469, ТОВ «Нафтаюнігаз», код ЄДРПОУ 38017911, ТОВ «Газтрейдстандарт», код ЄДРПОУ 38018056, ТБ «Перша незaлежна Біржа», код ЄДРПОУ 37354518, ТБ «Універсальна Ресурсна Біржа», код ЄДРПОУ 37506452, ТОВ «Аліма-Т», код ЄДРПОУ 35058172, ТОВ «Оллінклюзів», код ЄДРПОУ 37038972, ТОВ «Максфілд Фінанс», код ЄДРПОУ 37686901, ПП «Харківснабгаз», код ЄДРПОУ 33897049, ТОВ «Євротрейд Україна», код ЄДРПОУ 38173234, ТОВ «ТД «Газтрейд», код ЄДРПОУ 38278606, ТОВ «Газ-Он», код ЄДРПОУ 38632684, ТОВ «Амара Плюс», код ЄДРПОУ 38683414, ТОВ «ДK «Ельбрус», код ЄДРПОУ 37091235, ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор ЮБС УА», код ЄДРПОУ 38321635, ТОВ «Аріона-Торг», код ЄДРПОУ 38213308, ТОВ «Профешнл Сервіс», код ЄДРПОУ 3 7095 742, ТОВ «Промгарантія», код ЄДРПОУ 38115146, ТОВ «Югтрейд-Інвестиція», код ЄДРПОУ 38018501, ТОВ «Експогаз Трейд», код ЄДРПОУ 36429608, ТОВ «Медіо-Сервіс», код ЄДРПОУ 38115151, ТОВ «Ветек Медіа Інвест», код ЄДРПОУ 38864877, ПП «Фірма «Армада-Плюс», код ЄДРПОУ 34525053, ТОВ «Нередзурі-Чемпс», код ЄДРПОУ 38018350, ТОВ «Експогаз-Суми», код ЄДРПОУ 34878797, ТОВ «А-Meгa Плюс», код ЄДРПОУ 38297110, ТОВ «Спортивний Комплекс «Стадіон Металіст», код ЄДРПОУ 38634681, ТОВ «Будіс Хол», код ЄДРПОУ 38316981, ТОВ «Лідер Нафта», код ЄДРПОУ 37931989, ТОВ «Форум Тек», код ЄДРПОУ 38632532, ПАТ «Рубіжанський завод хімічних волокон», код ЄДРПОУ 38650738, ТОВ «Аудтрейд», код ЄДРПОУ 38619092, ТОВ «Фалько Альянс», код ЄДРПОУ 38196450, ТОВ «Глобальні Телесистеми», код ЄДРПОУ 38210951, ТОВ «Дріместет», код ЄДРПОУ 38670211, ТОВ «Київська митна агенція», код ЄДРПОУ 36865952, ТДВ «Страхова Компанія «Астра Лайн», код ЄДРПОУ 38239326, ТОВ «Інжерінг», код ЄДРПОУ 38705343, ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг», код ЄДРПОУ 38890891, ТОВ «Пальміра Оіл Трейдинг», код ЄДРПОУ 38899124, ТОВ «Рустелкомпані», код ЄДРПОУ 38771311, ТОВ «Нафтопродукт Плюс», код ЄДРПОУ 38899103, ТОВ «Трансгазукраїна», код ЄДРПОУ 36946287, ТОВ «Мандарин Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 38903397, ТОВ «Нафтоспецтранс», код ЄДРПОУ 38913269, ТОВ «Укрінвестпрофгруп», код ЄДРПОУ 38386137, ТОВ «Компанія «Ровена», код ЄДРПОУ 38865488, ТОВ «ТелерадіоКомпанія «Радіус Плюс», код ЄДРПОУ 38976685, ТОВ «ТК Оріон-Трейд», код ЄДРПОУ 37352070, ТОВ «Бухгалтерія-Профіт-Аутсор», код ЄДРПОУ 38901646, ТОВ «Хелфторг», код ЄДРПОУ 39027386, ТОВ «Донецькпропангаз», код ЄДРПОУ 39014780, ПП «Торгово-будівельна Компанія «Вел», код ЄДРПОУ 36263509, ТОВ «Лінк Стейт», код ЄДРПОУ 39027323, ТОВ «Старвінг Компані», код ЄДРПОУ 39029404, ТОВ «Хоум Лайн» , код ЄДРПОУ 39008452, ТОВ «Профтренінг», код ЄДРПОУ 39050525, ТОВ «Стар-Грант», код ЄДРПОУ 39049787, ТОВ «Марснабгаз», код ЄДРПОУ 35552643, ТОВ «Інформер торг», код ЄДРПОУ 39072313, ТОВ «Петроліум Трейдинг Інвестмент» (раніше ТОВ «Протінус»), код ЄДРПОУ 38204691, ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Капітал», код ЄДРПОУ 38214484, ТОВ «Брокерскій Дім «Вектор», код ЄДРПОУ 37729473, ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа», код ЄДРПОУ 30554892, ТОВ «Бат Ліга», код ЄДРПОУ 38465501, ТОВ «БК «Енкі», код ЄДРПОУ 37355699 та інші.

Також до складу злочинної органiзації колишнього Президента України Особи 1 входили наступні суб`єкти підприємницької діяльності - нерезиденти:

ADFORM EXPERTS INC. (681103, PA), AKEMI MANAGEMENT LIMITED (НЕ 319477, CY), ALDOZA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 319315, CY), ALGERNA INVESTMENT LIMITED (8440976, UK), ANAPOM BUSINESS LTD. (1790367, BVI), ANDORAL FINANCE LIMITED (НЕ 315405), ANRADO GROUP LTD (105,054, BZ), APLANOR TRADING LIMITED (HE 315178, CY), ARZANA COMMERCE CORP. (1757651, BVI), AURI MONTES LTD. (7228890, UK), AVENNA HOLDING LTD. (1793519, BVI), AVILAX COMMERCE CORP. (1760257, BV'), BALEINGATE FINANCE LIMITED (HE 285076, CY); BARRYNTELLO INVESTMENTS LTD (HE 273570, CY), BELTEX GROUP HOLDINGS S.A. (1499103, BVI), BELTLINE HOLDINGS INC LIMITED (1866411, HK), BENTLEY OVERSEAS LIMITED (1797250, HK), BETUNI UNITED CORP. (BZ), BISBA INVESTMENTS LIMITED (HE 167097, CY), GIVEN INVESTMENTS. (1470081, BV'), BRAIDЕN GROUP LTD (BRAIDEN REICH INSURANCE AGENCY, LLC; 10389052-0160, UK), BRAYHOOD LIMITED (HE 285780, CY), BRIGHTMOOR TRADE AG (HE 315432, CY), BUILDING EXPERTS CORPORATION (072249, SC), BUTTERFIELD BUSINESS HOLDINGS S.A. (1707176, BVI), CANYON CAPITAL INC. (1568153, BVI), CARBONDALE OVERSEAS GROUP LTD. (1773253, BVI), CONDICOM PARTICIPATION LIMITED (HE 328403, CY), DD-WESTOIL GMBH (DE), DEVORA LIMITED (8395171, UK), DIAFALL LIMITED (07638672, UK), DOWNTOWN MANAGEMENT S.A. (1783916, BVI), EASTERN FINANCE CORP. (128435, SH), EK MULTIMEDIA CONTENT LIMITED (HE 277623, CY), ELBRUS S.A. (CH-660-0274801 1-7, CH), ELSECO TRADING LIMITED (109,592, BZ), EMARINE MUHENDISLIK SANAYI VE TІCAREТ LTD. STI. (275287, TR), EMPSON LIMITED (HE 313860, CY, ENERGY UNION CORPORATION S.A. (PA), ENTLEY VENTURES LTD (8112897, UK), ERNOR HOLDINGS LIMITED (HE 322928, CY), EROSARIA LTD (HE 320554, CY), FSCLADE INVESTMENT INC. (627260, PA), ESMIELA DEVELOPMENT LIMITED, ESTRISKS SERVICES LIMITED (HE 322926, CY), EXACTO MERCHANTS INC. (693817, PA), EXVALE BUSINESS AG (F679144/D 16683206, PA), FALCONA SYSTEM LIMITED (2181677, NZ), FASTWAY UNITED S.A. (1644086, BVI), FIELDCRESS CONSULTING LIMITED (HE 323162, CY), FIFTH SKY INC. (1595807, BVI), FINCORP RESOURCES LLP (0С363406, GB), FINEBERG LIMITED (8395513, UK), FLUSSIGGASVERTRIED GMBH CAROLA WURZBACHER (53657622, DE), FOLKBROOK INCORPORATED (730099-1941966, PA), FONAIR IMPEX LLP (0С 356699, UK), FONDBERG TRADE INC. (693785, PA), FOXTRON NETWORKS LIMITED (HE 272238, CY), FOYIL CAPITAL LIMITED (HE 115906, CY), FREMІNGHAM INVESTMENT CORP. (791770, PA), FRIONA GROUP LTD (1783371, BVI), GOURAMI PARTICIPATION CORP. (686617, BVI), GRAUGHER LIMITED (1708670, BVI), HAWKBІT ENTERPRISES LIMITED (HE 323342, CY), HENSLEY CAPITAL LIMITED (HE 315709, CY), HESPERUS ENTERPRISES LTD (667501, BVI), HICKERY HOLDINGS LIMITED (HE 319862, CY), HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP (OC 342041, UK ), HISTRAX HOLDINGS LIMITED (HE 312541, CY), INSE HOLDING LIMITED (HE 299675, CY), INTINET OPERATIONS LIMITED (HE 312535, CY), INVESTMARK CAPITAL INC. (BVI), IRELAND & OVERSEAS ACQUISITIONS LIMITED (97,310; BZ), IZOLA GROUP LIMITED (1859950, HK), JAPELION LTD (HE 321894, CY), JETLEY MANAGEMENT CORP. (F 733587/D1960975, PA), JETLIT LIMITED (HE 310310, CY), KАTІЕMА ENTERPRISES LIMITED (HE 232221, CY), KENEFALD LIMITED (HE 320413, CY), KENSIGTON MANAGEMENT INC (129,167; BZ),KSANDRO ENTERPRISE LTD. (1732792, BVI), KUSER CAPITAL PARTNERS LIMITED (HE 318991, CY), KVITEN SOLUTION LIMITED (HE 290146, CY), LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (HE 147380, CY), LAKE BUSINESS LIMITED (1790715, BVI), LANDOW DEVELOPMENT LTD .(108005, SC), LANDSTYLE PROJECTS LLP (ОС 339764, GB), LAPOINTE ROSENTEIN, LARKOL LIMITED (HE 312052, CY), LARSSEN CAPITAL AS (10591290, EST), LARX INVESTMENTS LIMITED (HE 322925, CY), LEXROAD SERVICES LIMITED (1532052, HK), LORETTA HOLDING INC. (676948, PA), LORICOM HOLDING (HE 288464, CY), LPG TRADING GMBH (АТU67102422, AT), MANNINGFORD TRADING LIMITED (HE 315432, CY), MARIENNA COMMERCE LTD. (1753753, BVI), MARTA ROSS TRADING LTD. (7775858, UK), MELOFFІCE INN S.A. (722018, PA), MELYWOOD HOLDINGS LIMITED (HE 323367, CY), MH-ТУ PRODUCTON LIMITED (HE 282129, CY), 11ILLТОWN CORPORATE SERVICES LTD (97,311; BZ), MOONLIGHT OVERSEAS HOLDINGS LTD (1790706, BVI), MOURAIN BUSINESS LIMITED (HE 320629, CY), NARUX INTERNATIONAL INC (733924, PA), NEORICARIA LTD (НЕ 308548, CY), NEWLIGHT IMPORT S.A. (86300, BZ), NIOLAX BUSINESS INC. (786753, PA), NIPPON TRADING LIMITED (1389857, BVI), NORTHSALE LOGISTICS LIMITED (07704228, UK), NOVAPARK TECHNICS INC. (749135, PA), OFFSHORE DRILLER 5 LTD (HT 260834, KY), OLVІEDO INVESTMENTS LTD (HE 262766, CY), ONEPRІME HOLDING LTD. (1766877, BVI), OPALCORE LTD (HE 319982, CY), PADDYFIELD INVESTMENTS LIMITED (НЕ 324711, CY), PENCILO INVEST&TRADE LIMITED (BVI), PHONRUN OPERATION LIMITED (HE 309521, CY), PIALESKO LTD (101,509; BZ), PIOP SERVICES LIMITED (HE 312424, CY), PORTREX LTD (125,995; BZ), POWER ENTERPRISES LTD. (7601529, UK), PRIMEBRIDGE FINANCE CORPORATION (1762094, BVI), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (740149, PA), QUEST AGENT GROUP INC. (668951, PA), QUICKPACE LIMITED (HE 290165, CY), QWERTY BUSINESS INC. (1728812, BVI), RAYTECH COMMERCE LTD. (106,420 BZ), RESREX TRANS LIMITED (HE 322897, CY), RIBBONS CORP. (86,355; BZ), RICHPER CAPITAL LIMITED (8447772, UK), ROCKCRESS HOLDINGS LIMITED (HE 323376, CY), ROSE INVEST MANAGEMENT S.A. (1702698, BVI), ROSSSEU BUSINESS GROUP LTD (1782719, BVI), ROWEN TRADE INC. (1728758, BVI), SABIK LIMITED (130,230; BZ), SABULONG TRADING LTD (HE 281148, CY), SATVER TRADE LIMITED (HE 269261, CY), SHARONRICH ESTATE LLP (ОС 384254, UK), SHERELL LIMITED (HE 322902, CY), SILVER STAR INTERNATIONAL, L.L.C. (100159347, US), SKYCONE LIMITED (HE 216584, CY), SMART MEDIA LTD. (104,515, BZ), SOBWELL HOLDINGS LIMITED (CY), SONIC BOOM FINANCE CORP. (BVI), SOPREMA TRADING LTD (1693651, BVI), SPARSCHWEIN GAS GMBH (53657554, DE), SPARSCHWEIN GAS HANDELS GMBH & CO. KG (53657662, DE), STARFRONT ENTERPRISES (HE 324712, CY), STARGOLD PROJECTS LLP (OC 364496, UK), STICHTING DEPOSITARY DONAU INVESTMENT FUND (56305052, NL), STICHTING MANSTICHAMI (34217857, NL), STOCK ENERGY COMPANY INC. (755599, PA), STOVEN BUSINESS LTD., S.A.(782079, PA), STRAFFORD SHIPPING LTD. (1754913, BVI), STREX CAPITAL LIMITED (HE 323154, CY), SUBFOR MANAGEMENT LIMITED (HE 313624, CY), SUNIL OVERSEAS LTD (1746783, BVI), SUNMAX LTD (45505, MH), SUPRALUX TRANSIT LLP (ОС 358696, UK), SWISSPRO CAPITAL LIMITED (HE 313070, CY), SWT MANAGEMENT S.A. (1832857, PA), TENA TRADERS LIMITED, TM SERVICE LIMITED (HE 175971, CY), TORCROFT LTD. (132,281; BZ), TREJOLI BUSINESS LTD (1786691, BVI), TRILADO ENTERPRISE INC. (1760259, BVI), TRIMPOL LIMITED (105,929; BZ), TURNOX CAPITAL LIMITED (HE 322927, CY), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (HE 174126, CY), UKRULE LIMITED (HE 312014, CY), UMH GROUP PUBLIC LIMITED (ADVANTEST PUBLIC LIMITED) (HE 169075, CY), UNITED ADVERTISING GLOBAL LTD. (1768342, BVI), UNITED MEDIA HOLDING N.V. (NV 1365953, NL), UO DULSA CAPITAL JSC (12267286, EST), UOV - UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (HE 295093, CY), VANCOVIAR HOLDINGS LIMITED (CY), VARGASI CONSULTING INC. (1803296, BVI), VEGON ENTERPRISES LIMITED (HE 312057, CY), VERNELL CAPITAL LIMITED (НЕ 322901, CY), VERONIS INVEST S.A. (627294, PA), VERP LIMITED (068636, SC), VESTORGIA HOLDINGS LTD (HE 303402, CY), VETEK GAS TRADING AND SUPPLY SA (No ref. 15727/2013, No fed. СН-660-2530013-9, CH), VETEK MANAGEMENT LIMITED (рaнішe - ERVIN CAPITAL LIMITED) (НЕ 315488, CY), VETEK. TRADE LIMITED (HE 327164, CY), VETEK TRADING LIMITED (BRASWELL CAPITAL LIMITED) (HE 315694, CY), VETEK TRADING SA (No ref. 15843/2013, CH-660.2.540.013-2, CH), VINACEOUS HOLDINGS LIMITED (HE 324639, CY), VIOLANEX GROUP LTD. (1736911, BVI), VITALI TRADING LTD. (115,092; BZ), WELLAR INVESTMENTS INC (98453 BZ), WELLS TECH LIMITED (HE 306919, СУ), WHITE SPRINGS INVESTMENT ASSETS CORP. (1754912, BVI), WHITEMONT INTERTRADE LIMITED (1783378, НК), WONDERBLIS S LTD (HE 290170, CY), YORKFIELD UNITED LLP (ОС 365631, UK), ZEVIDON TRADING LIMITED (106,051; BZ) та інші.

Місцями розташування учасників злочинної організацій колишнього Президента України Особи 1, колишнього Першого віце-прем`єрa України Особу 5, Особи 12 та iншими керівникaми злочинної організaції визначено офіснi приміщення в бізнес-центрі «Арена Cіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літeрa «A»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: Російськa Федерація, місто Москва, вулиця Пресненськa Набережна, 10, бaштa «C»; a також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Деггярівськa, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівськa, 69; місто Харків, проспект Гагарінa, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30 ; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А та інші приміщення, які використовувалися учасниками злочинної організації на підставі відповідних договорів.

У свою чергу колишній Перший віце-прем`єр України Особа 5, колишній Мiністр доходів та зборів України Особа 6, колишній Генеральний прокурор України Особа 3 та інші керівники злочинної організації колишнього Президента України Особи 1 використовували надані їм посади y вищих органах державної влади для сприяння Особі 12 та iншим учасникам злочинної оргaнізaції y вчиненні злочинів, a також приховyвали їх злочиннy діяльність.

Як наслідок, злочинна організація Особи 12 в періoд з березня 2010 року по лютий 2014 року безперешкодно існувала на території України, Російської Федерації та інших держав, що дозволило колишньому Першомy віце-прeм`єрy України Особі 5, Особі 12 та іншим її керівникам cпланyвaти та оргaнізyвaти вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів y паливно-енергетичному комплексі та банківській сфері, a саме:

- незаконне заволодіння чужим майном - видобутим ПАТ «Укргазвидобyвaння» та ПАТ «Укрнафта» скрапленим газом в особливо великих розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна Кoмпанія «Нафтогаз України» в сумі 449 963 820 грн.;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані y вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк»;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами AT «Брокбізнесбанк» на загальну суму 836 933 624,6 грн. шляхом протиправного надання AT «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні AT «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк»;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами AT «Брокбізнесбанк» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АБ «Укргазбанк» на загальну суму 499 842 647,79 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Агpарний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення AT «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн. (620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення підроблених договорів придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами суб`єктів підприємницької діяльності шляхом організації протиправних схем з мінімізації та ухилення від сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 95 921 953 826 грн., всього на загальну суму понад 109 164 551 370,83 грн. (2 196 176 418,64 +449 963 820 + 787 396 148,99 + 836 933 624,6 + 1 436 723 153 + 499 842 647,79 +2069 194 000 + 4 966 367 731,81 + 506 926 578 + 95 921 953 826 = 109 164 551 370,83), та інші злочини.

Володіючи реєстраційними документами, статутами, печатками та ключами електронного цифрового підпису до прогpами «Клієнт-банк» вищевказаних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, a також факсиміле особистих підписів їх засновників, директорів та інших уповноважених осіб, учасники злочинної організації колишнього Президента України Особи 1 безперешкодно розпоряджалися злочинним шляхом здобутими грошовими коштами на свій власний розсуд в інтересах злочинної організації.

Водночас, вчиняючи заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, учасники злочинної організації усвідомлювали, що здобуті ними активи мають злочинне походження, y зв`язку з чим їх безпосереднє відкрите використання є неможливим. Діючи з метою приховання та маскування джерел незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних злочинів, володіння ними, правами на такі гpошові кошти, колишній Перший віце-прем`єр України Особа 5, Особа 12 та інші керівники злочинної організації колишнього Президента України Особи 1 розробили, організували та забезпечили діяльність системних схематичних різнопланових фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочинів.

Так, згідно плану, розробленого колишнім Першим вiце-прем`єром України Особою 5, Особою 12 та іншими керівниками злочинної організації колишнього Президента України Особи 1, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Особа 27, Особа 28 та інші учасники злочинної організації під виглядом здійснення нібито легальних фінансових банківських операцій на підставі фіктивно оформлених договорів комісії, безповоротної фінансової допомоги, позики, купівлі-продажу цінних паперів, кредитування (перекредитування) та інших правочинів, постійно здійснювали перерахування здобутих злочинним шляхом грошових коштів по розрахункових рахунках понад 400 вищевкaзаних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, як резидентів, так i нерезидентів України, змінюючи розмір сум проплат, призначення платежів, переводячи їх y готівку та вносячи на рахунки інших підприємств, внаслідок чого потоки грошових коштів постійно змішувались проміж собою, перехрещувалися i обривались ланцюги грошових переказів, i в такий спосіб приховували від Державного фінансового моніторингу України та інших контролюючих i правоохоронних органів джерело походження злочинним шляхом здобутих коштів, первинних власників, бенефіціарів цих коштів, та, відповідно, маскували та приховували факт володіння злочинною організацією такими активами.

Таким чином, y вищевказаний спосіб учасниками злочинної організації формувався масив фінансових та товарних активів, які мали вигляд, нібито, набутих із законних джерел, перебували y вільному володінні та користуванні учасників злочинної організації колишнього Президента України Особи 1 та використовувалися ними як на власні потреби, так i для забезпечення діяльності злочинної організації.

Зокрема, реалізуючи злочинний намір щодо легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, в один з днів 2012 року Особа 12 спланував та погодив з колишнім Президентом України Особою 1, колишнім Першим віце-прем`єром України Особою 5, колишнім Міністром доходів та зборів України Особою 6 та іншими керівниками злочинної організації схему легaлізації коштів i майна злочинної організації шляхом вчинення фінансових операцій та правочинів та використати кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 85 000 000 доларів США для придбання групи компаній, які є засновниками футбольного клубу «Металіст» та володіють ним.

На виконання злочинного плану Особа 12, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 47, Особа 48 тa iншi учасники злочинної оргaнiзaцiї виpiшили використати пiдконтрольнi їм суб`єкти пiдпpиємницької діяльності, зокремa: ТОВ «Зимстрой Кaпiтaл», код ЄДРПОУ 38061405, ТОВ «Фанварезсіті», код ЄДРПОУ 38061379, ТОВ «Прогрес Інсайд», код ЄДРПОУ 38005230, ТОВ «Торгкомплект», код ЄДРПОУ 23518188, ТОВ «Крим Трейдiнг», код ЄДРПОУ 36973022, «Prosperity Developments S.A.» (реестраційний №740149, адреса: Global Plaza, 50th Street, 21th floor, м.Панама, Респyблiкa Панама), «Wells Tech Limited» (реестраційний №НЕ306919, адреса: Culture, 10В, 6051, м.Ларнaкa, Республіка Kipp), «Hensley Capital Limited» (реестраційний №НЕ315709, адреса: Stassinos, 1, Mitsi Building 1, Floor 1, Flat 4 Freedom Square 1060, м.Нiкосія, Республіка Кiпр), «Aplanor Trading Limited» (реестраційний №14E315178, адреса: Stassinos, 1, Mitsi Building 1, Floor 1, Flat 4 Plateia Eleftherias 1060, м.Нiкосія, Республіка Кiпp), які мають рaхунки в бaнківських установах Лaтвiйської Pеспyбліки тa України, a також інші Кoмпaнiї.

Також для приховання тa маскування незаконного походження коштів, одержаних злочинним шляхом, Особа 12, Особа 27, Особа 28, Особа 29, Особа 47, Особа 48 тa іншi учасники злочинної організації вирішили оформити право власності на групу компаній, які є засновниками футбольного клубу «Металіст» та володіють ним, на часників злочинної оргaнiзaцiї колишнього Президента України Особи 1.

Так, в один з днів травня 2012 року, Особа 28 та Особа 29 разом з іншим учасником злочинної організації, діючи за попередньою змовою з Особою 12 та iншими учасниками злочинної оргaнізaцiї, знaходячись за адресою: м. Хapкiв, вyл. Академіка Павлова, буд. 160 , схилили до участі y злочиннiй оргaнiзaцiї ОСОБА_4 , запропонувавши останньому щомісячну грошoвy винагороду y рoзмipi 1000 доларів США за участь y структурному пiдроздiлi злочинної органiзaцiї, керування від свого імені належною злочиннiй opгaнізaцiї Кoмпанiєю «Wells Tech Limited» та вчинення легалізaцiї належних злочиннiй оргaнiзaцiї коштів.

Давши згоду нa участь y пiдконтрольномy Особі 12 структурному підрозділі злoчиннoї оргaнiзaцiї колишнього Президента України Особи 1, a також нa участь в легалiзaцiї (вiдмивaннi) її доходiв, ОСОБА_5 в один з днів травня 2012 року передав Особі 29 та Особі 28, свій закордонний паспорт № НОМЕР_1 , виданий органом 6336 06.01.2011 для використання cвoїх персональних даних для виготовлення офіційних докyментiв щодо керування Компанією «Wells Tech Limited» тa її представництва в piзних органах, установах i оргaнiзaціях.

У подaльшому, Особа 28 тa Особа 29 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , a також з Особою 12, Особою 27, Особою 47, Особою 48 тa іншими учасниками злочинної оргaнiзaцiї, використовуючи нaдaний ОСОБА_6 паспорт виготовили від імені підставної особи ОСОБА_7 , як директора Компанії «Wells Tech Limited», довіреність від 25.05.2012 відповідно до якої ОСОБА_1 на період з 25.05.2012 по 25.05.2013 призначено дійсною і законною Довіреною особою Компанії, вчиняти будь-яку дію та користуватись повноваженнями на власний розсуд та відповідальність, які Компанія буде вважати доцільними та доречними, маючи намір цим документом наділити її повною та генеральною Довіреністю, якою включене, проте не обмежено цим, наступне:

- вчиняти, укладати та вести усі необхідні офіційні документи, що повинні бути зроблені відповідно до економічної діяльності та статуту Компанії «Wells Tech Limited». З цією метою ОСОБА_1 надається право підписувати, діяти, укладати чи розривати будь-які Контракти, та бути єдиною особою, яка здійснює платежі, отримує кошти та керує іншими фінансовими операціями від Компанії;

- звертатись до будь-якого урядового та/або місцевих компетентних органів, державних органів чи інших урядових установ, приватних та/або державних компаній чи осіб щодо переговорів, обміну, надавати опціони, підписувати, діяти, укладати чи розривати будь-які Контракти з будь-якими із вищевказаних органів чи осіб;

- приймати, реєструвати чи позбавлятись, з гарантією спокійного користування титулом чи без гарантії, від імені Компанії Wells Tech Limited» від будь-якого виду майна, рухомого чи нерухомого, та підписувати усі необхідні документи;

- звертатись до будь-якого Банку чи Банківської установи для відкриття поточного, депозитного чи будь-якого іншого банківського рахунку (рахунків) та оперувати ними чи закривати будь-які з цих рахунків та виконувати будь-які рішення банку, які для цього можуть потребуватись. Виписувати, індосувати та підписувати чеки та інші фінансові чи платіжні засоби із метою здійснення комерційної діяльності Компанії «Wells Tech Limited», яку він вважає такою, що є необхідною та підходящою для діяльності компанії. Час від часу позичати, класти чи забирати будь-які кошти або від імені довіреної особи, або від імені Компанії та загалом проводити будь-які інші банківські операції від імені Компанії чи надавати будь-які інструкції або накази (включно з постійним платіжним дорученням та прямим депозитним дорученням) будь-якої природи щодо будь-яких із вищевказаних рахунків будь-яких банківських операцій чи послуг, незалежно від того, чи такий банківський рахунок (рахунки) у певний час має позитивний кредитний залишок чи є перевищення кредитного ліміту, або таке перевищення може бути через такий дебіт чи операцію. Призначати будь-яку особу (осіб), у томі числі-Довірену особу, або спільно чи окремо чи іншим чином, робити замовлення, н; давати інструкції, діяти як уповноважений представник Компанії та отримувати і підтверджувати отримання таємних кодів/чисел/паролів/пін-кодів/захисних пристроїв/пристроїв «Digipass», чи інших кодів/паролів/захисних пристроїв. Звертатись до Банку чи організації/установи електронних послуг через Банківські електронні про видачу Банківських карток, призначати (осіб), у тому числі - Довірену особу, діяти y якості Уповноваженого власника (власників) банківської картки. Видавати Гарантійні листи, Векселі на інкасо та Акредитивний лист на користь будь-якої особи (осiб);

- відкривати, реєструвати, керувати, реорганізувати та ліквідувати будь-які представницькі офіси, дочірні Компанії, відділення Компанії, державні, благодійні, неприбуткові фонди, Компанії з обмеженою відповідальністю, будь-які види підприємств чи об`єднань, започатковувати товариство чи угоди про спільну діяльність. Підписувати будь-які установчі чи статутні документи будь-якого товариства чи юридичної особи, де Компанія «Wells Tech Limited» є засновником чи учасником, або збирається бути засновником чи учасником. Вийти зі складу засновників, учасників, акціонерів будь-якого товариства, підприємства та спального підприємства чи іншої юридичної особи, мати право відчужувати будь-які акції, що належать іншій Компанії та підписувати будь-які документи з цією метою, y тому числі - резолюції, протоколи, заяви, угоди та контракти. Сплачувати акціонерний капітал, отримувати ліцензії та дозволи на таку діяльність та/або представляти їх за цих же умов, a також із цією метою підписувати будь-яку аплікаційну документацію чи форми;

- діяти від імені Компанії «Wells Tech Limited» та представляти інтереси Компанії y будь-яких комерційних операціях, пов`язаних із обігом цінних паперів, правах та обов`язках, що виникають з огляду на такий обіг цінних паперів, будь-яких інших питань та прав, які прямо чи опосередковано пов`язані з цінними паперами, y тому числі - право голосувати від імені Компанії та брати участь y будь-яких зустрічах акціонерів;

- мати повноваження користуватись печаткою y випадках, коли це є необхідним;

- набувати, купувати, продавати, передавати, здавати в оренду, орендувати чи укладати угоду чи відчужувати y будь-який спосіб будь-яке майно Компанії «Wells Tech Limited», реaльне чи власне, рухоме чи нерухоме, чи будь-який інший вид майна тощо. Купувати, здавати в оренду, орендувати чи продавати нерухомість для Компанії будь-де в світі та вживати будь-яких необхідних кроків для приведення y відповідність із належним законодавством;

- інвестувати y будь-який вид активів, y тому числі - в акції, частки чи товари від імені Компанії «Wells Tech Limited»;

- наймати та/або звільняти працівників Компанії «Wells Tech Limited», призначати довірчого власника чи Виконавця, якщо він вважає це доцільним для Компанії.;

- позиватись до суду на будь-яку особу, юридичну чи фізичну, виступати від Компанії «Wells Tech Limited» y якості відповідача, позивача та розпочати справу, подати позов, подати зустрічний позов чи інші юридичні документи стосовно будь-якої особи, юридичної чи фізичної, y будь-якому суді, мати право призначати для Компанії та/або від їх Компанії адвоката (адвокатів) чи юриста (юристів), підписуючи необхідні угоди між клієнтом та адвокатом/юристом та на додаток врегулювати справу без судового розгляду чи трибуналу як позивач чи відповідач та підписувати будь-який такий розрахунковий документ;

- вказана довірена особа буде додатково мати право на власний розсуд призначати чи передавати будь-яке своє повноваження, надане даною довіреністю будь-якій третій особі (особам).

Відповідно до вказаної довіреності Компанія «Wells Tech Limited» вважає вищенаведений офіційний документ про призначення довіреної особи ОСОБА_1 цілком чинним та обов`язковим для Компанії.

У свою чергу, 21.08.2012 ОСОБА_1 , використовуючи вищевказану довіреність, діючи за попередньою змовою з Особою 12, Особою 27, Особою 28, Особою 29, Особою 47, Особою 48, Особою 49, Особою 50 та іншими учасниками злочинної організації, відкрив в підконтрольній учасникам злочинної організації Компанії «Wells Tech Limited» рахунок № НОМЕР_2 представництві банківської установи «ABLV Bank AS», за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, будинок №42-44.

B період 2010-2013 років Особа 12, діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, використовуючи реєстраційні документи, статути, печатки, ключи електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» підконтрольних злочинній організації підприємств, з метою легалізації (відмивання) доходів, організував здійснення багаторазових перерахувань грошових коштів (дебетових та кредитових операцій), неодноразово змінюючи призначення платежів, приховуючи та маскуючи злочинне походження коштів, внаслідок чого належні злочинній організації грошові кошти в сумі понад 109 164 551 370,83 грн. були перераховані на рахунки вищевказаних підприємств-нерезидентів, які також контролювалися злочинною організацією, y тому числі на рахунок № НОМЕР_3 в «ABLV Bank AS», який належить Компанії «Prosperity Developments S.A.».

Крім цього, перебуваючи в період з грудня 2012 року по червень 2013 року в офісних приміщеннях бізнес-центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «A», Особа 27, Особа 28 діючи за попередньою змовою з Особою 12 та іншими учасниками злочинної організації, використовуючи надані ОСОБА_1 паспорт та його персональні дані, виготовили та надали ОСОБА_1 документи про вчинення останнім, як представником підконтрольної злочинній організації Компанії «Wells Tech Limited», правочинів та фінансових операцій щодо придбання право власності на групу компаній, які є засновниками футбольного клубу «Металіст» та володіють ним.

Зокрема, 18.12.2012 ОСОБА_6 , який за попередньою змовою з Особою 48 та іншими учасниками злочинної організації діяв як представник Компанії «Wells Tech Limited», укладено з Компанією «Marmer-Squalo Limited» рамкову угоду щодо укладання договору купівлі-продажу 100-відсотків акцій Компанії «Aplanor Trading Limited» між продавцем та покупцем або їх афілійованими особами за 85 000 000 доларів США з авансом y сумі 10 000 000 доларiв США.

Відповідно до вказаної рамкової угоди афілійованою особою для будь-якої сторони являється будь-яка дочірня або материнська Компанія, будь-яка дочірня Компанія будь-якої материнської Компанії, a також будь-яка інша Компанія, яка остаточно контролюється таким же бенефіціарним власником, що i будь-яка дочірня або материнська Компанія.

Особою 12 афілійованою особою за вказаної рамковою угодою визначено підконтрольне злочинній організації підприємство «Hensley Capital Limited», офіційним представником якої є Особа 48

Також, за вимогою Особи 12 відповідно до вказаної рамкової угоди Компанією «Marmer-Squalo Limited» на момент підписання договору купівлі-продажу сформовано наступну структуру групи компаній футбольного клубу «Металіст»:

- Компанія «Aplanor Trading Limited» є власником 100-відсотків часток y ТОВ «Металіст ФК», ТОВ «Металіст Холдинг», ТОВ «Металіст-Арена»;

- ТОВ «Металіст ФК» є власником 97,2% акцій ПАТ «ФК «Метaліст».

Одночасно Особою 12 організовано здійснення ОСОБА_1 та іншими учасниками злочинної організації наступних фінансових операцій з належними злочинній організації грошовими коштами:

- зарахування на рахунок № НОМЕР_3 в «ABLV Bank AЅ», який належить «Prosperity Developments S.A.» грошових коштів в сумі 5 000 000 доларiв США, перерахування їх 18.12.2012 на рахунок № НОМЕР_4 «ABLV Bank AS», який належить «Wells Tech Limited» та подальше перерахування цих коштів в цей же день на рахунок № НОМЕР_5 в «Bank of Cyprus Pub!ik Company Limited», який належить «Marmer-Squalo Limited» з призначенням платежу: «оплата згідно угоди від 18.12.2012 за групу Металіст»;

- зарахування на рахунок № НОМЕР_3 в «ABLV Bank AS», який належить «Prosperity Developments S.A.» грошових коштів в сумі 2 000 000 доларів США, перерахування їх 21.12.2012 на рахунок № НОМЕР_4 «ABLV Bank AS», який належить «Wells Tech Limited» та подальше перерахування цих коштів в цей же день на рахунок № НОМЕР_6 в «Bank of Cyprus Publik Company Limited», який належить «Marmer-Squalo Limited» з призначенням платежу: «оплата згідно угоди від 18.12.2012 за групу Металіст»;

- зарахування на рахунок № НОМЕР_3 в «ABLV Bank AS», який належить «Prosperity Developments S.A.» грошових коштів в сумі 3 000 000 доларiв США, перерахування їх 21.12.2012 на рахунок № НОМЕР_4 «ABLV Bank AS», який належить «Wells Tech Limited» та подальше перерахування цих коштів в цей же день на рахунок № НОМЕР_5 в «Bank of Cyprus Publik Company Limited», який належить «Marmer-Squalo Limited» з призначенням платежу: «оплата згідно угоди від 18.12.2012 за групу Металіст».

В результаті вказаних фінансових операцій Особа 12, Особа 27, Особа 28, Особа 48 за попередньою змовою з ОСОБА_1 та іншими особами легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, нa зaгaльнy суму 10 000 000 доларів США (5 000 000 + 2 000 000 + 3 000 000 = 10 000 000).

Продовжyючи реалiзовyвaти cвій злочинний план щодо легaлізaцiї (відмивання) грошових коштiв, одержаних злочинним шляхом, 30.12.2012 ОСОБА_5 , дiючи за попередньою змовою з Особою 48 та іншими учасниками злочинної оргaнiзaцiї як представник Кoмпaнії «Wells Tech Limited» уклав договip кyпiвлi-продажу 100 відсотків акцій «Aplanor Trading Limited» y кiлькостi 5000 штук з Компанією «Marmer-Squalo Limited», яка на момент укладення договору була єдиним юpидичним та фактичним власником загaльного aкцiонерного кaпітaлy Компaнiї «Aplanor Trading Limited», в резyльтaтi чого Компанія «Wells Tech Limited»:

- зобов`язyвалася погaсити кредити, якi видaні ПАТ «ФК «Металiст» Компаніею «Densters Investments Ltd» (реєстраційний номер НЕ 271113 СУ, адреса: Посейдон, 1, Ледра Бізнес Центр, Егкомі 2406, м.Нікосія, Респyблiкa Кiпр), яка склaдає 31 150 000 доларів США;

- придбала 100-вiдсоткiв акцій Компанії «Aplanor Trading Limited» на суму 53 850 000 доларів США, із яких 10 000 000 доларів США сплаченi як авансовий плaтiж вiдповiдно до рамкової угоди від 18.12.2012.

У подальшомy, 23.01.2013 інша підставна особа - Особа 49, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , як представником Компaнiї «Wells Tech Limited», Особою 48, як представником Кoмпaнiї «Hensley Capital Limited», та іншими учасниками злочинної оргaнiзaцiї, уклав від iмeні вказаних компaній угоду з Компанією «Marmer-Squalo Limited», відповідно до якої Компанія «Hensley Capital Limited» отpималa права та обов`язки Кoмпaнiї «Wells Tech Limited», y тому числi в частинi погашення зaборговaностi ПАT «ФК «Металіст» перед Компанією «Densters Investments Ltd» в сумі 31 150 000 доларів США, a Компанія «Marmer-Squalo Limited» погодилася виконати свої зобов`язання за вищевказаним договором купівлі-продажу від 30.12.2012, укладеного з «Wells Tech Limited» нa користь «Hensley Capital Limited».

Одночасно Особою 12 за попередньою змовою з Особою 48, ОСОБА_6 та іншими учасниками злочинної оргaнiзaцiї, організовано здійснення наступних фінансових oпepaцій з належними злочинній оргaнiзaцiї грошовими коштами:

- зарахування нa рахунок № НОМЕР_7 в «ABLV Bank AS», який належить Компaнії «Prosperity Developments S.A.» грошових коштiв в сумі 9 375 000 доларів США, перерахування їх 15.01.2013 нa рахунок №LV85АIZК0000010356491 «ABLV Bank AS», який належить «Wells Tech Limited» та подальше перерахування цих коштів в цей же день нa рахунок № НОМЕР_8 в «Bank of Cyprus Publik Company Limited», який належить «Marmer-Squalo Limited» з призначенням платежу: «оплата згiдно контракту від 18.12.2012 за групу Металiст»;

- зарахування нa рахунок № НОМЕР_3 в «ABLV Bank AS», який належить Компaнiї «Prosperity Developments S.A.» грошових коштів сумі 7 000 000 доларів США, пеpерахувaння їх 18.01.2013 на рахунок №LV85AIZК0000010356491 «ABLV Bank AS», який належать «Wells Tech Limited» та подальше перерахування цих коштів в цей же день на рахунок № НОМЕР_5 в «Bank of Cyprus Publik Company Limited»,

який належить «Marmer-Squalo Limited» з призначенням платежу: «оплата згідно контракту від 18.12.2012 за групу Металіст»;

- зарахування на рахунок № НОМЕР_3 в «ABLV Bank AS», який належить Компанії «Prosperity Developments S.A.» грошових коштів в сумі 9 375 000 доларiв США, перерахування їх 15.02.2013 на рахунок № НОМЕР_4 «ABLV Bank AS», який належить «Wells Tech Limited» та подальше перерахування цих коштів в цей же день на рахунок № НОМЕР_5 в «Bank of Cyprus Publik Company Limited», який належить «Marmer-Squalo Limited» з призначенням платежу: «оплата згідно контракту від 18.12.2012 за групу Металіст»;

- зарахування на рахунок № НОМЕР_3 в «ABLV Bank AS», який належить Компанії «Prosperity Developments S.A.» грошових коштів в сумi 9 375 000 доларiв США, перерахування їх 15.03.2013 на рахунок № НОМЕР_4 «ABLV Bank AS», який належить «Wells Tech Limited» та подальше перерахування цих коштів в цей же день на рахунок № НОМЕР_5 в «Bank of Cyprus Publik Company Limited», який належить «Marmer-Squalo Limited» з призначенням платежу: «оплата згідно контракту від 18.12.2012 за групу Металіст».

B результаті вказаних фінансових операцій Особа 12, Особа 27, Особа 28, Особа 48 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та iншими особами легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 35 125 000 доларiв США (9 375 000 + 7 000 000 + 9 375 000 + 9 375 000 =35 125 000).

Всього за період з 18.12.2012 по 15.03.2013 загальна сума легалізованих (відмитих) коштів, які вищевказаними учасниками злочинної організації перераховані з рахунку Компанії «Wells Tech Limited» на рахунок Компанії «Marmer-Squalo Limited» за придбання групи компаній, які є засновниками футбольного клубу «Металіст» та володіють ним, на загальну суму 45 125 000 доларiв США (10 000 000 + 35 125 000 = 45 125 000).

У подальшому, представники Компанії «Marmer-Squalo Limited» відповідно до вищевказаної рамкової угоди вiд 18.12.2012 визначили компанію «Grenheim Investmens Limited», як афілійовану особу, на рахунок якої повинна надійти проплата залишку грошових коштів за придбання групи компаній, які є засновниками футбольного клубу «Металіст» та володіють ним.

Продовжуючи реалізовувати злочинний план щодо легалізації (відмивання) гpошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в період з 15.04.2013 по 15.05.2013 Особа 48, діючи за попередньою змовою з Особою 12, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 учасниками злочинної організації, як представник Компанії «Hensley Capital Limited» здійснив наступні фінансові операції з належними злочиннiй організації грошовими коштами:

- зарахування на рахунок № НОМЕР_3 в «ABLV Bank AS», який належить Компанії «Prosperity Developments S.A.» грошових коштів в сумі 9 375 000 доларів США, перерахування їх 15.04.2013 на рахунок № НОМЕР_9 в «ABLV Bank AS», який належить «Hensley Capital Limited» та подальше перерахування цих коштів в цей же день на рахунок № НОМЕР_10 в «J.P. Morgan (Suisse) S.A.», який належить Компанії «Grenheim Investmens Limited» з призначенням платежу: «оплата згідно договору від 30.12.2012 зі змінами від 23.01.2013, угода від 27.03.2013 за 100 відсотків акцій Aplanor Trading Limited»;

- зарахування на рахунок № НОМЕР_11 в «ABLV Bank AS», який належить Компанії «Prosperity Developments S.A.» грошових коштів в сумі 2 209 105 доларів США, перерахування їх 15.05.2013 на рахунок № НОМЕР_9 в «ABLV Bank AS», який належить «Hensley Capital Limited» та подальше перерахування цих коштів в цей же день на рахунок № НОМЕР_10 в «J.P. Morgan (Suisse) S.A.», який належить Компанії «Grenheim Investmens Limited» з призначенням платежу: «остаточний розрахунок за акції продавця згідно договору від 30.12.2012»:

- зарахування на рахунок № НОМЕР_3 в «ABLV Bank AS», який належить Компанії «Prosperity Developments S:A.» грошових коштів в сумі 8 577 315 доларів США, перерахування їх 15.05.2013 на рахунок № НОМЕР_9 в «ABLV Bank AS», який належить «Hensley Capital Limited» та подальше перерахування цих коштів в цей же день на рахунок № НОМЕР_10 в «J.P. Morgan (Suisse) S.A.», який належить Компанії «Grenheim Investmens Limited» з призначенням платежу: «оплата згідно договору, який включений до угоди від 30.12.2012».

B результаті вказаних фінансових операцій Особа 12, Особа 27, Особа 28 за попередньою змовою з Особою 48, ОСОБА_1 та іншими особами легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 20 161 420 доларів США (9 375 000 + 2 209 105 + 8 577 315 = 20 161 420).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПAT «Футбольний клуб «Металіст», код ЄДРПОУ 24341697, є Особа 12.

Згідно відомостей офіційного сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України власником контрольного пакету, a саме 99,9426% іменних простих бездокументарних акцій ПАТ «ФК «Металіст» y кількості 5 021 727 688 штук номінальною вартістю 0,25 грн. кожна - є ТОВ «Металіст ФК», засновниками якого є Компанії «Aplanor Trading Limited» i «Hensley Capital Limited». У свою чергу Компанія «Hensley Capital Limited» є власником 100-відсотків акцій Компанії «Aplanor Trading Limited».

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компаній «Aplanor Trading Limited», «Hensley Capital Limited», «Wells Tech Limited» i згідно заяв про бенефіціарів банківської установи «ABLV Bank AS» є Особа 12.

Всього за період з 18.12.2012 по 15.05.2013 в результаті вказаних фінансових операцій Особа 12, Особа 27, Особа 28, Особа 48, ОСОБА_1 та інші особи легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації Особи 1, одержaнi злочинним шляхом, нa загальну суму 65 286 420 доларів США (45 125 000,00 + 20 161 420,00 = 65 286 420), шляхом перерахування їх з paхyнків пiдконтрольних компаній «Wells Tech Limited» i «Hensley Capital Limited» нa рахунок компаній «Marmer-Squalo Limited» і «Grenheim Investmens Limited» за aкції та долi в статутному кaпiталi компаній «Aplanor Trading Limited», ТОВ «Металiст ФК», ТОВ «Металiст Холдинг», ТОВ «Метaліст-Арена», ПАТ «ФК «Металiст».

Таким чином, за пepioд з 18.12.2012 по 15.05.2013 вищевкaзaнi учасники злочинної організації, дiючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_6 легалiзyвали (відмили) кошти, одержані злочинним шляхом нa загальну суму 65 286 420 доларів США (45 125 000 + 20 161 420 = 65 286 420, що еквівалентно 521 834 355,06 грн згідно офіційного курсу валют встановленого Національним банком України у період 18.12.2012-15.05.2013 - 7,993 грн. за 1 долар США) шляхом їх перерахування з рахунків Компaнiй «Wells Tech Limited» i «Hensley Capital Limited» нa рахyнки Компаній «Marmer-Squalo Limited» i «Grenheim Investmens Limited» за придбання групи компаній «Aplanor Trading Limited», ТОВ «Метaліст ФК», ТОВ «Метaліст Холдинг», ТОВ «Металiст-Арена», ПАТ «ФК «Метaліст», якi є засновниками футбольного клубу «Металіст» та володiють ним.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України, - участь y злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, a також участь y злочинах, вчинюваних такою організацією.

Крім того, ОСОБА_1 своїми умисними діями, що виразились у вчиненні фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, a також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, вчиненого в особливо великому розмірі, злочинною організацією вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

27.09.2021 р. була укладена угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним ОСОБА_1 відповідно до вимог ч. 5, 10 ст. 216, абзаців 3, 4 п. 1 Розділу ХІ Перехідних положень, п. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України щодо особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України у зв`язку з викриттям ОСОБА_1 інших членів злочинної організації у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, і за твердженням прокурора показання ОСОБА_1 підтверджені доказами, які наявні у матеріалах кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_1 під час досудового розслідування повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, в обсязі та за обставин, викладених у повідомленні про підозру від 19.06.2018, та зобов`язався беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого обвинувачення у судовому провадженні.

Сторони угоди про визнання винуватості підтвердили, що її укладення є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Сторони в суді підтвердили, що ОСОБА_1 під час досудового розслідування добровільно надав показання, які викривають членів злочинної організації та мають доказове значення для встановлення обставин вчинених ОСОБА_1 злочинів та інших злочинів, вчинених вказаною організацією, в суді ОСОБА_1 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю вчинених злочинною організацією злочинів; добровільно своїми активними діями надає та в подальшому зобов`язаний надавати визнавальні та викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин діяльності злочинної організації, що мають істотне значення для повного її викриття.

Сторони угоди погодили обов`язки ОСОБА_1 співпрацювати із прокурором у викритті кримінальних правопорушень (злочинів), які розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро України у кримінальних провадженнях №12013220540000400 від 31.01.2013, № 42,16000000003393 від 16.11.2016 (виділеному з кримінального провадження № 12013220540000400), № 42014000000000889 від 01.09.2014 (виділеному з кримінального провадження № 12013220540000400), шляхом надання правдивих викривальних показань та їх підтвердження під час судового розгляду.

Крім цього, при укладенні угоди та її затверджені враховано, що ОСОБА_1 раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, його вік, стан здоров`я, сімейний стан та інші обставини, які його характеризують.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_1 , згідно із ст. 67 КК України не встановлено.

Натомість встановлено низку обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_1 , а саме: щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину, наявність неповнолітніх дітей: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у нього на утриманні.

Вказані вище обставини істотно впливають на прийняття рішення про можливість укладення угоди про визнання винуватості та обумовлення міри покарання за вчинені ОСОБА_1 злочини.

З урахуванням особи підозрюваного та викладених вище обставин сторони погодили, виходячи з вимог ст.ст. 53, 65, 69 КК України, пропонувати суду призначити ОСОБА_1 покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України - позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України з урахуванням ст. 69 КК України щодо призначення основного та додаткового покарання - позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 11 (одинадцять) місяців без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_1 за сукупністю злочинів покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Оскільки зміст зазначеної угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст.472 КК України, укладання угоди сторонами є добровільним, а підстави для відмови в затвердженні угоди відсутні, суд вважає можливим затвердити угоду.

Питання розподілу процесуальних витрат суд вирішує відповідно до положень ст. 124 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369-374, 475 КПК України,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 255 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України - позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України з урахуванням ст. 69 КК України щодо призначення основного та додаткового покарання - позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 11 (одинадцять) місяців без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_1 за сукупністю злочинів покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_1 судові витрати за проведення експертизи у сумі 9 152,00 грн. в дохід держави.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається через суд, який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Суддя - Я.М.Горбунова

Часті запитання

Який тип судового документу № 101314677 ?

Документ № 101314677 це Sentence

Яка дата ухвалення судового документу № 101314677 ?

Дата ухвалення - 22.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101314677 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 101314677 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 101314677, Moskovskyi District Court of Kharkiv City

The court decision No. 101314677, Moskovskyi District Court of Kharkiv City was adopted on 22.11.2021. The procedural form is Criminal, and the decision form is Sentence. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 101314677 refers to case No. 643/17067/21

This decision relates to case No. 643/17067/21. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 101301862
Next document : 101314681