Ухвала суду № 82739553, 27.06.2019, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
27.06.2019
Номер справи
904/1453/18
Номер документу
82739553
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

27.06.2019м. ДніпроСправа № 904/1453/18

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" про заміну кредитора у зобов`язанні та сторони у виконавчому документі

у справі

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР-АГРО"(03038, м.Київ, вул.Ямська, 8; ідентифікаційний код 36348550)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНА"(49040, м. Дніпро, проспект Праці, 2Т, кім.23 ; ідентифікаційний код 30508364)

про стягнення 65 602 грн. 86 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

за участю секретаря судового засідання Назаренко С.В

Представники:

від стягувача: представник не з`явився;

від боржника: представник не з`явився;

від заявника: представник не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 10.05.2018 у справі №904/1453/18, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарськогосуду від 06.08.2018р., позов задоволено; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Україна" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" 54 776 (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят шість) грн. 60 коп. - заборгованості, 5 668 (п`ять тисяч шістсот шістдесят вісім) грн. 26 коп. - пені, 1 862 (одна тисяча вісімсот шістдесят дві) грн. 40 коп. - інфляційних нарахувань, 3 295 (три тисячі двісті дев`яносто п`ять) грн. 60 коп. - 18% річних та 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. - витрат по сплаті судового збору, про що 10.08.2018 було видано відповідний наказ.

В подальшому державним виконавцем Соборного відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області було відкрито виконавче провадження з примусового виконання наказу у справі №904/1453/18, виданого 10.08.2018, про що свідчить постанова від 23.08.2018р. ВП №57046092 про відкриття виконавчого провадження.

19.06.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява (вх.№27023/19 від 19.06.2019) про заміну кредитора у зобов`язанні та сторони у виконавчому документі, в якій заявник просить замінити сторону - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" (08702, м.Обухів Київської області, вул. Промислова, буд. 20; ідентифікаційний код 36348550) у справі №904/1453/18 в рішенні Господарського суду Дніпропетровської області від 10.05.2018, постанові Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.08.2018 та в наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 10.08.2018 на примусове виконання рішення суду на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Август -Україна" (04116, м.Київ, вул. Довнар-Запольського, буд. 7-А; ідентифікаційний код 32304169) у зв`язку із зміною сторони у зобов`язанні.

Ухвалою Господарського суду від 20.06.2019 року заяву прийнято до розгляду в судовому засіданні на 27.06.2019 року на 10:00год.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником суд вважає її такою, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

07.03.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР-АГРО» (надалі - Первісний Стягувач, Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Август-Україна» (надалі - Новий Стягувач, Новий кредитор) було укладено Договір №07-03-2019/12 про відступлення права вимоги (надалі - Договір про відступлення права вимоги), відповідно до пункту 1.1. якого Первісний кредитор відступає (передає), а Новий кредитор набуває (приймає) від належного Первісному кредитору право грошової вимоги згідно договору поставки від 22.03.2017р. №22/03/2017-СА/У Боржником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Україна", а саме під відступленими правами розуміється право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів, які належать до сплати Боржником Первісному кредитору, в тому числі 54 776 (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят шість) грн. 60 коп. - заборгованості, 5 668 (п`ять тисяч шістсот шістдесят вісім) грн. 26 коп. - пені, 1 862 (одна тисяча вісімсот шістдесят дві) грн. 40 коп. - інфляційних нарахувань, 3 295 (три тисячі двісті дев`яносто п`ять) грн. 60 коп. - 18% річних та 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. - витрат по сплаті судового збору, та інші можливі нарахування відповідно до вимог, норм та положень чинного законодавства України.

Пунктом 2.1. Договору про відступлення права вимоги передбачено, що в момент передачі прав вимоги між Первісним Кредитором та Новим Кредитором укладається відповідний Акт приймання-передачі.

Як вбачається між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро", як Первісним кредитором, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Август-Україна", як Новим кредитором, було складено акт від 07.03.2019р. приймання-передачі документів, відповідно до якого Первісним кредитором (стягувачем у справі) було передано Новому кредитору документи.

Відповідно до пункту 2.2 Договору відступлення права вимоги Первісний Кредитор відступає на користь Нового Кредитора права вимоги по цьому Договору після повного розрахунку по ньому.

Згідно з пунктом 3.3 Договору про відступлення права вимоги, строк (дата) розрахунку за цим Договором - 29 березня 2019 року.

Новий кредитор зобов`язаний здійснити оплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Первісного кредитора або іншим шляхом, що не суперечить діючому законодавству України (пункт 3.4 Договору про відступлення права вимоги).

Положеннями пунктів 4.1.- 4.2. Договору про відступлення права вимоги передбачено, що відступлені права вважаються відступленими (переданими) Первісним кредитором та набутими (прийнятими) Новим кредитором в день повного розрахунку Новим кредитором перед Первісним кредитором; Первісний кредитор на підтвердження дійсності відступлених прав зобов`язується в день повного належного виконання Новим кредитором зобов`язань, передати Новому кредитору оригінали або належним чином завірені копії документів, які підтверджують відповідні зобов`язання Боржника перед ним; після відступлення прав вимоги у Первісного кредитора не залишається будь - яких матеріальних претензій та вимог до Боржника.

Відповідно до пункту 1 Угоди від 20.03.2019р. №1 про зарахування зустрічних однорідних вимог, укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро", як стороною-1, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Август-Україна", як стороною-2, (надалі - Угода) сторона-1 та сторона-2, маючи одна до однієї зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, дійшли згоди на підставі статті 601 Цивільного кодексу України про зарахування таких зустрічних однорідних вимог, що випливають, у тому числі згідно договору від 07.03.2019р. №07-03-2019/12, на підставі якого заборгованість сторони-2 перед стороною-1 станом на дату укладення даної угоди складає 54 776 грн. 60 коп.

Після підписання цієї угоди заборгованість сторони-2 перед стороною-1 за договороами, передбаченими в пунктах 4-16 даної Угоди,, припиняється у повному обсязі (пункт 19 Угоди).

Відповідно до пункту 20 Угоди усі правовідносини, що випливають з цієї Угоди або пов`язані із нею, у тому числі пов`язані із дійсністю, укладенням, виконананням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Відповідно до пункту 4.4 Договору про відступлення права вимоги з урахуванням положень пунктів цього Договору (щодо можливого розірвання цього Договору та інших, пов`язаних із цим наслідків), з моменту відступлення (передачі) Первісним кредитором Новому кредитору відступлених прав, Новий кредитор замінює Первісного кредитора у правовідносинах, що існують на дату відступлення вимог, та не пізніше 15 (п`ятнадцять) робочих днів з дати відступлення вимог Первісний кредитор зобов`язаний направити Боржнику листи з повідомленням про заміну кредитора (з оголошеною цінністю з описом вкладення та повідомленням про вручення), в якому зазначити - назву Нового кредитора, інформацію про його місцезнаходження та про його банківські реквізити.

Як вбачається Первісним кредитором було спрямовано Боржнику повідомлення про відступлення права вимоги, у якому повідомлено про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" (Первісний кредитор) за Договором від 07.03.2019р. №07-03-2019/12 про відступлення права вимоги відступило Товариству з обмеженою відповідальністю "Август" (Новий кредитор) право грошової вимоги згідно Договору поставки від 22.03.2017р. №22/03/2017-СА/У, розмір і підстави якої підтверджені рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 10.05.2018р. у справі №904/1453/18, яке набрало законної сили, у загальному розмірі 67 364 грн. 86 коп. (а.с. 65).

Про спрямування вказаного повідомлення Боржнику свідчать фіскальний чек ПАТ "Укрпошта" від 28.03.2019р., накладна від 28.03.2019р. №0870302293150 та опис від 28.03.2019р. вкладення у цінний лист (а.с. 66).

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу; усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив; про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно з частинами 1, 2 статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником; заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Зазначена норма права кореспондується з положеннями частини 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження", згідно з якою у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником; для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обовязковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Частиною 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб; неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи вищевикладене та наведені положення законодавства, суд вбачає підстави для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" про заміну кредитора у зобов`язанні та сторони у виконавчому документі її правонаступником шляхом заміни сторони у виконавчому провадженні ВП №57046092 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 10.08.2018р. у справі №904/1453/18, стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" (03038, м. Київ, вул. Ямська, 8; ідентифікаційний код 36348550) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" (04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, б. 7-А, код ЄДРПОУ 32304169).

Керуючись статтями 52, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" про заміну кредитора у зобов`язанні та сторони у виконавчому документі її правонаступником у справі №904/1453/18 - задовольнити.

2. Замінити сторону виконавчого провадження ВП№57046092 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 10.08.2018р. у справі №904/1453/18, стягувача Товариство з обмеженою відповідальністю "Спектр-Агро" (03038, м. Київ, вул. Ямська, 8; ідентифікаційний код 36348550) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Август-Україна" (04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, б. 7-А, ідентифікаційний код 32304169).

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

4. Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали підписаний 02.07.2019р.

Суддя Т.В. Загинайко

Попередній документ : 82739552
Наступний документ : 82739554