Ухвала суду № 88885119, 23.04.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
23.04.2020
Номер справи
911/434/20
Номер документу
88885119
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

"23" квітня 2020 р. м. Київ Справа № 911/434/20

За позовомАкціонерного товариства “Українська залізниця” (03680, м. Київ, вул. Тверська, 5) в особі Регіональної філії “Придніпровська залізниця” (49602, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 108)ДоТовариства з обмеженою відповідальністю “Вайтлес” (09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Б. Хмельницького, 28. оф. 29)Простягнення 97050,00 грн

Без повідомлення учасників

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство “Українська залізниця в особі Регіональної філії “Придніпровська залізниця” (далі – позивач) звернулося до Господарського суду Київської області з позовом № НЮС-01/24 від 22.01.2020, заявивши вимоги про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю “Вайтлес” (далі – відповідач) 97050,00 грн штрафу за невірно зазначену масу вантажу у залізничній накладній №43542596 при здійсненні перевезення вантажу у вагоні №66490657.

Позовні вимоги мотивовані порушенням відправником вимог законодавства щодо оформлення провізних документів, зокрема, ст.24, 118, 122 Статуту залізниць України.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 24.02.2020 відкрито провадження у справі № 911/434/20, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін у зв`язку з малозначністю в порядку п.1 ч.5 ст.12, ч.1 ст.247, ч.1 ст.250 Господарського процесуального кодексу України, відповідачу визначено строк для подання відзиву на позов та заперечень на відповідь на відзив, позивачу - строк для подання відповіді на відзив та ін.

В установлений строк відповідач надіслав до суду відзив на позовну заяву від 13.03.2020 №45-В, відповідного до якого Товариство з обмеженою відповідальністю “Вайтлес” проти позову заперечує, стверджуючи про відсутність жодних законних передумов для задоволення заявленого позову. На переконання відповідача стягнення п`ятикратного штрафу за невірне зазначення у перевізному документі маси вантажу не передбачене ні законами України, у тому числі Господарським кодексом України, ні договором перевезення, що був оформлений сторонами шляхом складення накладної №43542596.

Крім того, у відзиві на позовну заяву відповідач просить призначити розгляд справи у порядку загального позовного провадження, оскільки суд передчасно відніс її до категорії малозначних, адже не дивлячись на ознаки малозначності (ціна позову), мова йде про суттєві зміни судової практики у такій категорії спорів і розгляд цієї справи в порядку спрощеного позовного провадження призведе до погіршення правового становища відповідача, позбавить його реальної можливості оскарження судового рішення в суді касаційної інстанції. Також відповідач зазначає, що ця справа має виняткове для нього значення, адже стягнення суми штрафу, який не охоплюється його прибутками від здійсненого перевезення за спірною накладною та однозначно призведе до банкрутства підприємства, тоді як позивач не поніс жодних збитків від неправильного зазначення маси вантажу у накладній.

Позивач відповідь на відзив не подав.

Розглянувши вимогу позивача про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, що вміщена у відзиві на позовну заяву суд вважає за можливе її задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст.247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи, якими у розумінні ч.5 ст.12 є Господарського процесуального кодексу України справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у ч.4 цієї статті.

При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

У порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи: про банкрутство; за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій); у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; у спорах, що виникають з відносин, пов`язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції; у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних такою посадовою особою юридичній особі її діями (бездіяльністю); у спорах щодо приватизації державного чи комунального майна; в яких ціна позову перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; інші вимоги, об`єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 3 - 8 цієї частини.

Згідно з ч.1 ст.250 Господарського процесуального кодексу України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

У ч.4 ст.250 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про залишення заяви відповідача без задоволення або про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Відповідно до ч.6 ст.250 Господарського процесуального кодексу України якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

Отже, чинне процесуальне законодавство передбачає право суду здійснити перехід від розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження до розгляд справи за правилами загального позовного провадження у урахуванням конкретних обставин справи.

Проаналізувавши доводи відповідача, суд вважає їх ґрунтовними, адже переданий на розгляд спір має суттєве значення для Товариства з обмеженою відповідальністю “Вайтлес” як у фінансовому, так і правовому аспекті. При цьому на увагу заслуговує аргумент відповідача щодо неможливості касаційного оскарження рішення у справі, у разі незгоди сторони з ним, адже п.2 ч.3 ст.287 Господарського процесуального кодексу України встановлено обмеження для касаційного оскарження судових рішень у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи викладене, з метою уникнення порушення прав та інтересів учасників провадження, забезпечення рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом та дотримання принципу змагальність сторін, доступу до правосуддя, а також для всебічного і ґрунтовного з`ясування всіх обставин справи, встановлення істини у спорі, суд дійшов висновку про недоцільність подальшого розгляду заявленого спору як малозначного та наявність достатніх підстав переходу до розгляду справи за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

Керуючись ст.12, 42, 234-235, 247, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Перейти до розгляду справи №911/434/20 за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

2. Підготовче засідання призначити на 20.05.2020 о 10:50. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

3. Викликати у підготовче засідання сторін, явку яких визнати обов`язковою. Повноваження представників оформити відповідно до вимог ст.56, 58, 60 Господарського процесуального кодексу України. У разі неявки – повідомити суд про причини такої неявки з документальним підтвердженням.

4. Встановити позивачу строк для подачі відповіді на відзив із додержанням вимог ст.166 Господарського процесуального кодексу України, у разі реалізації ним такого права, – п`ять днів з дня отримання цієї ухвали.

6. Встановити відповідачу строк для подачі заперечень на відповідь на відзив із додержанням вимог ст.167 Господарського процесуального кодексу України, у разі реалізації ним такого права, – п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив.

7. Учасникам процесу надати суду для огляду оригінали всіх документів, копії яких подані (подаватимуться) до суду, оформити письмові докази, що подаються до суду, відповідно до вимог ст.91 Господарського процесуального кодексу України, а заяви, клопотання та заперечення з процесуальних питань в письмовій формі – відповідно до вимог ст.170 Господарського процесуального кодексу України.

8. Повідомити сторін, що відповідно до ч.4 ст.197 Господарського процесуального кодексу України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, у разі наявності у суду відповідної технічної можливості. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” або Державною судовою адміністрацією України.

9. Повідомити сторін, що відповідно до п.4 розділу Х “Прикінцеві та Перехідні положення” Господарського процесуального кодексу України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені ст.46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину. Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

10. Попередити учасників про те, що відповідно до п.4 ч.1 ст.226 Господарського процесуального кодексу України суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

11. Попередити сторін про майнову відповідальність, передбачену ст.135 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію у справі сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Ухвала набирає законної сили 23.04.2020 оскарженню не підлягає.

Суддя О.О. Третьякова

Часті запитання

Який тип судового документу № 88885119 ?

Документ № 88885119 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88885119 ?

Дата ухвалення - 23.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88885119 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 88885119 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 88885117
Наступний документ : 88885122