Ухвала суду № 86691404, 26.12.2019, Закарпатський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
26.12.2019
Номер справи
260/1411/19
Номер документу
86691404
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2019 рокум. Ужгород№ 260/1411/19

Закарпатський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Рейті С.І.

при секретарі судового засідання Олійник В.В.

за участі представників

позивача: Шолох І.О. (довіреність від 28.10.2019 року № 03-24/2646), Суязова (Пшеницька) Г.В. (довіреність від 18.11.2019 року № 03-24/2809)

відповідача: Кормош Ю.І. (довіреність від 30.10.2019 року № 01-06/586), Мишинчук В.В. (довіреність від 05.11.2019 року № 01-06/601)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області до Виноградівської районної ради Закарпатської області про визнання незаконним та скасування рішення, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до ст. 243 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 26 грудня 2019 року проголошено вступну та резолютивну частину ухвали. Ухвала в повному обсязі складена 27 грудня 2019 року.

Виноградівська районна державна адміністрація Закарпатської області (далі – позивач, Виноградівська ОСОБА_1 ) звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовом до Виноградівської районної ради Закарпатської області (далі – відповідач, Виноградівська районна рада) про визнання незаконним та скасування рішення Виноградівської районної ради Закарпатської області від 06.09.2019 року № 790 "Про створення Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району" Виноградівської районної ради Закарпатської області" та скасування запису про державну реєстрацію Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району" Виноградівської районної ради Закарпатської області" № 13101020000002239 від 12.09.2019 року.

Ухвалою суду від 31.10.2019 року адміністративний позов Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області до Виноградівської районної ради Закарпатської області про визнання незаконним та скасування рішення залишено без розгляду в частині позовних вимог про скасування запису про державну реєстрацію Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району" Виноградівської районної ради Закарпатської області" № 13101020000002239 від 12.09.2019 року.

В судовому засіданні представники позивача позовні вимоги підтримали в повному обсязі, представники відповідача проти задоволення позовних вимог заперечили.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши думку представників сторін, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов наступного висновку.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) передбачено, що завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Адміністративною справою відповідно до п.1 ч.1 ст.4 КАС України є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір.

Публічно правовий спір згідно з п.2 ч.1 ст.4 КАС України - спір, у якому: хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв`язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; або хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке уповноважує або зобов`язує надавати такі послуги виключно суб`єкта владних повноважень, і спір виник у зв`язку із наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг; або хоча б одна сторона є суб`єктом виборчого процесу або процесу референдуму і спір виник у зв`язку із порушенням її прав у такому процесі з боку суб`єкта владних повноважень або іншої особи.

Таким чином, публічно-правовий спір є видом правового спору, для якого характерні наступні ознаки: спір виникає з публічно-правових відносин; сторонами спору є суб`єкти публічно-правових відносин, серед яких особливим правовим статусом наділені органи публічної адміністрації; сфера виникнення спору зумовлена реалізацією публічного інтересу; предметом спору є рішення, дії чи бездіяльність суб`єктів публічно-правових відносин, які порушують або можуть порушити права, свободи та інтереси інших суб`єктів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема, в спорах фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Згідно п.7 ч.1 ст.4 КАС України термін "суб`єкт владних повноважень" визначає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадову чи службову особу, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг (п. 7 ч. 1 ст. 4 вказаного Кодексу).

Отже, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), відповідно, прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій.

Положення ч. 1 ст. 4, ст. 19 КАС України, визначаючи поняття публічно-правового спору та предметну юрисдикцію адміністративних судів, жодним чином не пов`язують правову природу таких понять із суб`єктним складом правовідносин, тобто зазначення у позові у якості позивача та відповідача суб`єктів владних повноважень, на думку суду, не робить такий спір публічно-правовим.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів.

Згідно роз`яснень викладених в п. 3.1, 3.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №10 від 24.10.2011 року "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам", господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов: участь у спорі суб`єкта господарювання; наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин; наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

Таким чином, господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб`єктами господарської діяльності, а також спори, пов`язані з: утворенням суб`єктів господарювання, їх реорганізацією і ліквідацією, включаючи спори про визнання недійсними установчих документів, припинення діяльності юридичної особи та скасування її державної реєстрації.

Відповідно до ст.55 Господарського кодексу України, суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем оскаржено рішення Виноградівської районної ради № 790 від 06.09.2019 року "Про створення Комунальної установи "Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району" Виноградівської районної ради Закарпатської області.

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району" Виноградівської районної ради Закарпатської області є самостійним суб`єктом господарювання, що здійснює некомерційну (неприбуткову) господарську діяльність та фінансується за рахунок коштів районного бюджету, передбачених на освіту.

Комунальна установа створена відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України та була зареєстрована в установленому Законом порядку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах Державного казначейства, гербову печатку, штампи та фірмові бланки зі своїм найменуванням та здійснює діяльність, визначену статутом, тобто, є суб`єктом господарювання в розумінні ст.55 Господарського кодексу України.

Засновником Комунальної установи є Виноградівська районна рада Закарпатської області, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міст Виноградівського району.

Відповідно до ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Однак, рішення районною радою приймаються не тільки як суб`єктом владних повноважень у сфері публічних відносин, а і як власником майна та засновником підприємств, установ, організації.

Частиною 2 ст. 20 Господарського кодексу України встановлено способи захисту прав суб`єктів господарювання серед яких - визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб`єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб`єкта господарювання.

Позивач у даній справі оскаржує рішення № 790 від 06.09.2019 року, яким Виноградівська районна рада утворила комунальну установу, затвердила її статут, затвердила структуру та чисельність комунальної установи, призначила конкурс на посаду директора установи.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку, що оскаржене рішення Виноградівської районної ради не є рішеннями суб`єкта владних повноважень в розумінні положень КАС України, що спрямовані на регулювання публічних відносин, а є рішеннями власника (засновника), якими такий власник (засновник) реалізував своє право на створення комунальної установи та визначення її статусу, відтак, даний спір має вирішуватися судом за правилами господарського судочинства.

Вказана позиція узгоджується із викладеною в ухвалі Львівського окружного адміністративного суду від 8 травня 2018 року у справі № 813/1232/18, яка набрала законної сили у відповідності до постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 22 серпня 2018 року (справа № 876/4941/18).

Згідно з п.1 ч.1 ст.238 КАС України, якщо справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства суд закриває провадження у справі.

У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається (ч.2 ст.239 КАС України).

Якщо провадження у справі закривається з підстави, встановленої п. 1 ч. 1 ст. 238 цього Кодексу, суд згідно з ч.1 ст.239 КАС України повинен роз`яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ.

Суд роз`яснює заявнику, що поданий ним позов відноситься до юрисдикції господарських судів та має розглядатися Господарським судом Закарпатської області.

Керуючись ст. ст. 5, 19, 238, 241 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі за позовом Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області (Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5 код ЄДРПОУ 22105981) до Виноградівської районної ради Закарпатської області (Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5 код ЄДРПОУ 04053720) про визнання незаконним та скасування рішення - закрити.

2. Ухвала набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 256 КАС України, та може бути оскаржена до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Закарпатський окружний адміністративний суд протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення, а в разі проголошення в судовому засіданні вступної та резолютивної частини ухвали - протягом п`ятнадцяти днів з дня складення повного рішення.

Суддя С.І. Рейті

Попередній документ : 86691403
Наступний документ : 86691405