Постанова № 94845598, 21.01.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
21.01.2021
Номер справи
761/38518/20
Номер документу
94845598
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/38518/20

Провадження № 3/761/391/2021

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Притула Наталія Григорівна, розглянувши матеріали, які надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції Департаменту запобігання політичній корупції про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 212-21 КУпАП, громадянина:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення та встановлено в судовому засіданні, за результатами аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за І квартал 2020 року (далі - Звіт), поданого до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) 16.07.2020 (реєстраційний індекс від 16.07.2020 № 07/37741/20) політичною партією «Народна партія» (ідентифікаційний код 00013557) (далі - Партія) за підписом керівника Партії ОСОБА_1 , встановлено, що оформлення Звіту, включені до нього звітні дані не відповідають вимогам законодавства - містять грубі порушення встановлених вимог щодо оформлення, відповідно до абзаців третього, четвертого пункту 3 розділу II Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 09.09.2016 №26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2016 за № 1264/29394 (далі - Положення про аналіз Звіту), а саме: недотримання політичною партією форми Звіту.

Так, Звіт Партії подано в паперовій формі та у форматі MS Excel і сканованої копії Звіту у форматі PDF, проте Звіт Партії, не містить: пунктів 1.2-1.5 розділу IV «Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку» та розділу V «Відомості про фінансові зобов`язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено». Зазначене є порушенням пунктів 4 та 5 частини дев`ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (в редакції, що діяла на день опублікування Закону України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції») (далі - Закон), пункту 2 розділу І Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 №2 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315 (далі - Положення про порядок подання Звіту).

Також, у таблиці Звіту Партії «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи» зазначено, що Вінницька обласна організація Партії (ідентифікаційний код 24301245), Волинська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 21753904), Дніпропетровська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 25005518), Донецька обласна організація Партії (ідентифікаційний код 24818395), Житомирська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 24705917), Запорізька обласна організація Партії (ідентифікаційний код 24908566), Київська регіональна партійна організація Партії (ідентифікаційний код 24928646), Кіровоградська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 23683154), Луганська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 24849958) Миколаївська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 240061532), Одеська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 25034260), Рівненська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 24171232), Сумська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 23638633), Тернопільська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 24636984), Херсонська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 26555706), Хмельницька обласна організація Партії (ідентифікаційний код 23841713) та Чернігівська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 24837599) мають відкриті поточні рахунки. Проте, зазначену інформацію не відображено у пунктах 1.1 глави 1 Розділу II «Відомості про грошові кошти політичної партії» Звітів та до Звітів не додано довідок установ банку про стан зазначених рахунків та руху коштів за звітний період, що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення про порядок подання Звіту (перелік рахунків місцевих організацій наведено в додатку до Висновку, копія якого додається). Партія листом від 10.09.2020 №05/09-20 (реєстраційний індекс від 11.09.2020 №07/53112/20), підтвердила, що зазначені місцеві організації мають відкриті поточні рахунки, рух коштів на яких відсутній.

Таким чином, ОСОБА_1 , як керівник Партії, порушив встановлений порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру та вчинив правопорушення, передбачене ст. 212-21 КУпАП.

Вказані порушення зафіксовано в Акті про проведення аналізу Звіту Партії від 01.09.2020 та Висновку про результати аналізу Звіту Партії від 14.09.2020 № 277, затвердженого наказом Національного агентства від 14.09.2020 № 402/20.

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином. Як вбачається з письмових пояснень ОСОБА_1 , останній не визнає свою вину у вчиненні даного правопорушення та зазначає, що положеннями законодавства України не визначено конкретного суб`єкта, на якого покладено обов`язок подання звіту політичної партії, зокрема, на керівника партії, так як у відповідності до положень закону такий обов`язок щодо подання звіту покладений безпосередньо на політичну партію. Крім того, як зазначено у поясненнях ОСОБА_1 , викладені в протоколі обставини щодо порушення форми подання звіту політичної партії, які стосуються не заповнення відповідних граф у таблиці - є надмірним формалізмом та не є підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 212-21 КУпАП.

Крім того, до суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_1 - Власюка В.В. про закриття провадження у даній справі, у зв`язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення, з тих підстав, що ОСОБА_1 не є тим суб`єктом, на якого покладено обов`язок подання звіту політичної партії, у відповідності до вимог закону.

Стаття 212-21 КУпАП передбачає відповідальність за порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог.

Згідно ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» політична партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов`язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

При цьому, у відповідності до п. 7 Розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції №2 від 28.07.2016 року (далі - Положення), форма звіту заповнюється представником абокерівником політичної партії, її місцевої організації за всіма передбаченими у ній позиціями. У разі відсутності відомостей у відповідних графах проставляються тире або нулі. Забороняється включати додаткові таблиці та показники. Для внесення повної інформації розміри таблиці збільшують.

Разом з тим, згідно ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Так, з диспозиції положень ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», вбачається, що нормами зазначеної статті не визначено конкретного суб`єкта на якого покладено обов`язок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи), зокрема, даною статтею не встановлено, що саме керівник політичної партії є тією особою, на яку покладено відповідальність щодо подання такого звіту.

При цьому, відповідно до Положення, форма такого звіту, для його подання заповнюється, або представником партії, або її керівником, тобто приписи зазначеного Положення мають альтернативний характер щодо відомостей про суб`єкта, на якого покладено обов`язок заповнення та подання звіту політичної партії.

Так, в даному випадку, в розмінні норм діючого законодавства України та приписів відповідного Положення, вбачається, що матеріали справи не містять належних та допустимих доказів на підтвердження того, що на ОСОБА_1 як керівника партії покладено обов`язок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи).

Тобто, суду не доведено, що в даному випадку, ОСОБА_1 як керівник партії має нести відповідальність за порушення норм ст. 212-21 КУпАП.

У відповідності до ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 КУпАП, а тому провадження у справі підлягає закриттю у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 212-21, 247, 251, 252 КУпАП, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Провадження в справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 212-21 КУпАП закрити у зв`язку із відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або прокурором протягом десяти днів з дня винесення постанови через Шевченківський районний суд м. Києва до Київського апеляційного суду.

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя: Н.Г.Притула

Часті запитання

Який тип судового документу № 94845598 ?

Документ № 94845598 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 94845598 ?

Дата ухвалення - 21.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94845598 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 94845598 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 94845592
Наступний документ : 94845616