Register of enterprises, database entities м. Berdiansk

м. Berdiansk
24516607, "ALIANS"
71100, CITY BERDIANSK, STREET ENHELSA, BUILDING **, APT **
24516702, "BRAVO"
71100, CITY BERDIANSK, STREET BELINSKOHO, BUILDING **
24516725, "AZOVPROM"
71100, CITY BERDIANSK, AVENUE PROLETARSKYY, BUILDING **
24517156, "AVITA"
71100, CITY BERDIANSK, STREET ENHELSA, BUILDING **
24517357, "KOMPANIIA BAYDA"
71100, CITY BERDIANSK, STREET PROMYSLOVA, BUILDING **
24517452, REDAKTSIIA HAZETY "DILOVYY BERDIANSK"
71100, CITY BERDIANSK, КВ. **
24517593, "TAMARA"
71100, CITY BERDIANSK, STREET PIDHIRNA, BUILDING **
24517601, "ELOT KAPITAL"
71100, CITY BERDIANSK, STREET RUDNIEVOYI, BUILDING **-V
24517883, "BAKKARA"
71100, CITY BERDIANSK, BUILDING **
24517920, "HREVAL"
71100, CITY BERDIANSK, STREET BIELINSKOHO, BUILDING **
24518256, "TOP-SERVIS"
71101, CITY BERDIANSK, HIGHWAY MELITOPOLSKE, BUILDING **-Z
24518262, "ALTAYIR-2000"
71100, CITY BERDIANSK, AVENUE LENINA, BUILDING **
24518405, "PERLIT" VAT "PERSHOTRAVNEVYY ZAVOD SILSKOHOSPODARSKYKH MASHYN"
71100, CITY BERDIANSK, STREET SVOBODY
24518411, "DELORS" VIDKRYTOHO AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "BERDIANSKYY ZAVOD PIDYOMNO- TRANSPORTNOHO OBLADNANNIA!
71100, CITY BERDIANSK, STREET HORKOHO
01124980, PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "BERDYANSK LIFTING AND TRANSPORT EQUIPMENT PLANT"
71112, CITY BERDIANSK, STREET HORKOHO, BUILDING **
24518500, "PRYVOZ"
71100, CITY BERDIANSK, STREET KONSULSKA, BUILDING ** A
24518813, "REMONT" VIDKRYTOHO AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "PERSHOTRAVNEVYY ZAVOD SILSKOHOSPODARSKYKH MASHYN"
71100, CITY BERDIANSK, STREET SVOBODY
24518948, "PROFIL"
71100, CITY BERDIANSK, STREET ** LYSTOPADA, BUILDING **
24519221, PRYVATNE VYROBNYCHO-TORHOVE PIDPRYIEMSTVO "BOHDAN"
71100, CITY BERDIANSK, STREET BAKHA, BUILDING **
24519563, "SAMARA-DNIPRO"
71100, CITY BERDIANSK, STREET KRYLOVA, BUILDING **