Court decree № 100400060, 18.10.2021, Vinnytsia Circuit Administrative Court

Approval Date
18.10.2021
Case No.
120/13404/21-а
Document №
100400060
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

У Х В А Л А

про відкриття провадження у адміністративній справі

м. Вінниця

18 жовтня 2021 р. 21:30 год. Справа № 120/13404/21-а

Суддя Вінницького окружного адміністративного суду Комар Павло Анатолійович, розглянувши матеріали:

за позовом: Вінницької обласної організації Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина" (вул. Соборна, 72, кім. 219, м. Вінниця)

до: Липовецької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області (вул. Героїв Майдану, 4, м. Липовець, Вінницька область)

про: визнання дій протиправними та скасування постанови

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Вінницької обласної організації Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина" до Липовецької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області про визнання дій протиправними та скасування постанови .

Позовні вимоги мотивовані протиправними діями Липовецької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області щодо порядку розгляду та прийняття Постанови Липовецької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області №59 від 16.10.2021 "Про внесення змін до Постанови №58 від 15.10.2021" із додатками.

Відповідно до частини першої статті 273 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій мають суб`єкти відповідного виборчого процесу (крім виборчої комісії), а також ініціативна група референдуму, інші суб`єкти ініціювання референдуму.

Суд вирішує адміністративні справи, визначені статтею 273 КАС України, у строк, встановлений частиною одинадцятою цієї статті.

В даному випадку, позовна заява відповідає вимогам, установленим статтями 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України, і її належить розглядати в порядку адміністративного судочинства з урахуванням вимог статті 273 КАС України. Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі судом не встановлено.

Відтак, подану позовну заяву належить прийняти до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі.

Визначаючись щодо форми адміністративного судочинства для розгляду цієї справи, суд враховує положення частин 1, 2, 3 статті 12 КАС України, відповідно до яких адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з частиною 3 статті 257 КАС України при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) значення справи для сторін; 2) обраний позивачем спосіб захисту; 3) категорію та складність справи; 4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; 5) кількість сторін та інших учасників справи; 6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

В силу вимог пункту 4 частини 9 статті 171 КАС України питання про те, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа, вирішується в ухвалі про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження в адміністративній справі.

З огляду на викладене, враховуючи характер спірних правовідносин, категорію справи, предмет доказування, склад учасників справи, а також те, що з метою забезпечення правильного і безперешкодного розгляду справи по суті є необхідним проведення підготовчого провадження, суд дійшов висновку про необхідність розгляду цієї адміністративної справи в порядку загального позовного провадження.

Відповідно до положень частин 1-3 статті 173 КАС України підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі. Завданням підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно з нормами статті 179 КАС України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначається судом з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Положеннями частини 1 статті 180 КАС України передбачено, що підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.

Таким чином, суд приходить до висновку про призначення у справі підготовчого судового засідання.

Статтею 268 КАС України визначено, що у справах, визначених статтями 273-277, 280-283, 285-289 цього Кодексу, щодо подання позовної заяви та про дату, час і місце розгляду справи суд негайно повідомляє відповідача та інших учасників справи шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності - кур`єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв`язку.

Учасник справи вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи, визначеної частиною першою цієї статті, з моменту направлення такого повідомлення працівником суду, про що останній робить відмітку у матеріалах справи, та (або) з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце судового розгляду.

Неприбуття у судове засідання учасника справи, повідомленого відповідно до положень цієї статті, не перешкоджає розгляду справи у судах першої та апеляційної інстанцій.

Відповідно до статті 269 КАС України у справах, визначених статтями 273-277, 280-283, 285-289 цього Кодексу, заявами по суті справи є позовна заява та відзив на позовну заяву (відзив). Копії позовної заяви та доданих до неї документів направляються відповідачу й іншим учасникам справи на офіційну електронну адресу, а за її відсутності - електронною поштою, якщо така відома суду, або надаються для ознайомлення в судовому засіданні.

Крім того, у позовній заяві позивачем заявлено клопотання про витребування доказів.

Визначаючись щодо заявленого клопотання, суд виходить із наступного.

Одним із принципів адміністративного судочинства є офіційне з`ясування всіх обставин у справі. Цей принцип визначає особливості адміністративного судочинства і полягає у більш активній ролі суду: саме на суд покладено обов`язок вживати передбачені законом заходи, необхідні для всебічного з`ясування обставин у справі. Отже, адміністративний суд має повністю встановити обставини справи, щоб на засадах верховенства права ухвалити законне та обґрунтоване рішення.

Відповідно до частини 1 статті 72 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з частинами 1, 3 статті 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Відповідно до частини 6 статті 80 КАС України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Враховуючи підстави та предмет заявленого позову, що обумовлюють межі з`ясування обставин у цій справі, суд приходить до висновку, про необхідність витребування у Липовецької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області належним чином засвідчені копії журналу вхідної кореспонденції за період з 15-16 жовтня 2021 року та оригінал журналу вхідної кореспонденції за період з 15-16 жовтня 2021 року для огляду в судовому засіданні.

Таким чином, клопотання позивача про витребування доказів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 9, 12, 32, 33, 72, 80, 171, 268-273, 276 КАС України, -

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Вінницької обласної організації Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина" до Липовецької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області про визнання дій протиправними та скасування постанови.

Розгляд справи здійснюватиметься суддею Комаром Павлом Анатолійовичем одноособово за правилами загального позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених статтями 268 - 272, 273 КАС України.

Призначити підготовче засідання на 19 жовтня 2021 р. о 10:00 год. в залі судового засідання № 9 Вінницького окружного адміністративного суду, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 14.

Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позов із поясненнями по суті заявлених вимог та доданням підтверджуючих документів до 09:30 год. 19 жовтня 2021 року.

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до частини 4 статті 159 КАС України, неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Липовецької міської територіальної виборчої комісії Вінницького району Вінницької області належним чином засвідчені копії журналу вхідної кореспонденції за період з 15-16 жовтня 2021 року та оригінал журналу вхідної кореспонденції за період з 15-16 жовтня 2021 року для огляду в судовому засіданні.

Звернути увагу учасників справи, що заяви по суті справи повинні відповідати вимогам, передбаченими статтями 159, 162 КАС України.

Сторонам забезпечити явку в судове засідання представників відповідно до частини 1 статті 57 КАС України (представником у суді може бути адвокат або законний представник), із визначеними статтею 59 КАС України доказами про повноваження, та з документами, що посвідчують їх особу.

Копію ухвали негайно надіслати учасникам справи та виборчій комісії вищого рівня.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет за посиланням: «http://court.gov.ua/fair/».

Ухвала суду набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України.

Суддя Комар Павло Анатолійович

Часті запитання

Який тип судового документу № 100400060 ?

Документ № 100400060 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 100400060 ?

Дата ухвалення - 18.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100400060 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 100400060 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 100400060, Vinnytsia Circuit Administrative Court

The court decision No. 100400060, Vinnytsia Circuit Administrative Court was adopted on 18.10.2021. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 100400060 refers to case No. 120/13404/21-а

This decision relates to case No. 120/13404/21-а. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 100400059
Next document : 100400061