Court decree № 100849496, 04.11.2021, Odessa Circuit Administrative Court

Approval Date
04.11.2021
Case No.
420/18422/21
Document №
100849496
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 420/18422/21

УХВАЛА

04 листопада 2021 року м.Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Цховребова М.Г., розглянувши заяву про забезпечення позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» до Одеської обласної державної адміністрації про визнання протиправними та скасування розпоряджень, -

встановив:

До Одеського окружного адміністративного суду надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» до Одеської обласної державної адміністрації, в якому позивач просить визнати протиправними та скасувати розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації:

- від 18.05.2021 р. № 1-р/т «Про доведення мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період» в частині, що стосується позивача;

- від 12.02.2021 № М/1/од-2021ДСК «Про проведення у 2021 році перевірок стану мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)» в частині, що стосується позивача.

Ухвалою від 28.10.2021 року: відкрито провадження в адміністративній справі; вирішено, що справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Від представника позивача до суду надійшла заява про забезпечення позову, вхід. № 60884/21 від 02.11.2021 року, у якій позивач просить зупинити дію розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 12.02.2021 № М/1/од-2021ДСК «Про проведення у 2021 році перевірок стану мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)» в частині проведення перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» до набрання законної сили рішення суду у даній справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КАС України заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 151 КАС України позов може бути забезпечено:

1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;

2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;

4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 150 КАС України суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду;

або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Тобто, частиною 2 статті 150 КАС України встановлений вичерпний перелік підстав-випадків забезпечення позову.

Також, суд вважає за необхідне зазначити, що у п. 17 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 6 березня 2008 року «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» зазначено, що в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення по адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також вказати ознаки, які свідчать про очевидність протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень.

Згідно зі змістом вищевказаної заяви, її подано з таких підстав, зокрема:

- зі змісту поданої та прийнятої позовної заяви до розгляду вбачається, що 20.04.2021 р. на електронну пошту ТОВ «ООЕК» надійшов лист Департаменту міського господарства Одеської міської ради № 466 від 16.04.2021 р.;

- вищенаведеним листом позивачу повідомлено про розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 12.02.2021 р. № М/1/од-2021ДСК «Про проведення у 2021 році перевірок стану мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)» та надано позивачу Витяг із плану проведення перевірок у 2021 р. стану та оцінки мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міст обласного значення, підприємств, установ, організацій яким доведені мобілізаційні завдання, в тому числі проведення перевірки стану та мобілізаційної підготовки та готовності ТОВ «ООЕК» до виконання мобілізаційних завдань мала відбутися 5-6 жовтня 2021 р.;

- 01.10.2021 р. ТОВ «ООЕК» отримано копію Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації № 953/од-2021 від 22.09.2021 р. «Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 12 лютого 2021 р. № М/1/од-2021ДСК», яким затверджено план проведення у 2021 р. перевірок стану та оцінки мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань, в тому числі ТОВ «ООЕК» та визначено дату проведення перевірки – 4-5 листопада 2021 р.;

- таким чином, необхідність вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного розпорядження позивачем обумовлюється тим, що іншого способу забезпечення дотримання прав та інтересів позивача до прийняття судом рішення по суті спору законодавством не передбачено;

- крім того, в разі проведення контролюючим органом перевірки на підставі оскаржуваного розпорядження захист прав позивача стане неможливим, так як мета проведення перевірки буде досягнута, що, в свою чергу, свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити поновлення порушених прав та інтересів Товариства до ухвалення рішення в даній адміністративній справі, крім того не допущення до перевірки може трактуватися як порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію та бути підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 210-1 КУпАП;

- зважаючи на ознаки протиправності оскаржуваного розпорядження про проведення перевірки стану та оцінки мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань існує необхідність у зупиненні дії розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 12 лютого 2021 р. № М/1/од-2021ДСК, яким затверджено план проведення у 2021 р. перевірок стану та оцінки мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань, в тому числі ТОВ «ООЕК» та визначено дату проведення перевірки – 4-5 листопада 2021 р. до вирішенні адміністративної справи № 420/18422/21 по суті;

- крім того, забезпечення позову шляхом зупинення дії розпорядження відповідає предмету адміністративного позову та водночас вжиття такого заходу не зумовлює фактичного вирішення спору по суті, а спрямоване лише на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті, тому ТОВ «ООЕК» вбачає, що вимога позивача в частині зупинення дії оскаржуваного розпорядження відповідача є обґрунтованою, відповідає положенням Кодексу адміністративного судочинства України.

Проте, позивач у заяві не навів жодних конкретних доводів та до неї не додав жодного конкретного доказу на підтвердження того, що саме у цій справі, за заявленими позовними вимогами:

- невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

- очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Також, до заяви не додано жодних (належних, допустимих та достатніх) доказів щодо фактичного існування або реальності настання негативних наслідків для позивача до набрання рішенням у справі законної сили, про які зазначено у заяві.

Тобто, вищенаведені, викладені у заяві про забезпечення позову обставини-підстави для забезпечення позову, по-перше, не доводять їх фактичне існування або реальні ризики їх настання та побудовані на непідтверджених доказами припущеннях, по-друге, не доводять наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 150 КАС України, для вжиття судом заходів забезпечення позову.

При цьому також, суд звертає увагу позивача, що:

- позивачем до позовної заяви та до заяви про усунення недоліків позовної заяви фактично не додано оригінал або копію оспорюваного розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 12.02.2021 № М/1/од-2021ДСК «Про проведення у 2021 році перевірок стану мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)», або засвідчений витяг з нього;

- оспорюване розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 12.02.2021 № М/1/од-2021ДСК «Про проведення у 2021 році перевірок стану мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)» не є публічно доступним;

- ухвалою суду від 28.10.2021 року витребувано у відповідача, зокрема належним чином засвідчену копію оспорюваного розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 12.02.2021 № М/1/од-2021ДСК «Про проведення у 2021 році перевірок стану мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)». Проте, станом на дату розгляду та вирішення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» про забезпечення позову витребуване розпорядження до суду не надійшло.

Отже, в розпорядженні суду відсутнє розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 12.02.2021 № М/1/од-2021ДСК «Про проведення у 2021 році перевірок стану мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)», дію якого в частині проведення перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» до набрання законної сили рішення суду у даній справі просить зупинити позивач в межах забезпечення позову. Наведене унеможливлює дослідження його змісту та перешкоджає з`ясуванню обставин, пов`язаних із розглядом заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» про забезпечення даного позову.

Суд також звертає увагу позивача, що згідно зі змістом заяви позивача про забезпечення позову, яка розглядається, та доданих до позову та до заяви про усунення недоліків позовної заяви документів, зокрема, дата проведення перевірки позивача: 4-5 листопада 2021 року, на що посилається позивач в обґрунтування заяви про забезпечення позову, передбачена новою редакцією Плану проведення у 2021 році перевірок стану та оцінки мобілізаційної підготовки та готовності до виконання мобілізаційних завдань районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, підприємств, установ і організацій, яким доведені мобілізаційні завдання, викладеною згідно з Розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 22.09.2021 № 953/од-2021, а не оскаржуваним розпорядженням, дію якого у певній частині просить зупинити позивач.

Інших суттєвих доводів та/або доказів щодо обґрунтування заяви про вжиття заходів забезпечення позову, які потягли б зміну висновків суду, позивачем не наведено та не надано.

При цьому щодо решти доводів слід зазначити, що рішення судів повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя (див. п. 30 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Hirvisaari v. Finland» від 27 вересня 2001 р.).

Однак, ст. 6 п. 1 Конвенції не можна розуміти як таку, що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін (див. п. 29 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Ruiz Torija v. Spain» від 9 грудня 1994 р.).

Враховуючи та на підставі наведеного, суд вважає заяву позивача про забезпечення позову – необґрунтованою, недоведеною та безпідставною, відповідно, такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 150-154, 243, 248, 256, 294, 295, Перехідними положеннями КАС України, суд -

ухвалив:

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» про забезпечення позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» до Одеської обласної державної адміністрації про визнання протиправними та скасування розпоряджень – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому п. 15.5 ч. 1 Розділу VІІ Перехідних положень КАС України, та у строк, встановлений ст. 295 КАС України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя М.Г. Цховребова

Часті запитання

Який тип судового документу № 100849496 ?

Документ № 100849496 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 100849496 ?

Дата ухвалення - 04.11.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100849496 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 100849496 ?

В Odessa Circuit Administrative Court
Previous document : 100849492
Next document : 100849498