A complete profile of every company in Ukraine

Register of enterprises, database entities

м. Cherkasy
19360899, "TEKHNICHNYY TSENTR " SEPARATOR"
18030, CITY CHERKASY, STREET PERSHOTRAVNEVA, BUILDING 73
19364236, SPILNE PIDPRYIEMSTVO U FORMI TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU UKRAYINSKO-POLSKE "ATUM" LTD
18023, CITY CHERKASY, STREET KOTOVSKOHO, BUILDING 37, APT 10
19364561, "EVERS"
18020, CITY CHERKASY, STREET CHEKHOVA, BUILDING 72
19365661, SPILNE UKRAYINSKO-HOLANDSKE PIDPRYIEMSTVO "SPORTYONH"
18000, CITY CHERKASY, STREET SMILIANSKA
19368085, DOCHIRNIE PIDPRYIEMSTVO "KRUH-SERVIS" TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KOMPANIIA KRUH"
, CITY CHERKASY, STREET LESI UKRAYINKY, BUILDING 6
19370099, SPILNE UKRAYINSKO-NIMETSKE PIDPRYIEMSTVO U FORMI TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "D+E" LTD
18000, CITY CHERKASY, STREET HOHOLIA
00182231, KOMUNALNYY ZAKLAD "BAZA SPETSIALNOHO MEDYCHNOHO POSTACHANNIA "
18009, CITY CHERKASY, STREET MIECHNIKOVA, BUILDING 25, APT 4
35523099, PERVYNNA PROFSPILKOVA ORHANIZATSIIA DOCHIRNOHO PIDPRYIEMSTVA "CHERKASKA MEKHANIZOVANA KOLONA" PUBLICHNOHO AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "KYYIVSILELEKTRO"
18020, CITY CHERKASY, STREET VATUTINA, BUILDING 84/1
35523104, "KREATYV - CHERKASY"
18000, CITY CHERKASY, STREET KONIEVA, BUILDING 9, APT 45
35523130, "PROTEKTSIIA"
18000, CITY CHERKASY, STREET KONIEVA, BUILDING 7/1, APT 79
35523172, "FLOREAL-IU"
18005, CITY CHERKASY, STREET ILYINA, BUILDING 465, APT 235
35523193, "KATVI-PRODUKT"
18015, CITY CHERKASY, STREET HROMOVA, BUILDING 5, APT 14
35523209, FEDERATSIIA SHAKHIV CHERKASKOYI OBLASTI
18000, CITY CHERKASY, STREET DASHKEVYCHA, BUILDING 23
35523235, CHERKASKYY KURIN VIYSKA ZAPOROZKOHO
18000, CITY CHERKASY, STREET HRYBOIEDOVA, BUILDING 23
35523240, CHERKASKA MISKA HROMADSKA ORHANIZATSIIA "TSENTR RANNOHO ROZVYTKU "UMKA"
18005, CITY CHERKASY, STREET RIZDVIANA, BUILDING 62, APT 15
35523256, "MIRA - PLIUS"
18000, CITY CHERKASY, STREET KAVKAZKA, BUILDING 124
35523282, "VELKOM-5"
18002, CITY CHERKASY, BOULEVARD SHEVCHENKA, BUILDING 266/1, APT 508
35523298, "IEVROBUDSERVIS PLIUS"
18024, CITY CHERKASY, STREET HAYDARA, BUILDING 14, APT 121
35523333, "ZHABOTYNKA"
18030, CITY CHERKASY, STREET RIABOKONIA, BUILDING 2/2, APT 57
35523345, "EDEM - PLIUS"
18000, CITY CHERKASY, STREET KHRESHCHATYK, BUILDING 180, APT 77