Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Правове регулювання комплаєнсу в Україні
20 min

Правове регулювання комплаєнсу в Україні

 

Термін «комплаєнс» вперше з’явився в законодавстві України у 2015 році, тобто всього 5 років тому - в банківській сфері. На той час термін був застосований Національним банком України лише для анкетування банків щодо виявлення внутрішніх ризиків. Таке анкетування надавало тільки загальне уявлення про те, що саме мається на увазі під терміном «комплаєнс» та який зміст вкладає в це поняття НБУ.


Також в 2015 році НБУ впровадив термін «комплаєнс-ризик фінансового моніторингу» - це ризик юридичної відповідальності або ризик застосування заходів впливу Національним банком України, виникнення фінансових збитків та репутаційних втрат, що може зазнати банк у зв'язку з незабезпеченням належного рівня відповідності всім вимогам законів України, нормативно-правових актів, правил, внутрішніх документів банку, правил поведінки, що можуть застосовуватися під час виконання банком обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

 

Комплаєнс в Україні: Положення про організацію управління системами ризиків в банках України та банківських групах


Термін дуже громіздкий, проте його сутність полягає в тому, що комплаєнс-ризик – це ризик незабезпечення дотримання банком вимог законодавства або внутрішніх документів банку, який може призвести до негативних наслідків для банку.
В подальшому Постановою НБУ № 64 від 11.06.2018 р. було затверджено Положення про організацію управління системами ризиків в банках України та банківських групах. Цим положенням в структуру банків було впроваджено підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс), до функцій якого відносилось наступне: забезпечення організації контролю за дотриманням банком вимог законодавства; забезпечення імплементації змінених норм законодавства в діяльність банку; забезпечення управління ризиками при взаємовідносинах між банком і клієнтами; забезпечення проведення навчання працівників банку щодо дотримання норм законодавства; забезпечення контролю, моніторингу, звітування з питань комплаєнс-ризиків. Звісно, це не всі функції вказаного підрозділу, проте саме перераховані вище функції дають уявлення щодо дійсного функціоналу підрозділу та його призначення у банках.


Надалі термін «комплаєнс» почала використовувати в своїх актах Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – зокрема, в рішеннях комісії від 27.09.2018 та від 25.06.2020  термін «комплаєнс» було визначено як систему внутрішніх відносин юридичної особи, спрямованих на забезпечення дотримання такою особою вимог законодавства та запобігання його порушенням.


Станом на кінець 2020 року окрім банків та державного регулятора з фондових ринків інші органи не використовують термін «комплаєнс» в своїй діяльності, проте, такий термін неформально застосовується з тим самим значенням в сфері антимонопольного законодавства, антикорупційного законодавства, охорони праці, санкційного комплаєнсу.
В будь-якій сфері «комплаєнс» означає комплекс заходів щодо досягнення суб’єктом відповідності його діяльності вимогам законодавства і внутрішнім документам та постійний контроль за такою відповідністю. 


На сьогодні окрім вказаних вище сфер господарювання (банківська діяльність та діяльність на фондових ринках) напрям комплаєнсу не регулюється в іншій діяльності.
Проте, фактично комплаєнс як окремий функціональний напрямок роботи підрозділів компанії неформально виділяється в багатьох інших сферах, наприклад: юридичний комплаєнс, фінансовий комплаєнс, санкційний комплаєнс, антикорупційний комплаєнс, комплаєнс в галузі захисту персональних даних, комплаєнс в закупівлях,  комплаєнс персоналу, комплаєнс у сфері фінмоніторингу.


Окреме правове регулювання комплаєнсу у вказаних сферах відсутнє, проте, враховуючи сутність терміну «комплаєнс» – зрозуміло, що законодавчі акти непрямим чином регулюють в тому числі комплаєнс при здійсненні таких видів діяльності.
При цьому, окремо чистий вид комплаєнсу в діяльності компанії зустрічається нечасто. У більшості випадків функціональний підрозділ компанії перевіряє відповідність діяльності компанії вимогам законодавства відразу у декількох областях.

 

Комплаєнс в Україні на прикладі комплаєнсу в закупівлях


Для прикладу розглянемо комплаєнс у закупівлях – сфера публічних закупівель кожні два-три роки зазнає суттєвих змін в правовому регулюванні шляхом прийняття нового закону про особливості закупівлі за державні кошти або шляхом внесення істотних змін до чинного закону.


Однією з важливих елементів комплаєнсу в сфері закупівель є перевірка додержання компанією вимог, встановлених для участі в процедурі закупівель. В частині публічних закупівель  це вимоги, передбачені статтею 17 закону України «Про публічні закупівлі». При цьому, коли відповідний підрозділ компанії перевіряє дотримання вимог, передбачених вказаною статтею, він стикається з необхідністю здійснення наступних видів комплаєнсу
 (замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 цього Закону) в разі, якщо):


(антикорупційний комплаєнс)
- відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
- юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);
(антимонопольний комплаєнс)
-суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;
(комплаєнс в сфері фінмоніторингу)
- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
(санкційний комплаєнс)
- учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";
(податковий комплаєнс)
- учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

Компанія – учасник торгів повинна буде перевірити відповідність компанії вимогам законів у відповідних сферах ще на етапі прийняття рішення про участь у торгах з метою уникнення ситуації, в якій компанію не буде допущено до участі в торгах.
Більш детально питання правового регулювання комплаєнсу буде описано у подальших уроках за кожною відповідною сферою.

 

Автор уроку: В’ячеслав Тиховліс, керуючий адвокатським бюро «В’ячеслава Тиховліса»

 

 

Ви можете замовити аналіз комплаєнс ризиків співпраці з компанією або ФОП. Щоб це зробити переходьте за посиланням

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’