A complete profile for every company of Ukraine

Register of enterprises, database entities м. Melitopol

м. Melitopol
24518552, "DUBRAVA"
72304, CITY MELITOPOL, STREET DEKABRYSTIV, BUILDING 107
24519008, "VESKO"
72304, CITY MELITOPOL, STREET KOMINTERNA, BUILDING 204 A
24519111, "VYROBNYCHA FIRMA AHRO-PIVDEN-2000"
72316, CITY MELITOPOL, STREET DZERZHYNSKOHO, BUILDING 390
24519178, "PARUS-IUH"
72311, CITY MELITOPOL, KAKHOVSKE
24519534, "ASTORIIA"
72314, CITY MELITOPOL, STREET KRYMSKA, BUILDING 1B
24519994, "MOYDODYR"
72318, CITY MELITOPOL, STREET BRIV-LA-HAYARD, BUILDING 13, APT 18
24520000, "LEAD"
72305, CITY MELITOPOL, STREET CHKALOVA, BUILDING 1A
24520141, "SKAT-2000"
72312, CITY MELITOPOL, STREET DZERZHYNSKOHO, BUILDING 21
24520313, "KOLOR"
72318, CITY MELITOPOL, BOULEVARD 30-RICHCHIA PEREMOHY, BUILDING 22, APT 83
24520483, "IULIIA"
72318, CITY MELITOPOL, STREET CHKALOVA, BUILDING 1A
33967791, "STOIACHKO"
72316, CITY MELITOPOL, STREET POLOVA, BUILDING 3
00428519, "AHROFIRMA IM. T.H.SHEVCHENKO"
72318, CITY MELITOPOL, STREET LOMONOSOVA, BUILDING 333
26530563, "VIRMENSKA HROMADA "MASIS"
72318, CITY MELITOPOL, AVENUE 50-RICHCHIA PEREMOHY, BUILDING 48, APT 66
26530635, OBSLUHOVUIUCHYY KOOPERATYV "AKATSIIA 1990"
72312, CITY MELITOPOL, STREET DZERZHYNSKOHO, BUILDING 142
26531054, RELIHIYNYY TSENTR IEVANHELSKYKH KHRYSTYIAN APOSTOLSKOYI KHRYSTYIANSKOYI TSERKVY UKRAYINY
72311, CITY MELITOPOL, STREET SIEDOVTSIV, BUILDING 6
26531114, MELITOPOLSKA MISKA ORHANIZATSIIA SOTSIAL-DEMOKRATYCHNOYI PARTIYI UKRAYINY (OBIEDNANOYI)
72312, CITY MELITOPOL, STREET SVERDLOVA, BUILDING 14
32475247, "TURYST"
72316, CITY MELITOPOL, STREET AYVAZOVSKOHO, BUILDING 32
32475252, "MALIEV"
72312, CITY MELITOPOL, LANE II VIYSKKOMATSKYY, BUILDING 9
32475273, "PRESA"
72312, CITY MELITOPOL, STREET KARLA MARKSA, BUILDING 1A
19275107, "REDAKTSIIA-MV"
72312, CITY MELITOPOL, STREET MYKHAYLA HRUSHEVSKOHO, BUILDING 5