Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Юридичний комплаєнс
20 min

Юридичний комплаєнс

 

Юридичний комплаєнс є досить широким поняттям та включає правову роботу всередині компанії (корпоративні правовідносини, трудове законодавство), супровід компанії у відносинах з контрагентами та клієнтами, а також представництво перед органами державної влади. 

Сьогодні пропонуємо розглянути проведення юридичної перевірки компанії у таких сферах:

 • Відповідність здійснюваної діяльності вимогам закону;
 • Правове забезпечення внутрішніх процесів у компанії;
 • Збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації компанії;
 • Перевірка контрагента перед встановленням ділових відносин;
 • Правове забезпечення внутрішніх процесів у компанії;
 • Оформлення домовленостей між засновниками.

 

Часто трапляється так, що діяльність компанії опиняється під загрозою припинення через конфлікти між учасниками.

Для врегулювання відносин між партнерами, законодавством передбачена можливість укладення корпоративного договору.

Корпоративний договір - договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, тому в ньому можна передбачити положення, які не зазначені у статуті та рішеннях загальних зборів учасників.

Умови договору можуть бути різними та залежати від кількості учасників, виду діяльності, обсягів виробництва тощо.

Типовий корпоративний договір може передбачати: внутрішню систему управління компанією, вимоги щодо залучення зовнішніх партнерів/клієнтів, питання розподілу прибутку та відчуження часток, санкції за порушення умов корпоративного договору тощо.

 

Побудова правовідносин з працівниками

 

При здійсненні юридичного комплаєнсу потрібно пам’ятати, що проблеми в компанії можуть виникати не лише від недобросовісних контрагентів, а й від працівників, що часто призводить до судових спорів та ставить під загрозу репутацію самої компанії.

Кодекс законів України про працю прийнятий ще за радянських часів і не адаптований до сьогоднішніх ризиків, з якими роботодавці можуть зіштовхнутися у відносинах з працівниками.

Проте, стаття 139 вказаного кодексу встановлює обов’язок працівника працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Тому, для запобігання конфліктів з працівниками у майбутньому, рекомендуємо розробити та затвердити у компанії такі локальні нормативно-правові акти:

 • Типові трудові договори з працівниками;
 • Типові договори про повну матеріальну відповідальність (з особами, яким ввірено зберігання товарно-матеріальних цінностей);
 • Посадові інструкції;
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • Положення про структурні підрозділи компанії;
 • Положення про преміювання;
 • Кодекс етичної поведінки працівників;
 • Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів;
 • Порядок обробки та захисту персональних даних.

Перелічені внутрішні документи повинні відповідати законодавчим нормам, можуть їх розширювати та конкретизувати.

 

Збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації компанії

 

Питання доступу та використання відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію компанії, варто врегулювати як з працівниками компанії, так і з її контрагентами.

Що стосується працівників, то це можна вирішити шляхом розробки та затвердження положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

У такому положенні варто передбачити:

 • Визначення термінів «комерційна таємниця», «конфіденційна інформація» та «інформація, яка не відноситься до комерційної таємниці та конфіденційної інформації»;
 • Порядок доступу до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
 • Порядок зберігання та використання комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
 • Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

Як додаток до такого положення варто затвердити зразок зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації, яке кожен працівник підписує при прийнятті на роботу.

У роботі з контрагентами варто мати типовий договір про нерозголошення, який потенційні партнери будуть підписувати перед обговоренням усіх деталей

Звичайно, доведення самого факту розголошення, а тим паче, завдання таким розголошенням збитків компанії – складний процес. Наявність підписаних зобов’язань та договорів на сто відсотків не є гарантією захисту, проте у намірі розголошення виступає додатковою перешкодою, яку варто використати.

 

Відповідність здійснюваної діяльності вимогам закону

 

Залежно від того, в якій сфері компанія здійснює свою діяльність (ІТ, агро, девелопмент, ринок фінансових послуг тощо), до неї висуваються певні законодавчі вимоги.

Якщо ви працюєте з клієнтами – фізичними особами – ваша діяльність повинна відповідати Закону України «Про захист прав споживачів». Особливу увагу потрібно звернути на нормативно-правові акти Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів. Саме ця служба уповноважена проводити перевірки на предмет відповідності вимогам закону.

Якщо ви є суб’єктом первинного фінансового моніторингу – повинні виконувати вимоги законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У вашій компанії мають бути розроблені та затверджені внутрішні документи, які регулюють порядок проведення належної перевірки клієнта, ідентифікації, верифікації, визначення політично значущих осіб тощо.  

Якщо ви здійснюєте діяльність у сфері будівництва, потрібно дотримуватися відповідних ліцензійних умов, містобудівних умов та обмежень та іншої документації, прийнятою органами місцевого самоврядування відповідного регіону.

До якої б сфери не належала ваша компанія, головне правильно окреслити законодавство, якому ви маєте відповідати, та регулятор – орган державної влади, який наділений правом проводити перевірки, накладати штрафи у цій сфері. Приведення діяльності у відповідність з вимогами вказаних законів та органів допоможе запобігти небажаним проблемам.

 

Перевірка діяльності контрагента перед встановленням ділових правовідносин

 

               Для зменшення ризиків претензійної діяльності у майбутньому, варто зосередитися на роботі з потенційним контрагентом, партнером, клієнтом до укладення з ним договору чи оформлення правовідносин іншим чином.

 

Рекомендуємо включити до системи моніторингу офіційні джерела органів державної влади, серед яких:

 • Єдиний реєстр судових рішень (ЄРСР) - це система, яка дозволяє здійснювати пошук електронних копій судових рішень, ухвал, постанов у цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення.

Наприклад, якщо вам відоме найменування чи ідентифікаційний код контрагента-юридичної особи, ви можете зазначити їх у пошуку і побачите судові справи та кримінальні провадження, відношення до яких має ваш потенційний контрагент.  

Якщо ЄРСР ідентифікує лише юридичних осіб – фігурантів справ, то на сайті судової влади у розділі «Стан розгляду справ» можна зазначити прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи та побачити номери судових справ, учасником яких вона є. Далі, в ЄРСР по номеру справи можна буде дізнатися суть цієї справи та, відповідно, визначити, чи не зможе її наявність негативно вплинути на майбутні ділові відносини.

У даному реєстрі відображається інформація про нерухоме майно, їх власників, користувачів та зареєстровані обтяження (арешт, іпотека). Це джерело буде корисним для розуміння того, чи мають треті особи права на нерухоме майно, якщо в майбутньому воно повинно стати предметом вашої угоди.

 • Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містить інформацію про суб’єктів господарювання, громадські та неприбуткові організації, їх засновників, кінцевих бенефіціарних власників, керівників, розмір статутного капіталу. За допомогою платного запиту можна дізнатися історію контрагента: зміна власників, керівників, видів діяльності, статутного капіталу, місця знаходження.
 • Автоматизована система виконавчого провадження збирає інформацію про актуальні та завершені виконавчі провадження, стягувачів та боржників. За допомогою цього реєстру можна дізнатися, чи має особа, яка вас цікавить, статус боржника та, відповідно, визначити її надійність.

 

Автор уроку: Ірина Плискань, адвокат у сфері корпоративного права представництва на ринку фінансових послуг та захисту від контролюючих органів

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’