Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Комплаєнс безпеки в компанії
20 min

Комплаєнс безпеки в компанії

 

Будь-який бізнес починається з ідеї, яку власник намагається реалізувати для отримання найбільшої суми прибутку. Проте, на певному етапі реалізації бізнес-ідеї постають питання забезпечення безпеки та захисту бізнесу. Спробуйте сьогодні знайти великий бізнес, який не має запровадженої комплексної політики з безпеки чи запровадженого комплаєнсу. Захист бізнесу – це така ж кропітка щоденна робота, як і його просування на ринку.

В цьому уроці ми з практичної сторони справи розглянемо основні пріоритети комплаєнсу безпеки в залежності від специфіки компанії, різновиди його форм та видів. Наш досвід захисту бізнесу від незаконного кримінального переслідування в економічних злочинах показує, що чим успішніша і більша компанія, тим більше уваги з боку контролюючих або правоохоронних органів вона привертає. Одночасно із зростанням компанії, збільшенням кількості персоналу, товарообігу і навіть трафіку в мережі ризики зростають в геометричній прогресії.

Комплаєнс безпеки в компанії: розробка і впровадження

Розробка і впровадження комплаєнсу з безпеки зазвичай починається с усних домовленостей, попереджувальних написів, які пізніше розрізняються за змістом, обсягом, ступенем деталізації, статусом та предметом регулювання. Ми вбачаємо, що найбільш важливим для розробки комплаєнса є правильне визначення пріоритету (основна цінність). Отже, компанія в якості пріоритету захисту може передбачити наступне:

  • Безпека персоналу. Справді, команда в більшості компаній є справжнім капіталом та рушієм розвитку. Рівень заробітної плати, комфорт в офісі та соціальний пакет – це важливі чинники, що забезпечують лояльність працівників. Проте, відсутність безпеки і турботи, які може відчути працівник під час критичної ситуації в компанії, можуть перекреслили усі позитивні враження.

  • Збереження товарно-матеріальних цінностей. Коли бізнес-модель компанії дозволяє уникнути людського фактору й все максимально автоматизовано, на перший план виходить безпека ТМЦ. В залежності від цього фактору і повинен будуватись комплаєнс.
  • Збереження інформації – це найважливіший пріоритет, коли бізнес побудований на зборі, обробці, систематизації відомостей, що в подальшому приносить дохід.
  • PR – стратегія. Поведінка працівника в інформаційному просторі, соціальна активність та порядок дій компанії в мережі під час критичної ситуації або без неї – це той пріоритет, який обов’язково враховуються, коли компанія присутня в INTERNET.

В залежності від форми та обсягу комплаєнсів, ми зустрічали глобальні політики на рівні транснаціональних компаній, які були реалізовані та виконувались незалежно від локації конкретного офісу. В цих комплаєнсах ключовим фактором було досягнення єдиного алгоритму прийняття рішення в компанії та поведінки в типових ситуаціях. Наступним рівнем комплаєнсів ми виділяємо інструкції та порядки з безпеки, які розроблені в конкретній компанії для регуляції визначених бізнес-процесів. Останнім рівнем визначають посадові інструкції працівника або пам’ятки дій під конкретну операцію.

Найбільшу кількість комплаєнсів з безпеки в компанії ми спостерігаємо в залежності від предмета регулювання.

Комплаєнс безпеки в компанії: інструкція з безпеки персоналу під час проведення слідчих дій

Наприклад, нами розроблена та адаптована для багатьох компаній інструкція з безпеки персоналу під час проведення слідчих дій (обшук, допит, отримання запитів правоохоронних органів) та/або перевірок контролюючих органів в межах їх повноважень. Основна мета цих документів – показати алгоритм дій працівника чи компанії в цілому для досягнення безпеки і дотримання законних прав одночасно. Як показує практика, відвернути або уникнути обшуку – практично неможливо. Але, пройти його безпечно та стати більш згуртованою командою – цілком реально.

Комплаєнс безпеки під час проведення слідчих дій займає особливе місце, оскільки мінімізує ризики, які здатні взагалі припинити діяльність компанії та стати підставою для вирішення питання про кримінальну відповідальність працівника будь-якого рангу чи навіть власника бізнесу. Чинників для підвищення значущості достатньо:

  • Опонент – держаний орган з певним колом повноважень щодо примусу та перешкоджання ведення бізнесу;
  • У більшості випадків захист порушеного права здійснюється в суді, що передбачає специфічну процедуру та чітко визначені способи захисту;
  • Наслідки від невірно обраної стратегії захисту можуть бути фатальними для компанії, мати негатив для працівників та створити умови для втрати товароматеріальних цінностей.

Чітке слідування визначеному алгоритму дій це все, що вимагається від персоналу під час слідчих дій і перевірок. Решта – за спеціалістами.

Як зазначалось раніше, персонал компанії – один з пріоритетів безпеки компанії. В процесі підбору персоналу перевірка репутації потенційного кандидата (окрім його професійних здібностей) на вакантну посаду – це один з елементів безпеки компанії. В тому випадку, коли мінімізація ризику прийняття на роботу працівника з негативною репутацією покладена на службу безпеки чи відділ по роботі з персоналом, повинен були розроблений відповідний комплаєнс для цих дій.

А ще практика знає антикорупційний, протипожежний, антивірусний і навіть анти-COVID комплаєнси, які регулюють певний напрямок або вид діяльності в компанії та покликані мінімізувати визначені у назві ризики.

Ми вбачаємо, що існує пряма залежність між впровадженими комплаєнсами і тими ризиками, якими компанія здатна керувати та мінімізувати їх негативний вплив. Кожен комплаєнс з безпеки – це результат співпраці різних підрозділів компанії, бачення процесів безпеки власником компанії чи пропозиція зовнішнього консультанта з однією метою – готовність в обмін на досвід.

 

Автор уроку: Олександр Горобець, молодший партнер АО «Legal House»

 

 

Комплаєнс – аналіз відповідності контрагента певним вимогам. Для отримання інформації щодо основних бізнес-ризиків співпраці переходьте за посиланням 

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’