Decision № 101207447, 19.11.2021, Zhmerynskyi City-Raion Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
19.11.2021
Case No.
130/2213/20
Document №
101207447
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

2/130/125/2021

130/2213/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2021 р.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді Верніка В.М.;

із участю – секретаря Штойко О.Ю.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження в м.Жмеринка цивільну справу за позовом ОСОБА_1 в інтересах Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії – Вінницького обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ :

26.09.2020 року (згідно дати поштового відправлення) ОСОБА_1 звернувся до Жмеринського міськрайонного суду з цим позовом до ОСОБА_2 про стягнення з останнього на користь АТ "Державний ощадний банк України" в особі філії – Вінницького обласного управління AT "Ощадбанк" заборгованості за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, заяви про приєднання від 20.06.2018 року №468046003 станом на 03.09.2020 року в сумі 40091,52 грн. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 20.06.2018 року між АТ "Державний ощадний банк України" та ОСОБА_2 було укладено договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), шляхом підписання заяви про приєднання №468046003. За умовами договору відповідачу відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 в гривні на умовах тарифного пакету "Мій комфорт" та надано платіжну картку типу "MasterCard World Debit" "Моя карта". Також, 20.06.2018 року сторонами підписано заяву про збільшення відновлювальної кредитної лінії відповідно до умов Договору комплексного банківського обслуговування. Складовою вказаної заяви на приєднання є заява на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту), згідно якої відповідачу на його картковий рахунок встановлено кредитний ліміт в розмірі 30000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , процентна ставка за користування кредитними коштами є фіксованою та встановлена в розмірі 35% річних за користування кредитними коштами у всіх випадках, крім випадку користування кредитування кредитними коштами протягом Грейс-періоду. Згідно п.6,3.,6.4. вказаної заяви клієнт погоджується із встановленням йому бажаного розміру кредиту, строком кредитування 60 місяців, з можливим продовженням на той самий строк. Банк свої зобов`язання за кредитним договором виконав повністю. Відповідач за умовами договору зобов`язаний здійснювати оплату послуг банку за проведення операцій за рахунком у розмірі, встановленому Тарифами. У разі виникнення простроченої заборгованості за рахунком та кредитом, її непогашення у строки, визначені правилами, клієнт гарантував повернення сум такої заборгованості банку всіма належними йому коштами, майном, майновими правами, тощо. Банк має право вимагати дострокового повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та інших платежів за договором та застосовувати процедуру звернення стягнення на майно клієнта згідно чинного законодавства України. Відповідачу надсилалась претензія від 07.07.2020 року за №101.20-11/1061 з вимогою про дострокове погашення заборгованості за кредитом у повному обсязі, проте останній продовжує порушувати умови договору, не погашаючи допущену прострочену заборгованість зі сплати основного боргу, нарахованих відсотків та неустойку. Станом на 03.09.2020 року за відповідачем рахується заборгованість в розмірі 40091,52 грн, яка складається з заборгованості за основним боргом (кредитом) в сумі 27263,02 грн, процентів за користування кредитом в сумі 5842,23 грн, комісії в сумі 387,50 грн, пені за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту) в сумі 3510,22 грн, пені за несвоєчасне погашення процентів в сумі 1225,86 грн, 3% річних за несвоєчасне погашення основного боргу в сумі 977,78 грн, 3% річних за несвоєчасне погашення процентів в сумі 249,44 грн, втрат від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу в сумі 348,33 грн, втрат від інфляції за несвоєчасне погашення процентів в сумі 287,14 грн (а.с.1-3).

Ухвалою Жмеринського міськрайонного суду від 09.10.2020 року відкрито провадження в даній справі. Визначено розгляд справи провести за правилами спрощеного позовного провадження, без виклику повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Заперечень сторони позивача проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження до суду не надійшло.

Відповідачу ОСОБА_2 у відповідності до вимог ч.7,8 ЦПК України вручена копія ухвали про відкриття провадження в справі разом з копією позовної заяви та копіями доданих документів за зареєстрованою у встановленому законом порядку адресою його проживання, за наслідком чого відзиву на позовну заяву чи інших клопотань відповідача судом не отримано.

Суд на підставі ч.5 ст.279 ЦПК України розглянув справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Відповідно до положень ч.2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Вивчивши доводи позовної заяви, дослідивши представлені докази, суд доходить наступного.

Так, в судовому засіданні відповідно до матеріалів справи встановлено, що 20.06.2018 року між АТ "Ощадбанк" та ОСОБА_2 було укладено Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), шляхом підписання Заяви про приєднання від 20.06.2018 року №468046003, сторонами була підписана Заява на встановлення відновлювальної кредитної лінії від 20.06.2018 року (а.с.49-50). За умовами даного договору банк зобов`язався відкрити клієнту рахунок за тарифним пакетом "Мій комфорт", поточний рахунок № НОМЕР_1 , в гривні. Банк надає клієнту платіжну картку типу "MasterCard World Debit" "Моя картка". Процентна ставка за кредитом є фіксованою і складає 35% річних за кистування кредитними коштами у всіх випадках, крім випадку користування кредитними коштами протягом Грейс-періоду та випадку припинення трудового договору між Клієнтом та Організацією, або розірвання договору зарплатного проекту, укладеного між Банком та Організацією, відрахування та/або закінчення навчання Клієнта у навчальному закладі (п.6.6.1.) Комісійна винагорода за зняття готівкових коштів, наданих в кредит, – 2,5% від суми таких коштів, яка сплачується при знятті вказаних коштів в усіх банкоматах, у касах банку (інших банків) з використанням платіжного терміналу (п.6.6.8.).

Згідно розрахунку заборгованості (а.с.52-53) за відповідачем ОСОБА_2 рахується заборгованість перед позивачем станом на 03.09.2020 року в сумі 40091,52 грн, яка складається з заборгованості за основним боргом (кредитом) в сумі 27263,02 грн, процентів за користування кредитом в сумі 5842,23 грн, комісії в сумі 387,50 грн, пені за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту) в сумі 3510,22 грн, пені за несвоєчасне погашення процентів в сумі 1225,86 грн, 3% річних за несвоєчасне погашення основного боргу в сумі 977,78 грн, 3% річних за несвоєчасне погашення процентів в сумі 249,44 грн, втрат від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу в сумі 348,33 грн, втрат від інфляції за несвоєчасне погашення процентів в сумі 287,14 грн.

З виписки за картковим рахунком НОМЕР_2 вбачається, що ОСОБА_2 використовував кошти з вказаного карткового рахунку AT "Ощадбанк" шляхом зняття готівки, переказу на рахунок за договірним списанням погашення грошових зобов`язань перед банком, останній з яких в обсязі представлених станом на 03.09.2020 року відомостей вчинено на суму 16,82 грн 09.12.2019 року (а.с.54-58).

На адресу відповідача позивачем направлялася вимога від 07.07.2020 року за №101.20-11/1061 про повернення коштів від (а.с.51) щодо усунення порушень за кредитним договором, погашення простроченої кредитної заборгованості.

Спірні правовідносини регулюються положеннями Цивільного кодексу України.

Однією із загальних засад цивільного законодавства, зокрема, є свобода договору, що визначається п.3 ч.1 ст.3 ЦК України; відповідно до ч.1 ст.626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно положень ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти; до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 ЦК України, якщо інше не встановлено параграфом 2 і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до змісту ч.1 ст.1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом; розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Відповідно до ст.549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно ст.1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу; якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу; якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Згідно ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У відповідності до ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; сплата неустойки.

Згідно ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він, зокрема, не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до положень ч.1,2 ст.614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом; особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання; відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання. У відповідності до ч.1 ст.634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Положеннями ст.625 ЦК України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до вимог ст.12,13,81 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Вказаними вище доказами позивачем у достатній мірі доведений факт отримання відповідачем оспорюваного кредиту, що узгоджується із правовою позицією, яка викладена в постанові Верховного Суду від 07.03.2018 року в справі №755/18246/15-ц.

Отримання вказаного оспорюваного кредиту також ні в який спосіб не заперечено відповідачем.

Про застосування позовної давності щодо спірних правовідносин або певної частини з них суду ніким із сторін у справі не заявлено.

В судовому засіданні встановдено, що відповідач ОСОБА_2 в порушення вимог кредитного договору та норм ЦК України, не виконав взятого на себе зобов`язання, позаяк ним не представлено суду будь-яких доказів щодо здійснення інших платежів в рахунок виконання власних зобов`язань за вказаним договором кредиту, а отже, не доведено відсутність своєї вини у його невиконанні, що згідно вимог закону є обов`язком особи, яка порушила зобов`язання. Відтак суд приходить до висновку, що оспорювана заборгованість в розмірі 27263,02 грн за основним боргом (кредитом), проценти за користування кредитом в розмірі 5842,23 грн, комісія в розмірі 387,50 грн, 3% річних за несвоєчасне погашення основного боргу в розмірі 977,78 грн, 3% річних за несвоєчасне погашення процентів в розмірі 249,44 грн, втрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу в сумі 348,33 грн, втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів в розмірі 287,14 грн, тобто в загальній сумі 35355,44 грн (27263,02 грн + 5842,23 грн + 387,50 грн + 977,78 грн + 249,44 грн + 348,33 грн + 287,14 грн) підлягає стягненню з відповідача на користь позивача, узгоджуючись з положеннями матеріального права, тому позов підлягає частковому задоволенню у вказаній частині вимог.

Разом з тим, суд вважає, що позивачем не доведено власні позовні вимоги в частині стягнення з відповідача заборгованості по пені за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту) та пені за несвоєчасне погашення процентів з огляду на таке.

Так, у постанові Верховного Суду від 03.07.2019 року в справі №342/180/17 зроблено висновок про те, що оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв`язку із чим банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші. Тому з огляду на зміст статей 633, 634 ЦК України можна вважати, що другий контрагент (споживач послуг банку) лише приєднується до тих умов, з якими він ознайомлений.

Безпосередньо укладеним між сторонами кредитним договором у вигляді заяви про приєднання від 20.06.2018 року №468046003 та повідомлення про умови кредитування, підписаних сторонами, не визначено розмірів неустойки.

Положеннями договору комплексного обслуговування фізичних осіб ПАТ "Державний ощадний банк України" що наданий позивачем на підтвердження позовних вимог, визначені серед іншого проценти за користування кредитом, плата за перевищення витратного ліміту (овердрафт), комісія за видачу готівкових кредитних коштів, тарифи, відповідальність сторін, зокрема пеня за невиконання або несвоєчасне, не в повному обсязі виконання позичальником будь-якого грошового зобов`язання перед банком. Проте, вказаний договір, що представлений суду позивачем, не містить відомостей щодо його підписання відповідачем ОСОБА_2 (а.с.7-46,47,48).

Отже, матеріали справи не містять об`єктивних підтверджень, що саме ці положення договору розумів відповідач та ознайомився і погодився з ними, підписуючи заяву про приєднання до договору комплексного обслуговування фізичних осіб, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачем кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати процентів, неустойки (пені, штрафів), та саме у зазначених в цих документах, що додані банком до позовної заяви, розмірах і порядках нарахування.

Стороною позивача до матеріалів справи не долучено застережений за змістом заяви на встановлення відновлювальної кредитної лінії Паспорт споживчого кредиту, а надто не повідомлено про неможливість подання такого доказу з причин, що об`єктивно не залежали саме від позивача.

Тому при вирішенні даного цивільного спору не підлягають застосуванню положення ч.1 ст.634 ЦК України, якими передбачено, що договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, а друга сторона не може запропонувати свої умови договору, оскільки не виключено, що Договір комплексного обслуговування фізичних осіб, що розміщений на офіційному сайті позивача, змінювався самим АТ "Ощадбанк" з часу виникнення спірних правовідносин 20.06.2018 року до моменту вказаної дати звернення до суду із цим позовом 26.09.2020 року, тобто кредитор міг додати до позовної заяви договір та тарифи у будь-яких редакціях, що найбільш сприятливі для задоволення позову.

З огляду на наведене без наданих підтверджень про конкретні запропоновані відповідачу положення Договору комплексного обслуговування фізичних осіб, додатки №1,5 до нього, відсутність у заяві про приєднання домовленості сторін про сплату неустойки за прострочення виконання зобов`язань, тобто пені, а також її розміру та порядку нарахування, надана банком копія Договору комплексного обслуговування фізичних осіб не може розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного із відповідачем кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджує вказаних обставин.

Отже відсутні підстави вважати, що сторони обумовили у письмовому вигляді ціну договору, а також належно не визначили відповідні види неустойки за невиконання кредитних зобов`язань (пеню, штрафи).

Аналогічна правова позиція про неможливість вважати складовою частиною укладеного між сторонами кредитного договору, однак щодо Умов надання споживчого кредиту фізичним особам ("Розстрочка"), ("Стандарт"), оскільки такі не містять підпису позичальника, викладена у постанові Верховного Суду України від 11.03.2015 року в справі №6-16цс15.

Судом враховується, що відповідно до вимог ч.6 ст.81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Таким чином, суд доходить висновку, що позовні вимоги в частині стягнення з відповідача пені за несвоєчасне погашення основного боргу в розмірі 3510,22 грн, пені за несвоєчасне погашення процентів в розмірі 1225,86 грн є безпідставними та задоволенню не підлягають у зв`язку з відсутністю передбаченого обов`язку відповідача щодо їх сплаті позивачеві у заяві про приєднання від 20.06.2018 року, та внаслідок неналежності стосовно цих умов решти представлених позивачем доказів.

Пропорційно задоволеним позовним вимогам з відповідача згідно ч.1 ст.141 ЦПК України необхідно стягнути на користь позивача документально підтверджені судові витрати, понесені ним при подачі позовної заяви до суду в розмірі 2102 грн (а.с.4), виходячи з обмеженої законом мінімальної ставки судового збору стосовно вимог майнового характеру для юридичної особи, яка не підлягає іншому зменшенню, незалежно від розміру фактично задоволених позовних вимог.

Враховуючи викладене, керуючись ст.15, 16, 509, 526, 527, 530, 548-551, 610, 612, 614, 625, 634, 1048, 1054, 1055 ЦК України, ст.4, 5, 10, 13, 19, 23, 27, 76, 82, 89, 141, 223, 259, 263, 264, 274, 275, 279 ЦПК України, суд, –

ВИРІШИВ :

Позов задоволити частково.

Стягнути з ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , мешканця АДРЕСА_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії – Вінницького обласного управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" (м.Вінниця, вул. Соборна, 71, код ЄДРПОУ 09302607, МФО 302076, рахунок № НОМЕР_4 в філії Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк") заборгованість за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, заяви про приєднання від 20.06.2018 року №468046003 станом на 03.09.2020 року в сумі 35355 (тридцять п`ять тисяч триста п`ятдесят п`ять) гривень 44 копійки, а також 2102 (дві тисячі сто дві) гривні судового збору.

У задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в частині стягнення з ОСОБА_2 пені за несвоєчасне погашення кредиту в розмірі 3510 гривень 22 копійки та пені за несвоєчасне погашення процентів в розмірі 1225 гривень 86 копійок – відмовити.

Рішення набуває законної сили, якщо протягом строків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України, не подано апеляційну скаргу.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення, Вінницькому апеляційному суду через Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Суддя Вернік В.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 101207447 ?

Документ № 101207447 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 101207447 ?

Дата ухвалення - 19.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101207447 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 101207447 ?

В Zhmerynskyi City-Raion Court of Vinnytsia Oblast
Previous document : 101207446
Next document : 101218630