Court decree № 100246655, 11.10.2021, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
11.10.2021
Case No.
160/7248/21
Document №
100246655
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

11 жовтня 2021 року м. Київ № 160/7248/21

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Качур І.А., ознайомившись з позовною заявою

за позовом Головного управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл»

про стягнення штрафу,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського окружного адміністративного суду звернулось Головне управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайфселл», про стягнення штрафу.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 06.08.2021 року адміністративну справу направлено за підсудністю до Окружного адміністративного суду м. Києва.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу.

Відповідно до частини 3 статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Ознайомившись з позовною заявою, суд приходить до висновку про необхідність залишення її без руху, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється, зокрема за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Згідно Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру, який подано суб`єктом владних повноважень, юридичною особою складає 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законом України "Про державний бюджет України на 2021 рік" установлено у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі для працездатних осіб з 1 січня 2021 року - 2270,00 гривень.

Позивачем у позовній заяві заявлено позовні вимоги немайнового характеру, відтак з урахуванням розміру заявлених вимог та наведених положень законодавства, ставка судового збору за звернення до суду з адміністративним позовом становить 2270,00 гривень.

Разом з тим, позивачем на підтвердження сплати судового збору надано платіжне доручення відповідно до якого ним сплачено судовий збір у розмірі 2270,00 грн.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до частини першої та другої статті 9 Закону України "Про судовий збір", судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

Проте, за результатами здійсненої у програмі "Діловодство спеціалізованого суду" перевірки зарахування відповідної суми судового збору за вказаною квитанцією, судом встановлено, що до спеціального фонду Державного бюджету України жодних підтверджень від органів Державної казначейської служби судом за позовною заявою №160/7248/21 не знайдено, тому такий документ про сплату судового збору не може братись судом до уваги як належний доказ сплати позивачем судового збору за подання даної позовної заяви до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Разом з тим, згідно статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції визначені Законом України «Про державний ринковий нагляді і контроль нехарчової продукції».

Так, за змістом норм ст. 1, 11 Закону України «Про державний ринковий нагляді і контроль нехарчової продукції» державний ринковий нагляд (далі - ринковий нагляд) - діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

З метою здійснення ринкового нагляду органи ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності, в т.ч.: проводять перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирають зразки продукції та забезпечують проведення їх експертизи (випробування); вживають у порядку, визначеному цим та іншими законами України, заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень вимог цього Закону та встановлених вимог.

Згідно зі ст. 15 цього Закону посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд, мають право, зокрема складати акти перевірок та застосовувати в установленому законом порядку адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу до суб`єктів господарювання за порушення вимог цього Закону, Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та встановлених вимог.

У силу приписів норм ч. 1, п. 3 ч. 3 ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляді і контроль нехарчової продукції» (у редакції чинній на момент прийняття постанови про накладення штрафу) суб`єкти господарювання за порушення цього Закону несуть згідно з законами України цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Зокрема, до розповсюджувача застосовуються штрафні санкції у разі розповсюдження продукції, на якій відсутній знак відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції, - у розмірі від ста п`ятдесяти до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі від двохсот до трьохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляді і контроль нехарчової продукції», відповідальність за порушення інших вимог цього Закону визначається згідно з законом.

Справи про накладення штрафів за порушення, визначені цією статтею, розглядаються керівниками органів ринкового нагляду або заступниками таких керівників у межах їх компетенції.

Суми штрафів, що накладаються органами ринкового нагляду, перераховуються до Державного бюджету України.

Про вчинення порушень, зазначених у цій статті, посадовими особами органів ринкового нагляду, що виявили правопорушення, складається протокол, який разом із поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, передається посадовим особам, уповноваженим розглядати такі справи.

В подальшому керівник чи заступник керівника органу ринкового нагляду розглядає справу протягом 15 днів з дня отримання відповідних документів.

Рішення керівника чи заступника керівника органу ринкового нагляду про накладення штрафу оформляється постановою.

Згідно з абз. 9 ч. 5 зазначеної статті Закону України «Про державний ринковий нагляді і контроль нехарчової продукції» рішення про накладення штрафу в справах про порушення, передбачені цією статтею, може бути оскаржено відповідно до цього Закону.

Водночас абз. 7 і 8 цієї ж частини ст. 44 Закону встановлено, що суб`єкт господарювання має сплатити штраф у п`ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення. У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.

Тобто, приписами ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляді і контроль нехарчової продукції» чинного законодавства встановлено обов`язок органу ринкового нагляду, як суб`єкта владних повноважень, після спливу п`ятнадцятиденного строку на добровільну сплату штрафу за винесеною постановою звернутися до суду з позовом про стягнення відповідних сум штрафу у примусовому порядку.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 14.08.2020 у справі №640/16216/19 та у постанові від 10.09.2020 у справі №826/925/18.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України, для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Поряд з цим, абз. 2 ч. 2 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює, що для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень.

Виходячи зі змісту абз. 2 ч. 2 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням положень ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляді і контроль нехарчової продукції» Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, повинно було звернутися із цим позовом до адміністративного суду до 29.06.2020.

Проте з даним адміністративним позовом суб`єкт владних повноважень звернувся лише 05.05.2021, тобто з пропуском встановленого ч. 2 ст. 122 КАС України тримісячного строку,

Відповідно до частини 1 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Вказані недоліки позивач може усунути у триденний строк з дня вручення даної ухвали про усунення недоліків шляхом подання до суду:

- сплати (або надання доказів сплати) - 2270,00 грн. судового збору за наступними реквізитами: Отримувач коштів - ГУК у м.Києві/м.Київ/22030101, Код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 37993783, Рахунок отримувача - UA908999980313181206084026007, Банк отримувача Казначейство України (ЕАП), Код класифікації доходів бюджету - 22030101.

- заяви про поновлення строку на звернення з даним позовом до суду із зазначенням поважності причин пропуску.

Керуючись статтями 160-162, частиною 1, 2 статті 169, статтею 241-243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя -

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву Головного управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області залишити без руху.

2. Встановити позивачу триденний строк з дня вручення даної ухвали для усунення недоліків.

3. Попередити позивача про те, що у випадку неусунення недоліків позовної заяви позовна заява буде повернута йому відповідно до пункту 1 частини 4 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України.

4. Копію ухвали невідкладно надіслати особі, що звернулась із позовною заявою.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Суддя І.А. Качур

Часті запитання

Який тип судового документу № 100246655 ?

Документ № 100246655 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 100246655 ?

Дата ухвалення - 11.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100246655 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 100246655 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 100246653
Next document : 100246657