Decision № 101207443, 19.11.2021, Zhmerynskyi City-Raion Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
19.11.2021
Case No.
130/2168/20
Document №
101207443
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

2/130/118/2021

130/2168/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2021 р.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді Верніка В.М.,

із участю – секретаря Штойко О.Ю.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження в м.Жмеринка цивільну справу за позовом Голікової Оксани Володимирівни, який діє в інтересах Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк", до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 18.09.2020 року (згідно дати поштового відправлення) звернулась до Жмеринського міськрайонного суду з цим позовом із вимогами щодо стягнення з відповідача ОСОБА_1 на користь ПАТ АБ "Укргазбанк" заборгованості в сумі 43889,40 грн за кредитним договором від 12.05.2017 року. Позовні вимоги представник позивача обґрунтувала тим, що 12.05.2017 року між банком та відповідачем ОСОБА_1 було укладено Договір №ASJ-42212-17-DOM про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів та надання послуг за платіжними картками ПАТ АБ "Укргазбанк". Вказані правила є системою затверджених Банком та оприлюднених на офіційному сайті АБ "Укргазбанк" норм і визначають загальні публічні умови відносин між Банком та фізичними особами, які користуються продуктами Банку для власних потреб. Підписавши вказану Заяву-Договір, відповідач приєднався до умов кредитного договору №ASJ-42212-17-DOM, строк дії якого 12 місяців з 12.05.2017 року до 11.05.2018 року. Відповідно до умов вказаного Договору Банк встановив на картковому рахунку клієнта максимальний ліміт дозволеного овердрафту в сумі 300000 грн, процента ставка за користування дозволеним овердрафтом в межах ліміту встановлена на рівні 30,0% річних, процентна ставка на прострочену заборгованість 48,0%. Банк свої зобов`язання виконав в повному обсязі, а факт користування відповідачем кредитними коштами підтверджується Випискою з договору. Відповідач своїх зобов`язань за договором кредиту не виконав і станом на 21.05.2020 року допустив заборгованість в сумі 43889,40 грн, яка складається з поточної заборгованості по кредиту – 18533,83 грн, простроченої заборгованості по кредиту– 13588,70 грн, поточної заборгованості по процентам – 412,55 грн, простроченої заборгованості по процентам – 11354,32 грн (а.с.1-5).

Ухвалою Жмеринського міськрайонного суду від 09.10.2020 року відкрито провадження у даній справі, та призначено розгляд в порядку спрощеного позовного провадження без повідомленням (виклику) сторін.

Відповідачу ОСОБА_1 у відповідності до вимог ч.7,8 ст.128 ЦПК України за зареєстрованою у встановленому порядку адресою його проживання вручена копія ухвали про відкриття провадження в даній справі разом з копією позовної заяви та копіями доданих документів, за наслідком чого відзиву на позовну заяву чи інших клопотань відповідачем суду не представлено.

Представник позивача попередньо просила розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження за наявними у справі документами без виклику сторін.

Відтак суд згідно ч.5 ст.279 ЦПК України розглянув справу в порядку спрощеного позовного провадження за наявними у справі матеріалами.

Згідно вимог ч.2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

При розгляді справи судом встановлені наступні факти та відповідні їм правовідносини.

В судовому засіданні встановлено, що 12.05.2017 року між позивачем ПАТ АБ "Укргазбанк" та відповідачем ОСОБА_1 підписано Договір №ASJ-42212-17-DOM про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів та надання послуг за платіжними картками ПАТ АБ "Укргазбанк". Підписавши вказану Заяву-Договір, відповідач приєднався до умов кредитного договору №ASJ-42212-17-DOM, за тарифним планом: Універсальна картка "Домовичок" зі строком дії 12 місяців з 12.05.2017 року до 11.05.2018 року. Згідно параметрів кредитного ліміту початкова сума ліміту дозволеного овердрафту 23800 грн, максимальна сума ліміту дозволеного овердрафту 300000 грн; баова відсоткова ставка 30% річних, відсоткова ставка на прострочену заборгованість 48% річних (а.с. 18-19).

Як вбачається з розрахунку за договором №ASJ-42212-17-DOM від 12.05.2017 року заборгованість станом на 21.05.2020 року становить суму в розмірі 43889,40 грн, яка складається з поточної заборгованості по кредиту – 18533,83 грн, простроченої заборгованості по кредиту – 13588,70 грн, поточної заборгованості по процентам – 412,55 грн, простроченої заборгованості по процентам – 11354,32 грн (а.с.37-39).

На адресу позичальника направлено вимогу про погашення заборгованості за кредитним договором в строк не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги (а.с.30,31).

Відповідно до копії виписки з особового рахунку за період з 12.05.2017 року до 21.05.2020 року за номером МФО ПАТ АБ "Укргазбанк" – НОМЕР_1 , відповідачем ОСОБА_1 здійснено користування кредитними коштами, включаючи здійснення погашення кредитної заборгованості по договору овердрафту №ASJ-42212-17-DOM від 12.05.2017 року востаннє 05.02.2018 року в сумі 1665,28 грн (а.с.32-36).

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що позов підлягає задоволенню, зважаючи на таке.

У відповідності до вимог ч.1 ст.1055 ЦК України кредитний договір укладається у письмовій формі.

Згідно положень ст.207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Відповідно до ч.1 ст.626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Положеннями ст.204 ЦК України встановлено презумпцію правомірності правочину.

Однією із загальних засад цивільного законодавства, зокрема, є свобода договору, що стверджується п.3 ч.1 ст.3 ЦК України.

Статтею 627 ЦК України закріплений принцип свободи договору, згідно з яким сторони вільні в укладені договору, виборі контрагента та визначені умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності і справедливості.

Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ч.2 ст.1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

У відповідності до положень ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За змістом статті 634 цього Кодексу договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Згідно ч.1 ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.12,13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках, в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов`язаних із відповідними процесуальними діями, тощо.

Вказаними вище доказами позивачем у достатній мірі доведений факт отримання відповідачем оспорюваного кредиту, що узгоджується із правовою позицією, яка викладена в постанові Верховного Суду від 07.03.2018 року в справі №755/18246/15-ц.

Отримання вказаного оспорюваного кредиту також ні в який спосіб не заперечено відповідачем.

Таким чином, в ході судового розгляду встановлено, що відповідач ОСОБА_1 в порушення вимог кредитного договору та норм ЦК України не виконав взятого на себе зобов`язання, позаяк ним не представлено суду будь-яких доказів щодо здійснення інших платежів в рахунок виконання власних зобов`язань за вказаним договором кредиту, а отже, не доведено відсутність своєї вини у його невиконанні, що згідно вимог закону є обов`язком особи, яка порушила зобов`язання. Відтак суд приходить до висновку, що заявлена поточна заборгованість за кредитом, прострочена заборгованість по кредиту, поточна заборгованість по процентам та прострочена заборгованість по процентам в загальній сумі 43889,40 грн (18533,83 грн + 13588,70 грн + 412,55 грн + 11354,32 грн) підлягає стягненню з відповідача на користь позивача, а тому позов належить задоволити повністю.

Також пропорційно задоволеним позовним вимогам з відповідача згідно ч.1 ст.141 ЦПК України необхідно стягнути на користь позивача документально підтверджені судові витрати, понесені ним при подачі позовної заяви до суду в розмірі 2102 грн. (а.с.6).

Керуючись ст. 4, 5, 10, 13, 19, 23, 27, 76, 82, 89, 141, 223, 259, 263, 264, 280-283 ЦПК України, ст. 15, 16, 258, 267, 526, 527, 530, 610-612, 614, 634, 1048-1050, 1054 ЦК України, суд, –

В И Р І Ш И В:

Позов задоволити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , мешканця АДРЕСА_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" (м.Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280) заборгованість за договором №ASJ-42212-17-DOM від 12.05.2017 року станом на 21.05.2020 року в сумі 43889 (сорок три тисячі вісімсот вісімдесят дев`ять) гривень 40 копійок, а також 2102 (дві тисячі сто дві) гривні судового збору.

Рішення суду набуває законної сили, якщо протягом строків встановлених Цивільним процесуальним кодексом України, не подано апеляційну скаргу.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення, Вінницькому апеляційному суду через Жмеринський міськрайонний суд.

Суддя Вернік В.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 101207443 ?

Документ № 101207443 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 101207443 ?

Дата ухвалення - 19.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 101207443 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 101207443 ?

В Zhmerynskyi City-Raion Court of Vinnytsia Oblast
Previous document : 101201397
Next document : 101207444