Рішення № 90594143, 21.07.2020, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
21.07.2020
Номер справи
916/1004/20
Номер документу
90594143
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"21" липня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1004/20

За позовом: Одеського обласного комунального підприємства «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2» (вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012; код 05384577)

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Прайм-Тайм» (вул. Канатна, 83, к. 810, м. Одеса, 65012; код 31977043)

про стягнення

Суддя Рога Н.В.

Секретар с/з Луцюк Р.П.

Представники сторін:

Від позивача: Пятигорец В.І. - на підставі ордеру серії ОД №272390 від 09.04.2020р.;

Від відповідача: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ: Позивач - Одеське обласне комунальне підприємство (далі - ООКП) «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2», звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Телерадіокомпанія «Прайм-Тайм» про стягнення заборгованості по орендній платі у розмірі 11 590 грн 54 коп., пені у розмірі 2 114 грн 87 коп., заборгованості по комунальним та експлуатаційним послугам у розмірі 170 963 грн 30 коп.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.04.2020р. позовну заяву Одеського обласного комунального підприємства «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2» залишено без руху на підставі ч.3 ст.162 та п.1 ч.1 ст.164 Господарського процесуального кодексу України.

27 квітня 2020 р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява від позивача щодо усунення недоліків з доказами, зазначеними в ухвалі суду.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 04.05.2020р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №916/1004/20 в порядку спрощеного позовного провадження. Судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 21.05.2020р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.05.2020р. судове засідання із розгляду справи по суті відкладено на 16.06.2020р.

04 червня 2020р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява Одеського обласного комунального підприємства «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2» про зменшення розміру позовних вимог, відповідно до якої позивач просить стягнути заборгованість по орендній платі у розмірі 11 590 грн 54 коп., пеню у розмірі 2 114 грн 87 коп., заборгованість по комунальним та експлуатаційним послугам у розмірі 147 939 грн 34 коп.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 16.06.2020р. судове засідання із розгляду справи по суті відкладено на 09.07.2020р. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 09.07.2020р судове засідання із розгляду справи по суті відкладено на 21.07.2020р.

Представник позивача в судовому засіданні підтримує позові вимоги, просить їх задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві, з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог.

Відповідачу ухвали суду про відкриття провадження у справі №916/1004/20 від 04.05.2020р. та про відкладення судових засідань від 21.05.2020р., 16.06.2020р. та 09.07.2020р. були направлені судом за юридичною адресою наявною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Так, ухвали суду від 04.05.2020р. та 21.05.2020р. були повернуті поштою неврученими з приміткою: «за закінченням строку зберігання». Ухвали суду від 16.06.2020р. та 09.07.2020р. були вручені отримувачу, про що свідчать поштові повідомлення, які містяться в матеріалах справи.

На підставі вищенаведеного суд дійшов висновку, що відповідач обізнаний про розгляд Господарським судом Одеської області справи №916/1004/20 за позовом ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2».

Відзив на позовну заяву у встановлений судом строк відповідачем надано не було.

Відповідно до частини дев`ятої статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Позивач у справі зазначив, що 01.01.2012р. між ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2» (Орендодавець) та ТОВ «Телерадіокомпанія «Прайм-Тайм» (Орендар) було укладено Договір оренди нежитлового приміщення з небюджетною організацією №57.

На підставі укладеного Договору оренди відповідач орендує в адміністративному будинку №2 Одеської обласної ради по вул.Канатній,83 м.Одеси 7 кімнат, загальною площею 198,90 кв.м.

Пунктом 3.1 Договору визначено, що орендна плата сплачується Орендодавцю щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітнім, та визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку - листопад 2011р. - 3 334 грн. 41 коп. Орендна плата за перший місяць оренди - січень - визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за грудень 2011 року та січень 2012 року. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. На суму орендної плати нараховується ПДВ за ставкою 20% згідно діючого законодавства.

Однак, в порушення вищезазначених умов Договору відповідачем за період з 01.01.2019р. по 29.02.2020р. не сплачувалась орендна плата, у зв`язку з чим утворилась заборгованість по орендним платежами у розмірі 34 725 грн. 85 коп.

В позовній заяві ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2» зазначило, що по заборгованості по орендній платі за період з 01.08.2019р. по 31.12.2019р. Господарським судом Одеської області видано судовий наказ від 02.03.2020р. у справі №916/520/20 на суму 23 135 грн. 31 коп., у зв`язку з чим наявна заборгованість у розмірі 11 590 грн. 54 коп.

Відповідно п. 3.3. Договору орендна плата, сплачена несвоєчасно або не в повному обсязі, сплачується Орендодавцеві з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочки, включаючи день оплати.

Таким чином, керуючись п.3.3 Договору позивач нарахував відповідачу пеню за несвоєчасну сплату орендних платежів за період з 01.08.2019р. по 29.02.2020р. у розмірі 2 114 грн. 87 коп., яку просить стягнути на свою користь.

Відповідно до п.4.10 Договору оренди Орендар зобов`язаний своєчасно та повністю відшкодовувати Орендодавцю усі експлуатаційні витрати, пов`язані з утриманням орендованого майна та компенсувати комунальні послуги, фактично отримані ним згідно потужності наявних приладів та обладнання.

Так, у відповідності до п.3.4 Договору оренди орендна плата, визначена п.3.1 Договору, не враховує ПДВ, експлуатаційні витрати Орендодавця по утриманню обєкта оренди, які сплачуються Орендарем на підставі виставлених Орендодавцем рахунків за ставками, що діють на час сплати, не пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за звітнім.

Позивач зазначає, що експлуатаційні витрати є істотною умовою договору оренди, і при укладенні Договору він розраховував на отримання на відшкодування Орендарем експлуатаційних витрат.

Як стверджує позивач, відповідачем не було відшкодовано позивачу як Орендодавцю комунальні та експлуатаційні послуги за період з 01.08.2019р. по 29.02.2020р., у звязку з чим станом на дату подання позовної заяви розмір заборгованості становив 170 963 грн. 30 коп. В ході розгляду справи Орендарем в рахунок погашення заборгованості по відшкодуванню експлуатаційних витрат було сплачено 23 023 грн 96 коп. За таких обставин, за розрахунком позивача розмір заборгованості по відшкодуванню експлуатаційних витрат за період з 01.08.2019р. по 29.02.2020р. становить 147 939 грн 34 коп., які позивач також просить суд стягнути з відповідача.

В обґрунтування позову позивач також зазначає, що у відповідності до ч. 1 ст.193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Крім того, в обґрунтування позову позивач посилається на ст.ст. 173, 174 Господарського кодексу України, ст.ст. 525, 526, 762 Цивільного кодексу України.

Відповідач не скористався правом на судовий захист, письмового відзиву на позовну заяву до суду не надавав.

Дослідивши матеріали справи, на підставі чинного законодавства, судом встановлено, що згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №137999657 від 17.09.2018р. нежилі будівлі загальною площею 19280,2 кв.м, розташовані за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 83, належать територіальній громаді сіл, селищ, міст області в особі Одеської обласної ради на праві комунальної власності. Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №143265755 від 30.10.2018р. зазначені нежилі будівлі на праві господарського відання передано ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2».

Відповідно до Статуту ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2» ( п.2.2) основним завданням підприємства є організаційне забезпечення експлуатації, поточного утримання, ремонту та благоустрою адміністративної будівлі №2, що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 83. Предметом діяльності підприємства є, зокрема, надання за згодою з уповноваженим органом власника в оренду (або) користування з інших підстав приміщень в адміністративній будівлі №2 установам, організаціям, підприємствам незалежно від форм власності, та фізичним особам - підприємствам (п.2.3.2), забезпечення надання комунальних та інших послуг користувачам приміщень, що розташовані за адресою: м.Одеса, вул.Канатна, 83 (п.2.3.3).

Судом також встановлено, що 01.01.2012р. між ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2» (Орендодавець) та ТОВ «Телерадіокомпанія «Прайм-Тайм» (Орендар) було укладено Договір №57 оренди нежитлового приміщення з небюджетною організацією. Договір погоджено начальником Управління обласної ради з майнових відносин.

Сторони домовилися, що Договір діє з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. У разі відсутності письмової заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов Договору протягом одного місяця після закінчення терміну дії Договору він може бути продовженим на той самий термін і тих самих умовах. У такому разі сторони оформляють таке продовження його дії додаткової угодою до Договору, яка погоджується з власником.

Відповідно до матеріалів справи сторонами укладались додаткові угоди до Договору оренди №57, зокрема, щодо продовження строку дії Договору, а саме: Додаткова угода від 29.12.2012р., якою продовжено строк дії Договору до 31.12.2013р.; Додаткова угода від 19.05.2014р., якою продовжено строк дії Договору до 31.12.2014р.; Додаткова угода від 31.12.2014р., якою продовжено строк дії Договору до 31.12.2015р.; Додаткова угода від 31.12.2015р., якою продовжено строк дії Договору до 31.12.2016р.; Додаткова угода від 26.12.2016р., якою продовжено строк дії Договору до 31.12.2017р.; Додаткова угода від 29.12.2017р., якою продовжено строк дії Договору до 31.12.2018р.; Додаткова угода від 28.12.2018р., якою продовжено строк дії Договору до 31.12.2019р.; Додаткова угода від 28.12.2019р., якою продовжено строк дії Договору до 31.03.2020р.

Таким чином, Договір №57 оренди нежитлового приміщення з небюджетною організацією від 01.01.2012р. є чинним до 31.03.2020р.

Відповідно до п. 1.1 Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування (оренду) нежитлові приміщення на 15 поверсі, що складаються з 7 кімнат, загальною площею 198,90 кв.м, що розташовані у адміністративному будинку №2 Одеської обласної ради за адресою: м. Одеса. вуя, Канатна, 83, з метою використання під розміщення телерадіокомпанії.

Згідно ст.759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору найму (оренди).

Отже, між сторонами у справі склалися правовідносини щодо оренди комунального майна.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 1 ст. 626 Цивільного кодексу України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Частина 1 ст. 202 Цивільного кодексу України визначає, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

При цьому за правилами ст. 14 Цивільного кодексу України цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Частиною 1 ст. 173 Господарського кодексу України встановлено, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

У частині 1 ст. 174 Господарського кодексу України законодавець встановив, що господарські зобов`язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Згідно з ч.1 ст. 175 Господарського кодексу України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ч.1 ст. 762 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч.3 ст. 283 Господарського кодексу України об`єктом оренди можуть бути: державні та комунальні підприємства або їх структурні підрозділи як єдині майнові комплекси, тобто господарські об`єкти із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), відокремленою земельною ділянкою, на якій розміщений об`єкт, та автономними інженерними комунікаціями і системою енергопостачання; нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення); інше окреме індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення, що належить суб`єктам господарювання.

На виконання умов Договору №57 оренди нежитлового приміщення з небюджетною організацією сторонами було складено Акт прийому-передачі майна від 01.01.2012р., відповідно до якого ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2» передало, а ТОВ «Телерадіокомпанія «Прайм-Тайм» прийняло в оренду 7 кімнат, загальною площею 198,90 кв.м.

Пунктом 3.1 Договору визначено, що орендна плата сплачується Орендодавцю щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітнім, та визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку - листопад 2011р. - 3 334 грн. 41 коп. Орендна плата за перший місяць оренди - січень - визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за грудень 2011 року та січень 2012 року. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. На суму орендної плати нараховується ПДВ за ставкою 20% згідно діючого законодавства.

Відповідно до п.4.1. Договору Орендар повинен використовувати орендоване майно у відповідності до його цільового призначення та умов цього Договору, своєчасно та в повному обсязі сплачувати Орендодавцеві орендну плату та кошти, вказані в п.3.4 Договору.

Так, у відповідності до п.3.4 Договору оренди орендна плата, визначена п.3.1 Договору, не враховує ПДВ, експлуатаційні витрати Орендодавця по утриманню обєкта оренди, які сплачуються Орендарем на підставі виставлених Орендодавцем рахунків за ставками, що діють на час сплати, не пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за звітнім.

За приписами ст.193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно ст.526 Цивільного кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати свої зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Відповідно до ст.530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язання встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За матеріалами справи, відповідач не виконав своїх зобов`язань за Договором щодо сплати орендної плати за період 01.01.2019р. по 29.02.2020р. у строк, встановлений Договором, у зв`язку з чим утворилась заборгованість у розмірі 11 590 грн 54 коп.

Таким чином, суд дійшов висновку, що заборгованість по орендній платі за Договором №57 оренди нежитлового приміщення з небюджетною організацією у розмірі 11 590 грн 54 коп. підлягає стягненню з відповідача.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно п. 3.3. Договору орендна плата, сплачена несвоєчасно або не в повному обсязі, сплачується Орендодавцеві з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочки, включаючи день оплати.

Таким чином, керуючись п.3.3 Договору позивач нарахував відповідачу пеню за несвоєчасну сплату орендних платежів у розмірі 2 114 грн 87 коп. Однак, перевіривши розрахунок пені, наданий позивачем, суд встановив, що він здійснений без урахування положень п.6 ст.232 Господарського кодексу України, відповідно до якої нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано. Здійснивши власний розрахунок, суд дійшов висновку, що підлягає стягненню з відповідача пеня у розмірі 1 613 грн. 69 коп.

Відповідно до п.4.10 Договору оренди Орендар зобов`язаний своєчасно та повністю відшкодовувати Орендодавцю усі експлуатаційні витрати, пов`язані з утриманням орендованого майна та компенсувати комунальні послуги, фактично отримані ним згідно потужності наявних приладів та обладнання.

Відповідно до матеріалів справи відповідачем не було відшкодовано комунальні та експлуатаційні послуги за період з вересня 2019р по лютий 2020р. у розмірі 147 939 грн 34 коп. відповідно до рахунків-фактур: №СФ-00012234 від 30.09.2019р. на суму 19 399 грн. 70 коп., №СФ-0001385 від 31.10.2019р. на суму 20 269 грн. 63 коп., №СФ-0001518 від 29.11.2019р. на суму 27 381 грн. 36 коп., №СФ-0001658 від 28.12.2019р. на суму 27 177 грн. 14 коп., №СФ-0000072 від 31.01.2020р. на суму 27 307 грн. 75 коп. та №СФ-0000235 від 29.02.2020р. на суму 26 403 грн. 76 коп.

Таким чином, на підставі п.п. 3.1., 4.10 Договору суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог щодо стягнення з відповідача заборгованості за комунальними та експлуатаційними послугами у розмірі 147 939 грн. 34 коп.

Відповідно до ч.3 ст.13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За приписами ч.1 ст.73 цього Кодексу доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Приписами ст. 79 Господарського процесуального Кодексу України передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Враховуючи часткове задоволення позовних вимог, витрати по сплаті судового збору слід покласти на відповідача пропорційно задоволеним позовним вимогам у відповідності до положень ст.129 ГПК України.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 123, 129, 232, 238, 240, 241 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Одеського обласного комунального підприємства «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Прайм-Тайм» про стягнення заборгованості по орендним платежам у розмірі 11 590 грн 54 коп., пені у розмірі 2 114 грн 87 коп., заборгованість по комунальним та експлуатаційним послугам у розмірі 147 939 грн. 34 коп. - задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Прайм-Тайм» (вул. Канатна, 83, к. 810, м. Одеса, 65012; код 31977043) на користь Одеського обласного комунального підприємства «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку №2» (вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107; код 05384577) заборгованість по орендним платежам у розмірі 11 590 грн 54 коп., пеню у розмірі 1 613 грн. 69 коп., заборгованість по комунальним та експлуатаційним послугам у розмірі 147 939 грн. 34 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 417 грн. 15 коп.

3. У решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня його проголошення (підписання).

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено 27 липня 2020 р.

Суддя Н.В. Рога

Часті запитання

Який тип судового документу № 90594143 ?

Документ № 90594143 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 90594143 ?

Дата ухвалення - 21.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90594143 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 90594143 ?

В Господарський суд Одеської області
Попередній документ : 90594142
Наступний документ : 90594144