Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Комплаєнс: ознайомлювальний урок
10 min

Комплаєнс: ознайомлювальний урок з комплаєнсу

Комплаєнс - це аналіз відповідності підприємства певним вимогам.

Останнім часом все більше компаній приділяють увагу процедурам комплаєнсу – аналізу відповідності підприємства певним вимогам.


В сучасних бізнес-процесах комплаєнс виконує декілька дуже важливих функцій. В першу чергу, він дозволяє виявити відповідність підприємства вимогам, які пред'являються контрагентами для початку співпраці. Інша, не менш важлива функція – аналіз відповідності імплементованих бізнес-процесів вимогам контрагентів або встановленим нормативним вимогам чи внутрішнім правилам.


Комплаєнс дозволяє виявити потенційні ризики, які можуть призвести до неможливості виконання угод та негативно вплинути на взаємні комерційні відносини або застосування штрафних санкцій. Завдяки процедурам перевірки можна попередити шахрайські або корупційні дії з боку персоналу або контрагентів, уникнути застосування санкцій, перевірити застосування правил внутрішньої поведінки персоналу, перевірити та вдосконалити порядок роботи із зверненнями клієнтів тощо.


Значною мірою поширенню процедур комплаєнса сприяє розвиток сучасних інформаційних систем і баз даних, які забрали на себе всю рутинну роботу з пошуку і первинного аналізу інформації з різних відкритих реєстрів.
Однак, які б не були досконалі інформаційні системи, вони поки не можуть замінити людський ресурс в вирішеннях питань аналізу відповідності підприємств певним вимогам. Оцінка відповідності та оцінка ризиків – це в першу чергу аналіз інформації в контексті іншої інформації, визначення взаємозв'язків і «читання між рядків», на що спроможні лише найдосконаліші електронні системи.


На даний час найуспішніші рішення в цій області розроблені для скорингових систем кредитних установ, які аналізують платоспроможність та «дисциплінованість» клієнтів, але комплаєнс підприємств і визначення їх благонадійності через величезну кількість юридичних нюансів поки ще залишається прерогативою людини.
Порядок проведення комплаєнса завжди визначається в залежності від сфери та мети перевірки. Зазвичай проведення комплаєнса складається з декількох базових етапів. Доцільність поділу процедури на етапи обумовлена, в першу чергу, необхідністю проведення аналізу фахівцем відповідної сфери та специфікою знань, що використовуються на кожному етапі.

 

Комплаєнс - це конкретні процедури


Конкретні процедури і характер проведених перевірок визначаються виходячи з потреб підприємства і типу угоди, на забезпечення якої проводиться комплаєнс.
Під час кожного з цих етапів, на підставі даних, отриманих як із внутрішніх, так і з зовнішніх інформаційних систем, визначаються свої risk-point – показники ризиків, які можуть свідчити про благонадійність контрагента або можливі проблеми в роботі з ним.


Однак, далеко не всі ризики, які виявляються під час процедур комплаєнса, можуть мати негативні наслідки для подальшої роботи підприємства. Саме тому кожен ризиковий фактор повинен аналізуватися як окремо сам по собі, так і в контексті взаємозв'язку з іншими факторами.


Заключний етап будь-якої комплаєнс-процедури – це надання менеджменту звіту про всі ризики і проблеми, виявлені під час проведених перевірок.
Незважаючи на різноманітність комплаєнс-процедур, їх проведення неможливе без попереднього збору інформації про контрагента за допомогою інформаційних систем, що агрегують інформацію з різних джерел.

 

Автор: Микита Вініченко, адвокат судової практики "KODEX"

 

 

До речі, ви можете замовити готовий професійний аналіз комплаєнс-ризиків і отримати результати вже за 24 години. Щоб замовити письмовий висновок або науково-правову експертизу переходьте за посиланням

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’