Ухвала суду № 81850853, 20.05.2019, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
20.05.2019
Номер справи
804/184/16
Номер документу
81850853
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

20 травня 2019 року Справа № 804/184/16 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Юхно І.В., перевіривши матеріали адміністративної справи за позовом приватного підприємства «Інвестдорсервіс» (місцезнаходження: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, буд.1, офіс 214) до Криворізької центральної об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (місцезнаходження: 50074, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, буд.42) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2019 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду на підставі ухвали Верховного Суду від 07.02.2019 року надійшла на новий розгляд адміністративна справа №804/184/16 за позовом приватного підприємства «Інвестдорсервіс» до Криворізької центральної об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №0001052201 від 08.07.2015 року та №0002092201 від 05.11.2015 року.

Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду вищенаведеною ухвалою:

- касаційну скаргу Криворізької центральної об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області задоволено частково;

- Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.04.2016 та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 27.07.2016 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Пунктом 2 частини першої статті 349 КАС України передбачено, що суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

Відповідно до частини четвертої статті 353 КАС України справа направляється до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду або на новий розгляд, якщо порушення допущені тільки цим судом. В усіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.

З огляду на викладене, суд приймає адміністративну справу до свого провадження.

З матеріалів адміністративної справи вбачається, що підставою для звернення позивача до суду з адміністративним позовом стало порушення відповідачем вимог Податкового кодексу України.

За положеннями частини 1-2 статті 257 КАС України за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Враховуючи положення частини 6 статті 12 та частини 4 статті 257 КАС України заявлений до розгляду спір не віднесено до справ, які розглядаються виключно за правилами загального провадження та не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно з приписами частини 5 статті 262 КАС України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідно до частини 2 статті зазначеної статті, якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне призначити справу до розгляду в порядку спрощеного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Крім того, відповідно до частин 1 та 4 статті 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Статтею 72 КАС України передбачено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з частинами 2 та 3 статті 77 КАС України а адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин. суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 258 КАС України визначено, що суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі.

За приписами частини 3 статті 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, з метою всебічного та об`єктивного розгляду справи протягом розумного строку, суд вважає за необхідне з власної ініціативи витребувати у відповідача додаткові докази по справі.

Керуючись статтями 5, 12, 72, 77, 80, 159-162, 257-263 349, 353 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Прийняти до свого провадження адміністративну справу № 804/184/16 за позовом позовом приватного підприємства «Інвестдорсервіс» до Криворізької центральної об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) суддею Юхно І.В. одноособово.

Розгляд справи по суті розпочати з 19 червня 2019 року у приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою: 49005, м. Дніпро, вул. Академіка Чекмарьова, 5.

Встановити відповідачу 15-денний строк з дня вручення ухвали на подання відзиву на позов та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем. Відзив на позов повинен відповідати вимогам встановленим статтею 162 КАС України. Відповідно до частини третьої статті 162 КАС України копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Попередити відповідача, що відповідно до частини шостої статті 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Витребувати від Криворізької центральної об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області інформацію щодо стану розгляду кримінального провадження №32014100000000190 від 22.09.2014 станом на день судового розгляду, а також за наявності - належним чином засвідчені копії рішень прийнятих уповноваженими органами в рамках кримінального провадження №32014100000000190 від 22.09.2014.

Витребувані документи надати до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Чекмарьова, буд. 5) до 10 червня 2019 року, у тому числі на електронну адресу суду: inbox@adm.dp.court.gov.ua .

Роз`яснити, що згідно з частинами шостою-сьомою статті 80 КАС України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Попередити, що відповідно до частин восьмої статті 80 КАС України у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені цим Кодексом.

Встановити позивачу 5-денний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частин другої-четвертої статті 162 КАС України та копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу 5-денний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам частин другої-четвертої статті 162 КАС України та копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Інформацію щодо стану розгляду справи учасники судового процесу можуть отримати на офіційному веб-порталі Судової влади України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud0470/.

Копію ухвали надіслати позивачеві та відповідачеві - до виконання.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 256 КАС України та може бути оскаржена згідно з пунктом 5 частини першої статті 294 КАС України в порядку та у строки, передбачені статтями 295 та 297 КАС України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи ухвала суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень КАС України.

Суддя І.В. Юхно

Попередній документ : 81850851
Наступний документ : 81850862