Decision № 101242150, 19.11.2021, Sharhorodskyi Raion Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
19.11.2021
Case No.
152/1269/21
Document №
101242150
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Шаргородський районний суд

Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2021 року

м. Шаргород

справа №152/1269/21

провадження № 2-о/152/67/21

Шаргородський районний суд Вінницької області

у складі:

головуючого судді Соколовської Т.О.,

з участю:

секретаря судового засідання Дешевої В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за заявою ОСОБА_1 про встановлення факту належності правовстановлюючого документа, заінтересована особа - Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області,

учасники справи - не прибули,

встановив:

І. Короткий зміст заяви

20.10.2021 ОСОБА_1 звернулася до суду з заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа, заінтересована особа - Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Зазначила, що з 01.09.1978 по 28.02.1981 вона навчалася у Тульчинському ветеринарному технікумі МСГ УРСР.

У даний час вона набула право на пенсію. При подачі документів для призначення пенсії Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області з`ясовано, що у дипломі НОМЕР_1 про навчання в Тульчинському ветеринарному технікумі МСГ УРСР її ім`я зазначено як « ОСОБА_4 » в той час, як згідно паспорта громадянина України її ім`я -« ОСОБА_1 ».

Вказана помилка була допущена при видачі диплому і виправити її неможливо, оскільки вказаний навчальний заклад припинив свою діяльність.

Просить встановити факт належності їй - ОСОБА_1 диплому НОМЕР_1 , виданого 28.02.1981 Тульчинським ветеринарним технікумом МСГ УРСР на ім`я ОСОБА_4 .

У судове засідання заявник ОСОБА_1 та представник заінтересованої особи - Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області не прибули.

ІІ. Заяви, клопотання учасників справи

Від представника ГУ ПФУ у Вінницькій області Гоцуляка Р.М. 10.11.2021 до суду надійшла заява про розгляд справи у його відсутності, не заперечує щодо задоволення заяви ОСОБА_1 (а.с. 37-38).

19.11.2021 від заявника ОСОБА_1 до суду надійшла заява про розгляд справи у її відсутності, заяву підтримує, просить її задовольнити (а.с.39).

ІІІ. Процесуальні дії у справі

21.10.2021 ухвалою суду заяву ОСОБА_1 залишено без руху (а.с.25-26).

29.10.2021 ОСОБА_1 подала до суду заяву з усунутими недоліками (а.с.28-32).

Ухвалою суду від 29.10.2021 заяву ОСОБА_1 прийнято до розгляду в порядку окремого провадження, відкрито провадження та призначено судове засідання на 19.11.2021 (а.с.33).

У судовому засіданні 19.11.2021 суд, не виходячи до нарадчої кімнати, відповідно до ч.4 ст.259 ЦПК України, постановив ухвалу розгляд справи у відсутності заявника ОСОБА_1 , представника заінтересованої особи - Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Гоцуляка Р.М.

За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними у ній матеріалами, оскільки при підготовці справи до розгляду дотримано вимоги ЦПК України щодо належного повідомлення сторін у справі про розгляд справи.

За приписами ч.2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу суд не здійснює.

ІV. Фактичні обставини, встановлені судом

У справі, що розглядається судом встановлено, що 28.02.1981 Тульчинським ветеринарним технікумом МСГ УРСР ОСОБА_5 видано диплом НОМЕР_1 про те, що вона в 1978 році вступила до Тульчинського ветеринарного технікуму СМГ УРСР і в 1981 році закінчила повний курс названого технікуму по спеціальності «Ветеринарія» і їй присвоєно кваліфікацію ветеринарного фельдшера, де її ім`я значиться, як « ОСОБА_4 » в той час, як згідно паспорта громадянина України її ім`я - ОСОБА_1 (а.с. 7-9, 12).

Юридичний факт, що диплом НОМЕР_1 , виданий 28.02.1981 Тульчинським ветеринарним технікумом МСГ УРСР належить ОСОБА_1 підтверджується паспортом громадянина України ОСОБА_1 НОМЕР_2 , виданим Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій області 18.12.1997 (а.с.7-9), її карткою платника податків від 04.07.2017 (а.с.10), свідоцтвом про народження ОСОБА_1 , виданим Калитинською сільською радою Жмеринського району 28.10.1961 (а.с.10), свідоцтвом про укладення шлюбу ОСОБА_1 (дівоче прізвище ОСОБА_1 ) з ОСОБА_8 серії НОМЕР_3 , виданим відділом Державної реєстрації актів цивільного стану Шаргородського районного управління юстиції Вінницької області 11.06.2012 (а.с.11), довідкою ВСП «Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету» №01-15/236 від 19.08.2021 (а.с.13), трудовою книжкою колгоспника № НОМЕР_4 (а.с.15-19).

V. Норми права, які застосовує суд, мотиви їх застосування

За правилами п.5 ч.2 ст.293 ЦПК України, справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядаються у порядку окремого провадження.

Згідно з ч.3 ст.294 ЦПК України, справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по-батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім`ям, по-батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті.

Згідно пункту 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.1995 "Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений або знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення."

У п. 13 означеної постанови Пленум ВС України роз`яснив, що при розгляді справи про встановлення відповідно до п.6 ст.273 ЦПК факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім`я, по батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігаються з ім`ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, вказаними у свідоцтві про народження або в паспорті, у тому числі, факту належності правовстановлюючого документа, в якому допущені помилки у прізвищі, імені, по батькові або замість імені чи по батькові зазначені ініціали суд повинен запропонувати заявникові подати докази про те, що правовстановлюючий документ належить йому і що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення.

Згідно статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) як джерело права.

Приписами п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків … має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Так, Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право подати до суду будь-яку заяву, що стосується його прав і обов`язків цивільного характеру (п.36 рішення ЄСПЛ від 21.02.1975 у справі "Голден проти Сполученого королівства") та кожен має право на ефективний засіб юридичного захисту (ст.13 Конвенції).

VІ. Висновки суду

Аналіз перевірених і оцінених доказів переконує суд, що ОСОБА_1 на підтвердження заяви надані належні, достовірні, допустимі докази, які не викликають сумніву у суда і є достатніми для встановлення юридичного факту належності їй диплому, встановлення цього факту має для заявника юридичне значення, від його встановлення залежить реалізація її права на оформлення і отримання пенсії і іншого порядку його встановлення немає.

При цьому, до вказаного висновку суд прийшов, виходячи не тільки із вимог національного законодавства України, а і з висновків Європейського Суду з прав людини, викладених у рішенні у справі "Ушаков та Ушакова проти України" від 18.06.2015 (остаточне - 18.09.2015), в пункті 78 якого зазначено, що "Суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності "поза розумним сумнівом". Згідно з його усталеною практикою доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій стосовно фактів, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою…".

Керуючись 7,76-81, 258, 259, 263-265, 268, 273, 294, 316 ЦПК України, на підставі ст. 293, п.6 ч.1 ст.315 ЦПК України суд,

У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_1 про встановлення факту належності правовстановлюючого документа, заінтересована особа - Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області - задовольнити.

Встановити юридичний факт, що диплом НОМЕР_1 , виданий 28.02.1981 Тульчинським ветеринарним технікумом МСГ УРСР на ім`я ОСОБА_4 належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Ім`я (найменування) сторін:

заявник ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій області 18.12.1997, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

заінтересована особа - Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, місце знаходження: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,7, код ЄДРПОУ 13322403.

Рішення ухвалено та підписано суддею 19.11.2021.

Головуючий суддя: Т.О. Соколовська

Часті запитання

Який тип судового документу № 101242150 ?

Документ № 101242150 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 101242150 ?

Дата ухвалення - 19.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101242150 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 101242150 ?

В Sharhorodskyi Raion Court of Vinnytsia Oblast
Previous document : 101242146
Next document : 101242154