A complete profile of every company in Ukraine

Register of enterprises, database entities

м. Nizhyn
33917819, NIZHYNSKA MISKA ORHANIZATSIIA UKRAYINSKOYI RESPUBLIKANSKOYI PARTIYI "SOBOR"
16600, CITY NIZHYN, BUILDING 1, APT 66
33917831, "AVTO - OBRIY"
16600, CITY NIZHYN, STREET MOSKOVSKA, BUILDING 72, APT 6
33917845, "KLUBOK"
16600, CITY NIZHYN, STREET MOSKOVSKA, BUILDING 15-A, APT 24
30941828, VYROBNYCHO-KOMERTSIYNA FIRMA "TEKHNO-T"
16600, CITY NIZHYN, STREET NOSIVSKYY SHLIAKH, BUILDING 19-A
30941854, "MONTAZHBUD"
16600, CITY NIZHYN, STREET KIROVA, BUILDING 30, APT 12
30941875, "ENERHORESURS"
16600, CITY NIZHYN, STREET KHMELNYTSKOHO, BUILDING 1, APT 2
26467480, NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-III STUPENIV № 7 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI
16600, CITY NIZHYN, STREET HOHOLIA, BUILDING 15
26467735, NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-III STUPENIV № 13 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI
16600, CITY NIZHYN, STREET OVDIYIVSKA, BUILDING 227
26467741, NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-III STUPENIV № 10 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI
16600, CITY NIZHYN, STREET MOSKOVSKA, BUILDING 54
26467764, " NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-III STUPENIV № 17 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI "
16600, CITY NIZHYN, STREET PRYLUTSKA, BUILDING 162
26467882, NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-III STUPENIV № 15 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI
16600, CITY NIZHYN, STREET OBYIZHDZHA, BUILDING 123
26467899, NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-III STUPENIV № 1 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI
16600, CITY NIZHYN, STREET HREBINKY, BUILDING 4
26467907, NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-III STUPENIV № 4 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI
16600, CITY NIZHYN, STREET CHERVONOKOZACHA, BUILDING 22
26467913, " NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-III STUPENIV № 6 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI "
16600, CITY NIZHYN, STREET KUYBYSHEVA, BUILDING 15
26467925, NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-III STUPENIV № 2 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI
16600, CITY NIZHYN, STREET SHEVCHENKA, BUILDING 56
26467971, NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-II STUPENIV № 12 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI
16600, CITY NIZHYN, STREET FRANKA, BUILDING 22
26467988, NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-II STUPENIV № 8 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI
16600, CITY NIZHYN, STREET VOZDVYZHENSKA, BUILDING 185
26467994, NIZHYNSKA ZAHALNOOSVITNIA SHKOLA I-III STUPENIV № 14 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI
16600, CITY NIZHYN, STREET SHEKEROHRYNIVSKA, BUILDING 52-A
26468002, NIZHYNSKA RAYONNA PARTIYNA ORHANIZATSIIA SOTSIAL - DEMOKRATYCHNOYI PARTIYI UKRAYINY (OBIEDNANOYI)
16600, CITY NIZHYN, STREET SEMASHKA
26468137, " NIZHYNSKA HIMNAZIIA № 3 NIZHYNSKOYI MISKOYI RADY CHERNIHIVSKOYI OBLASTI "
16600, CITY NIZHYN, STREET MOSKOVSKA, BUILDING 6-A