Судовий наказ № 82338691, 12.06.2019, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
12.06.2019
Номер справи
916/1606/19
Номер документу
82338691
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

СУДОВИЙ НАКАЗ

"12" червня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/1606/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Желєзної С.П., розглянувши заяву (вх. №1648/19 від 07.06.2019р.) товариства з обмеженою відповідальністю „Асап-Демо” до боржника – товариства з обмеженою відповідальністю „Кариф-Віннерс” про видачу судового наказу,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Асап-Демо” звернулась до господарського суду із заявою до товариства з обмеженою відповідальністю „Кариф-Віннерс” про видачу судового наказу про стягнення із боржника заборгованості за договором постачання товару №070518/3 від 07.05.2018р. у розмірі 64 662,99 грн. Подану до господарського суду заяву про видачу судового наказу заявник обґрунтовує неналежним виконанням боржником прийнятих на себе зобов`язань за договором поставки товару в частині сплати вартості поставленого відповідно до видаткової накладної №01618/1 від 01.06.2018р. товару на суму 67 132,98 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Асап-Демо” на підтвердження правомірності заявлених вимог було надано суду, зокрема, договір постачання товару №070518/3 від 07.05.2018р., специфікацію №1 від 07.05.2018р., видаткову накладну №01618/1 від 01.06.2018р., рахунок №0705/3 від 07.05.2018р. на суму 67 132,98 грн.

З поданої до господарського суду заяви про видачу судового наказу вбачається, що заявником на виконання умов договору №070518/3 від 07.05.2018р. було передано боржнику товар на суму 67 132,98 грн., що підтверджується накладною №01618/1 від 01.06.2018р. Проте, у порушення умов договору №070518/3 від 07.05.2018р. вартість отриманого товару, яка була визначена заявником з урахуванням змін міжбанківського курсу, у розмірі 64 662,99 грн. боржником оплачена не була.

Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю „Асап-Демо” про видачу судового наказу про стягнення із товариства з обмеженою відповідальністю „Кариф-Віннерс” заборгованості у розмірі 64 662,99 грн., господарський суд дійшов наступного висновку.

Приписами ч. 1 ст. 147 ГПК України врегульовано, що судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 148 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.148 ГПК України судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч.1 ст.154 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п`яти днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.

Враховуючи приписи п. 5 ч. 1 ст. 155 Господарського процесуального кодексу України, якими встановлений обов`язок суду зазначити у судовому наказі посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги, суд зазначає наступне.

Статтею 193 ГК України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності до ч. 2 ст. 509 ЦК України зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, у тому числі і з договорів. Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Зобов`язання, в свою чергу, згідно вимог ст.ст. 525, 526 ЦК України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Згідно зі ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

Згідно з п.7 ч.1 ст.155 Господарського процесуального кодексу України під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст.157 Господарського процесуального кодексу України, боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

За приписами ч. 1 ст.159 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

Враховуючи вищевикладене, заява товариства з обмеженою відповідальністю „Асап-Демо” про стягнення із товариства з обмеженою відповідальністю „Кариф-Віннерс” заборгованості за договором поставки товару №070518/3 від 07.05.2018р. у розмірі 64 662,99 грн. підлягає задоволенню.

Судові витрати зі сплати судового збору у розмірі покладаються судом на боржника відповідно до приписів п. 6 ч. 1 ст. 155 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 148, 154, 155, 159 Господарського процесуального кодексу

України, суд -

НАКАЗАВ:

1.Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Кариф-Віннерс” /65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, 25, офіс 212, ідентифікаційний код 40546495/ на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Асап-Демо” /02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 8Б, приміщення 198, офіс 2, ідентифікаційний код 41362870/ заборгованість за договором поставки товару №070518/3 від 07.05.2018р. у розмірі 64 662,99 грн. /шістдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дві грн. 99 коп./, судовий збір у розмірі 192,10 грн. /сто дев`яносто дві грн. 10 коп./.

Стягувач: товариство з обмеженою відповідальністю „Асап-Демо” /02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 8Б, приміщення 198, офіс 2, ідентифікаційний код 41362870/.

Боржник: товариство з обмеженою відповідальністю „Кариф-Віннерс” /65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, 25, офіс 212, ідентифікаційний код 40546495/.

2. Копію судового наказу, копію заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами, надіслати боржнику.

3. Повідомити боржника, що відповідно до ч.ч.1,2 ст.157 ГПК України він має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

Згідно з ч.1 ст.159 ГПК України у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

Дата набрання судовим наказом законної сили: ______.

Дата видачі оригіналу судового наказу стягувачу _______.

Судовий наказ дійсний для пред`явлення до виконання у строк, визначений ст.12 Закону України „Про виконавче провадження” №1404-VIII від 02.06.2016р.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя Желєзна Світлана Петрівна

Попередній документ : 82338686
Наступний документ : 82338696