Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Санкційний комплаєнс
20 min

Санкційний комплаєнс

 

Важко знайти того, хто ніколи не чув нічого про санкції. Ще важче знайти того, хто має бодай невелику уяву про те, як саме працюють санкції, яких видів вони бувають і як саме впливають на роботу суб’єктів господарювання. При цьому, в повсякденній господарській діяльності ці питання виникають досить часто, а їх вирішення і обґрунтування є вкрай важливими.

 

 

У нашому уроці йтиметься не про причини, з яких застосовують санкції: ви дізнаєтеся про те, як саме вони можуть впливати на роботу підприємців. Санкції зазнають швидких змін, проте загальні і основні «правила гри» вже сформовані. В глобалізованому світі необхідно проявляти обачливість з метою недопущення фінансових або репутаційних ризиків для своєї компанії, особливо якщо компанія веде зовнішньоекономічну діяльність. Найм банками та іншими великими корпораціями спеціалізованих осіб, відповідальних за комплаєнс (зокрема) – це не модна тенденція, а радше необхідність. Наслідки порушення санкцій занадто великі, а такі ризики фактично можуть поставити під загрозу існування компанії.

 

Санкційний комплаєнс: ефективна комплаєнс-експертиза 


Для проведення ефективної комплаєнс-експертизи на предмет санкцій необхідно, по-перше, чітко встановити, яка саме господарська операція перевіряється на предмет санкційного комплаєнсу. Безпосередньо після цього треба відповісти на три запитання:

  • Що заборонено робити?
  • Кому заборонено робити?
  • На якій території це заборонено? (і на якій території настануть несприятливі наслідки в разі порушення).

“Що заборонено робити?” Більшість юристів і комплаєнс-менеджерів роблять передчасні та поверхневі висновки щодо заборони певної операції лише через те, що контрагент фігурує в якихось санкційних списках. Наявність компанії в санкційних списках – це перший «дзвіночок», але далеко не заборона на господарську операцію. Кожну операцію слід розглядати комплексно з точки зору особливостей відповідей на три вищенаведені питання. Тільки за умови отримання чітких і обґрунтованих відповідей можна робити висновок про відповідність або невідповідність операції діючому законодавству.

 

Санкційний комплаєнс: персональні та секторальні санкції

На даний момент доцільно розділити санкції на персональні (стосовно конкретних фізичних та/ або юридичних осіб) та секторальні (стосовно невизначеного кола осіб і спрямовані на конкретну галузь економіки певної держави). При цьому, санкції працюють комплексно: особи, які порушили секторальні санкції, будуть додані до переліку осіб, щодо яких застосовуються персональні санкції.


Щодо персональних санкцій: вони спрямовуються безпосередньо на обмеження надання певних послуг (зазвичай банківських) конкретним особам. Це може бути блокування активів, заборона кредитування тощо. Важливо розуміти, що завжди визначається чіткий перелік заборонених операцій. Наприклад, в разі заборони на кредитування певних осіб вище 14 днів, поставка таким особам сировини або інших товарів не заборонена.


Стосовно секторальних санкцій: мова йде про заборону постачання певних товарів і послуг до певних секторів економіки. Це може бути заборона поставки технологій для розробки континентального шельфу, нафтовидобувної промисловості, енергетики, харчових продуктів тощо. 


Чітку відповідь на перше запитання слід шукати в нормативно-правових актах, якими запроваджено санкції. Це не теоретичне, а суто практичне питання. Санкційні обмеження можуть стосуватися банків і інших фінансових установ (заборона кредитування, заборона на виведення капіталу тощо), органів державної влади (заборона на видачу ліцензій, припинення дозволів тощо), простих суб’єктів господарювання (заборона торгівельних операцій).Після дослідження на наявність чи відсутність заборони господарської операції компанії переходимо до відповіді на наступне питання.


“Для кого заборонено?” Якщо говорити про загальні правила і локальне законодавство України, то на даний час питання санкцій регулюється ЗУ «Про санкції», а також рішеннями РНБО. В цих актах чітко зазначається, який саме вид санкції і до якої особи (або до якого сектору економіки іншої держави) застосовується. Провівши детальну комплаєнс-експертизу з вивченням першоджерел, не можна не подякувати вітчизняному законотворцеві за таку просту і зрозумілу систему застосування санкцій, і за якість законодавчої техніки!
Загальне правило – держава, яка вводить санкції, розповсюджує їх на своїх резидентів і на осіб, які ведуть свою діяльність на території такої держави.


Однак, при відповіді на друге запитання необхідно враховувати думку законодавця США, який зазначає в своїх нормативно-правових актах, що заборона стосується «United States person». На цьому понятті зупинимося окремо. Його визначення вказане в Виконавчому наказі Президента США №13662 от 24.03.2014 р. і воно означає: «Особа Сполучених Штатів – будь-який громадянин США, іноземець, що постійно проживає, організація, створена відповідно до законів Сполучених Штатів чи будь-яка юрисдикція в межах США (включаючи іноземне представництво) або будь-яка особа в США».


В умовах глобалізації величезна частина підприємств так чи інакше підпадуть під це визначення, а порушувати санкції, запроваджені США - дуже ризиковано.
Приклади із США в цьому контексті найбільш доцільні, адже долар США – найпоширеніша валюта світу, і фактично в кожній операції із такою валютою задіяна US Person (банк-кореспондент), яка в свою чергу точно буде перевіряти операцію на предмет санкційного комплаєнсу.


Щодо відповіді на третє питання “На яку територію діє заборона?”: вона може бути найбільш неоднозначною.


Важливо розділяти санкції по принципу територій, на яких вони діють, адже жодна держава не має наднаціонального суверенітету і не може заборонити певну діяльність на території іншої країни. При цьому, держави мають право встановити певні наслідки, які будуть застосовані на її території, якщо особа буде здійснювати якісь дії на території іншої країни (де можуть наступити несприятливі наслідки порушення). Яскравий приклад – блокування активів на території США і ЄС компаній, які порушують санкції, проти Ірану та Корейської Народної Демократичної Республіки. США не може заборонити продаж боєприпасів для армії КНДР, однак такому постачальнику буде вкрай складно вийти на американський ринок. Отже, територія вчинення порушення може бути поза межами держави, що запроваджує санкції, а несприятливі наслідки настають саме на території такої країни.


Питання територій також доволі розмиті через те, що великі корпорації мають свої представництва у великій кількості держав. В таких випадках необхідний аналіз структури власності з метою оцінки ризиків і чіткого розуміння, чи буде господарська операція легітимною. Санкції можуть бути застосовані щодо однієї компанії із корпорації, і в такому випадку робота із іншими учасниками групи також буде нести великі ризики, адже ви муситимете проявити обачливість і переконатися, що ваші товари не будуть перепродані надалі компанії, щодо якої застосовані санкції.


Отже, в ідеальній картині світу комплаєнс-менеджер відповів на три головні запитання, зазначив нормативну базу і надав чіткий висновок – легітимна операція або нелегітимна. Ця інформація зафіксована, і у випадку якихось сумнівів компанія має докази своєї добросовісності. Але інколи й цього не достатньо.


Дуже добре, коли комплаєнс-менеджер вирішує шукати будь-яку додаткову інформацію після того, як побачив назву контрагента в санкційних списках і вже на цьому етапі не заборонив операцію. Окрім юридичної сторони питання і можливості доведення в судових установах свого права на здійснення господарської операції є ще репутаційна складова компанії, яку не можна не брати до уваги.


В разі, якщо не буде виявлено юридичну заборону на господарську операцію, але хоча б на одне із поставлених запитань відповідь буде позитива, то така операція все одно буде ризиковою з точки зору ділової репутації. В такому разі власник бізнесу повинен буде співставити потенційні прибутки від такої операції і потенційні збитки в разі негативного впливу на репутацію. Такі збитки не слід перебільшувати, але і зовсім нехтувати ними також не слід.


Вже було зазначено, що санкції – це матерія нестабільна і швидко змінювана. Ніхто не дасть гарантії того, що ваш контрагент не потрапить до санкційного списку після підписання договору, внаслідок чого виконання вже підписаного договору може набути істотних ризиків.
На такий випадок інструментом захисту можуть стати пункти договору, згідно яких накладання на вашого контрагента санкцій в майбутньому може бути підставою для розірвання договору про співпрацю. Більше того, наявність в договорі гарантій і запевнень щодо відсутності для сторін заборони на укладання і виконання договору через санкції може бути одним із доказів того, що ваша компанія діяла добросовісно, а в разі порушення контрагентом санкцій – ви стали потерпілою стороною, а не співучасником-порушником.


Підсумовуючи викладене, зазначимо, що санкції – це встановлені законодавством заборони і обмеження, а отже на них розповсюджуються всі вимоги чинного локального і міжнародного законодавства, які регулюють такі обмеження і заборони в інших сферах. Питання комплаєнсу на сьогоднішній день є дуже важливим. Для стабільного функціонування бізнесу абсолютно необхідно бути цілком впевненим в дотриманні санкційного комплаєнсу, а в разі будь-якого сумніву щодо операції варто проводити повну детальну комплаєнс-експертизу.

 

Автор уроку: Микола Подолін, провідний юрист «Пума Україна»

 

 

До речі, ви можете замовити готовий професійний аналіз комплаєнс-ризиків і отримати результати вже за 24 години. Щоб замовити письмовий висновок або науково-правову експертизу переходьте за посиланням

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’