Рішення № 97417888, 31.05.2021, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
31.05.2021
Номер справи
916/199/21
Номер документу
97417888
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"31" травня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/199/21Господарський суд Одеської області у складі: суддя Волков Р.В.,

при секретарі судового засідання Свічкар В.В.,

розглядаючи справу №916/199/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгроком» (вул. Бориспільська, будинок 7, місто Київ, 02099, код ЄДРПОУ 30530159; адреса для листування вул. Голосіївська, будинок 7, корпус 2, офіс 5/1, місто Київ, 03039);

до відповідачів:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Струмок» (вул. Жуковського, будинок 15, місто Одеса, 65026, код ЄДРПОУ 32459932);

2) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 );

про стягнення 1 033 589,77 грн.

Представники сторін:

від позивача – Тищенко Н.В.;

від відповідача 1 – Соболєва О.К.;

від відповідача 2 – не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Украгроком» (далі – позивач, продавець) звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Струмок» (далі – відповідач 1, покупець), ОСОБА_1 (далі – відповідач 2, поручитель) про стягнення 1163589,77 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем 1 умов Договору поставки на умовах товарного кредиту №Пд260320/05 від 26.03.2020р.

Ухвалою від 01.02.2021р. прийнято позовну заяву (вх.№ 209/21 від 27.01.2021р.) до розгляду та відкрито провадження у справі №916/199/21, справу ухвалено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на "03" березня 2021р.

19.02.2021р. судом отримано відзив відповідача 1 (вх. №4824/21).

03.03.2021р. підготовче засідання відкладено на 31.03.2021р.

31.03.2021р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 26.04.2021р.

23.04.2021р. до суду надійшло клопотання представника відповідача 1 (вх. №11423/21) про проведення судового засідання без участі представника.

26.04.2021р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 17.05.2021р.

17.05.2021р. розгляд справи відкладено на 31.05.2021р.

21.05.2021р. судом отримано клопотання позивача (вх. №13788/21) про долучення доказів до матеріалів справи, яким позивач просив визнати поважними причини неможливості подання копій банківських виписок від 19.05.2021р. у встановлений законом строк та долучити вказані банківські виписки із поточного рахунку ТОВ «УКРАГРОКОМ» до матеріалів справи.

Вказаним клопотанням позивач повідомив про часткову сплату відповідачем 1 суми заборгованості у розмірі 130000,00 грн.

31.05.2021р. представником відповідача 1 подано до суду клопотання (вх. №14721/21) про залучення до справи документів, а саме платіжних доручень про часткову сплату заборгованості: №404 від 19.05.2021р. на суму 3038,85 грн., №405 від 19.05.2021р. на суму 74957,49 грн., №406 від 19.05.2021р. на суму 52003,66 грн.

Ухвалою від 31.05.2021р. провадження у справі №916/199/21 закрито в частині стягнення 130 000,00 грн.

31.05.2021р. судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказав наступне.

26.03.2020р. між позивачем та відповідачем 1 було укладено Договір поставки №Пд260320/05 на умовах товарного кредиту (далі – Договір поставки).

На виконання Договору поставки позивач належним чином поставив відповідачу 1 товар у кількості та асортименті, вказаному у Специфікаціях №№ 1-2, 4 до Договору поставки.

Відповідач 1 в повному обсязі оплатив суму передоплати з незначним порушенням строків, встановленим Специфікаціями до Договору поставки, проте, допустив порушення в частині виконання власних грошових зобов`язань з оплати задишку заборгованості, оскільки в строк до 30.09.2020 р. (як передбачено умовами Специфікацій №№ 1-2, 4 до Договору поставки) не оплатив його залишкову вартість. Прострочена заборгованість відповідача 1 перед позивачем по Договору поставки станом на 01.10.2020р. за всіма Специфікаціями згідно видаткових накладних становила 951 695,04 грн.

Умовами укладеного між Сторонами Договору поставки, зокрема п. 2.3., було передбачено, що ціна товару не є сталою та підлягає зміні в порядку, визначеному Договором.

Як вказав позивач, відповідач 1 під час здійснення оплати 24.11.2020р. частини вартості товару не врахував положення Договору поставки щодо зміни ціни договору в результаті збільшення на міжбанківському валютному ринку України вартості долару США (Євро) в національній валюті.

Таким чином, за підрахунком позивача, станом на 26.01.2021р. сума простроченої заборгованості відповідача 1 за поставлений товар становить 807527,24 грн.

Посилаючись на ст.ст 549, 611, 625 ЦК України та на п. п. 5.2, 5.3 Договору поставки, позивач нарахував відповідачу 1 пеню, 30% річних та штраф.

Крім того, 02.04.2020р. між позивачем, відповідачем 1 та відповідачем 2 було укладено Договір поруки №Пд260320/05 (далі - Договір поруки), відповідно до умов якого відповідач 2 виступив поручителем за повне та своєчасне виконання відповідачем 1 грошових зобов`язань перед позивачем за Договором поставки в повному обсязі таких зобов`язань.

Позивач зазначив, що 22.12.2020р. на виконання умов Договору поруки направив на адресу поручителя письмову вимогу №21-12/20-02 від 21.12.2020р. про сплату існуючої заборгованості відповідача 1 за отриманий товар.

У відзиві відповідач 1 з позовними вимогами не погодився та вважав їх необґрунтованими.

Крім того, вказав, що при розрахунку кінцевої ціни товару повинен використовуватися п. 2.4. Договору поставки, де вказано, що у випадку збільшення на міжбанківському валютному ринку України до моменту повної оплати товару вартості долару США (Євро) в національну валюту в порівнянні з вартістю долару США (Євро), ціна неоплаченого товару, може змінюватися пропорційно зміні вартості долару США (Євро) на вимогу Продавця в односторонньому порядку.

Звернув увагу суду, що не отримував вимоги позивача, у зв`язку з чим, вважає звернення позивача до суду передчасним.

Зазначив, що одночасне стягнення штрафу і пені з учасника господарських відносин є порушенням вимог ст. 61 Конституції України.

Вказав, що вимоги позивача про нарахування % річних на підставі статі 536 Цивільного кодексу України за кожен день прострочення від суми заборгованості не підлягають задоволенню, з огляду на те, що вони за своєю правовою природою підпадають під визначення пені, яка також заявляється до стягнення, тобто, відбувається подвійне стягнення коштів за одне й те ж саме правопорушення.

Крім того, зазначив, що розрахунки, проведені позивачем мають розбіжності та не відповідають тексту позовної заяви.

Відповідач 2 у судові засідання як у підготовчому провадженні, так і під час розгляду справи по суті не з`явився та відзив на позов до суду не надав.

При цьому, ухвали, якими відповідача 2 повідомлено про дату, час і місце судових засідань, та які направлені відповідачу 2 на адресу місця реєстрації згідно інформації Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області, повернуті до суду органами зв`язку із зазначенням причин повернення "за закінченням терміну зберігання" та "адресат відсутній за вказаною адресою".

Отже, враховуючи, що господарським судом вжито всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача 2 про дату, час і місце розгляду судової справи, та забезпечення реалізації відповідачем своїх прав на судовий захист, в тому числі шляхом надання відповідних заяв по суті справи, господарський суд визнав за можливе вирішити справу за наявними матеріалами справи відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення позивача та відповідача 1, суд встановив наступне.

26.03.2020р. між позивачем та відповідачем 1 укладено Договір поставки на умовах товарного кредиту №Пд260320/05, пунктом 1.1. якого передбачено, що продавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі передати у власність покупця (поставити) Товар (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення (мікродобрива), засоби захисту рослин, регулятори росту рослин, мінеральні добрива), а покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти Товар та оплатити його вартість.

Найменування Товару, його кількість, терміни поставки та оплати, базис поставки (місце передачі покупцю) визначені у Специфікаціях до цього Договору, які є його невід`ємними частинами. Ціна за одиницю виміру Товару та його загальна ціна, яку має сплатити покупець, визначається Специфікаціями (додатками) до цього Договору, з урахуванням вимог щодо цього, викладених в тексті самого Договору (розділ 2). Продавець має право достроково виконати свої зобов`язання щодо поставки Товару (п. 1.2. Договору поставки).

Ціна Товару (в т. ч. ціна за одиницю Товару), умови та витрати на доставку вказується сторонами в Специфікаціях, що є невід`ємною частиною цього Договору. Сплата ціни Товару покупцем здійснюється у гривнях України. Сторони можуть визначити в Специфікації грошовий еквівалент ціни Товару в іноземній валюті - у доларах США (Євро), по курсу продажу (ASK) долару США (Євро) за гривню, що склався на міжбанківському валютному ринку України (за даними веб-сайту www.udinform.com, а у разі її недоступності або відсутності відповідної інформації на ній за даними веб-сайту http://minfin.com.ua) на банківський день, що передує даті підписання Специфікації, збільшеному на кількість процентів, що вказана у Специфікації (якщо збільшення передбачено Специфікацією) (п. 2.1 Договору поставки).

Ціна Товару на момент його поставки може змінюватися відносно вказаної в Специфікації (Додатку) ціни за ініціативою продавця в односторонньому порядку у разі зміни розміру ввізного/вивізного мита та інших обов`язкових платежів, що сплачується при імпорті Товару в Україну (експорті з країни виробника), а також зміни/встановлення нових податків/зборів з реалізації такого Товару, що матиме прямий вплив на ціну Товару (податку на додану вартість тощо). Коригування ціни здійснюється шляхом підписання сторонами Додаткової угоди до Договору про зміну ціни Товару (п. 2.1.1. Договору поставки).

Покупець здійснює оплату Товару шляхом перерахування грошових коштів в гривнях на банківський рахунок продавця, вказаний в рахунку-фактурі. Оплата згідно рахунку-фактури дійсна в межах терміну, визначеного в ньому (п. 2.2. Договору поставки).

Пунктом 2.3. Договору поставки сторони узгодили, що у випадку збільшення на міжбанківському валютному ринку України на дату, що передує даті розрахунку за Товар (його частину), вартості долару США (Євро) в національній валюті в порівнянні з вартістю долару CША (Євро) в національній валюті на банківський день, що передує даті укладання відповідної Специфікації, то неоплачена ціна Товару, яку має сплатити покупець, змінюється, та покупець зобов`язаний здійснити її перерахунок самостійно за наступною формулою:

С = В х (К2 / К1) грн., де:

С - кінцева ціна неоплаченого Товару, що підлягає оплаті (його частини) в національній валюті України, після зміни ціни такого Товару по вищевказаній формулі;

В - ціна неоплаченого Товару в національній валюті України, яка підлягає зміні у зв`язку зі зміною вартості долара США (Євро) по відношенню до гривні;

К2 - вартість 1 (одного) долара США (Євро) в національній валюті України за курсом продажу (ASK) долару США (Євро) за гривню, що склався на міжбанківському валютному ринку України (за даними веб-сайту www.udinform.com, а у разі її недоступності або відсутності відповідної інформації на ній за даними веб-сайту http://minfin.com.ua) на момент закриття торгів у банківський день, що передує даті розрахунку за Товар (його частину), збільшеним на кількість процентів, що вказана у Специфікації (якщо збільшення передбачено Специфікацією);

К1 - вартість 1 (одного) долара США (Євро) в національній валюті України за курсом продажу (ASK) долару США (Євро) за гривню, що склався на міжбанківському валютному ринку України (за даними веб-сайту www.udinform com, а у разі її недоступності або відсутності відповідної інформації на ній за даними веб-сайту http://minfin.сom.uа) на момент закриття торгів у банківський день, що передує даті підписання відповідної Специфікації, збільшеним на кількість процентів, що вказана у Специфікації (якщо збільшення передбачено Специфікацією).

Згідно з п. 2.4. Договору поставки у випадку збільшення на міжбанківському валютному ринку України до моменту повної оплати Товару вартості долару США (Євро) в національній валюті в порівнянні з вартістю долару США (Євро) а національній валюті на банківський день, що передує даті укладання відповідної Специфікації, ціна неоплаченого товару, може змінюватися пропорційно зміні вартості долара США (Євро) на вимогу продавця в односторонньому порядку за наступною формулою:

С = В х (К2 / К1) грн., де:

С - кінцева ціна неоплаченого товару в національній валюті України, що підлягає сплаті за даним Договором після зміни ціни неоплаченого товару по вищевказаній формулі;

В - ціна неоплаченого Товару в національній валюті України, яка підлягає зміні у зв`язку зі зміною вартості долара США (Євро) по відношенню до гривні;

К2 - вартість 1 (одного) долара США (Євро) в національній валюті України за курсом продажу (ASK) долару США (Євро) за гривню, що склався на міжбанківському валютному ринку України (за даними веб-сайту www.udinform.com, а у разі її недоступності або відсутності відповідної інформації на ній за даними веб-сайту http://minfin com ua) на момент закриття торгів у банківський день, що передує даті пред`явлення продавцем вимоги або виставлення рахунку на оплату, збільшеним на кількість процентів, що вказана у Специфікації (якщо збільшення передбачено Специфікацією);

К1 - вартість 1 (одного) долара США (Євро) в національній валюті України за курсом продажу (ASK) долару США (Євро) за гривню, що склався на міжбанківському валютному ринку України (за даними веб-сайту www.udinform.com, а у разі її недоступності або відсутності відповідної інформації на ній за даними веб-сайту http://minfin.com.ua) на момент закриття торгів у банківський день, що передує даті підписання відповідної Специфікації, збільшеним на кількість процентів, що вказана у Специфікації (якщо збільшення передбачено Специфікацією).

Пунктом 2.4.1. Сторони погодили, що перерахована продавцем вартість неоплаченого Товару за пунктом 2.4. Договору є обов`язковою для покупця. У випадку зміни ціни Товару в порядку, передбаченому п 2.4. Договору, два екземпляри додаткової угоди про зміну ціни Товару підписуються продавцем та направляються покупцю на підписання. Покупець зобов`язаний підписати додаткову угоду і повернути ЇЇ продавцю не пізніше 5 (п`яти) календарних днів від дня її одержання. У випадку не підписання додаткової угоди покупцем в зазначений строк, дана додаткова угода вважається прийнятою сторонами, набуває чинності з дати її підписання продавцем і є невід`ємною частиною Договору.

Оплата Товару проводиться в терміни, які вказані в Специфікаціях до даного Договору, з урахуванням п 2 7. даного Договору. У випадку, якщо Сторони передбачають в Специфікаціях поетапну оплату ціни Товару, або поставка Товару здійснюється у відповідності до кількох Специфікацій і при цьому покупець порушує строк сплати передбаченого чергового платежу по Специфікації або порушує строк сплати за одною із підписаних Специфікацій, продавець надсипає покупцю вимогу про дострокову сплату всієї ціни поставленого Товару не залежно від настання чергового етапу оплати, що передбачений Специфікацією або настання строку оплати по іншим Специфікаціям. В такому разі покупець зобов`язаний сплатити повну ціну поставленого Товару впродовж десяти днів з моменту направлення йому продавцем повідомлення про дострокову сплату ціни поставленого Товару (п. 2.5. Договору поставки).

Частиною першою статті 11 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки, зокрема, з договорів та інших правочинів.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до частини першої статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

За приписами статті 193 Господарського кодексу України та статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 Цивільного кодексу України).

Специфікацією №1 від 30.03.2020р. (а.с. 22), яка є невід`ємною частиною Договору поставки (в редакції Додаткової угоди №УА-00001241 від 07.09.2020р.) передбачено, що оплата товару здійснюється на умовах: попередня оплата у розмірі 83908,82 грн., що еквівалентно 2983,96 дол. США, в строк до 31.03.2020р.; частина вартості Товару у розмірі 769579,51 грн., що еквівалентно 27367,69 дол. США, в строк до 30.09.2020р.

Специфікацією №2 від 30.03.2020р. (а.с. 35), яка є невід`ємною частиною Договору поставки (в редакції Додаткової угоди №УА-00001287 від 15.09.2020р.) передбачено, що оплата товару здійснюється на умовах: попередня оплата у розмірі 12062,00 грн., що еквівалентно 428,95 дол. США, в строк до 31.03.2020р.; частина вартості Товару у розмірі 110628,04 грн., що еквівалентно 3934,14 дол. США, в строк до 30.09.2020р.

Специфікацією №4 від 01.06.2020р. (а.с. 42), яка є невід`ємною частиною Договору поставки (в редакції Додаткової угоди №УА-00001240 від 07.09.2020р.) передбачено, що оплата товару здійснюється на умовах: попередня оплата у розмірі 7789,40 грн., що еквівалентно 290,00 дол. США, в строк до 02.06.2020р.; частина вартості Товару у розмірі 71487,49 грн., що еквівалентно 2661,49 дол. США, в строк до 30.09.2020р.

На підставі Специфікацій №1 та №2 від 30.03.2020р. позивачем відповідачу 1 було виставлено рахунки-фактури:

- №Пд000198 від 30.03.2020р. на суму 839088,20 грн. з ПДВ (а.с. 23);

- №Пд000199 від 30.03.2020р. на суму 120620,00 грн. з ПДВ (а.с. 36).

На підставі Специфікації №4 від 01.06.2020р. позивачем було виставлено відповідачу 1 рахунок-фактуру №Пд000001 від 01.06.2020р. на суму 77894,00 грн. з ПДВ (а.с. 43).

Судом встановлено, що на виконання умов Договору поставки позивачем було поставлено відповідачу 1 Товар на загальну суму 1 037 602,20 грн., що підтверджується видатковими накладними, а саме:

- №Пд000084 від 07.04.2020р. на суму 216975,50 грн. з ПДВ (а.с. 26);

- №Пд000178 від 21.04.2020р. на суму 389117,10 грн. з ПДВ (а.с. 27);

- №Пд000179 від 21.04.2020р. на суму 194690,40 грн. з ПДВ (а.с. 28);

- №Пд000238 від 29.04.2020р. на суму 38305,20 грн. з ПДВ (а.с. 29);

- №Пд000189 від 22.04.2020р. на суму 60310,00 грн. з ПДВ (а.с. 37);

- №Пд000216 від 24.04.2020р. на суму 60310,00 грн. з ПДВ (а.с. 38);

- №Пд000032 від 05.06.2020р. на суму 77894,00 грн. з ПДВ (а.с. 45).

07.09.2020р. позивач та відповідач 1 узгодили коригування цін №1054 на Товар, передбачений Специфікацією №1, з урахуванням чого нова вартість Товару становила 853488,33 грн. з ПДВ (а.с. 30).

07.09.2020р. позивач та відповідач 1 узгодили коригування цін №1056 на Товар, передбачений Специфікацією №2, з урахуванням чого нова вартість Товару становила 122690,04 грн. з ПДВ (а.с. 39).

07.09.2020р. позивач та відповідач 1 узгодили коригування цін №1055 на Товар, передбачений Специфікацією №4, з урахуванням чого нова вартість Товару становила 79276,89 грн. з ПДВ (а.с. 46).

Таким чином, з урахуванням коригування цін, загальна вартість поставленого Товару становила 1 055 455,26 грн.

Як вбачається з копій банківських виписок (а.с. 24, 25, 44) відповідач 1 сплатив позивачу суму передоплати, згідно зі Специфікаціями, а саме: 02.04.2020р. – 83908,82 грн., 02.04.2020р. – 12062,00 грн., 04.06.2020р. – 7789,40 грн.

Крім того, відповідно до банківської виписки (а.с. 25) 24.11.2020р. відповідачем 1 перераховано позивачу 108558,00 грн. з призначенням платежу: «Оплата за товар зг. рах. №199 від 30.03.2020р.» та 41442,00 грн. з призначенням платежу: «Оплата за товар зг. рах. №198 від 30.03.2020р.».

Відповідно до п. 5.4. Договору поставки у випадку збільшення на міжбанківському валютному ринку України станом на банківський день, що передує даті написання позовної заяви, вартості долару США (Євро) в національній валюті в порівнянні з вартістю долару США (Евро) в національній валюті на банківський день, що передує даті укладання відповідної Специфікації, ціна несплаченого товару (заборгованість Відповідача) може змінюватися продавцем пропорційно зміні вартості долара США (Євро) в односторонньому порядку за наступною формулою:

С = В х (К2 / К1) грн., де:

С - кінцева ціна несплаченого Товару в національній валюті України, що підлягає сплаті після зміни ціни неоплаченого Товару по вищевказаній формулі;

В - ціна неоплаченого Товару в національній валюті України, яка підлягає зміні у зв`язку зі зміною вартості долара США (Євро) по відношенню до гривні;

К2 - вартість 1 (одного) долара США (Євро) в національній валюті України за курсом продажу (ASK) долару США (Євро) за гривню, що склався на міжбанківському валютному ринку України (за даними веб-сайту www.udinforrn.com, а у разі її недоступності або відсутності відповідної інформації на ній за даними веб-сайту http://minfin.com.ua) на момент закриття торгів у банківський день, що передує даті написання позовної заяви, збільшеним на кількість процентів, що вказана у Специфікації (якщо збільшення передбачено Специфікацією).

К1 - вартість 1 (одного) долара США (Євро) в національній валюті України за курсом продажу (ASK) долару США (Євро) за гривню, що склався на міжбанківському валютному ринку України (за даними веб-сайту www.udinform.com, а у разі її недоступності або відсутності відповідної інформації на ній за даними веб-сайту http://minfin.com.ua) на момент закриття торгів у банківський день, що передує даті підписання відповідної Специфікації, збільшеним на кількість процентів, що вказана у Специфікації (якщо збільшення передбачено Специфікацією).

Згідно з п. 2.9. Договору поставки сторони додатково погодили, що достатнім (належним) підтвердженням показника курсу продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для цілей передбачених даним Договором є, в тому числі, але не виключно, значення розміщені в мережі інтернет на вказаній у п. п. 2.3., 2.4., 5.4. Договору, сторінці на відповідну дату. Значення курсу може підтверджуватися роздруківкою сторінки вказаного сайту, що засвідчена підписом уповноваженої особи Продавця.

Станом на 25.01.2021р. (останній банківський день, що передує даті написання позовної заяви) курс продажу долару США за гривню (міжбанк) складав 28,170 грн./за дол. США (роздруківка веб-сайту www.udinform.com – а.с. 50).

Станом на 23.11.2020р. (останній банківський день, що передує даті часткової оплати Товару по Специфікаціям від 30.03.2020р., яка відбулась 24.11.2020р.) курс продажу долару США за гривню (міжбанк) складав 28,370 грн. (а.с. 49).

Станом на 27.03.2020р. (останній банківський день, що передує даті підписання Специфікацій від 30.03.2020р.) курс продажу долару США за гривню (міжбанк) складав 28,120 грн. (а.с. 47).

Станом на 29.05.2020р. (останній банківський день, що передує даті підписання Специфікації від 01.06.2020р.) курс продажу долару США за гривню (міжбанк) складав 26,860 грн. (а.с. 48).

Згідно розрахунку, наданого позивачем (а.с. 10), ціна поставленого та несплаченого товару за Договором поставки, з урахуванням п. п. 2.3. та 5.4. вказаного договору та часткової оплати відповідача 1 від 24.11.2020р. у розмірі 150000,00 грн., складає 807813,53 грн.

Суд, перевіривши вищевказаний розрахунок, вважає його правильним та обґрунтованим, а позовні вимоги в частині стягнення основного боргу у розмірі 807813,53 грн. – такими, що підлягають задоволенню.

Згідно із пунктом 2 частини першої статті 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, зокрема, якщо відсутній предмет спору.

Як вбачається з доданих до клопотання позивача (вх. №13788/21 від 21.05.2021р.) копій банківських виписок, 19.05.2021р. відповідач 1 перерахував на рахунок позивача грошові кошти у загальній сумі 130000,00 грн., а саме: 52003,66 грн. (призначення платежу: «Оплата за товар згідно рахунку на оплату Пд000198 від 30.03.2020, дог. №Пд260320/05 від 26.03.2020 ПДВ 20% 8667,28 грн.); 74957,49 грн. (призначення платежу: «Оплата за товар згідно рахунку на оплату Пд000001 від 01.06.2020, дог. №Пд260320/05 від 26.03.2020 ПДВ 20% 12492,92 грн.); 3038,85 грн. (призначення платежу: «Оплата за товар згідно рахунку на оплату Пд000199 від 30.03.2020, дог. №Пд260320/05 від 26.03.2020 ПДВ 20% 506,48 грн.).

Також 31.05.2021р. позивачем подано до суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів, а саме платіжних доручень про часткову сплату заборгованості: №404 від 19.05.2021р. на суму 3038,85 грн., №405 від 19.05.2021р. на суму 74957,49 грн., №406 від 19.05.2021р. на суму 52003,66 грн.

Ухвалою від 31.05.2021р. судом закрито провадження в даній справі в частині стягнення 130000,00 грн., сплачених відповідачем 1 після відкриття провадження у справі (19.05.2021р.).

Отже підлягають задоволенню позовні вимоги в частині стягнення суми основного боргу в розмірі 677 813, 53 грн.

Крім того, позивачем заявлено до стягнення 237 923,76 грн. штрафу, 84 180,34 грн. відсотків річних, 33 672,14 грн. пені.

Відповідно до частини другої статті 20 Господарського кодексу України кожний суб`єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб`єктів захищаються, зокрема, шляхом застосування штрафних санкцій.

Згідно із статтею 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною шостою статті 232 Господарського кодексу України встановлено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

У випадку порушення своїх зобов`язань за Договором поставки сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (п. 5.1. Договору поставки).

Пунктом 5.2. Договору поставки сторони узгодили, що за порушення строків (термінів) платежів покупець сплачує на користь продавця штраф у розмірі 25% від суми несплаченого платежу та пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. Сума простроченого платежу визначається ціною Товару (її частиною), яку покупець сплатив із запізненням. Якщо на момент подання продавцем вимоги або позову до суду щодо сплати покупцем пені, ціна Товару (її частина) не сплачена покупцем, сума несплаченої ціни Товару (її частини), для розрахунку пені, визначається відповідно до п. 5.4. Договору.

На підставі п. 5.5. сторони домовились, що згідно п.6 ст. 232 ГКУ позовна давність до вимог про сплату (стягнення) штрафних санкцій (пені), нарахованих відповідно до умов цього Договору, становить три роки. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язань за цим Договором припиняється через 3 роки з моменту виникнення прострочення.

Відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно з п. 5.3. Договору поставки, керуючись положеннями частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України, сторони дійшли згоди, що у випадку прострочення покупцем платежу, сплата якого передбачена відповідно до умов цього Договору, покупець на вимогу продавця сплачує останньому 30 (тридцять) відсотків річних від простроченої суми. Прострочена сума визначається ціною Товару (її частиною), яку покупець сплатив із запізненням. Якщо на момент подання продавцем вимоги або позову до суду щодо сплати покупцем 30 (тридцяти) відсотків річних від простроченої суми, ціна Товару (її частина) не сплачена покупцем, сума несплаченої ціни Товару (її частини), для розрахунку відсотків річних, визначається відповідно до 5.4. Договору.

Суд не приймає доводи відповідача 1 стосовно того, що одночасне стягнення штрафу і пені з учасника господарських відносин є порушенням вимог ст. 61 Конституції України.

Крім того, суд не може погодитись з доводами відповідача 1 про те, що вимоги позивача про нарахування відсотків річних за своєю правовою природою підпадають під визначення пені й відбувається подвійне стягнення коштів за одне й те ж саме правопорушення.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок розміру штрафу, пені та 30% річних (а.с. 11), суд вважає його правильним та обґрунтованим, а позовні вимоги в цій частині – такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до частин першої, другої статті 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Згідно із частинами першої, другої статті 554 Цивільного кодексу України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

02.04.2020р. між позивачем, відповідачем 1 та відповідачем 2 було укладено Договір поруки №Пд260320/05, пунктом 1.1. якого передбачено, що поручитель (відповідач 2) зобов`язується відповідати за повне та своєчасне виконання боржником (відповідач 1) його грошових зобов`язань перед кредитором (позивач) за Договором поставки, в повному обсязі таких зобов`язань.

Поручитель та боржник відповідають як солідарні боржники, що означає, шо кредитор може звернутись з вимогою про виконання грошових зобов`язань як до боржника, так і до поручителя, чи до обох одночасно (п. 1.2. Договору поруки).

За п. 2.3. Договору поруки поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу. Поручитель також несе відповідальність перед кредитором за сплату процентів за прострочення виконання грошового зобов`язання, неустойки, відшкодування збитків.

В подальшому 10.06.2020р. позивач, відповідач 1 та відповідач 2 уклали Додаткову угоду №1 до Договору поруки (а.с. 53).

На підставі викладеного суд вважає такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги в частині солідарного стягнення з відповідачів 677 813, 53 грн. основного боргу, 237 923,76 грн. штрафу, 84 180,34 грн. відсотків річних, 33 672,14 грн. пені.

Слід зазначити, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини та, зокрема, рішення у справі «Серявін та інші проти України» від 10.02.2010 р. (заява №4909/04), відповідно до п.58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п.29).

Відповідно до ст. 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідачів.

Згідно частини третьої статті 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до частини першої статті 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до п.1 ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч.ч.1-2 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Керуючись частиною першою статті 11, 509, статтями 525, 526, частиною першою статті 530, статтею 549, статтею 629, частиною першою статті 712 Цивільного кодексу України, частиною другою статті 20, статтею 193, частиною шостою статті 232 Господарського кодексу України, статтями 73, 74, 76-80, 86, 123, 124, 129, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгроком» (вул. Бориспільська, будинок 7, місто Київ, 02660, код ЄДРПОУ 30530159) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Струмок» (вул. Жуковського, будинок 15, місто Одеса, 65026, код ЄДРПОУ 32459932), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) про стягнення 1 033 589,77 грн. – задовольнити.

2. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «Струмок» (вул. Жуковського, будинок 15, місто Одеса, 65026, код ЄДРПОУ 32459932) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгроком» (вул. Бориспільська, будинок 7, місто Київ, 02099, код ЄДРПОУ 30530159) 677 813,53 грн. основного боргу, 237 923,76 грн. штрафу, 84 180,34 грн. відсотків річних, 33 672,14 грн. пені.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Струмок» (вул. Жуковського, будинок 15, місто Одеса, 65026, код ЄДРПОУ 32459932) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгроком» (вул. Бориспільська, будинок 7, місто Київ, 02660, код ЄДРПОУ 30530159) 7751,92 грн. витрат зі сплати судового збору.

4. Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгроком» (вул. Бориспільська, будинок 7, місто Київ, 02660, код ЄДРПОУ 30530159) 7751,92 грн. витрат зі сплати судового збору.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом двадцяти днів з моменту складення повного тексту.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Вступна та резолютивна частина рішення оголошені в судовому засіданні 31 травня 2021р. Повний текст рішення складений та підписаний 04 червня 2021 р.

Суддя Р.В. Волков

Часті запитання

Який тип судового документу № 97417888 ?

Документ № 97417888 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 97417888 ?

Дата ухвалення - 31.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97417888 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 97417888 ?

В Господарський суд Одеської області
Попередній документ : 97417887
Наступний документ : 97417889