Рішення № 82248919, 03.06.2019, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
03.06.2019
Номер справи
916/899/19
Номер документу
82248919
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"03" червня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/899/19

Господарський суд Одеської області у складі судді Смелянець Г.Є.,

при секретарі судового засідання Орлов О.О.

розглянувши у судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження

справу № 916/899/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Інфокс” в особі філії “Інфоксводоканал”

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Чайка”

про стягнення заборгованості у розмірі 50 644,30 грн., -

за участю представників:

від позивача: Масіна В.П. за довіреністю №1826 від 18.03.2019р.;

від відповідача: не з`явився

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю “Інфокс” в особі філії “Інфоксводоканал” звернулося до господарського суду Одеської області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю “Чайка” заборгованості за понадлімітні обсяги скидів стічних вод за період квітня 2014р. по серпень 2015р. в сумі 50 644,30 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем умов договору на послуги водопостачання та водовідведення № 6604/3 від 10.09.2002р. в частині перевищення об`ємів скидів стічних вод.

03.04.2019р. господарським судом Одеської області постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі та розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Позивач у судовому засіданні наполягав на задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Відповідач у судові засідання не з`явився та відзив на позов не надав.

При цьому, ухвала суду про відкриття провадження у справі від 03.04.2019р., яка надіслана відповідачу на адресу, що зазначена у позові та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, одержана відповідачем, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення. Ухвала суду від 22.04.2019р. про оголошення перерви у судовому засіданні до 22.05.2019р., яка також надіслана відповідачу на адресу, що зазначена у позові та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, повернута до суду органами зв`язку з повідомленням про причини повернення „за закінченням встановленого строку зберігання”. Ухвала суду від 22.05.2019р. про оголошення перерви у судовому засіданні до 03.06.2019р. також надіслана відповідачу на адресу, що зазначена у позові та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань.

Отже, із врахуванням строку розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження, який закінчується 03.06.2019р., враховуючи, що господарським судом вжито всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином про дату, час і місце розгляду судової справи, та забезпечення реалізації відповідачем права на судовий захист своїх прав та інтересів, в тому числі шляхом надання відповідних заяв по суті справи, господарський суд визнав за можливе вирішити справу за відсутністю відповідача у судових засіданнях та за наявними матеріалами справи відповідно до ч.9 ст.165 ГПК України.

На підставі ст. 240 ГПК України у судовому засіданні щодо розгляду справи по суті 03.06.2019р. за участю представника позивача судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, господарським судом встановлено:

10.09.2002р. між КП «Одесводоканал», правонаступником якого є ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» (Водоканал, позивач) та ТОВ «Чайка» (Абонент, відповідач) укладений договір на послуги водопостачання та водовідведення (промгрупа) №6604/3 згідно з яким Водоканал надає послуги з подачі питної води (води) на об`єкти Абонента, а також про прийманню стічних вод, які скидаються абонентом в систему комунальної каналізації у відповідності з дислокацією об`єктів. Послуги за подачу води здійснюються: в межах встановлених обсягів (літрів) 194,6 м3/місц. Послуги за прийом стоків здійснюються: в межах встановлених обсягів (літрів) 194,6 м3/місц.

Згідно з п.5.3. договору договір укладається строком на 5 років та діє з 10.09.2002р. до 10.09.2007р. Договір вважається продовженим на наступні п`ять років, якщо до закінчення місця після закінчення строку його дії жодна зі сторін не заявить про зміну або припинення договору.

17.09.2010р. між сторонами укладено додаткову угоду №1/650 до договору на послуги водопостачання №6604/3 від 10.09.2002р., згідно з якою сторони дійшли згоди в тексті договору найменування сторін Водоканал та Абонент у всіх відмінках замінити на Виробник та Споживач відповідно, а також договір №6604/3 від 10.09.2002р., починаючи з п.1.2 викласти в новій редакції, зокрема:

- п.1.2 договору: виробник надає послуги з подачі питної води (води) на об`єкти споживача, а також по прийому стоків холодного і гарячого водопостачання, що скидаються споживачем в систему комунальної каналізації відповідно до дислокації об`єктів.

Споживач своєчасно оплачує надані йому послуги водопостачання і водовідведення, забезпечує належну експлуатацію своїх водоканалізаційних мереж, споруд, приладів і пристроїв на них відповідно до правил перерахованими в п. 2.1 цього договору та чинним законодавством.

- п.2.1 договору: сторони зобов`язуються керуватись діючими нормативними актами: Законом України "Про питну воду та питне водопостачання", Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. №190, Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення, затвердженими наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995р. №30, Правилами прийому стічних вод підприємств, установ і організацій в систему каналізації м Одеси, затвердженої рішенням виконкому Одеської міської ради від 14.06.2017г. за № 632; технічними умовами, діючими ДСТУ, Законом України "Про житлово-комунальні послуги", іншими нормативними актами, прийнятими в установленому законом порядку.

- п.2.2.1 договору: Виробник зобов`язується подавати Споживачу цілодобово або за графіком, затвердженим місцевими органами державної влади, та приймати стоки у відповідності до стану мереж та споруд водопроводу та каналізації.

- п. 2.3.1 договору: виробник має право вимагати своєчасної та повної оплати послуг, наданих споживачеві

- п. 2.4.1 договору: споживач зобов`язується утримувати в належному технічно справному стані свої водоканалізаційні мережі і споруди, обладнання, прилади та пристрої, що знаходяться у нього на балансі.

- п. 2.4.2 договору: споживач зобов`язується проводити скидання стоків, якість яких не перевищує гранично допустимі концентрації, встановлені Правилами прийому стічних вод.

- п. 2.4.3 договору: споживач зобов`язується в 7-ми денний термін з моменту виникнення змін банківських, платіжних та поштових реквізитів, форми собствености, найменування підприємства, характеру та обсягів водоспоживання - водовідведення. кількості споживачів, тимчасово або посояном відключенні від систем комунального водопостачання - водовідведення, припинення забору води та скидання стоків та ін. письмово повідомляє виробника.

- п. 2.4.6 договору: споживач зобов`язується забезпечити безпечний і вільний доступ представникам Виробника для перевірки технічного стану внутрішніх систем водоканалізаційного господарства, зняття показань приладів обліку води та стоків, відбору проб питної води та стоків. Своєчасно і в повному обсязі виконувати приписи виробника

- п.2.4.9 договору: Споживач зобов`язується щомісячно, за встановленою формою з 19 по передостанній робочий день місяця у письмовому вигляді, надати відомості про водокористування своїх об`єктів. При їх ненаданні у встановлений строк (але не більше 2-х місяців), Виробник здійснює розрахунок послуг водопостачання-водовідведення за середньодобовими витратами за попередні два розрахункові місяці. Наступне визначення обсягів водокористування здійснюється за нормами користування на підставі водогосподарського балансу (Додаток №2).

- п.2.4.10 договору: Споживач зобов`язується з 10 по 15 число місяця, наступного за звітним, оформити акт бухгалтерської звірки за розрахунками за надані послуги водопостачання та водовідведення.

- п.2.4.15 договору: Споживач зобов`язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги водопостачання та водовідведення, скидання ненормативної-очищених стоків, та інші платежі, передбачені Правилами водокористування та Правилами прийому стічних вод, та умовами даного договору.

- п.3.2 договору: оплата послуг водопостачання та водовідведення здійснюється до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим. Грошові кошти перераховуються на поточний рахунок Виробника.

- п. 3.3 договору: оплата проводиться за тарифами, затвердженому в встановленому чинним законодавством порядку. У разі зміни тарифів, що діють на момент укладання договору, оплата споживачем наданих йому послуг здійснюється за новими тарифами. без зміни інших умов договору. Відомості про зміну діючих тарифів споживач отримує через засоби масової інформації (преса, телебачення, радіо).

- п.3.4 договору: рахунки (дебетові сповіщення) направляються споживачеві на його адресу поштою відповідно до реквізитів, які вказуються в договорі, або вручаються представнику споживача.

- п.3.5 договору: споживач зобов`язаний письмово повідомити службу "Водозбут" про неотримання рахунку за надані послуги водопостачання та водовідведення.

- п. 3.7 договору: обсяги стоків, що відводяться споживачеві, приймаються рівними обсягами споживання води або визначаються за показаннями приладу обліку стоків відповідно до п. 3.14, 5.29 Правил водокористування. Обсяг, скинутих споживачем зливових стоків, визначається розрахунковим шляхом згідно п. 4.10 Правил водокористування та ДСТУ 3013-95.

- п. 3.8 договору: нарахування платежу за скидання нормативно-очищених стоків проводиться відповідно до Правил приймання стічних вод.

- п. 4.5 договору: загальна позовна давність за вимогами, пов`язаним з невиконанням умов цього договору, встановлюється тривалістю в 5 років.

- п.7.3 договору: договір діє з моменту укладання до 31.12.2015р. в частині надання послуг водопостачання та водовідведення. Договір в частині надання послуг водопостачання та водовідведення вважається продовженим на наступні п`ять років, якщо за місяць його закінчення сторони не дійдуть згоди внести зміни або припинити його дію. В частині розрахунків за отримані послуги водопостачання та водовідведення договір діє до повного погашення заборгованості за даним договором.

Також судом встановлено, що на підставі наданих відповідачем звітів про водоспоживання з квітня по грудень 2014р. та червень-серпень 2015р. позивачем встановлено, що відповідачем перевищено встановлений договором ліміт водовідведення, внаслідок чого у відповідача виник борг, який, із врахуванням його часткової оплати, становить 50 644,30 грн., що і зумовило звернення позивача до суду з даним позовом.

Проаналізувавши наявні у справі докази та надавши їм правову оцінку, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, з наступних мотивів.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

У п.1 ч.2 ст.11 ЦК України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір, який в силу вимог ст.629 ЦК України є обов`язковим для виконання сторонами.

Як вище встановлено господарським судом між сторонами у справі укладений договір на послуги водопостачання та водовідведення (промгрупа), згідно з яким позивач зобов`язався надавати відповідачу послуги водопостачання та водовідведення, а відповідач зобов`язався оплачувати надані позивачем послуги.

При цьому, згідно з п.4.2. Правил прийому стічних вод підприємств, установ і організацій в систему каналізації м Одеси, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.06.2017г. за № 632 за скид об`ємів стічних вод, які перевищують указані в договорі, Підприємства сплачують Водоканалу у п`ятикратному розмірі встановленого тарифу, відповідно до умов договору.

Відповідно до ч.1 ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. В силу вимог ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічні вимоги щодо виконання зобов`язань містяться і у ч.ч.1,7 ст.193 ГК України.

Між тим, як вище встановлено господарським судом, з квітня по грудень 2014р. та червень-серпень 2015р. відповідачем перевищено встановлений договором ліміт водовідведення, внаслідок чого у відповідача виник борг, який, із врахуванням часткової оплати, становить 50 644,30 грн.

При цьому, жодних заперечень щодо наявного боргу, а тим більш доказів, які спростовують наявність цього боргу відповідач до суду не надав.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно зі ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ст.77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно зі ст.78 ГПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Відповідно до ст.79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

З огляду на вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про обґрунтованість і правомірність позовних вимог, а отже, і їх задоволення.

На підставі ст.129 ГПК України судові витраті щодо сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 233, 236-238, 240, 241, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1.Позов Товариства з обмеженою відповідальністю “Інфокс” в особі філії “Інфоксводоканал” задовольнити.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Чайка” (65016, м. Одеса, пров. Приморський, буд. 1-а, код ЄДРПОУ 31428180) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфокс (04116, м. Київ, вул. Шулявська, 5, код ЄДРПОУ 14289688) в особі філії "Інфоксводоканал" (65039, м. Одеса, вул. Басейна, 5, код ЄДРПОУ 26472133, р/р НОМЕР_1 в АБ "Південний", м. Одеса, МФО 328209) заборгованість у розмірі 50 644 (п`ятдесят тисяч шістсот сорок чотири) грн. 30 коп., та судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 1 921,00 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили в порядку ст.241 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня складання повного рішення.

Повне рішення складено 07 червня 2019 р.

Суддя Г.Є. Смелянець

Попередній документ : 82248918
Наступний документ : 82248920