Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

Ідентифікація та верифікація як частина належної перевірки клієнта
20 min

Ідентифікація та верифікація як частина належної перевірки клієнта

 

Основною функцією фінансового моніторингу є постійний аналіз активності клієнтів для виявлення та попередження можливостей відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом або завдяки тероризму.

Задля цього проводиться належна перевірка особи, яка проводить фінансову операцію. Так, відповідно до Рекомендацій FATF [1] обов’язок щодо належної перевірки має бути встановлено в законі. Тому відповідна норма визначена Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від «06» грудня 2019 року.

Належна перевірка включає:

  • ідентифікацію та верифікацію клієнта;
  • встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності;
  • встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
  • проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта;
  • забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

Важливим аспектом є те, що ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім деяких випадків, прямо передбачених Законом), проведення фінансової операції, відкриття рахунка.

Разом з тим, з метою неперешкоджання звичайній діловій практиці верифікація клієнта може здійснюватися за необхідності під час встановлення ділових відносин. У такому разі здійснення верифікації має бути завершене якнайшвидше після першого контакту з клієнтом, за умови здійснення ефективного управління ризиками. Верифікація клієнта також може бути здійснена після відкриття рахунка, але до проведення по ньому першої фінансової операції.

 

Поняття ідентифікації та верифікації клієнтів

 

Належна перевірка розпочинається з ідентифікації та верифікації. Детальніше розглянемо ці поняття.

Ідентифікація - заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних.

Верифікація - заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб’єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність.

Згідно рекомендацій ФАТФ фінансові установи мають здійснювати ідентифікацію клієнта, а також перевіряти особу клієнта, використовуючи надійні документи, дані або інформацію (ідентифікаційні дані) з незалежного джерела, тобто не покладатися лише на дані, отримані від клієнта, а обов’язково перевіряти їх на достовірність. Також необхідно належним чином ідентифікувати представника клієнта (за наявності), впевнюватися, що він має дійсні повноваження на представництво та обов’язково встановлювати кінцевих бенефіціарних власників задля впевненості, що вони не є особами, щодо яких застосовані санкції або наявні підозри про відмивання коштів.

 

Інструменти для підтвердження відомостей, отриманих під час верифікації

 

Оскільки фінансові установи, які є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, відповідно до законодавства зобов’язані на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел, здійснювати верифікацію і при цьому офіційні документи мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання та включати всі необхідні ідентифікаційні дані - для можливості ефективно здійснювати верифікацію законодавцем надано можливості робити запити до державних органів та отримувати додаткові дані від клієнтів.

Фінансові установи, задля додаткової впевненості разі або у наявності підозр щодо документів можуть витребувати від державних органів, державних реєстраторів інформацію, яку ті зобов’язані надати протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства запитану інформацію.

Так само, при додаткова інформація може бути запитана у клієнта або представника клієнта, якщо раніше наданої інформації недостатньо або вона викликає сумніви.

Разом з тим, є категорії інформації, яка за відсутності підозр щодо її достовірності не потребує верифікації. Це стосується реквізитів банку, в якому відкрито рахунок клієнту, номеру поточного рахунка, місця проживання або місця перебування фізичної особи, відомості про виконавчий орган, а також іншої інформації, необхідної для з’ясування мети та характеру майбутніх ділових відносин, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта.

При цьому, важливим аспектом є спосіб набуття такої інформації, оскільки не всім джерелам можна вважати надійними, визначено, що інформація не потребує верифікації (звичайно за відсутності підозр), якщо встановлена на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) та засвідченої ним, а також з інших офіційних та/або надійних джерел, якщо така інформація є відкритою.

Підсумовуючи вищевикладене можна зазначити, що ідентифікація і верифікація є важливим етапом у боротьбі з відмиванням коштів, яким не можна нехтувати або ставитися халатно.

 


 

[1] Збірка щодо Стандартів FATF, Методології їх оцінки та Правила та Процедури 5-го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL (зі змінами станом на листопад 2020) Microsoft Word - UKR_book _02.02.2021 FINAL (fiu.gov.ua)

 

Автор уроку: Костянтин Іваненко, начальник відділу контролю за дотриманням законодавства та етики ПрАТ "МетЛайф"

 

 

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’