Court decree № 101278311, 17.11.2021, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
17.11.2021
Case No.
908/1710/21
Document №
101278311
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

номер провадження справи 18/123/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17.11.2021 справа № 908/1710/21

м.Запоріжжя Запорізької області

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "АІСС ГРУПП" (69032, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 27)

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМТРАСТГРУП ЛТД" (69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 3-Г)

про стягнення 22840,00 грн.

Господарський суд Запорізької області у складі судді Левкут В.В.

при секретарі судового засідання Непомнящій Н.П.

учасники справи:

від позивача: Мормуль П.В., ордер АР № 1027389 від 02.08.2021

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АІСС ГРУПП" звернулось до Господарського суду Запорізької області з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМТРАСТГРУП ЛТД" 22840,00 грн. компенсації за порушення прав інтелектуальної власності. До попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат позивачем віднесено 17500,00 грн. на професійну правничу допомогу. До позовної заяви надано клопотання про витребування доказів судом.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.06.2021 справу № 908/1710/21 передано на розгляд судді Левкут В.В.

Ухвалою суду від 06.07.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне позовне провадження у справі № 908/1710/21, присвоєно справі номер провадження 18/123/21, підготовче засідання призначено на 03.08.2021; строк підготовчого провадження продовжено на тридцять днів; підготовче засідання відкладалось на 14.09.2021; на 06.10.2021; на 09.11.2021 та на 17.11.2021.

Судом 11.10.2021 направлено ухвали про витребування доказів від 08.10.2021 на адреси ТОВ "НПП Міжнародні стандарти і системи" (з доповненням/уточненням витребуваної інформації) та ТОВ "Харківський незалежний центр сертифікації" (повторно).

Від ТОВ "НПП Міжнародні стандарти і системи" 29.10.2021 надійшов лист вих. №066/2104 від 26.10.2021, в якому на виконання вимог ухвали зазначено про надання документів, на підставі яких проведено сертифікацію продукції товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМТРАСТГРУП ЛТД", 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенівський район, вул. Північне шосе, буд. 3-Г, код ЄДРПОУ 42203814; надано копії заявки на проведення оцінки відповідності та угоди № 066-2344/10-19 від 04.10.2019 на проведення робіт з оцінки відповідності/сертифікації продукції. Від ТОВ "Харківський незалежний центр сертифікації" відповіді на запит суду не надходило.

Також від позивача 16.11.2021 надійшла заява про долучення до матеріалів справи копії висновку експертного дослідження від 28.02.2020 № 19/104-19д/1.

Від відповідача заяв та клопотань не надходило, представник відповідача у судові засідання не з`являвся; про судові засідання повідомлявся шляхом направлення на його адресу відповідних ухвал. Направлені на адресу відповідача ухвали від 06.07.2021, від 06.10.2021, від 09.11.2021 повернулись до суду з відміткою відділення поштового зв`язку «за закінченням терміну зберігання».

Представник позивача у судовому засіданні 17.11.2021 підтримав позовні вимоги та подану раніше заяву про призначення експертизи.

В обґрунтування позовних вимог позивач послався на наступне. У використанні позивача знаходяться декілька патентів на корисні моделі твердопаливних котлів, в т.ч.: твердопаливний котел тривалого горіння модель GК-1, номер патенту 104752; твердопаливний котел тривалого горіння "ATEPLO" модель LUX-1, номер патенту 105706; твердопаливний котел тривалого горіння "Петлакс" модель ЕКТ-1, номер патенту 108830; твердопаливний котел тривалого горіння модельKW-GSN, номер патенту 109210. ТОВ "ПРОМТРАСТГРУП ЛТД" протиправно, без належного дозволу здійснювало виробництво та реалізацію твердопаливних котлів TM "SKRAT", використовуючи інтелектуальну власність позивача. Згідно висновку експертного дослідження від 28.02.2020 № 19/104-19д/1, проведеного Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, у виробі "Котел опалювальний твердопаливний SKRAT", який виготовлено ТОВ "Промтрансгруп ЛТД" використано кожну суттєву ознаку формули корисної моделі "твердопаливний котел тривалого горіння модель GK" за патентом України № 104752. Вироби - твердопаливні котли ТМ SKRAT виробництва ТОВ "Промтрансгруп ЛТД" та ТМ WICHLACZ виробництва ТОВ "АІСС ГРУП" є схожими між собою, настільки, що це може призвести до сплутування споживачами продукції цих виробників. Рішенням Господарського суду Запорізької області від 11.05.2021 у справі № 908/1193/20 встановлено, що відповідачем порушено право інтелектуальної власності ТОВ "АІСС ГРУПП", при цьому, відповідач не укладав із власником патенту ліцензійні договору. За доводами позивача, дії відповідача спричинили фінансові та комерційні негативні наслідки для позивача, що полягало у зменшенні валових прибутків позивача за останні два роки. Позивачем через ФОП Соколова В.О. здійснено покупку твердопаливного котла ТМ "SKRAT" виробництва ТОВ "Промтрансгруп ЛТД" для підтвердження тотожності котла твердопаливного горіння ТМ WICHLACZ, що виготовляється позивачем. За поясненнями позивача, сума компенсації порушених інтелектуальних прав обрахована виключно з наявних у позивача даних про вартість проданого відповідачем ФОП Соколову В.О. твердопаливного котла у кількості однієї одиниці, що складає 22840,00 грн. Документальних підтверджень всієї кількості виготовлених та реалізованих відповідачем котлів позивач не мав, тому визначення суми фактично завданої шкоди є ускладненим. Направлені позивачем відповідні запити до ГУ ДПС України у Запорізькій області, до ГУ ПФУ у Запорізькій області, до ТОВ «Міжнародні стандарти і системи», до ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» залишені без задоволення.

Від позивача 08.11.2021 надійшло клопотання про призначення судової експертизи у справі, проведення якої позивач просив доручити Експертній службі МВС Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України (49033, м. Дніпро, тупик Будівельний, 1), на вирішення експертизи поставити питання: який розмір матеріальної шкоди завдано автору (правовласнику ТОВ "АІСС ГРУП") об`єкта права інтелектуальної власності унаслідок дій особи ТОВ "ПРОМТРАСТГРУП ЛТД"?; оплату експертизи позивач гарантував.

Вирішуючи питання щодо призначення експертизи, суд враховує наступне.

Згідно ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ч. ч. 3, 4 ст. 99 ГПК).

Мотивуючи позовні вимоги, позивач вказує, що дії відповідача спричинили фінансові та комерційні негативні наслідки для позивача, однак розмір реальних збитків неможливо визначити за відсутності інформації щодо кількості проданих відповідачем котлів, у зв`язку з чим необхідно призначити у справі судову експертизу.

Заслухавши представника позивача, враховуючи предмет та підстави позову, суд дійшов до висновку, що клопотання позивача про призначення судової експертизи є обґрунтованим. В даному випадку, для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Для повного та всебічного розгляду справи, суд визнав за доцільне призначити у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наступне питання:

1) Який розмір матеріальної шкоди завдано товариству з обмеженою відповідальністю "АІСС ГРУПП" правовласнику об`єкта права інтелектуальної власності - корисна модель «Твердопаливний котел тривалого горіння модель GK» за патентом України № 104752 внаслідок дій товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМТРАСТГРУП ЛТД"?

Відповідно до пункту 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції № 53/5 від 08.10.1998 (з подальшими змінами) експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Оскільки від відповідача заперечень відносно запропонованої позивачем експертної установи не надійшло, приймаючи до уваги п.1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції №53/5, суд вирішив проведення експертизи доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Попередити експерта про відповідальність, передбачену Законом України "Про судову експертизу", ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Відповідно до положень п. 2.1 розділу ІІ "Права, обов`язки та відповідальність експерта" Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції № 53/5 від 08.10.1998 (з подальшими змінами) експерт має право указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення.

Суд зазначає, що відповідно до приписів ч. 7 ст. 99 ГПК України призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями (ч. 7 ст. 100 ГПК).

Відповідно до ч. 2 ст. 102 ГПК України експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

У порядку ст.ст. 123, 129 ГПК України витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, до вирішення спору по суті, покласти на позивача.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України провадження у справі № 908/1710/21 зупинити на час проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99, 100, 103, 107, 127, 129, п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229, ст. 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "АІСС ГРУПП" про призначення у справі № 908/1710/21 судової експертизи задовольнити.

2. Призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

3. На вирішення судовому експерту поставити наступне питання:

1) Який розмір матеріальної шкоди завдано товариству з обмеженою відповідальністю "АІСС ГРУПП" правовласнику об`єкта права інтелектуальної власності - корисна модель «Твердопаливний котел тривалого горіння модель GK» за патентом України № 104752 внаслідок дій товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМТРАСТГРУП ЛТД"?

4. На виконання Інструкції про призначення і проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, направити Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України матеріали господарської справи № 908/1710/21.

5. Зобов`язати ТОВ "АІСС ГРУПП" сплатити рахунок на оплату проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності протягом 5 банківських днів після його отримання та попередити позивача, що за невиконання вимог цієї ухвали щодо здійснення оплати за експертизу, суд при прийнятті рішення у справі на підставі 135 ГПК України може застосувати до сторони штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

6. Зобов`язати судових експертів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України після завершення проведення судової експертизи та складання висновку, висновок судового експерта, разом з матеріалами справи № 908/1710/21 направити до Господарського суду Запорізької області.

7. Попередити судових експертів Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про відповідальність, передбачену Законом України "Про судову експертизу", ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

8. Зупинити провадження у справі № 908/1710/21 на час проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

9. Копії ухвали суду направити учасникам справи.

10. Копію ухвали, матеріали господарської справи № 908/1710/21 надіслати Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України

Повний текст ухвали складено та підписано 22.11.2021.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення суддею та може бути оскаржена протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили (ст.ст. 235, 255, 256 ГПК України). Згідно ст. 257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя В.В. Левкут

Часті запитання

Який тип судового документу № 101278311 ?

Документ № 101278311 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 101278311 ?

Дата ухвалення - 17.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101278311 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 101278311 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 101278311, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 101278311, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 17.11.2021. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 101278311 refers to case No. 908/1710/21

This decision relates to case No. 908/1710/21. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 101278310
Next document : 101278312