Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Комплаєнс на юридичному ринку. Фінансовий моніторинг для адвокатів
20 min

Комплаєнс на юридичному ринку. Фінансовий моніторинг для адвокатів

 

В черговий раз, після оновлення редакції Закону, в юридичної спільноти виникає багато спірних питань щодо того, чи повинен адвокат розголошувати адвокатську таємницю, тобто інформацію, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, та в яких випадках адвокат має контролювати своїх клієнтів.

Мова йде про закон про фінансовий моніторинг. 28 квітня 2020 року набула чинності нова редакція Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

В першу чергу, визначення

 

Фінансовий моніторинг - сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу;

Ідентифікація - заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних;

Верифікація - заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб’єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність;

Ділові відносини - відносини між клієнтом та суб’єктом первинного фінансового моніторингу, пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що виникли на підставі договору, в тому числі публічного, про надання фінансових або інших послуг, здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу іншої діяльності та передбачають тривалість існування після їх встановлення.

 

Коли здійснюється моніторинг ?

 

Ідентифікація та верифікація клієнта (представника клієнта) здійснюються до\або під час встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, але до проведення фінансової операції. 

З поміж інших, спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, нотаріусами, суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:

 • купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
 • купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
 • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
 • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
 • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
 • створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Проте, частина 3 статті 10 Закону про фінансовий моніторинг розмежовує обов’язок повідомляти про підозри та професійну діяльність. Так, нотаріуси, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання, адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, особи, які надають юридичні послуги, можуть не виконувати обов’язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

Якщо адвокат не бере участі у підготовці і здійсненні правочинів, зазначених у частині першій статті 10 Закону про фінансовий моніторинг, то і обов’язку стати на облік у Держфінмоніторингу не виникає.

Таким чином, адвокати або особи, які надають юридичні послуги, не повідомляють Держфінмоніторинг про свої підозри щодо фінансових операцій у разі, якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх адвокатської таємниці та професійної таємниці, коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта. В іншому випадку – обов'язкова постановка на облік в Держфінмоніторингу, проходження навчання, ведення обліку клієнтів та звітність. 

Що перевіряємо?

 

Відомості, які встановлюються під час ідентифікації та верифікації резидентів

для фізичної особи

 • прізвище ім’я та по батькові
 • дата народження
 • серія, номер паспорта 
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків 
 • паспорт та ідентифікаційний код

для фізичної особи - підприємця

 • прізвище ім’я та по батькові
 • дата народження
 • серія, номер паспорта
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації
 • реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку (за наявності)
 • паспорт та ідентифікаційний код 
 • виписку з реєстру 
 • інформацію про реквізити банку та номер рахунку

для юридичної особи

 • повне найменування
 • місцезнаходження
 • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації
 • відомості про виконавчий орган
 • ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та\або майном
 • дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефеціарних власників 
 • ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
 • реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку
 • паспорт та ідентифікаційний код розпорядників майна\рахунків
 • виписку з реєстру 
 • інформацію про реквізити банку та номер рахунку
 • статут або положення
 • інформацію про структуру власності 


Вивчення діяльності клієнта 

Така процедура має відбуватись із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. Застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється в порядку, визначеному внутрішніми документами з урахуванням рекомендацій відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу.

Таким чином, при вивченні клієнта має бути досліджений зміст діяльності клієнта, оцінений фінансовий стан, проведений аналіз відповідності фінансових операцій клієнта специфіці його діяльності, належність до публічних діячів, з’ясований факт наявності клієнта в переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності та міжнародних санкцій.

Тому, окрім переліку документів для ідентифікації і верифікації, маємо використовувати джерела інформації для проведення оцінки фінстану:

 • річну фінансову звітність клієнта
 • фінансову звітність клієнта – юридичної особи, що опублікована в ЗМІ відповідно до вимог чинного законодавства 
 • фінансову звітність клієнта та інформацію щодо фінстану, отриману із спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет.

 

Автор уроку: Віктор Шульга, засновник "Hard Skills", сертифікований Compliance officer

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’