Ухвала суду № 91896912, 30.09.2020, Середино-Будський районний суд Сумської області

Дата ухвалення
30.09.2020
Номер справи
586/753/20
Номер документу
91896912
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 586/753/20

Номер провадження 1-кп/586/156/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2020 року м. Середина-Буда

Середино-Будський районний суд Сумської області у складі:

головуючого судді Ситайла О.І.,

за участі секретаря судового засідання Спиридонова А.А.,

учасників кримінального провадження:

прокурора Махортова В.В.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

представника потерпілого Козинець В.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду в м. Середина-Буда кримінальне провадження №1-кп/586/156/20 щодо:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Середина-Буда Сумської області, громадянки України, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , має вищу освіту, заміжня, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює на посаді головного бухгалтера ДП «Середино-Будський агролісгосп», раніше не судима,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З обвинувального акта встановлено, що з 15.03.2018 ОСОБА_1 наказом №84 призначена на посаду головного бухгалтера ДП «Середино-Будський агролісгосп», з яким остання була ознайомлена 05.02.2018.

Згідно з п. 1 «Загальних положень» посадової інструкції головного бухгалтера ДП «Середино-Будський агролісгосп» - головні бухгалтери забезпечують організацію бухгалтерського обліку в об`єднаннях, на підприємствах, організаціях, установах та контроль за раціональним, економічним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереженням власності.

Відповідно до п. 5 «Загальних положень» на головного бухгалтера не можуть бути покладені обов`язки, пов`язані з безпосередньою матеріальною відповідальністю за грошові кошти та матеріальні цінності. Йому забороняється отримувати безпосередньо по чекам та іншим документам грошові кошти та товарно-матеріальні цінності для об`єднання, підприємства, організацій, установ.

Відповідно до п. 8 розділу «Обов`язки головних бухгалтерів» - головний бухгалтер, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку на підставі встановлених правил його ведення, зобов`язаний забезпечити:

б) повний звіт надходжень грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасного відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов`язаних з їх рухом;

в) достовірний облік витрат виробництва і звернення, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних та інших робіт, складання економічного обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт та послуг;

г) точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємству, організації, установі у відповідності з встановленими правилами;

д) вірне нарахування та своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внески на державне соціальне страхування, засоби фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені строки заборгованості банкам тощо;

е) участь в роботі юридичних служб по оформленню матеріалів по недостачам та розкраданням грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за передачею в належних випадках цих матеріалів до судових та слідчих органів, а при відсутності юридичних служб - безпосереднє виконання цих функцій;

ж) перевірка організації бухгалтерського обліку і звітності у виробничих (структурних) одиницях об`єднань, а також у виробництвах та господарствах, виділених на окремий баланс, своєчасний інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу;

з) складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів та бухгалтерських записів, надання її у встановлені строки відповідним органам;

и) здійснення (спільно з іншими підрозділами та службами) економічного аналізу фінансово-господарської діяльності об`єднання, підприємства, організації, установи по даним бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат та невиробничих витрат;

м) своєчасне проведення спільно з іншими підрозділами та службами у виробничих (структурних) одиницях об`єднань, а також у виробництвах та господарствах, виділених на окремий баланс, перевірок і документальних ревізій та підготовку пропозицій для покращення їх роботи;

н) збереження бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх в установленому порядку до архіву.

Відповідно до п.9 розділу «Обов`язки головних бухгалтерів» посадової інструкції - головний бухгалтер спільно з керівниками відповідних підрозділів та служб зобов`язаний ретельно контролювати:

а) дотримання встановлених правил оформлення, приймання та відпуску товарно-матеріальних цінностей;

в) дотримання встановлених правил інвентаризації грошових коштів, товарно- матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов`язань;

г) стягнення у встановлені строки дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни;

д) законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат.

Згідно з п. 10 розділу «Обов`язки головних бухгалтерів» посадових обов`язків - при наявності у складі підприємства самостійної фінансової служби на головного бухгалтера покладаються обов`язки по обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій та контролю за законністю, своєчасністю оформлення цих операцій.

Пункт 11 розділу «Обов`язки головних бухгалтерів» передбачає, що головний бухгалтер зобов`язаний активно примати участь у підготовці заходів, попереджуючих утворення недостач і незаконного використання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового та господарського законодавства. В разі виявлення незаконних дій посадових осіб (приписки, використання коштів не за призначенням ті інших порушень і зловживань) головний бухгалтер повідомляє про це керівника підприємства для вжиття заходів.

Пункт 12 розділу «Обов`язки головних бухгалтерів» інструкції передбачає, що документи, які є підставою для приймання та видачі грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, а також кредитні та розрахункові зобов`язання підписуються керівником підприємства та головним бухгалтером або особами, які ними уповноважені. Надання права підписання документів цим особам повинно бути оформлено наказом по підприємству.

Вищевказані документи без підпису головного бухгалтера або осіб, ними уповноваженими на це, рахуються недійсними і не мають прийматись до виконання матеріально-відповідальними особами та працівниками бухгалтерії даного підприємства.

Відповідно до п. 13 розділу «Обов`язки головних бухгалтерів» - головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання та оформлення документи по операціях, які мають протиріччя законодавству та встановленому порядку приймання, зберігання та використання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

У випадку отримання від керівника підприємства розпорядження здійснити таку дію головний бухгалтер, не приводячи його у виконання, у письмовій формі звертає увагу керівника на незаконність даного розпорядження. При отриманні від керівника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер виконує його. Всю повноту відповідальності за незаконність здійснення несе керівник підприємства, який зобов`язаний про прийняте ним рішення невідкладно у письмовій формі повідомити керівнику вищестоящого органу.

Відповідно до п. 15 розділу «Права головних бухгалтерів» посадової інструкції - вимоги головного бухгалтера в частині порядку оформлення операцій і надання в бухгалтерію або на вимірювальні поставки необхідних документів та відомостей є обов`язковими для всіх підрозділів та служб підприємства.

Відповідно до ч.3 ст.18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП «Середино-Будський агролісгосп» (ідентифікаційний код юридичної особи 14027095), виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто являлась службовою особою вказаного підприємства.

Так, ОСОБА_1 , займаючи посаду головного бухгалтера ДП «Середино-Будський агролісгосп», будучи службовою особою, здійснила службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди ДП «Середино-Будський агролісгосп» на загальну суму 130 000 грн, за наступних обставин.

23.03.2018, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме в кабінеті головного бухгалтера адміністративної будівлі ДП «Середино-Будський агролісгосп», розташованої за адресою: вул. Центральна, 115, м. Середина-Буда Сумської області, в телефонній розмові отримала близько 12:00 год. від директора ДП «Середино-Будський агролісгосп» ОСОБА_2 усну вказівку перерахувати грошові кошти підприємства в сумі 130 000 грн на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «А-Банк», за придбання підприємством запасних автомобільних частин, при цьому не надавши будь-яких укладених договорів купівлі-продажу та рахунків-фактур, проте пообіцяв надати їх пізніше.

При цьому ОСОБА_1 , розуміючи, що на той час автомобільні запчастини на підприємство не поставлені, а також те, що будь-які документи про купівлю-продаж вказаних товарів у бухгалтерії відсутні, усвідомлюючи про можливість непоставки вказаного товару до підприємства, розуміючи можливе настання суспільно-небезпечних наслідків, виконала усну вказівку ОСОБА_2 та, підготувавши відповідні платіжні доручення №312 від 23.03.2018 на суму 124 000 грн та №313 від 23.03.2018 на суму 6 000 грн, перерахувала вищевказані грошові кошти в сумі 130 000 грн на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_3 ».

Згідно з накладними №45, 46, 47 від 22.03.2018, виданими постачальником ФОП « ОСОБА_3 », в яких зазначений одержувач директор ДП «Середино-Будський агролісгосп» ОСОБА_2 , в яких наявні підписи отримувача та печатки підприємства, зазначено про отримання товару останнім на загальну суму 130 000 грн.

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що одержувач в особі ДП «Середино-Будський агролісгосп» вищевказані запчастини не отримало, будь-які відомості про постановку їх на баланс підприємства відсутні.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 06.07.2020 №19/119/11-3/84е встановлено, що сума грошових коштів, перерахованих фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 дочірнім підприємством «Середино-Будський агролісгосп» відповідно до платіжних доручень №312 від 23.03.2018 та №313 від 23.03.2018 за придбання запчастин, документально підтверджується в сумі 130 000 грн.

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_1 ДП «Середино-Будський агролісгосп» спричинено збитки на загальну суму 130 000 грн, що в 147 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

У підготовчому судовому засіданні представник потерпілого Козинець В.В. надала клопотання, підписане директором ДП «Середино-Будський агролісгосп» ОСОБА_4 та головою загальних зборів трудового колективу ОСОБА_5 , про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у зв`язку з передачею на поруки трудового колективу ДП «Середино-Будський агролісгосп» (на підставі ст.47 КК України), а також протокол №1 загальних зборів трудового колективу Середино-Будського дочірнього агролісогосподарського підприємства «Середино-Будський агролісгосп» від 28.09.2020, де вирішувалося питання про взяття на поруки ОСОБА_1 та подачу до суду клопотання про звільнення останньої від кримінальної відповідальності. Заявлене клопотання ОСОБА_6 підтримала та просила його задовольнити.

Обвинувачена ОСОБА_1 підтримала клопотання, просила звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із передачею на поруки колективу ДП «Середино-Будський агролісгосп»; підтвердила фактичні обставини справи, викладені в обвинувальному акті, визнала свою вину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, щиро кається у вчиненому.

Прокурор Махортов В.В. вважав за можливе задовольнити клопотання та звільнити обвинувачену від кримінальної відповідальності у зв`язку із передачею на поруки, посилаючись на те, що обвинувачена вперше вчинила нетяжкий злочин та щиро розкаялася.

Суд, заслухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали справи, прийшов до такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно з п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення, як закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 284 КПК України.

Згідно зі ст. 47 КК України особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку. У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення.

Відповідно до роз`яснень, викладених у п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23.12.2005 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки є щире розкаяння особи, яке свідчить про її бажання спокутувати провину перед колективом підприємства, установи чи організації та виправити свою поведінку. Звільнення від кримінальної відповідальності за ст.47 КК України можливе лише за клопотанням колективу підприємства, установи чи організації, членом якого є особа, про передачу її на поруки. За наявності зазначених вище обставин, а також належно оформленого клопотання суд вправі звільнити особу від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу. Згідно з п.6 даної постанови звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст.47 КК України має умовний характер, а саме: ця особа протягом року з дня передачі на поруки повинна виправдати довіру колективу, не ухилятися від заходів виховного характеру та не порушувати громадський порядок.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 367 КК України, згідно зі ст.12 КК України є нетяжким злочином. Згідно з приміткою до ст.45 КК України даний злочин не відноситься до корупційних кримінальних правопорушень.

Згідно з вимогою про наявність судимостей від 10.07.2020 ОСОБА_1 вперше вчинила нетяжкий злочин.

Згідно з характеристикою, наданою ДП «Середино-Будський агролісгосп» від 14.09.2020, ОСОБА_1 зарекомендувала себе як добросовістна, ініціативна, старанна працівниця, порушень виробничої дисципліни та стягнень не має, користується авторитетом у колективі, нагороджувалася подякою.

Судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_1 правильно розуміє і не оспорює зміст обвинувачення та правову кваліфікацію своїх дій за ч.1 ст. 367 КК України, у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення та щиро покаялася, надала свою згоду на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності такої позиції.

Крім того, судом встановлено, що обвинувачена цілком розуміє свої права, визначені ч.3 ст.285 КПК України, та підставу звільнення від кримінальної відповідальності.

Сукупність вищезазначених обставин свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 47 КК України, для звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що обвинувачена ОСОБА_1 може бути звільнена від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу ДП «Середино-Будський агролісгосп» за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку, а кримінальне провадження №1-кп/586/156/20 щодо неї підлягає закриттю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 44, 47 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 284, ст.285, ч. 4 ст. 286, ст.ст. 288, 314, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з передачею її на поруки колективу Середино-Будського дочірнього агролісогосподарського підприємства «Середино-Будський агролісгосп», якщо вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Кримінальне провадження №1-кп/586/156/20 за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, – закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Повідомити колектив ДП «Середино-Будський агролісгосп»» про передачу їм ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на поруки та направити їм копію даної ухвали.

Роз`яснити ОСОБА_1 , що у разі порушення нею умов передачі на поруки, відповідно до ч. 2 ст. 47 КК України вона буде притягнута до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 367 КК України.

Роз`яснити колективу ДП «Середино-Будський агролісгосп»», що відповідно до ч. 1 ст. 289 КПК України, якщо протягом року з дня передачі ОСОБА_1 на поруки колективу, вона не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Сумського апеляційного суду через Середино-Будський районний суд Сумської області.

Головуючий: суддя О.І. Ситайло

Часті запитання

Який тип судового документу № 91896912 ?

Документ № 91896912 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 91896912 ?

Дата ухвалення - 30.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91896912 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 91896912 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Попередній документ : 91896910
Наступний документ : 91904441