Decision № 10006625, 14.06.2010, Commercial Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
14.06.2010
Case No.
15/35
Document №
10006625
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14.06.2010                                                             Справа №15/35

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю „ Білад ЛТД”, м. Хуст

до відкритого акціонерного товариства „Закарпатгаз” Хустська філія, м. Хуст

про стягнення 39638,90 грн. боргу,

Суддя –Ващиліна Н.М.

Представники:

від позивача –Вайдич М.П., представник по довіреності №10/06 від 29.06.10;

від відповідача – Коцур Т.Б., представник по довіреності №07/60 від 14.01.10;

СУТЬ СПОРУ товариством з обмеженою відповідальністю „ Білад ЛТД” заявлено позов до відкритого акціонерного товариства „Закарпатгаз” Хустська філія про стягнення 39638,90 грн. боргу.

В судовому засіданні 27.05.10 за участю представників сторін: від позивача –Вайдич М.П., представник по довіреності №10/06 від 29.06.10; від відповідача –Коцур Т.Б., представник по довіреності №07/60 від 14.01.10, в порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України судом оголошувалась перерва до 14.06.10 на 10 год. 00 хв. для надання можливості сторонам подати суду докази в обґрунтування своїх доводів і заперечень.

В попередньому засіданні суду представник позивача подала лист №22 від 26.05.10, в якому повідомила, що відповідачем часткова оплата боргу не проводилась, та просила долучити до матеріалів справи оригінали акту звірки взаєморозрахунків від 22.02.10, накладні та доручення, що підтверджують факт отримання товару відповідачем.

Представник відповідача в засіданні суду 27.05.10 подала відзив на позовну заяву №07/1169 від 27.05.10, в якому проти позову заперечила в повному обсязі; стверджує, що в Хустської філії ВАТ „Закарпатгаз” відсутня заборгованість у розмірі 39638,90 грн. перед ТОВ „Білад ЛТД”, а також, що претензії щодо погашення заборгованості від позивача відповідач не отримував.

В судовому засіданні 14.06.10 представник позивача подала клопотання від 14.06.10, в якому просить долучити до матеріалів справи: довіреність №10/06 від 29.06.10, повідомлення про вручення поштового відправлення рекомендованої кореспонденції №10393767 від 27.02.10, фіскальний чек №4751 від 05.03.10, що підтверджують факт отримання претензій відповідачем, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №006672, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, копії договорів №11/25 від 25.11.04 та №3/17 від 01.04.07.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши

пояснення представників сторін,

                    СУД ВСТАНОВИВ:

1 квітня 2007 року між товариством з обмеженою відповідальністю „Білад ЛТД” (постачальник) та Хустською філією відкритого акціонерного товариства „Закарпатгаз” (покупець) укладено договір №3/17 строком до 31 грудня 2009 року. Згідно предмету договору постачальник зобов’язувався заправляти автомобілі покупця ЗВГ (п.1.1 договору).

Відповідно до обумовленого договором порядку здійснення розрахунків, покупець зобов’язаний проводити 100% попередню оплату за газ (п. 2.1 договору).

На виконання умов договору №3/17, на підставі накладних №27/10 від 01.10.09, №20/11 від 20.11.09, №31/12 від 31.12.09 (а. с. 34, 32, 30) та довіреностей №870261 від 01.10.09, №870265 від 20.11.09, №720953 від 16.12.09 (а. с. 35, 33, 31) Хустська філія відкритого акціонерного товариства „Закарпатгаз” отримала від ТОВ „Білад ЛТД” газ зріджений на загальну суму 38457,60 грн.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 693 Цивільного кодексу України, якщо договором встановлені обов’язки покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, –у строк, визначений відповідно до ст. 530 цього кодексу.

Незважаючи на обумовлену сторонами попередню оплату товару у розмірі 100%, на порушення вимог чинного законодавства і договору, покупець дану вимогу не виконав, кошти за замовлений товар не сплатив.

Відповідно до п. 4 ст. 538 Цивільного кодексу України, якщо зустрічне виконання обов'язку здійснено однією із сторін, незважаючи на невиконання другою стороною свого обов'язку, друга сторона повинна виконати свій обов'язок.

Після завершення терміну дії укладеного між сторонами договору №3/17 на підставі накладної №13/01 від 13.01.10 (а. с. 28) та довіреності №720954 від 11.01.10 (а. с. 29) відповідач додатково отримав товар загальною вартістю 2385,60 грн., який також не оплатив.

У відповідності до ст. 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV від 16.07.99 з наступними змінами та доповненнями, первинний документ –документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (п. 2 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні).

Такими первинними документами в даній справі є вищенаведені накладна №13/01 від 13.01.10 та довіреність №720954 від 11.01.10 (а. с. 28), на підставі яких було передано товар відповідачу. Вони є належним доказом здійснення господарської операції, оскільки відповідають всім вимогам, встановленим чинним законодавством.

22 лютого 2010 року сторонами було складено, підписано та скріплено печатками акт звірки розрахунків (а. с. 8), згідно якого заборгованість відповідача перед позивачем становить 39638,90 грн.

П. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

У відповідності до вищезазначеної норми законодавства, 22 лютого та 9 березня 2010 року ТОВ „Білад ЛТД” направило на адресу відповідача претензії на суму 39638,90 грн., в яких просить останнього погасити наявну суму заборгованості.

Зазначені претензії отримані відповідачем 26.02.10 та 09.03.10, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення рекомендованої кореспонденції №10393767 від 27.02.10 та №435419 від 10.03.10, які містяться в матеріалах справи (а. с. 20, 45). Незважаючи на це, Хустська філія відкритого акціонерного товариства „Закарпатгаз” на них не відповіла, а суму боргу у розмірі 39638,90 грн. не сплатила.

Таким чином, станом на день подання позовної заяви (30.04.10) заборгованість відповідача перед позивачем склала 39638,90 грн.

У відповідності до ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.03 №436-IV з наступними змінами та доповненнями, ст. 526 Цивільного кодексу України від 16.01.03 №435-IV з наступними змінами та доповненнями, господарське зобов’язання (зобов’язання) має виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання –відповідно до вимог, що за певних умов звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 712 Цивільного кодексу України від 16.01.03 №435-IV за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Отже, позовні вимоги підтверджені належними доказами, а саме: договором №3/17 від 01.04.07, накладними №27/10 від 01.10.09, №20/11 від 20.11.09, №31/12 від 31.12.09, №13/01 від 13.01.10 та довіреностями на отримання матеріальних цінностей, виданих відповідачем, №870261 від 01.10.09, №870265 від 20.11.09, №720953 від 16.12.09, №720954 від 11.01.10, у зв’язку з чим підлягають задоволенню, порушене право позивача підлягає захисту судом шляхом стягнення з відповідача на його користь 39638,90 грн.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України,

СУД ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити повністю.

          2. Стягнути з відкритого акціонерного товариства „Закарпатгаз” в особі Хустської філії, вул. Львівська, 13/а, м. Хуст Закарпатської області (р/р 26000033000303 ТОВ КБ „КІБ” м. Хуст, МФО 312248, код ЄДРПОУ 13592386) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Білад ЛТД”, вул. Бр. Бращайків, 8/52, м. Хуст Закарпатської області (р/р 26008033001058 в КІБ м. Хуст, МФО 312248, код ЄДРПОУ 19107137) суму 39638 /Тридцять дев’ять тисяч шістсот тридцять вісім/ грн. 90 коп., а також суму 396 /Триста дев’яносто шість/ грн. 39 коп. у відшкодування витрат по сплаті державного мита та 236 /Двісті тридцять шість/ грн. у відшкодування витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.          Рішення набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України.

В порядку статті 85 Господарського процесуального кодексу України в засіданні суду 14 червня 2010 року за згодою представників сторін була оголошена вступна та резолютивна частини рішення, яке оформлене в порядку статті 84 ГПК України повністю та підписано 18 червня 2010 року.

Суддя Ващиліна Н.М

Часті запитання

Який тип судового документу № 10006625 ?

Документ № 10006625 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 10006625 ?

Дата ухвалення - 14.06.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10006625 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 10006625 ?

В Commercial Court of Transcarpathian Oblast
Previous document : 10006616
Next document : 10006629