Ухвала суду № 86400045, 16.12.2019, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
16.12.2019
Номер справи
916/3707/19
Номер документу
86400045
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

"16" грудня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/3707/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Д.О.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська кабельна компанія» (вул. Мельницька, 26/2, а/с 129, м. Одеса, 65005) про забезпечення позову до подання позовної заяви до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» (вул. Басейна, буд. 5, м. Одеса, 65039) про визнання протиправною та скасування оперативно-господарської санкції, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська кабельна компанія» звернулось до Господарського суду Одеської області із заявою, в якій просить суд вжити заходи по забезпеченню позову у вигляді заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» вчиняти дії, направлені на припинення надання послуг водовідведення (відключення об`єкта заявника від послуг водовідведення) до закінчення розгляду справи, у тому числі заборонити видавати накази, розпорядження, наряди, приписи чи інші документи (в т.ч. в електронному вигляді) з метою відключення об`єкту заявника від послуг водовідведення, а також заборонити здійснювати припинення надання послуг водовідведення (відключення) власними господарськими силами та засобами.

Звертаючись до господарського суду з вищевказаною заявою заявник зазначає, що ним було отримано від ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» лист-повідомлення від 02.12.2019 №9833 про застосування до ТОВ «Українська кабельна компанія» оперативно-господарської санкції у вигляді нарахування оплати за скид ненормативно-очищених стічних вод у міську каналізаційну мережу на суму 108470,88 грн. ТОВ «Українська кабельна компанія» не погоджується з вищевказаною санкцією та має намір її оскаржити шляхом подання відповідного позову до Господарського суду Одеської області, водночас, оскільки вищевказаний лист містить попередження про те, що заявника буде відключено від послуг водовідведення у випадку несплати коштів у вищевказаній сумі, заявник звернувся до суду із заявою про забезпечення позову, враховуючи, що відключення об`єкту заявника від послуг водовідведення змусить останнього фактично виконати санкцію, знизить ефективність захисту та ускладнить поновлення порушених прав позивача.

Згідно з ст. 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 137 ГПК України позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачу вчиняти певні дії.

За змістом статті 138 ГПК України заява про забезпечення позову до подання позовної заяви подається за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для відповідного позову, або до суду за місцезнаходженням предмета спору - якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред`явити позов протягом десяти днів, а у разі подання заяви про арешт морського судна - тридцяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.

Так, при вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд здійснює оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

При цьому особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна довести суду необхідність вжиття у справі заходів забезпечення позову. З цією метою обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову, а також необхідним, в даному випадку, є обґрунтування заявником обставин, які б свідчили, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів заявника.

Адекватність заходу до забезпечення позову, який застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається, а оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії або забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

При цьому, Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду в постанові від 16.08.2018 у справі №910/1040/18 зазначив, що у випадку звернення позивача до суду з немайновою позовною вимогою, судове рішення у разі задоволення якої не вимагатиме примусового виконання, то в такому випадку повинна застосовуватися та досліджуватися така підстава вжиття заходів забезпечення позову, як достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся, а не підстава вжиття заходів забезпечення позову, як достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду. При цьому в таких немайнових спорах має досліджуватися, чи не призведе невжиття заявленого заходу забезпечення позову до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав, оскільки позивач не зможе їх захистити в межах одного цього судового провадження за його позовом без нових звернень до суду.

Так, згідно з свідоцтвом про право власності від 19.06.2006, виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради, заявнику – Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська кабельна компанія» на праві спільної часткової власності належить 83/100 частин об`єкту нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 2.

Згідно з рахунком від 26.11.2019 №508212/69333 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» нарахувало до сплати з заявника 108470,88 грн за скид понаднормативних стічних вод по вул. Мельницька, 26/2, згідно з договором від 16.03.2017 №31213.

Листом від 02.12.2019 №9833 ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» повідомило заявника про необхідність сплатити кошти в сумі 108470,88 грн за скид стічних вод в міську каналізацію з наданням доказів цієї оплати до 19.12.2019, а також попередив заявника, що у випадку несплати вказаної суми ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» буде вимушене припинити надання послуг водовідведення без додаткового попередження з 20.12.2019.

Як вбачається із заяви про забезпечення позову, заявник не погоджується з вищевказаними діями ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» щодо нарахування коштів за скид понаднормативних стічних вод та має намір їх оскаржити в судовому порядку шляхом подання відповідного позову до Господарського суду Одеської області протягом 10 днів.

Отже, заявником на вирішення суду буде переданий спір щодо оскарження вищевказаних дій (рішення) ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал», відповідно вчинення останнім дій на припинення надання заявнику послуг з водовідведення у зв`язку саме з несплатою заявником нарахованих коштів не забезпечить ефективний захист прав заявника у випадку задоволення судом відповідного позову та останній не зможе їх захистити в межах одного судового провадження без нових звернень до суду про поновлення його прав, порушених таким припиненням надання послуг.

Згідно з ст. 140 ГПК України залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

З врахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська корабельна компанія» підлягає частковому задоволенню та вважає достатнім заборонити відповідачу вчиняти дії, спрямовані на припинення надання послуг позивачу з водовідведення у разі несплати заявником коштів в сумі 108470,88 грн за скид понаднормативних стічних вод до вирішення спору у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська кабельна компанія» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» про визнання протиправною та скасування оперативно-господарської санкції відповідача у вигляді нарахування суми 108470,88 грн за скид ненормативно-очищених стічних вод у міську каналізаційну мережу.

При цьому, суд зазначає, що вжиті судом заходи забезпечення позову мають тимчасовий характер та їх вжиття забезпечить збереження балансу інтересів сторін, при цьому забезпечення позову в такий спосіб цілком узгоджується із критеріями розумності, обґрунтованості та адекватності.

Також суд зазначає про відсутність необхідності встановлення зустрічного забезпечення, що, водночас, не позбавляє особу, щодо якої встановлені заходи забезпечення позову, звернутися до суду із відповідним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 140, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська кабельна компанія» про вжиття заходів забезпечення позову до подання позовної заяви – задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» (вул. Басейна, буд. 5, м. Одеса, 65039, код ЄДРПОУ 26472133) вчиняти дії, спрямовані на припинення надання послуг з водовідведення Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська кабельна компанія» (вул. Мельницька, 26/2, м. Одеса, 65005, код ЄДРПОУ 31595602) у разі несплати останнім коштів в сумі 108470,88 грн згідно з рахунком від 26.11.2019 № 508212/69333 за скид понаднормативних стічних вод по об`єкту: вул. Мельницька, 26/2, м. Одеса, до вирішення спору у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська кабельна компанія» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» про визнання протиправною та скасування оперативно-господарської санкції ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» у вигляді нарахування 108470,88 грн за скид ненормативно-очищених стічних вод у міську каналізаційну мережу.

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» (вул. Басейна, буд. 5, м. Одеса, 65039, код ЄДРПОУ 26472133);

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська кабельна компанія» (вул. Мельницька, 26/2, м. Одеса, 65005, код ЄДРПОУ 31595602).

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська кабельна компанія» надати суду докази подання до Господарського суду Одеської області позовної заяви до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» у строк, встановдений ч. 3 ст. 138 ГПК України.

Ухвала набрала законної сили 16.12.2019, підлягає пред`явленню до виконання у строк згідно з ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Суддя Бездоля Дмитро Олександрович

Попередній документ : 86400044
Наступний документ : 86400047