A complete profile for every company of Ukraine

Register of enterprises, database entities м. Dnipro

м. Dnipro
24437799, "MASTER"
49000, CITY DNIPRO, BUILDING 50
24437813, "NAUKOVO-VYROBNYCHE PIDPRYIEMSTVO "AHROPROMKOMPLEKT"
49107, CITY DNIPRO, ZAPORIZKE, BUILDING 26
00109487, "ZAVOD MONTAZHNYKH VYROBIV"
49112, CITY DNIPRO, STREET HAVANSKA, BUILDING 16
24437824, "FLINT"
49000, CITY DNIPRO, STREET DZERZHYNSKOHO, BUILDING 72
24437888, "SADIVNYTSKE TOVARYSTVO "TROIANDA-2"
49000, CITY DNIPRO, STREET DACHNA, BUILDING 6 D
24437902, "SADIVNYCHE TOVARYSTVO "MAIAK-1"
49000, CITY DNIPRO
21852167, "SI-AL"
49083, CITY DNIPRO, STREET SOBINOVA, BUILDING 1
24438014, "METALURHPOSTACHANNIA"
49000, CITY DNIPRO, НАБЕРЕЖНА NABEREZHNA, BUILDING 1A
19365603, UKRAYINSKO-SLOVATSKE "BYH Y KO"
49000, CITY DNIPRO
24438037, BLAHODIYNYY FOND "VIKTORIIA"
49000, CITY DNIPRO, STREET DMYTRA KEDRINA, BUILDING 49, APT 24
19365678, SPILNA FIRMA UKRAYINSKO-BAHAMSKA "PROBA-M, LTD"
49000, CITY DNIPRO, STREET ARTEMA
24438043, NAUKOVO-VYROBNYCHE PIDPRYIEMSTVO "SAN"
49000, CITY DNIPRO, AVENUE KARLA MARKSA, BUILDING 72A
24438057, "REMBUDKOMPLEKT"
49000, CITY DNIPRO, STREET TELEVIZIYNA, BUILDING 2, APT 27
24438072, MISKA DYTIACHA HROMADSKA ORHANIZATSIIA "IUNIST SYVOHO DNIPRA"
49000, CITY DNIPRO, BUILDING 36
19365916, UKRAYINSKO-ROSIYSKE "LEOPARD"
49000, CITY DNIPRO, AVENUE KIROVA
24438095, DNIPROPETROVSKA OBLASNA ORHANIZATSIIA UKRAYINSKOYI LIHY PIDPRYIEMTSIV AHROPROMYSLOVOHO KOMPLEKSU
49000, CITY DNIPRO, AVENUE KARLA MARKSA, BUILDING 18
19366011, Z INOZEMNYMY INVESTYTSIIAMY UKRAYINSKO-ESTONSKE "REMYKH"
49000, CITY DNIPRO, STREET ZHURNALISTIV, BUILDING 13
24438126, "ZOVNISHEKONOMTORH"
49000, CITY DNIPRO, AVENUE KIROVA, BUILDING 94A, APT 36
24438244, "AKA"
49000, CITY DNIPRO, BOULEVARD RUBINOVYY, BUILDING 5, APT 118
19366318, PIDPRYIEMSTVO Z INOZEMNYMY INVESTYTSIIAMY FIRMY "FERIKOM"
49000, CITY DNIPRO, APT 41