Ухвала суду № 80545024, 19.03.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
19.03.2019
Номер справи
607/5807/18
Номер документу
80545024
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2019 Справа №607/5807/18

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області, в складі головуючого судді В.М. Братасюка, секретаря судового засідання Созаснької Т.І., розглянувши заяву про відвід головуючого судді у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, треті особи без самостійних вимог на предмет спору Управління державної реєстрації Тернопільської міської ради, Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, Тернопільська регіональна філія ДП «Центр ДЗК» про витребування ділянок з чужого незаконного володіння ,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (головуючий суддя Сливка Л.М.) перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, треті особи без самостійних вимог на предмет спору Управління державної реєстрації Тернопільської міської ради, Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, Тернопільська регіональна філія ДП «Центр ДЗК» про витребування ділянок з чужого незаконного володіння.

18.03.2019 року представником відповідача ОСОБА_3 подано до суду заяву про відвід головуючого судді по справі.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.03.2019 року передано вирішення питання про відвід головуючого судді по справі іншим суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому ч. 1 ст. 33 ЦПК України. Провадження у даній справі зупинено до вирішення питання про відвід .

Відповідно до протоколу автоматизованого розподіл судової справи між суддями від 18.03.2019 року вирішення питання про відвід передано судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В.М. Братасюку, котрому передано матеріали канцелярією суду 19.03..2019 року.

На підстав вимог ч. 8 ст. 40 ЦПК України суд вирішує питання про відвід судді без повідомлення учасників справи.

У заяві про відвід відповідач посилається на ту обставину, що наявні підстави до відводу головуючого судді, оскільки, як стало відповідачу відомо зі слів позивачки ОСОБА_1, остання поза межами судового засідання спілкувалася з головуючим суддею і в ході спілкування ОСОБА_1 було повідомлено про наявність у неї переваг у правовій ситуації.

Посилаючись на вищенаведене, як існування обставин, що викликають сумнів в неупередженості або об'єктивності судді, просить заяву задовольнити.

Відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 36 ЦПК України суддя не може розглядати справу та підлягає відводу (самовідводу) якщо:

1) він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об'єктивності судді.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Положеннями ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» зазначено, що суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно практики Європейського Суду з прав людини, наявність безсторонності відповідно до вимог п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 1950 року, повинна визначатися за суб'єктивними та об'єктивними критеріями. Відповідно до суб'єктивного критерію беруться до уваги особисті переконання та поведінка окремого судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній справі. Відповідно до об'єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд, як такий, та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності. У кожній окремій справі слід враховувати, чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, що свідчать про небезсторонність суду.

Розглянувши заяву та матеріали справи, суд вважає, що підстав для відводу головуючого судді, згідно доводів заявників, немає, з огляду на наступне.

У п. 43 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Веттштайн проти Швейцарії» вказано, що особиста безсторонність суду презюмується, поки не надано доказів протилежного.

Змістом ухвали про зупинення провадження від 18.03.2019 року стверджується, що головуючий суддя не допускала висловлювань, котрі могли б розцінюватися сторонами, або стороннім спостерігачем як такі, що породжують сумнів в об'єктивності чи неупередженості судді. Водночас сама позивач пояснювала, що поза залом судового засідання лише отримувала письмовий дозвіл головуючого судді на ознайомлення з матеріалами справи й жодних розмов, що стосуються розгляду справи не вела.

Суд наголошує, що дійсно в Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області загалом має місце проблема неналежного забезпечення судочинства, як наслідок можливість сторонніх осіб, окрім приміщень канцелярій, залів судових засідань та залів очікувань, неконтрольовано і безперешкодно потрапити практично до будь яких службових приміщень, зокрема й робочого кабінету судді (напр. за отриманням письмового дозволу на для ознайомлення з матеріалам справи, хоча, вочевидь, з метою унеможливлення позапроцесуального спілкування учасників справи та суддів, подібну функцію мали б виконувати працівники апарату суду), що потенційно може створити у незалежного спостерігача сумнів у безсторонності суду.

Разом з тим, як зазначено вище саме особиста безсторонність суду (у цьому випадку головуючого судді) презюмується, поки не надано доказів протилежного.

Жодних належних, допустимих та достатніх доказів на підтвердження викладених в заяві про відвід головуючого судді обставин, що можуть свідчити про його особисту заінтересованість чи упереджену поведінку щодо будь якої із сторін, заявником суду не надано.

З огляду на наведене, керуючись ст. ст. 36, 40 ЦПК України, суд-

У Х В А Л И В :

У задоволенні заяви про відвід головуючого судді Сливки Л.М. у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, треті особи без самостійних вимог на предмет спору Управління державної реєстрації Тернопільської міської ради, Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, Тернопільська регіональна філія ДП «Центр ДЗК» про витребування ділянок з чужого незаконного володіння - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяВ. М. Братасюк

Попередній документ : 80544989
Наступний документ : 80545036