Decision № 100917712, 09.11.2021, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
09.11.2021
Case No.
910/14644/21
Document №
100917712
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

09.11.2021Справа № 910/14644/21Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., розглянувши у спрощеному позовному провадженні матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Седна Н"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічна компанія "Метрополія"

про стягнення заборгованості в розмірі 106 492,51 грн.

Без повідомлення (виклику) сторін.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Седна Н» звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна компанія «Метрополія» про стягнення заборгованості в розмірі 106 492,51 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за Договором на виконання проектних робіт № 09/02-01/09 від 27.09.2019, в частині здійснення розрахунків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2021 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, поставлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

З метою повідомлення відповідача про розгляд справи судом та про його право подати відзив на позовну заяву, на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду про відкриття провадження у справі від 09.09.2021 була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та отримана відповідачем 06.10.2021, що підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення № 0105478548830.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно з ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Зважаючи на те, що відповідач у строк, встановлений частиною 1 статті 251 Господарського процесуального кодексу України, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданим йому процесуальним правом, за висновками суду, у матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, внаслідок чого справа з метою дотримання процесуальних строків вирішення спору може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України та частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна компанія «Метрополія» (далі - замовник, відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Седна Н» (далі - виконавець, позивач) укладено Договір на виконання проектних робіт № 09/02-01/09 (далі - Договір), на умовах якого виконавець зобов`язується розробити проектну документацію за титулом: «Будівництвом схеми видачі Вітрової електростанції (ВЕС) «Южне Енерджи» в Лиманському районі Одеської області. Нове будівництво радіорелейної лінії зв`язку за напрямком: ПС 110 кВ «Сичавка» - адмінбудівля АТ «Одесаобленерго» м. Одеса, вул. М. Боровського, 28-б», за стадією «РП» (далі - роботи), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи у повному обсязі.

Технічні, економічні та інші вимоги до проведення робіт визначаються завданням на проектування (Додаток 1) та Технічним завданням на розробку проектної документації «Будівництвом схеми видачі Вітрової електростанції (ВЕС) «Южне Енерджи» в Лиманському районі Одеської області. Нове будівництво радіорелейної лінії зв`язку за напрямком: ПС 110 кВ «Сичавка» - адмінбудівля АТ «Одесаобленерго» м. Одеса, вул. М. Боровського, 28-б» (Додаток 2), які є невід`ємними частинами цього Договору (п. 1.3 Договору).

Відповідно до п. 1.4 Договору строки виконання робіт визначаються Графіком виконання проектних робіт по об`єкту «Будівництвом схеми видачі Вітрової електростанції (ВЕС) «Южне Енерджи» в Лиманському районі Одеської області. Нове будівництво радіорелейної лінії зв`язку за напрямком: ПС 110 кВ «Сичавка» - адмінбудівля АТ «Одесаобленерго» м. Одеса, вул. М. Боровського, 28-б» (Додаток 3).

Згідно з п. 2.1 Договору загальна вартість робіт за цим Договором становить 151 950,00 грн., окрім того ПДВ 20% - 30 390,00 грн., разом з ПДВ 20% - 182 340,00 грн.

За умовами п. 2.2 Договору алгоритм платежів за цим Договором є наступний:

- протягом 5 банківських днів з моменту підписання цього Договору замовник здійснює авансовий платіж виконавцю у розмірі 50% від вартості робіт за виконання стадії «РП», що складає 75 975,00 грн., окрім того ПДВ 20% - 15 195,00 грн., разом з ПДВ 20% - 91 170,00 грн. Датою початку виконання робіт стадії «РП» є дата отримання виконавцем авансового платежу;

- остаточні розрахунки у розмірі 50% від вартості робіт, що складає 75 975,00 грн., окрім того ПДВ 20% - 15 195,00 грн., разом з ПДВ 20% 91 170,00 грн. замовник сплачує протягом 5 банківських днів з дати підписання Акту приймання-передавання виконаних робіт обома сторонами.

У відповідності до п. 3.2-3.4 Договору замовник зобов`язаний оплачувати у повному обсязі офіційні платежі, що є супутніми до робіт, що виконуються виконавцем за цим Договором, відповідно до своїх цілей та очікуваних результатів (оплата вартості офіційних платежів за видами технічних умов, оплата вартості офіційних платежів за проведення експертиз тощо).

Виконавець виконує проектні роботи у відповідності до ДБН А2.2-3-2014 та інших норм чинного законодавства України.

Погодження проектну з АТ «Одесаобленерго», проходження та оплату експертизи виконує замовник, а виконавець робить їх технічне супроводження.

Згідно з п. 4.1 Договору після закінчення виконання робіт виконавець передає замовнику результати робіт та підписаний у двох примірниках відповідний Акт приймання-передавання виконаних робіт.

Пунктом 4.2 Договору узгоджено, що замовник протягом 5 робочих днів від дати одержання Акту приймання-передавання виконаних робіт повинен надіслати виконавцю підписаний Акт або надати мотивовану відмову від приймання робіт. У разі надання мотивованої відмови, сторонами укладається двосторонній Акт виявлених порушень вимог цього Договору та/або інших порушень, в тому числі порушень норм чинного законодавства України з переліком необхідних додаткових робіт, доопрацювань, інших заходів та термінів їх виконання.

Цей Договір вступає в силу з моменту підписання повноваженими представниками сторін і скріплення їх печатками та діє до 31.12.2019, а в частині виконання замовником своїх зобов`язань щодо оплати - до моменту їх повного виконання (п. 9.1 Договору).

Додатками № 1-3 до Договору сторонами узгоджено завдання на проектування, технічне завдання та графік виконання робіт.

За результатами виконаних робіт сторонами без заперечень та зауважень складено та підписано Акт приймання-передавання виконаних робіт № 97 від 26.12.2019 на суму 182 340,00 грн. та Акт приймання-передавання робочої проектної документації.

Як зазначає позивач, ТОВ «Седна Н» свої зобов`язання за Договором виконало належним чином, натомість ТВО «Науково-технічна компанія «Метрополія», в порушення взятих на себе зобов`язань, оплату виконаних позивачем робіт у повному обсязі не здійснило в зв`язку з чим, за відповідачем обліковується заборгованість у розмірі 91 170,00 грн.

Також у зв`язку з порушенням відповідачем взятих на себе зобов`язань, позивачем нараховано та заявлено до стягнення інфляційні втрати в розмірі 10 736,53 грн. та 3% річних в розмірі 4 585,98 грн.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 11, 629 Цивільного кодексу України договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов`язковим для виконання сторонами.

Зобов`язання в силу вимог ст. 525, 526 Цивільного кодексу України має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог даного Кодексу і інших актів законодавства. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічна за змістом норма міститься у п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України.

Укладений між сторонами правочин за своєю правовою природою є договором підряду на проведення проектних робіт, а відповідно до ст. 887 ЦК України за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов`язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх.

До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 853 ЦК України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

Згідно з п. 4.1 Договору після закінчення виконання робіт виконавець передає замовнику результати робіт та підписаний у двох примірниках відповідний Акт приймання-передавання виконаних робіт.

Пунктом 4.2 Договору узгоджено, що замовник протягом 5 робочих днів від дати одержання Акту приймання-передавання виконаних робіт повинен надіслати виконавцю підписаний Акт або надати мотивовану відмову від приймання робіт. У разі надання мотивованої відмови, сторонами укладається двосторонній Акт виявлених порушень вимог цього Договору та/або інших порушень, в тому числі порушень норм чинного законодавства України з переліком необхідних додаткових робіт, доопрацювань, інших заходів та термінів їх виконання.

За результатами виконаних робіт сторонами без заперечень та зауважень складено та підписано Акт приймання-передавання виконаних робіт № 97 від 26.12.2019 на суму 182 340,00 грн. та Акт приймання-передавання робочої проектної документації.

Статтею 854 ЦК України визначено, що якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За умовами п. 2.2 Договору алгоритм платежів за цим Договором є наступний:

- протягом 5 банківських днів з моменту підписання цього Договору замовник здійснює авансовий платіж виконавцю у розмірі 50% від вартості робіт за виконання стадії «РП», що складає 75 975,00 грн., окрім того ПДВ 20% - 15 195,00 грн., разом з ПДВ 20% - 91 170,00 грн. Датою початку виконання робіт стадії «РП» є дата отримання виконавцем авансового платежу;

- остаточні розрахунки у розмірі 50% від вартості робіт, що складає 75 975,00 грн., окрім того ПДВ 20% - 15 195,00 грн., разом з ПДВ 20% 91 170,00 грн. замовник сплачує протягом 5 банківських днів з дати підписання Акту приймання-передавання виконаних робіт обома сторонами.

Статтею 599 ЦК України передбачено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Доказів на підтвердження оплати виконаних позивачем робіт, у повному обсязі, в тому числі станом на час розгляду справи по суті, до матеріалів справи не надано.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується з нормами ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

При цьому, відповідно до частини першої статті 96 ЦК України, юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями.

Частина 2 ст. 218 Господарського кодексу України та ст. 617 ЦК України прямо передбачають, що відсутність у боржника необхідних коштів не вважаються обставинами, які є підставою для звільнення від відповідальності.

Таким чином, оскільки наявність та обсяг заборгованості відповідача за Договором у розмірі 91 170,00 грн. підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами та відповідачем не була спростована, зокрема відповідачем не надано суду доказів сплати грошових коштів у розмірі 91 170,00 грн., як і заперечень щодо розміру заборгованості, у зв`язку з чим позовні вимоги в частині стягнення з відповідача суми основного боргу у розмірі 91 170,00 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Також у зв`язку з порушенням відповідачем взятих на себе зобов`язань, позивачем нараховано та заявлено до стягнення інфляційні втрати в розмірі 10 736,53 грн. та 3% річних в розмірі 4 585,98 грн.

В свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За результатом перевірки наданого позивачем розрахунку інфляційних втрат та 3% річних, судом встановлено, що позивачем не враховано, що за умовами Договору замовник оплачує виконані роботи протягом 5 саме банківських днів, а не календарних днів, з дати підписання Акту приймання-передавання виконаних робіт, в зв`язку з чим стягненню з відповідача підлягають 3% річних в розмірі 5 451,18 грн. та інфляційні втрати в розмірі 10 736,53 грн.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач під час розгляду справи не надав суду належних та допустимих доказів, які б спростовували заявлені позовні вимоги та свідчили про виконання взятих ним на себе зобов`язань за Договором в частині оплати виконаних робіт та відповідно відсутність обов`язку сплатити заявлену до стягнення суму боргу.

За таких обставин, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог з покладенням судового збору в цій частині на відповідача в порядку ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236 - 242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна компанія «Метрополія» (03189, місто Київ, вул. Ломоносова, будинок 75-А, офіс 129; ідентифікаційний код: 40094822) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Седна Н» (65113, Одеська обл., місто Одеса, проспект Академіка Глушка, будинок 11-И; ідентифікаційний код: 38438326) заборгованість у розмірі 91 170 (дев`яносто одна тисяча сто сімдесят) грн. 00 коп., інфляційні втрати у розмірі 10 736 (десять тисяч сімсот тридцять шість) грн. 53 коп., 3% річних у розмірі 4 541 (чотири тисячі п`ятсот сорок одна) грн. 18 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 2 269 (дві тисячі двісті шістдесят дев`ять) грн. 05 коп

3. Після набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повне рішення складено: 09.11.2021

Суддя О.А. Грєхова

Часті запитання

Який тип судового документу № 100917712 ?

Документ № 100917712 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 100917712 ?

Дата ухвалення - 09.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100917712 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 100917712 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 100917711
Next document : 100917714