Ухвала суду № 78660343, 19.12.2018, Рівненський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
19.12.2018
Номер справи
460/3002/18
Номер документу
78660343
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

19 грудня 2018 року Рів не №460/3002/18Суддя Рівненського окружного адміністративного суду Друзенко Н.В., після одержання позовної заяви:

Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 до Головного управління ДФС у Рівненській області про визнання протиправною дію та бездіяльність, зобов'язання вчинення певних дій,В С Т А Н О В И В :

04.12.2018 Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у Рівненській області про визнання протиправною дію та бездіяльність, зобов'язання вчинення певних дій.

Ухвалою суду від 05.12.2018 позовна заява була залишена без руху. Позивачу встановлювався строк для усунення недоліків позовної заяви. У вказаний строк позивач допущені недоліки усунув, відтак позовна заява вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду.

Позовна заява подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим статтями 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України.

Позовну заяву належить розглядати в порядку адміністративного судочинства і вона подана з дотриманням правил підсудності.

Адміністративний позов подано у строк, установлений законом.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлені цим Кодексом, відсутні.

Частиною першою статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що адміністративне судочинство здійснюється у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). За правилами частини п'ятої цієї статті, умови, за яких суд має право розглядати справи у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Системний аналіз норм глави 10 розділу II Кодексу адміністративного судочинства України свідчить на користь того, що за правилами спрощеного позовного провадження здійснюється адміністративне судочинство у справах, визначених пунктами 1-9 частини шостої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України, а також у справах незначної складності, де позивачем подано клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або ж таке клопотання міститься безпосередньо у позовній заяві (за виключенням справ у спорах, які в силу прямих норм Кодексу адміністративного судочинства України не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження).

Оскільки за предметом позову справа підпадає під категорію справ, визначених пунктом 6 частини шостої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України, вона підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Керуючись пунктом 6 частини шостої статті 12, статтями 171, 241, 256, 257-263, 294 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

У Х В А Л И В :

Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до Головного управління ДФС у Рівненській області ( вул. Відінська, 12,м.Рівне,33023 ) про визнання протиправною дію та бездіяльність, зобов'язання вчинення певних дій.

Розгляд справи провести за правилами спрощеного позовного провадження.

Розгляд справи по суті призначити у відкритому судовому засіданні на "17" січня 2019 р. о 10:00 год. в залі судових засідань Рівненського окружного адміністративного суду (м. Рівне, вул. 16 Липня 87) без виклику сторін.

За клопотанням однієї із сторін розгляд справи може бути проведений в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Таке клопотання відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - не пізніше п'яти днів з дня отримання відзиву.

Протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі він має право подати відзив на позов. Вимоги до змісту та оформлення відзиву встановлені статтею 162 Кодексу адміністративного судочинства України. Частиною третьою цієї статті встановлено, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. А частиною четвертою передбачено, що до відзиву додаються: докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. За правилами частини шостої цієї статті, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами. При цьому, за правилами частини четвертої статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України, неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Встановити позивачу п'ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив.

Встановити відповідачу п'ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення.

Довести до відома учасників, що відповідно до статті 44 Кодексу адміністративного судочинства України вони мають рівні процесуальні права та обов'язки. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. Учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Роз'яснити, що у відповідності до вимог частини першої статті 47 Кодексу адміністративного судочинства України, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. При цьому, за правилами частини сьомої цієї статті, у разі подання такої заяви, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.

Роз'яснити, що у відповідності до вимог частини четвертої статті 47 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. В силу вимог частини восьмої цієї статті, відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, може пред'явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу. А за правилами частини третьої статті 79 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідач повинен подати суду докази разом із поданням відзиву. При цьому, за правилами частини дев'ятої цієї статті, суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Копію ухвали надіслати позивачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Повідомити відповідача про наявні в суді матеріали, які підлягають врученню суб'єкту владних повноважень як стороні, та про можливість їх отримання лише безпосередньо у суді.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud1770.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності. В такому випадку апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд протягом п'ятнадцяти днів з дня її підписання. В іншому випадку ухвала окремо не оскаржується і заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Друзенко Н.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 78660343 ?

Документ № 78660343 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78660343 ?

Дата ухвалення - 19.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78660343 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 78660343 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 78660343, Рівненський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 78660343, Рівненський окружний адміністративний суд було прийнято 19.12.2018. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 78660343 відноситься до справи № 460/3002/18

Це рішення відноситься до справи № 460/3002/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 78660342
Наступний документ : 78660344