Ухвала суду № 93005793, 23.11.2020, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
23.11.2020
Номер справи
11/165-09
Номер документу
93005793
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

У Х В А Л А

23 листопада 2020 року Справа № 11/165-09

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ярошенко В.П., за участю секретаря судового засідання Борхаленко О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ТОВ "Фінансова компанія "Горизонт" про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником (2163/20 від 16.10.2020) у справі

за позовом: Публічного акціонерне товариство "Дельта Банк", м. Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Южний Термінал", м.Генічеськ, Херсонська область

про про стягнення 175371 грн. 57коп.

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача: Ващук Я.В. - адвокат

від заявника: Марченко І.П. - адвокат

встановив:

19.01.2010 року Господарський суд Херсонської області у складі судді Чернявського В.В. ухвалив рішення по справі № 11/165-09 про стягнення заборгованості з боржника (відповідача), яким є Товариство з обмеженою відповідальністю «Южний Термінал» (ТОВ «ЮТЕР»), на користь ПАТ «УкрСиббанк» за кредитним договором № 238-К (10622762000) від 26.03.2007 року.

04.02.2010 на виконання вказаного рішення був виданий відповідний наказ.

16.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт" в особі свого представника звернулось в господарський суд Херсонської області із заявою про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником (вх. № 2163/20 від 16.10.2020 року), в якій просить замінити вибулого Стягувача Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» на Правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (Код ЄРДРПОУ: 39013897, місце знаходження: вул. вул. Шота Руставелі, буд. 44 м. Київ, 01033) у справі № 2- 89/2011 за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м. Київ до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Южний Термінал", м. Генічеськ, Херсонська область про стягнення суми заборгованості 175371 грн. 57коп.

Ухвалою суду від 20.10.2020 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт" про заміну сторони у справі у судовому засіданні на 04 листопада 2020 року о 10:30.

20.10.2020 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Южний Термінал» надійшло клопотання про залишення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт" про заміну сторони у справі без розгляду, обґрунтоване тим, що ТОВ "ФК "Горизонт" зловживає процесуальними правами шляхом неодноразового подання безпідставних та необґрунтованих заяв про заміну сторони, що є недопустимим, а представник заявника адвокат Ткаченко Н. В., що звернувся із зазначеною заявою до суду від імені ТОВ "ФК "Горизонт" не наділена такими повноваженнями.

02.11.2020 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт" надійшли доповнення до заяви про заміну сторони, шляхом заміни стягувача його правонаступником у справі № 11/165-09.

В судовому засіданні 04.11.2020 оголошено перерву в судовому засіданні до 19 листопада 2020 року о 12:00.

12.11.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт" надійшли заперечення на клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Южний Термінал» про залишення заяви без розгляду.

У призначене судове засідання з`явились уповноважені представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Южний Термінал» та заявника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт".

У судовому засіданні суд відмовив у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Южний Термінал» про залишення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт" про заміну сторони у справі без розгляду з підстав того, що воно є необґрунтованим та безпідставним, оскільки жодним чином не базуються на приписах Господарського процесуального кодексу України.

Суд враховує, що лише у пункті 1 частини другої статті 43 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема, подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин.

Разом з тим, наведена норма чи будь-яка інша норма Господарського процесуального кодексу України не містить імперативної заборони подавати клопотання (заяви) для вирішення питання за відсутності інших підстав або нових обставин, а лише надає можливість суду визнати такі дії зловживанням процесуальними правами залежно від конкретних обставин, і, що важливо для конкретної даної ситуації, - за умови якщо таке питання вже вирішено судом.

Отже, відсутність заборони щодо повторного звернення до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження (в порядку ст. 334 ГПК України) свідчить про належне користування Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт" правами, наданими йому чинним законодавством України.

Крім того, призначаючи до судового розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт" про заміну сторони, судом перевірено повноваження представника заявника, дії якого є правомірними.

Суд, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Горизонт" про заміну сторони разом із доповненнями до неї, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення заяви по суті, дійшов до наступних висновків.

Згідно зі статтею 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до статті 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Оскільки виконання рішення суду є невід`ємною стадією судового процесу, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарського процесуального кодексу України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Законом України "Про виконавче провадження", зокрема пунктом 5 статті 15 визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

08.12.2011 року між АТ «Укрсиббанк» та ПАТ «Дельта Банк» було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, в тому числі право вимоги за кредитним договором № 238-К від 13.03.2006 року (10622762000 від 26.03.2007 р.).

Ухвалою суду від 04.03.2013 року залучено до участі у справі в якості правонаступника позивача ПАТ "Дельта Банк".

28.10.2019 року між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Горизонт» було укладено Договір-купівлі продажу прав вимоги та майнових прав 2067/К, відповідно до яких ПАТ «Дельта Банк» відступило ТОВ «ФК «Горизонт», а ТОВ «ФК «Горизонт» набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за кредитним договором № 238-К від 13.03.2006 року (10622762000 від 26.03.2007р.) та договором іпотеки від 13.03.2006 року.

Відповідно до платіжного доручення № 43 від 04.10.2019 року ТОВ «ФК «Горизонт» сплачено суму коштів по договору купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 28.10.2019 року.

Так, відповідно до п. 1.1. Договору-купівлі продажу прав вимоги та майнових прав 2067/К від 28.10.2019 Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають, але не обмежуються:

- право вимоги до боржників, позичальників, заставодавців, майнових поручителів та фінансових поручителів (надалі - «Боржники»), які виникли за укладеними договорами (надалі - «Укладені договори») та/або на інших підставах, наведених у Додатку №1, Додатку № 2 до цього Договору (надалі - «Права вимоги»);

- право оскаржувати недійсність або припинення/зміни Прав вимоги у судовому та позасудовому порядках;

- право звертатися до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника Прав вимоги та/або кредитора за Правами вимоги, які передбачені законодавством та Укладеними договорами, включаючи, але не обмежуючись, Боржників, органів нотаріату, правонаступників/спадкоємців Боржників, суду тошо;

- право набути у власність гроші та/або майно на підставах наведених у Додатку №1, Додатку № 2 до цього Договору, що пов`язані із здійсненням Продавцем кредитних операцій, укладенням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів, або отримати грошові кошти/відшкодування за наслідками недійсності/нікчемності Укладених договорів тощо.

Відповідно до п. 1.3 зазначеного Договору, майнові права вважаються переданими Покупцю з моменту підписання цього Договору.

Відповідно до ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 ЦК України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, на підставі Договору про відступлення прав вимоги та майнових прав від 28.10.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» стало новим кредитором за Кредитним договором № 238-К від 13.03.2006 року (10622762000 від 26.03.2007 р.).

Суд критично оцінює доводи представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Южний Термінал" щодо погашення відповідачем боргу у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями та листом АТ Укрсиббанку від 22.11.2017 року щодо повного виконання зобовязань відповідача за кредитним договором №238-К від 13.03.2006 року.

Так, на виконання ухвали Господарського суду Херсонської області від 17 серпня 2020 року по справі № 11/165-09 АТ "Укрсиббанк" надало суду довідку, відповідно до якої судом встановлено, що право вимоги за кредитним договором №238-К (також в обліковій системі Банку № 10622762000 ) від 13.03.2006 року, боржником за яким є ТОВ "Южний Термінал", відступлено на користь АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (далі - Новий кредитор) відповідно до умов Договору купівлі-продажу прав вимог за кредитами від « 08» грудня 2011 року, укладеного між АТ «УКРСИББАНК» та АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Так, станом на дату відступлення права вимоги заборгованість за вказаним кредитним договором складала 128 850,00 грн. (сто двадцять вісім тисяч вісімсот п`ятдесят грн. 00 коп.), а після набуття права власності на право вимоги Новим кредитором, Банк не здійснює облік відступленого кредиту та всі рахунки по кредитному договору закрито.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити заяву про заміну сторони правонаступником у справі №11/165-09 з урахуванням доповнень Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" та замінити вибулого стягувача Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» у справі № 11/165-09 за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м. Київ до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Южний Термінал", м. Генічеськ, Херсонська область про стягнення суми заборгованості 175371 грн. 57коп.

Керуючись статтями 52, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

постановив:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Горизонт" про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником (вх. № 2163/20 від 16.10.2020).

2. Замінити вибулого Стягувача Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» на Правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» (код ЄРДРПОУ: 39013897, місце знаходження: вул. вул. Шота Руставелі, буд. 44, оф. 104, м. Київ, 01033) у справі № 11/165-09 за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк", м. Київ до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Южний Термінал", м. Генічеськ, Херсонська область про стягнення суми заборгованості 175371 грн. 57коп.

Ухвала відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України набирає законної сили з дня її оголошення і може бути оскаржена протягом десяти днів в порядку ст. ст. 254-257 ГПК України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (підпункт 17.5 пункту 1 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст ухвали складено та підписано 23.11.2020.

Суддя В.П.Ярошенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 93005793 ?

Документ № 93005793 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93005793 ?

Дата ухвалення - 23.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93005793 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 93005793 ?

В Господарський суд Херсонської області
Попередній документ : 93005792
Наступний документ : 93005794