A complete profile of every company in Ukraine

Register of enterprises, database entities

м. Dnipropetrovsk
19362065, AKTSIONERNO-KOMERTSIYNYY BANK SPRYIANNIA PIDPRYIEMNYTSTVU "DNIPROSERVISBANK
49000, CITY DNIPROPETROVSK, STREET SIMFEROPOLSKA, BUILDING 95
24436877, "RANT"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, STREET HEROYIV HROMADIANSKOYI VIYNY, BUILDING 5, APT 67
24436895, "FLAYT"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, STREET URALSKA, BUILDING 9
24436972, "KYN"
49000, CITY DNIPRO, STREET SAVKINA, BUILDING 6, APT 85
24436989, "RINA"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, AVENUE KIROVA, BUILDING 50
24437049, "RIF-INTEHRAL"
49000, CITY DNIPROPETROVSK
24437055, "BATURA"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, STREET PLATOVA, BUILDING 33
24437061, "BUDTRANS"
49101, CITY DNIPROPETROVSK, AVENUE KIROVA, BUILDING 59, APT 100
24437078, "UKRSTROYEKSPORT"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, LANE SHTABNYY, BUILDING 5, APT 166
24437115, "SILHOSPPRODUKT"
49129, CITY DNIPROPETROVSK, HIGHWAY DONETSKE, BUILDING 6, APT 51
24437256, "FORT-PLIUS"
49081, CITY DNIPROPETROVSK, BUILDING 19, APT 53
24437262, "IAMBURH"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, STREET ROBOCHA, BUILDING 166
24437322, "UDACHA"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, STREET MALYNOVSKOHO, BUILDING 44, APT 218
24437380, "PERNIANA-DNIPRO"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, BUILDING 25
24437434, "KOTLAS"
49000, CITY DNIPRO, AVENUE KALININA, BUILDING 55
24437440, "FUTARY - 2"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, STREET ARTEMA, BUILDING 22, APT 16
24437476, "DREVSYROVYNA"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, AVENUE KIROVA, BUILDING 108, APT 14
24437569, "PROMSNAB-D"
49000, CITY DNIPRO, STREET SHAUMIANA, BUILDING 7A
24437575, "ROSPROMPOSTAVKA"
49027, CITY DNIPROPETROVSK, STREET FUCHYKA, BUILDING 1A
24437598, FIRMA "KONDYTERTEKHSERVIS"
49000, CITY DNIPROPETROVSK, STREET KRASNOZAVODSKA