Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Робота з публічними діячами в фінансових установах
20 min

Робота з публічними діячами в фінансових установах

 

Усі громадяни України мають право на вільний доступ до фінансових послуг.

Фінансова інклюзія – процес впровадження відкритого, вчасного та повноцінного доступу до широкого спектра фінансових продуктів і послуг, поширення їхнього використання у суспільстві за допомогою наявних та інноваційних підходів [1].

Дуже важливо невиправдано не утримуватися від необґрунтованого застосування де-рискінгу, обмежуючи доступ до послуг окремим категоріям осіб.

Наприклад, для фінансових установ окремою категорією клієнтів є PEP або «політично значущі особи» (Politically Exposed Persons).

 

Хто такі PEP?

Політично значущими особами є фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції. Це президенти, прем’єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони тощо.

Перелік публічних діячів, що відносяться до категорії PEP, приблизно однаковий в усіх країнах та відповідає рекомендаціям "Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму" (FATF).

РЕР в Україні поділяються на наступні категорії:

 1. Національні публічні діячі.
 2. Іноземні публічні діячі.
 3. Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

 

Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

 • Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
 • керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
 • керівник та заступники керівника Державного управління справами;
 • керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
 • Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
 • народні депутати України;
 • Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
 • голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
 • члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
 • Генеральний прокурор та його заступники;
 • Голова Служби безпеки України та його заступники;
 • Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
 • Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
 • Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;
 • Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
 • надзвичайні і повноважні посли;
 • начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
 • державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
 • керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
 • керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
 • члени керівних органів політичних партій [2].

 

Іноземними публічними діячами в України вважаються фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

 • глава держави, уряду, міністри (заступники);
 • члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
 • голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
 • члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами;
 • надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
 • керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
 • члени керівних органів політичних партій [3].

 

 

Діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях є посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Також до категорії PEP належать члени сім`ї публічних діячів (чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники) та пов’язані особи (мають спільне з PEP бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами; а також є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди PEP).

 

Коли особа втрачає статус PEP?

У відповідності до положень чинного законодавства України з питань фінансового моніторингу статус РЕР це довічний статус, який не зникає у особи після звільнення з посади, яка віднесена до категорії РЕР, а також не залежить від часу, протягом якого особа виконувала політичні функції.

Присвоєння довічного статусу категорії РЕР це одна з міжнародних вимог, яка була озвучена в одному із звітів комітету експертів Ради Європи MONEYVAL щодо оцінки України на відповідність міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів.

 

Ризик-орієнтований підхід у роботі з РЕР

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» дозволяє фінансовим установам використовувати ризик-орієнтований підхід у роботі з РЕР.

Це означає, що фінансова установа спочатку має вивчити потенційного клієнта, що відноситься до категорії РЕР, оцінити його вплив, публічні функції, які виконувала особа, та присвоїти рівень ризику такому клієнту у відповідності до отриманої інформації.

Виключенням є декілька випадків:

 • до високого рівня ризику фінансові установи повинні обов’язково відносити іноземних РЕР;
 • страхові компанії, які укладають договори страхування життя з національними РЕР, присвоюють таким клієнтам високий рівень ризику.
 • Рівень ризику клієнта з категорії РЕР може переглядатись з урахуванням триваючих ризиків – ризиків, що залишились наявними для РЕР після 12 місяців з дня складання повноважень.

 

При цьому, для оцінки триваючих ризиків використовуються наступні критерії:

 • рівень впливу, що залишився у PEP (чи наявна у відкритих джерелах інформації щодо корупційних діянь, участь в гучних  справах / скандалах та ін.);
 • об’єм повноважень, що були у PEP (значний / незначний);
 • рівень посади, яку займав PEP.

 

Встановлення джерел статків РЕР

У разі виявлення факту належності клієнта до категорії РЕР, фінансова установа повинна виконати низку дій, що спрямовані на отримання дозволу керівника установи щодо встановлення / продовження ділових відносин з таким клієнтом, встановити джерела статків (багатства) та джерела коштів (12 рекомендація Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF)) та інше.


Проте, і тут застосовується правило ризик-орієнтованості. Установа може не встановлювати статки РЕР, якщо:

 • рівень ризику ділових відносин з клієнтом встановлено як низький,
 • в установи відсутня підозра щодо вчинення клієнтом злочинів у сфері відмивання коштів / фінансування тероризму;
 • обсяг фінансових операцій клієнта не перевищує 200 000 гривень за квартал.

 

Як виявити, що клієнт відноситься до категорії РЕР?

З метою визначення належності клієнта до категорії РЕР можна використовувати офіційні джерела, публічну інформацію, інформацію отриману від клієнта, інформацію, що є в наявності в установи, інші джерела.

 

Наприклад, такими джерелами можуть бути:

1. Офіційні інтернет-представництва систем декларування доходів публічними особами:

2. Бази даних сервіс-провайдерів, що надають безоплатно або платно інформаційні послуги;

3. Публічні джерела даних у мережі Інтернет, уключаючи офіційні інтернет-представництва органів державної влади та ін.

 


 

[1] П.п. 57 п. 5 Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого Постановою НБУ № 107 від 28.07.2020 р.

[2], [3] Стаття 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Автор уроку: Інеса Лозенко, начальник управління нормативного контролю та фінансового моніторингу страхової компанії «АРКС» та «АРКС ЛАЙФ», голова комітету фінансового моніторингу при Національній асоціації страховиків України, магістр права, сертифікований спеціаліст в сфері протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’