Decree № 10052755, 03.06.2010, Commercial Court of Ternopil Oblast

Approval Date
03.06.2010
Case No.
17/б-1245
Document №
10052755
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Іменем України

Постанова

"03" червня 2010 р.Справа № 17/Б-1245

          Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Андрусик Н.О. розглянув справу

за заявою кредитора: Козівської міжрайонної державної податкової інспекції, смт. Козова Тернопільської області

до боржника Селянсько-фермерського господарства "Залізці", смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області

За участю представників:

Кредитора: Сидорович Н.О., завідувач юридичним сектором, довіреність№ 3202/10/10-012 від 17.05.10р.;

Боржника не з’явився

Представнику кредитора роз’яснено його процесуальні права та обов’язки відповідно до статей 20, 22, 811 Господарського процесуального кодексу України.

За відсутності відповідного клопотання технічна фіксація судового процесу не здійснювалася.

Козівська міжрайонна державна податкова інспекція, смт. Козова Тернопільської області, 14.05.2010р. (згідно штампу пошти на конверті) звернулася до господарського суду Тернопільської області з заявою про порушення справи про банкрутство Селянсько-фермерського господарства "Залізці", смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області, в порядку, передбаченому ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі –Закон про банкрутство), стверджуючи, що останнє неспроможне погасити заборгованість по податках та обов’язкових платежах до бюджету в загальній сумі 3194900,76 грн.

Заявлені вимоги кредитор обґрунтовує припиненням господарської діяльності; неподанням звітності до податкового органу протягом одного року, відсутністю майна у боржника.

Ухвалою господарського суду від 21.05.2010р. прийнято заяву кредитора до розгляду та призначено підготовче засідання на 03.06.2010р.

Представник кредитора в судовому засіданні заявлені вимоги підтримав та подав витребувані судом згідно ухвали від 21.05.2010р. документи.

Боржник не надав суду заперечень щодо заявлених грошових вимог кредитора, його представник не прибув у судове засідання, незважаючи на те, що був повідомлений про час, дату та місце слухання справи у встановленому законом порядку, а тому справа розглядається згідно ст. 75 ГПК України, за наявними документами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора, оцінивши подані докази, суд встановив наступне:

Селянсько-фермерське господарство "Залізці", смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області, є юридичною особою і включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 03.06.1996р. з присвоєнням ідентифікаційного коду 21155356, що підтверджується довідкою Головного управління статистики у Тернопільській області №07-137 від 26.09.2005р., Свідоцтвом про державну реєстрацію боржника №554437 від 11.06.1996р., довідками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, наданими 17.05.2010р. та 01.06.2010р. державним реєстратором Зборівської райдержадміністрації і діє на підставі Статуту, зареєстрованого на підставі розпорядження голови Зборівської райдержадміністрації 03.06.1996р. за реєстраційним №192.

Як стверджує кредитор в заяві і це випливає з матеріалів справи, Селянсько-фермерське господарство "Залізці" має заборгованість станом на 14.05.2010р. перед бюджетом по податках в сумі 3 194 900,76 грн., в тому числі 1 976 596,15 грн. по податку на прибуток (з яких 2,15 грн. пені) та 1 218 304,61 грн. по податку на додану вартість (з яких 356,83 грн. пені), що підтверджується картками особового рахунку боржника, довідкою №2247/24-017/1 про наявність податкового боргу станом на 06.05.2010р.; корінцями податкових вимог №1/18 від 03.04.2008р. та №2/30 від 05.05.2008р.; податковими повідомленнями-рішеннями № 0000491600/0 від 14.07.2008 року, № 0000521600/0 від 22.08.2008 року, № 0000621600/0/6208 від 28.10.2008 року, № 0000011600/0/113 від 15.01.2009 року, № 0000021600/0 від 15.01.2009 року, № 0000053500/1 від 15.04.2009 року, № 0000013500/1 від 24.04,2009 року, № 0000043500/2 від 24.04.2009 року, № 0001081500/0 від 22.08.2008 року, № 0000081500/112 від 14.01.2009 року, № 0000063500/2 від 24.04.2009 року; податковими деклараціями по податку на додану вартість №3427 від 21.04.2008р., №5446 від 20.06.2008р., №2012 від 14.03.2008р., № 6541 від 21.07.2008 р., № 12963 від 15.01.2009 р. та податковою декларацією по податку на прибуток № 3785 від 05.05.2008 р.; актами невиїзних документальних перевірок та актами виїзних позапланових документальних перевірок № 306/15-023/21155356 від 11.07.2008 року, № 658/15-023/03353236 від 27.10.2008 року, № 13/15-023/21155356 від 14.01.2009 року, № 10/15-023/21155356 від 14.01.2009 року, № 23/21155356 від 05.02.2009 року, № 481-23/21155356 від 10.11.2008 року; копією постанови Тернопільського окружного адміністративного суду №2-а-3048/09/1970 від 27.11.2009р.; копією виконавчого листа по адміністративній справі №2-а-3048/09/1970 від 23.12.09р., згідно якого стягнуто з боржника 1 976 596,15 грн. податкового боргу по податку на прибуток та 1 218 304,61 грн. по податку на додану вартість, а також копією постанови відділу ДВС Зборівського районного управління юстиції про повернення виконавчого документа стягувачеві від 25.02.2010р. без виконання через відсутність у боржника майна, на яке може бути звернуто стягнення.

У відповідності до статті 35 ГПК України, факти, встановлені рішенням господарського суду під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Таким чином, слід вважати, що кредитор обґрунтував грошові вимоги на наявну заборгованість СФГ "Залізці" по податках та обов’язкових платежах до бюджету в заявленій сумі 3 194 900,76 грн. Дані вимоги є безспірними в розумінні ст. 1 Закону про банкрутство.

Статтею 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що у разі, якщо громадянин - підприємець або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Представлені кредитором документи свідчать про те, що боржник не здійснює господарської діяльності та протягом року не подає до органів державної податкової служби передбаченої законодавством податкової звітності. Остання звітність до податкового органу, а саме: податкова декларація з ПДВ за грудень 2008р., подана боржником 15.01.09р. (вх. №12963), що підтверджується довідкою Козівської міжрайонної державної податкової інспекції №2622 від 28.05.2010р. (знаходиться в матеріалах справи) та копією декларації з ПДВ за грудень 2008р.

З довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 01.06.2010р., наданої державним реєстратором Зборівської райдержадміністрації слідує, що Селянсько-фермерське господарство "Залізці", ідент. код 21155356, станом на 01.06.2010р. зареєстровано за адресою: смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області, вул. Шевченка, 15.

Довідка Залозецької сільської ради №212 від 17.05.2010р. свідчить про те, що за місцем реєстрації СФГ "Залізці" відсутнє.

Дії кредитора свідчать про здійснення заходів з погашення податкового боргу через несплату платником податків узгоджених сум податкових зобов’язань у встановлені терміни у відповідності до підпункту 6.2.1 пункту 6.2 статті 6 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, що підтверджується першою податковою вимогою №1/18 від 03.04.2008р., другою податковою вимогою №2/30 від 05.05.2008р.; рішенням № 3 від 05.06.2008р. про стягнення коштів та продаж інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу; виконавчим листом по адміністративній справі №2-а-3048/09/1970 від 23.12.09р., котрий надіслано стягувачем до відділу Державної виконавчої служби Зборівського районного управління юстиції для примусового виконання. Однак, як вбачається з представлених документів, даний виконавчий документ не виконано виконавчою службою у зв’язку з відсутністю майна у боржника, на яке можна звернути стягнення, про що свідчить постанова від 25.02.2010р. про повернення виконавчого документа стягувачеві та акт державного виконавця від 20.02.2010р. про неможливість стягнення у зв’язку з відсутністю майна у боржника, що складений в присутності понятих Лемішко І.П. та Боран П.Й.

З довідки без номеру та дати Козівської міжрайонної ДПІ встановлено наявність відкритого боржником валютного рахунку (в Євро) № 26001301682988 в Філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Тернопіль", м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11.

Підтвердженням неплатоспроможності боржника є відсутність нерухомого майна, про що свідчить довідка №49 від 23.02.2010р. Зборівського районного бюро технічної інвентаризації, згідно якої за СФГ "Залізці", ідент. код 21155356, нерухомого майна не зареєстровано; довідкою № 223/25/15 від 19.02.2010р. Управління Держкомзему у Зборівському районі, яка свідчить, що станом на 01.01.2010р. за СФГ "Залізці", ідент. код 21155356, земельні ділянки у власності не числяться; довідка №887 від 16.02.2010р. ВДАІ Зборівського району УДАІ УМВС України в Тернопільській області, свідчить про те, що за СФГ "Залізці", ідент. код 21155356, згідно облікових даних транспортні засоби не зареєстровано; довідка №09 від 11.03.2010р. Інспекції державного технічного нагляду Тернопільської облдержадміністрації по Зборівському району свідчить про те, що за СФГ "Залізці", ідент. код 21155356, зареєстровані транспортні засоби не значаться.

Відповідно до довідки №623/25/15 від 28.05.2010р. Управління Держкомзему у Зборівському районі вбачається наявність у користуванні СФГ "Залізці" 20 га земель, в тому числі 19 га –ріллі, 0,5 га –пасовищ та 0,5 га –чагарників.

На час розгляду господарським судом заяви кредитора податковий борг не погашений.

Доказів, які б свідчили про погашення заборгованості перед кредитором боржник по справі –СФГ "Залізці" суду не надав, а тому оцінивши у відповідності до статті 33 ГПК України у підготовчому засіданні подані кредитором документи суд вважає доводи кредитора обґрунтованими та документально підтвердженими, відтак, такими, що підлягають до задоволення на суму 3 194 900,76 грн.

З огляду на наведене, вимоги кредитора –Козівської міжрайонної державної податкової інспекції, смт. Козова Тернопільської області, про винесення постанови про визнання банкрутом Селянсько-фермерського господарства "Залізці", смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області, вул. Шевченка, 15, ідент. код 21155356, та відкриття ліквідаційної процедури в порядку статті 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ - є документально доведеними.

На вимогу господарського суду сектором з питань банкрутства у Тернопільській області Державного департаменту з питань банкрутства, м. Тернопіль подано пропозицію № 67/03 від 22.05.2010 року щодо призначення ліквідатором у даній справі в порядку статті 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“ арбітражного керуючого Яцину Я.І., ліцензія серії АВ № 456435, видана Державним департаментом з питань банкрутства 20.05.2009р. У зв’язку з тим, що кредитором не надано письмових пропозицій щодо кандидатури ліквідатора у даній справі, пропозиція сектору з питань банкрутства підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись статтями 23, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“, господарський суд ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Боржника: Селянсько-фермерське господарство "Залізці", смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області, вул. Шевченка, 15, ідент. код 21155356, –визнати банкрутом.

2. Визнати грошові вимоги Козівської міжрайонної державної податкової інспекції, смт. Козова Тернопільської області, вул. Грушевського, 48, відносно боржника: Селянсько-фермерського господарства "Залізці", смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області, вул. Шевченка, 15, ідент. код 21155356, –в сумі 3 194 900,76 грн.

3. Відкрити ліквідаційну процедуру банкрута: Селянсько-фермерського господарства "Залізці", смт. Залізці Зборівського району Тернопільської області, вул. Шевченка, 15, ідент. код 21155356.

4. Встановити строк ліквідаційної процедури банкрута –3 місяці з дня винесення постанови.

5. Призначити ліквідатором банкрута по справі № 17/Б-1245 арбітражного керуючого Яцину Ярослава Івановича, с. Лозова Тернопільського району Тернопільської області, ліцензія серії АВ №456435, видана Державним департаментом з питань банкрутства 20.05.2009р.

Покласти на ліквідатора Яцину Я.І. обов’язки, передбачені статтею 25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“.

6. Припинити повноваження органів управління банкрута та власників його майна щодо управління банкрутом та розпорядження його майном.

7. Постанову надіслати кредитору, банкруту, відділу Державної виконавчої служби Зборівського районного управління юстиції, м. Зборів Тернопільської області, державному реєстратору Зборівської райдержадміністрації, м. Зборів Тернопільської області; Управлінню ПФУ в Зборівському районі, м. Зборів Тернопільської області; Тернопільському обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Тернопіль; Тернопільському обласному відділенню Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, м. Тернопіль; Тернопільському обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів, м. Тернопіль; Зборівському районному центру зайнятості, м. Зборів Тернопільської області; сектору з питань банкрутства у Тернопільській області Державного департаменту з питань банкрутства, м. Тернопіль; ліквідатору Яцині Я.І. для виконання.

Суддя                                                                      

Часті запитання

Який тип судового документу № 10052755 ?

Документ № 10052755 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 10052755 ?

Дата ухвалення - 03.06.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10052755 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 10052755 ?

В Commercial Court of Ternopil Oblast
Previous document : 10052754
Next document : 10052756