Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Внутрішня оцінка корупційних ризиків
20 min

Внутрішня оцінка корупційних ризиків

 

Ключовий виклик антикорупційного комплаєнсу – монетизація. Його активно впроваджують і реалізують компанії, які зрозуміли, що за рахунок “ревізії” процесів можна збільшити прибутки й значно заощадити.

Комплаєнс ефективніший за перевірки. Модель сучасних внутрішніх розслідувань має на увазі вже не класичну службову перевірку, як одну зі стадій дисциплінарного провадження на підприємстві, а більш масштабну і системну діяльність. Ще декілька років тому внутрішні розслідування створювали образ надзвичайної події, яка насторожує персонал, вимагає витрати ресурсів на розшукові дії і часто впливає на основні процеси та обстановку в колективі. Збільшення прибутку і масштабів бізнесу - ось в чому полягає інтерес власників. Алгоритм проведення службових перевірок постфактум повинен застосовуватися як крайній захід.

Ризик-орієнтований підхід став маркером сучасної безпеки на підприємствах. І полягає він перш за все у проведенні аудиту процесів, впровадженні антикорупційної політики і приведення їх у відповідність до законодавства.

Якісно налаштована комплаєнс-культура стає невидимим чинником збільшення продуктивності персоналу, його самовіддачі, зменшення кількості внутрішньокорпоративних конфліктів. Реалізація рішень про боротьбу з корупцією завжди дається нелегко, супроводжується несприйняттям, конфліктами. Виключно системна, рутинна робота дає очевидні результати.

Одним із ключових етапів такої роботи є внутрішня оцінка корупційних ризиків. Проводиться вона з метою визначення правових, організаційних та інших заходів, спрямованих на мінімізацію проявів корупції в компанії, впровадження ефективного контролю і управління виявленими корупційними ризиками.

Для проведення якісної оцінки необхідно:

  1. Розробити Положення про порядок оцінки корупційних ризиків, затверджене керівником. В положенні мають бути визначення: корупційного ризику, об’єкту оцінки, ідентифікації ризику, ділових партнерів. В положенні також необхідно зазначити і детально розписати про організаційно-підготовчі заходи щодо оцінки корупційних ризиків, порядок діяльності робочої комісії, порядок проведення ідентифікації корупційних ризиків і саму, власне, їх оцінку.
  2. Затвердити склад робочої комісії. Для максимально ефективної роботи бажано долучати до проєкту незалежних експертів з антикорупційного законодавства. Робота комісії має фіксуватись протоколом.
  3. Розробити та затвердити керівництвом план оцінки ризиків (робочий план). Він має містити етапи проведення оцінки та терміни їх виконання.
  4. Наступний крок – реалізація плану. Проведення ідентифікації корупційних ризиків, під час якої потрібно врахувати: результати попередніх службових розслідувань, актів ревізій; звернення і скарги, які надходили від громадян про вчинення можливих корупційних діянь; повноваження посадових осіб, тощо.
  5. Безпосередньо оцінка корупційних ризиків, яка здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідками для компанії. По результату проведення оцінки виставляться рівень ризику.
  6. Підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків. Звіт готує робоча комісія та підписує звіт кожен член комісії.
  7. На підставі звіту за результатами оцінки корупційних ризиків затверджується план-графік впровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків. Такий план має містити назву виявленого ризику, його рівень, заходи щодо усунення, відповідальних осіб з термінами виконання.

Таким чином, під час засідань робочої комісії мають були проаналізовані листи, звернення, результати анонімних опитувань працівників, досвід інших підприємств, установ, організацій щодо реалізації антикорупційних процедур, результати розгляду повідомлень в засобах масової інформації.

Об'єктами оцінки можуть бути, в залежності від напрямку діяльності і структури компанії: закупівлі, кадрова політика, запобігання і протидія корупції, договірна робота, товарно-матеріальний склад. У межах кожного об'єкта оцінки повинна бути здійснена ідентифікація корупційних ризиків та їх аналіз.

Внутрішня оцінка корупційних ризиків спрямована на мінімізацію виявлених ризиків, підвищення прозорості діяльності компанії, посилення контролю за дотриманням вимог встановлених регламентів, створення додаткових обмежень і перешкод з метою зменшення ймовірності скоєння корупційних дій посадовими особами.

 

Автор уроку: Віктор Шульга, директор з корпоративної безпеки «Верітас Інвест Груп», радник з безпеки бізнесу юридичної компанії «ЮніМайндс»

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’