Рішення № 80798530, 25.03.2019, Мостиський районний суд Львівської області

Дата ухвалення
25.03.2019
Номер справи
448/1867/18
Номер документу
80798530
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Єдиний унікальний номер 448/1867/18

Провадження № 2-о/448/4/19

Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

25.03.2019 року м.Мостиська

Мостиський районний суд Львівської області в складі:

головуючого судді Білоуса Ю.Б.,

за участю секретаря судового засідання Романченко І.А.,

учасники справи:

заявник ОСОБА_1 – не з’явилася,

представник заінтересованої особи Малнівськоволянської сільської ради – не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Мостиська цивільну справу за заявою ОСОБА_1, заінтересована особа – Малнівськоволянська сільська рада Мостиського району Львівської області, про встановлення фактів, що мають юридичне значення,

В С Т А Н О В И В:

Заявник 27.11.2018року звернулася до суду із зазначеною заявою, покликаючись на те, що 20.12.2004року померла мати її чоловіка ОСОБА_2 - ОСОБА_3 (свекруха заявника), після смерті якої залишилось спадкове майно, зокрема земельна ділянка площею 2, 27 та, що розташована на території ОСОБА_4 Малнівськоволянської сільської ради Мостиського району Львівської області відповідно до Сертифікату на право приватної власності на землю (середню земельну частку) серії ЛВ №9112 від 05.05.1997 року.

Вказує, що згідно ч.3 ст.1268 ЦК України її чоловік ОСОБА_2 вважається таким, що прийняв спадщину, оскільки постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини. 29 квітня 2014 року її чоловік ОСОБА_2 помер. За свого життя заповіту він не зробив. Вона (заявник) є спадкоємцем першої черги спадкування за законом після смерті чоловіка та згідно ч.3 ст.1268 ЦК України вважається такою, що прийняла спадщину, оскільки постійно проживала із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Однак отримати в нотаріуса свідоцтво про право на спадщину не має можливості, оскільки в Сертифікаті на право приватної власності на землю (середню земельну частку) серії ЛВ № 9112 від 05.05.1997 року її свекруху вказано по батькові «Іванівна», замість «Стефанівна». А тому виникають труднощі щодо доведення родинних відносин її чоловіка ОСОБА_5 з його матір’ю ОСОБА_3.

Стверджує, що така помилка сталася при обміні паспорта громадянина СРСР свекрухи на паспорт громадянина України. В зв’язку з похилим віком свекруха цієї помилки не зауважила, бо в усіх установах, зокрема і в сільській раді вона надалі була записана по-батькові правильно «Стефанівна» і всі правовстановлюючі документі видавались їй правильно. В позасудовому порядку довести родинні відносини її чоловіка ОСОБА_5 з його матір’ю ОСОБА_3 та виправити помилку запису по-батькові свекрухи в Сертифікаті на право приватної власності на землю (середню земельну частку) серії ЛВ № 9112 від 05.05.1997 року, виданому їй, не має можливості, у зв’язку із чим звернулася до суду із даним позовом.

З огляду на наведене, просить суд:

1) встановити факт родинних відносин, що ОСОБА_6, яка померла 20.12.2004 року, була матір’ю ОСОБА_2, який помер 29.04.2014 року;

2) встановити факт належності особі - ОСОБА_6, яка померла 20.12.2004 року, Сертифікату на право приватної власності на землю (середню земельну частку) серії ЛВ № 9112 від 05.05.1997 року щодо земельної ділянки площею 2,27 га, що розташована на території ОСОБА_4 Малнівськоволянської сільської ради Мостиського району Львівської області.

В судове засідання заявник не з’явилася, проте подала до суду заяву, в якій вимоги заяви підтримала у повному обсязі та просить суд справу розглянути у її відсутності.

Представник заінтересованої особи - Малнівськоволянської сільської ради Мостиського району Львівської області в судове засідання не з’явився, проте подав до суду заяву, в якій просить суд справу розглянути у його відсутності та зазначає, що не заперечує проти заяви.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини справи, суд приходить до висновку, що заяву слід задовольнити з наступних підстав.

Судом встановлено, що 20.12.2004року відкрилась спадщина внаслідок смерті ОСОБА_6, що підтверджується копією свідоцтва про смерть серії 1-СГ №353495 від 21.12.2004року.

До складу даної спадщини входить право приватної власності на земельну ділянку (середню земельну частку) площею 2,27 га без контурного визначення зовнішніх меж на місцевості, що розташована на території с.Малнівська Воля Малнівськоволянської сільської ради Мостиського району Львівської області, передана для ведення селянського (фермерського) або колективного господарства, відповідно до Сертифікату на право приватної власності на землю (середню земельну частку) серії ЛВ №9112 від 05.05.1997року.

Як вбачається із матеріалів справи, за життя спадкодавець ОСОБА_6 заповіту не складала, своїм майном не розпорядилася. Спадкоємцем першої черги спадкування за законом був син померлої – ОСОБА_2, який помер 29.04.2014року, та у відповідності до ч.3 ст.1268 ЦК України вважається таким, що прийняв спадщину після смерті матері, оскільки постійно проживав разом із нею на час відкриття спадщини та протягом встановленого законодавством строку не заявив про відмову від спадщини.

Згідно Інформаційної довідки зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) №55080082 від 11.02.2019року вбачається, що спадкова справа після смерті спадкодавця ОСОБА_6 в нотаріальній конторі не заводилася, що свідчить про те, що із заявою про прийняття спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину після смерті останньої до нотаріальної контори ніхто із спадкоємців не звертався.

Судом також встановлено, що 29.04.2014року відкрилась спадщина внаслідок смерті ОСОБА_2, що підтверджується копією свідоцтва про смерть серії І-СГ №321500 від 01.05.2014року.

Із матеріалів справи видно, що за життя спадкодавець ОСОБА_2 заповіту не складав, своїм майном не розпорядився. Спадкоємцем першої черги спадкування за законом є дружина померлого – ОСОБА_1 (заявник у справі), яка у відповідності до ч.3 ст.1268 ЦК України вважається такою, що прийняла спадщину після смерті чоловіка, оскільки постійно проживала разом із ним на час відкриття спадщини та протягом встановленого законодавством строку не заявила про відмову від спадщини.

Згідно Інформаційної довідки зі Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) №55080052 від 11.02.2019року вбачається, що спадкова справа після смерті спадкодавця ОСОБА_2 в нотаріальній конторі не заводилася, що свідчить про те, що із заявою про прийняття спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину після смерті останньої до нотаріальної контори ніхто із спадкоємців не звертався.

Разом із тим, заявник ОСОБА_1 як спадкоємець за законом бажає прийняти спадщину після смерті чоловіка ОСОБА_2 та отримати в нотаріальній конторі свідоцтво про право на спадщину на вищевказане спадкове майно, однак у зв’язку із тим, що спадкодавцеві ОСОБА_6 за життя помилково змінено по батькові на «Іванівна», замість «Степанівна», то у заявника виникають труднощі щодо доведення у нотаріуса факту родинних відносин її чоловіка ОСОБА_5 з його матір’ю – спадкодавцем ОСОБА_6, а також факту належності ОСОБА_6 вищевказаного Сертифікату на право приватної власності на землю (середню земельну частку) серії ЛВ № 9112 від 05.05.1997 року, який виданий на ім’я «Костерева Парасковія Степанівна», у зв’язку із чим заявник звернулася до суду із зазначеною заявою про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

В статті 55 Конституції України закріплено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Відповідно до ч.1 ст.3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Згідно п.5 ч.2 ст.293 ЦПК України, суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

В силу п.1 ч.1 ст.315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.315 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Відповідно до п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року за № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 25.05.1998року №15, суд вправі розглядати справи про встановлення юридичних фактів, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки.

Факт родинних відносин між спадкодавцем ОСОБА_6, яка померла 20.12.2004 року, та її сином - ОСОБА_2, який помер 29.04.2014 року, а також факт належності спадкодавцеві ОСОБА_6 вищевказаного Сертифікату на право приватної власності на землю (середню земельну частку) серії ЛВ № 9112 від 05.05.1997 року, прослідковується і підтверджується наявними у матеріалах справи письмовими доказами, а саме: копіями свідоцтв про смерть спадкодавців ОСОБА_2 та ОСОБА_6; виписками із по господарської книги №1 ОСОБА_4 сільської ради Мостиського району Львівської області за особовим рахунком №73; довідками, виданими виконавчим комітетом Малнівськоволянської сільської ради Мостиського району Львівської області №550 від 18.10.2018року, №549 від 18.10.2018року, №564 від 24.10.2018року, №568 від 24.10.2018року, №566 від 24.10.2018року, №567 від 24.10.2018року, №565 від 24.10.2018року; копією свідоцтва про народження ОСОБА_2

Таким чином, оскільки в судовому засіданні достовірно встановлені факти, про які просить заявник, встановлення зазначених юридичних фактів має значення для належного оформлення її спадкових прав та враховуючи, що заявником надані належні та допустимі докази на підтвердження даних фактів, суд приходить до висновку, що заява підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.12, 13, 76-81, 258, 259, 264, 265, 268, 293, 294, 315, 316, 319 ЦПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1, заінтересована особа – Малнівськоволянська сільська рада Мостиського району Львівської області, про встановлення фактів, що мають юридичне значення – задовольнити повністю.

Встановити факт, що ОСОБА_6, яка померла 20.12.2004 року, була матір’ю ОСОБА_2, який помер 29.04.2014 року.

Встановити факт належності ОСОБА_6, яка померла 20.12.2004 року, Сертифікату на право приватної власності на землю (середню земельну частку) серії ЛВ №9112 від 05.05.1997року, виданого на земельну ділянку (середню земельну частку) площею 2,27 га без контурного визначення зовнішніх меж на місцевості, що розташована на території с.Малнівська Воля Малнівськоволянської сільської ради Мостиського району Львівської області.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Львівського апеляційного суду, однак з врахуванням п. 15.5 розділу ХIII "Перехідні положення" ЦПК України, тобто до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи до Львівського апеляційного суду через Мостиський районний суд Львівської області.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Ю.Б. Білоус

Рішення набрало законної сили: «___»______ 20 р.

Суддя Ю.Б. Білоус

Відомості щодо учасників справи:

Заявник: ОСОБА_1, 17.03.1956року народження; місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_1; РНОКПП – НОМЕР_1;

Заінтересована особа: Малнівськоволянська сільська рада Мостиського району Львівської області; місце знаходження: с.Малнівська Воля, вул.отця ОСОБА_7, 91, Мостиського району Львівської області; код ЄДРПОУ 22365446.

Повний текст судового рішення складено 25.03.2019року.

Попередній документ : 80798517
Наступний документ : 80798533