Decision № 10023380, 17.06.2010, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
17.06.2010
Case No.
2/129
Document №
10023380
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 2/12917.06.10

За позовом Подільської районної у м. Києві ради

До          Благодійної організації «Благодійний фонд допомоги дітям»

Про           визнання права власності                                                            

Суддя Домнічева І.О.

Представники:

Від позивача не з’явився

Від відповідача Мельник В.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Подільської районної у м. Києві ради до Благодійної організації «Благодійний фонд допомоги дітям»про визнання за територіальною громадою Подільського району м. Києва права власності на нежитлові приміщення №№ 23-40 частини групи приміщень № 3 загальною площею 784,2 кв.м. на третьому поверсі будинку по вул. Новомостицька, 10, літ. А.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.05.2010р. порушено провадження у справі.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 18.09.97 № 02-5/289 із змінами “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України”).

Крім того, в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 14.08.2007р. № 01-8/675 “Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року ”(пункт 15) зазначено, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 54 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема, місцезнаходження сторін (для юридичних осіб).

Згідно із статтею 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

У пункті 11 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007р. N 01-8/123 “Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році ” зазначено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Водночас законодавство України, в тому числі Господарський процесуальний кодекс України, не зобов'язує й сторону у справі, зокрема позивача, з'ясовувати фактичне місцезнаходження іншої сторони (сторін) у справі (якщо воно не співпадає з її місцезнаходженням, визначеним згідно із згаданою статтею 93 Цивільного кодексу України) та зазначати таке фактичне місцезнаходження в позовній заяві чи інших процесуальних документах.

З матеріалів справи вбачається, що ухвали суду надсилались сторонам за адресами, зазначеними в позовній заяві та документах, доданих до матеріалів справи.

В разі коли фактичне місцезнаходження юридичної особи - учасника судового процесу з якихось причин не відповідає її місцезнаходженню, визначеному згідно з законом, і дана особа своєчасно не довела про це до відома господарського суду, інших учасників процесу, то всі процесуальні наслідки такої невідповідності покладаються на цю юридичну особу.

Сторони були належним чином повідомлені про призначення справи до розгляду в засіданні суду, про час і місце його проведення.

Представник Позивача підтримував викладені у позові обставини, та просив позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Представник Відповідача проти позову заперечував та в задоволенні позову просив відмовити.

В судовому засіданні 27.05.10р. судом, за згодою присутніх представників сторін було оголошено про закінчення розгляду справи по суті та для оголошення вступної та резолютивної частин рішення по справі, судом у відповідності до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено перерву на 08.06.10р.

Судове засідання, призначене на 08.06.10р. не відбулось, оскільки станом на 08.06.10р. суддя перебувала на лікарняному, і тому судове засідання з 08.06.10р. було перенесено на 17.06.10р., про що сторонам було вручено відповідні розписки.

Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, в судовому засіданні 17.06.10р. за попередньою згодою представників сторін було оголошено тільки вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи та надані сторонами письмові пояснення, заслухавши усні пояснення присутніх представників сторін, оглянувши надані сторонами оригінали документів, на які вони посилаються, як на підставу своїх вимог та заперечень, та копії яких долучені до матеріалів справи, суд —

ВСТАНОВИВ:

Згідно зі ст. 5 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, від імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

Статтею 6 Закону України “Про столицю України –місто герой Київ” визначено, що місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста, як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Подільська районна у м. Києві рада є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади Подільського району м.Києва і виступає суб‘єктом права власності комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Подільського району.

Відповідно до положень ст. 143 Конституції України та ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, територіальним громадам районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежилі приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров‘я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону, як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

До Подільської районної у місті Києві ради (далі - Позивач) звернулась Благодійна організація «Благодійний фонд допомоги дітям»(далі - Відповідач) з вимогами про визнання права власності на нежитлові приміщення №№ 23-40 частини групи приміщень № 3 загальною площею 784,2 кв.м. на третьому поверсі будинку по вул. Новомостицька, 10, літ. А (далі - Спірні приміщення).

Свої вимоги Відповідач обґрунтовує тим, що керуючись ст. 641 Цивільного кодексу України та ст. 181 Господарського кодексу України, Відповідач листом № 19/1 від 15 квітня 2010 року надіслав Позивачу пропозицію укласти договір купівлі-продажу зазначених нежитлових приміщень, і оскільки Позивачем впродовж п'ятиденного строку не було надано заперечень, зауважень, відмови від укладення договору купівлі-продажу, то Відповідач вважає даний договір укладеними на тих умовах, що були викладені в примірниках проектів договорів, і відповідач вважає себе власником зазначених приміщень з 21 квітня 2010 року.

Позивач не погоджується із вищевказаними твердженнями Відповідача, вважає їх незаконними та такими, що порушують право власності територіальної громади Подільського району міста Києва.

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до довідки № 213 від 19.04.2010 року Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Подільського району»Подільської районної у м. Києві ради (далі - КП «Дирекція»), спірні приміщення знаходяться на балансі КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Подільського району»та нікому не продані, не передані, не подаровані та належать до комунальної власності Подільського району.

Порядок переходу права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності, передбачено Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Згідно норм вищенаведеного закону, право власності на об'єкти нерухомого майна, які перебувають у комунальній власності територіальної громади, може бути набуте шляхом приватизації тільки через процедуру прийняття відповідного рішення місцевою радою.

Відповідно до ст. 3 зазначеного Закону приватизація об'єктів малої приватизації здійснюється або шляхом викупу, або продажу на аукціоні, за конкурсом.

Відповідно до ст. ст. 29, 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», ст. ст. 2, 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», виконавчі органи мають повноваження щодо розпорядження комунальним майном, а саме: управління в межах, визначених радою майном, що належить до комунальної власності територіальної громади, а також підготовки і внесення на розгляд рад пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

Заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу Спірного приміщення відповідачем до позивача не подавалось, Рішення Подільської районної в м. Києві ради про приватизацію Спірного приміщення не приймалось; належних доказів протилежного до суду не надано.

Таким чином, з наведеного вбачається, що підстави для визнання за Відповідачем права власності на Спірні приміщення на підставі надісланого ним Позивачу договору, відсутні.

Відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 317 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 321 Цивільного кодексу України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

У відповідності до статті 391 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Оскільки Відповідач фактично не визнає право власності Позивача на Спірні приміщення, то відповідно до статті 391 Цивільного кодексу України Позивач просить суд визнати право власності територіальної громади Подільського району м. Києва на Спірні приміщення, як таке, що не визнається Відповідачем.

Статтею 15 Цивільного кодексу України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно з ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За таких обставин, Господарський суд міста Києва вважає, що позовні вимоги Подільської районної у м. Києві ради є обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 13, 16, 33, 34, 49, 64, 75, 80, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд –

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Визнати за територіальною громадою Подільського району м. Києва (04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, код ЄДРПОУ 26077603) право власності на нежитлові приміщення №№ 23-40 частини групи приміщень № 3 загальною площею 784,2 кв.м. на третьому поверсі будинку по вул. Новомостицька, 10, літ. А.

Стягнути з до Благодійної організації «Благодійний фонд допомоги дітям»(м. Київ, вул. Щорса, 26; код 26388444) на користь Подільської районної у м. Києві (04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, код ЄДРПОУ 26077603) 102 (сто дві) грн. 00 коп. –державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. –витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Суддя І.О. Домнічева

Дата виготовлення та підписання повного тексту рішення –18.06.2010р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 10023380 ?

Документ № 10023380 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 10023380 ?

Дата ухвалення - 17.06.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10023380 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 10023380 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 10023380, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 10023380, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 17.06.2010. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 10023380 refers to case No. 2/129

This decision relates to case No. 2/129. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 10023362
Next document : 10023393