Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Комплаєнс-контроль в Україні
20 min

Комплаєнс-контроль в Україні

 

Інститут комплаєнсу є відносно новим для України і наше правове поле дає лише перші його «паростки» у вигляді імплементації норм з протидії корупції в діяльності юридичних осіб і впровадження правил управління комплаєнс-ризиками в банківському праві. Незважаючи на законодавчу «недосказаність» з цього питання, спробуємо з’ясувати, на які зміни у цій сфері слід очікувати бізнесу, а також показати ті засоби і можливості для здійснення ефективного комплаєнс-контролю, що вже існують в Україні.

Сформований в Україні тренд орієнтації на зарубіжні правила ведення бізнесу слугує підставою для «запуску» нових законодавчих ініціатив у цій сфері, спрямованих на забезпечення прозорості українського бізнесу. Зокрема – шляхом встановлення додаткових обов’язків, обмежень і відповідальності. Тому, на сьогодні власники та менеджмент українських компаній зацікавлені у впровадженні ефективних механізмів комплаєнс-контролю. Невід’ємна складова комплаєнсу – виявлення ризиків партнерських відносин, є також самостійною гарантією безпеки бізнесу та інструментом його захисту від рейдерства.

 

Виявлення ризикових контрагентів як частина комплаєнс-функції 

Для виявлення ризикових контрагентів важливий комплексний детальний аналіз усієї доступної інформації, а також достовірність, актуальність і максимальна оперативність доступу до даних. Лише так можливо реалізувати якісний контроль комплаєнс-ризиків, що на сьогодні неможливий без використання сучасних комп’ютерних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення. Наприклад, такого лідера галузі бізнес-розвідки, як онлайн-платформа «YouControl».

 

«Ризиковий контрагент»

Що ж вкладається у зміст «ризикового контрагента»? В українському кримінальному (ст. 205 КК України) та господарському (ст. 551 ГК України) законодавстві давно закріплені поняття «фіктивного підприємництва» та ознаки фіктивного підприємництва, як визначення крайніх проявів нечесного бізнесу. При цьому, безліч суб’єктів ведуть непорядну та безвідповідальну ділову практику, що не завжди пов’язана з кримінальними наслідками або навіть з порушенням закону. З цілком очевидних причин, відносини з усіма переліченими суб’єктами перебувають у зоні потенційних комплаєнс-ризиків.

Розглянемо основні індикатори ризику:

•          Дефекти правосуб’єктності. Відсутність статусу юридичної особи є одним з основних ознак фіктивності. Легальні правовідносини з подібним «суб’єктом» неможливі де-юре.

•          Негативні факти в судових рішеннях. Вивчення судових рішень за участю конкретного суб’єкта дуже важливе, оскільки вони містять вже встановлені судом факти, а саме: вчинення злочинів/причетність до них, наявність/стягнення боргу (в тому числі податкового), визнання недійсними угод (зокрема, внаслідок їх фіктивності), наявність процедур банкрутства або припинення, а також інші негативні факти, що вказують на ризик ділових відносин. При цьому мають значення не лише «кінцеві» рішення та вироки, що набрали законної сили, але й інші рішення та ухвали, пов’язані з судовим розглядом, оскільки вони інформують про наявність проваджень за участю суб’єктів інтересу, про їхній процесуальний статус, підтверджують наявність претензій до них, дають розуміння їх характеру і розміру. Кількість «негативних» рішень, їхня періодичність, серйозність порушень закону, розміри стягуваної заборгованості, наявність відкритих виконавчих проваджень дозволяють сформувати конкретне уявлення про контрагента, його способи ведення бізнесу та ризики ділових відносин.

•          У податковій сфері анулювання реєстрації платника ПДВ-контрагента загрожує фінансовими збитками у вигляді неможливості віднесення відповідних сум до складу податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку. Нездатність належного виконання грошових зобов’язань не лише перед контрагентами, але й перед держбюджетом (наявність податкового боргу) – є приводом для сумніву у добросовісності й платоспроможності партнера.

•          Ділові відносини з партнером, який не має ліцензії, якщо це необхідно для конкретних проєктів, ставлять під загрозу їх виконання та загрожують негативними наслідками у вигляді ризиків участі в незаконній/злочинній безліцензійній діяльності.

•          Ризикове місцезнаходження. Дані про відсутність компанії за місцезнаходженням, її розташування за адресою «масової реєстрації» або у житловому фонді можуть свідчити про «втечу від проблем» з кредиторами, контролюючими/слідчими органами, про недостатню платоспроможність для оренди приміщення або про некомпетентність менеджменту компанії (особливо у питаннях розміщення в жилих приміщеннях).

•          Сумнівні зв’язки. Фіскальні органи часто проводять перевірки контрагентів компаній, пов’язаних із суб’єктами, які мають ознаки фіктивності (насамперед, з «податковими ямами»), а також перевірки контрагентів пов’язаних осіб (наприклад, через спільного керівника). Якщо ж «пов’язані» керівники або підписанти не виконують реальних управлінських функцій (тобто є підставними), це очевидна ознака фіктивності, яка збільшує ризик залучення до злочинної діяльності.

 •         Наявність статутних обмежень у керівника/підписантів компанії є ризиковим фактором при укладанні договорів (зокрема на суми, що перевищують встановлені обмеження), оскільки згодом це може слугувати підставою для визнання таких договорів недійсними.

•          «Кваліфікаційні» критерії. Підприємство, в залежності від сфери ділової активності, повинно мати досвід професійної діяльності (з моменту його реєстрації, а також реєстрації окремих видів діяльності), працевлаштований кваліфікований персонал, фінансові ресурси (у т.ч. статутний капітал). Чим нижчий рівень цих показників у контрагента, тим вищий ризик того, що йому можна довірити реалізацію серйозних проєктів і він здатний надійно і якісно їх виконати.

•          Фінансовий аналіз компанії вкрай важливий при оцінці її «партнеропридатності». Критичними при цьому можуть бути: наявність істотної заборгованості/збитків, малий розмір активів/їх низька рентабельність, зниження продажів тощо. Для розуміння динаміки розвитку компанії важливі дані за весь період її діяльності. Самостійне обчислення цих показників є досить трудомістким процесом, який потребує залучення фахівця з фінансового аналізу. Платформа «YOUCONTROL» відображає необхідні дані у зручному табличному вигляді з динамікою по роках і контекстними роз’ясненнями, що забезпечує доступність кваліфікованого комплаєнс-контролю навіть для осіб без особливої фінансової «експертності».

 

Ефективність комплаєнс-контролю

Наше життя постійно змінюється, а разом із ним – і наші контрагенти. Й на жаль, часто не в кращий бік. Тому важливо перевіряти партнерські ризики не одноразово, а здійснювати це на постійній основі, для вчасної поінформованості про критичні зміни та можливості оперативного впливу на ситуацію.

Потрібно розуміти, що важливо оцінювати й власні внутрішні ризики і на підставі отриманих даних приводити ризикові показники в норму. Такий моніторинг важливий також для попередження недружніх дій, насамперед – рейдерства, шляхом виявлення неочікуваних (та незаконних) змін у складі керівництва компанії, перерозподілу часток у статутному капіталі, зміни місцезнаходження, ініціювання судових справ, процедур банкрутства тощо.

Дотримання принципів комплаєнс-контролю

У зв’язку з інтеграцією національного бізнесу до світової економіки, безсумнівною є необхідність впровадження ключових світових комплаєнс-практик у політиках і процедурах українських компаній, незважаючи на недостатнє нормативне врегулювання цього питання. Належне дотримання принципів комплаєнсу та ефективний контроль ризиків забезпечують мінімізацію правових, економічних і репутаційних ризиків вітчизняного бізнесу, сприяють встановленню прозорих ділових відносин в Україні та за кордоном, а також безпосередньо впливають на успіх і цілісність кожної компанії, благополуччя її працівників.

 

Автор уроку: Данило Глоба, заступник директора YouControl з правових питань

 

 

Отримайте консультативний висновок або науково-правову експертизу комплаєнс ризиків співпраці від експертів YouControl  за посиланням

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’